Modify settings and columns
  
Xem: 
Nội DungLọc
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
V/V CẤP SỔ ĐỎ & PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNGDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
TRƯƠNG VĂN MINH0169 855 394780, ẤP 3 XÃ NHỰT CHÁNH HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG ANmylinh.jf@gmail.com
Dear Anh/ Chị Tôi tên Trương Văn Minh, cư ngụ tại số nhà 80, ấp 3 Xã Nhựt Chánh - huyện Bến Lức- Tỉnh Long An. Theo quyết định số 346/QĐ.UB ngày 03/4/2001 Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức thu hồi một phần đất diện tích là 3868 m2 để làm công trình Cống Bắc Tân và tổng diện tích còn lại trong giấy chứng nhận cũ của tôi ghi ( diện tích còn lại là 3979 m2). Từ đó đến nay tôi đi đến xã Nhựt Chánh, Phòng tài nguyên môi trường huyện xin cấp sổ đỏ mới nhưng vẫn không được. Lý do: có lúc họ bảo đất này của cha tôi tự làm sổ đỏ cho không có chữ ký các người con nên không có giá trị ( cha chuyễn cho tôi năm 1997, năm 2000 ông qua đời), có lúc lại bảo các anh em tôi ngăn không cho cấp đổi sổ mới họ đòi chia đều ( các anh em tôi đã có phần hết rồi ). Sau quy hoạch Cống Bắc Tân đến nay chỉ vì đi tới đi lui xin cấp sổ đỏ mới mà tôi đau đầu và đã kiệt sức. Tôi cũng thắc mắc tại sao khi làm Cống xong, Phần đất dư xung quanh cống quá lớn ( phần đất này trước kia là tôi đứng tên nhưng nhà nước thu hồi làm cống, sau khi cống hoàn thành dư ra khoảng 1500 m2, ngang mỗi bên dư hơn 20m). Tôi cũng thắc mắc Mẹ tôi là bà Trần Thị Hà qua đời năm 2003, sau qua đời không để lại di chúc. Đến năm 2006 thì tôi được biết phần đất bà đứng tên 3682m2 đã được địa chính xã hợp thức hóa cho các anh em tôi mà tôi không hề hay biết ( em tôi bảo đã cho địa chính xã 5 triệu đồng nên họ làm giấy dễ dàng, ở đời chịu chi là gì cũng được). Thưa xin phúc đáp giúp tôi các vấn đề nan giải trên
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lấn ranh giới đất của bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiết94, Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2ngocthuyhappy157@gmail.com
Tôi tên: Nguyễn Thị Tiết, sinh năm 1960 Địa chỉ liên hệ: Số 94, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM. Email: ngocthuyhappy157@gmail.com Tôi gửi ĐƠN KHIẾU NẠI về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lấn ranh giới đất tôi đang ở canh tác, sinh sống từ năm 1992 đến nay. (File đính kèm) Kính xin Quý ban ngành quan tâm xem xét và giải quyết cho gia đình tôi. Chân thành cám ơn,
Thư tố cáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quansat01228660679quansatxahoi0@gmail.com
K/g: Cơ quan thanh tra, Phường Hiệp phú,Q9,TPHCM nhận hối lộ, bao che cho côn đồ, biến đúng thành sai cụ thể là bà Huệ làm ở phòng tư pháp cách nay 1 năm,đến bây giờ tôi vẫn còn khổ và sợ . Tôi xin chưa nêu tên và địa chỉ, vì tôi bị đe dọa giết tai phường.(Nếu điều tra xin đừng để quận 9 biết,vì nguy hiểm tính mạng của tôi. Xin cám ơn_01228660679).Tôi cũng xin nếu được thì cho tôi được gặp Qúi Cơ quan để tôi trình bày rõ hơn. Tôi xin chân thành cám ơn.
Thư tố cáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quansat01228660679quansatxahoi0@gmail.com
K/g: Cơ quan thanh tra, Phường Hiệp phú,Q9,TPHCM nhận hối lộ, bao che cho côn đồ, biến đúng thành sai cụ thể là bà Huệ làm ở phòng tư pháp cách nay 1 năm,đến bây giờ tôi vẫn còn khổ và sợ . Tôi xin chưa nêu tên và địa chỉ, vì tôi bị đe dọa giết tai phường.(Nếu điều tra xin đừng để quận 9 biết,vì nguy hiểm tính mạng của tôi. Xin cám ơn_01228660679).Tôi cũng xin nếu được thì cho tôi được gặp Qúi Cơ quan để tôi trình bày rõ hơn. Tôi xin chân thành cám ơn.
Chủ hộ 20/38A Kỳ Đồng không thực hiện nghiêm túc thông báo của phườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Văn Viên091801889520/23 Kỳ Đồng, phường 09, quận 03viennguyen24021974@gmail.com
Kính gửi : Thanh tra Tp. HCM Ngày 04/04/2016 UBND phường 09, quận 03 có ra Thông báo số : 20/TB-UBND, ngày 27/05/2016 UBND phường có cuộc họp vận động Chủ hộ 20/38A tháo dỡ vách ngăn trái phép. Nhưng đến nay Chủ hộ 20/38A chỉ tháo dỡ 1 phần và không làm gọn gàng ảnh hưởng đến giao thông trong hẻm. Tôi đã liên lạc với Thanh tra xây dựng quận 03 đề nghị được hướng dẫn các thủ tục và Cơ quan thụ lý hồ sơ đến cấp cao hơn, thì được hướng dẫn liên lạc với Chị Tiên PCT phường sđt : 0916969287. Tôi đã liên lạc với Chị Tiên nhiều lần nhưng Chị này không bắt máy, hiện nay tôi không biết được phường sẽ giải quyết như thế nào? Đến nay đã hơn 100 ngày kể từ ngày phường ra Thông báo nhưng vụ việc chưa được giải quyết triệt để. Rất mong Thanh tra TP. HCM kiểm tra việc thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại của các vị quản lý phường 09, quận 03. Để hèm 20 Kỳ đồng được thông thoang1ta5o lòng tin với nhân dân. Trân trọng,
Tố cáo việc cưỡng chế thi hành án trái pháp luậtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê xuân bình093837636614/23/19 đường số 53 phường 14 quận gò vấp Mocduccorp@gmail.com
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2016 ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP (V/v: Cưỡng chế thi hành án trái pháp luật) Kính gửi: ÔNG ĐINH LA THĂNG - BÍ THƯ THÀNH ỦY TP HỒ CHÍ MINH BAN THANH TRA CHÍNH PHỦ BAN THANH TRA TP. HỒ CHÍ MINH TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BỘ TƯ PHÁP CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÔNG BÍ THƯ QUẬN ỦY QUẬN GÒ VẤP ÔNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Tôi là Lê Xuân Bình, sinh năm 1978 CMND số: 024227868 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/6/2004. Nơi ĐKHKTT: 68/1 Đường số 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0938 376 366 Bằng đơn này, tôi khẩn thiết kêu cứu đến Quý ông và cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ giải quyết một việc sau: Ngày 24/03/2016 Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh tổ chức cưỡng chế thi hành án bàn giao quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất của gia đình tôi tại địa chỉ số 14/23/19 đường số 53, Phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 936946 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 22/10/2008, thửa số 632, tờ bản đồ số 19) cho người mua trúng đấu giá là ông Ngô Thành Long, địa chỉ: 102 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận). Nhận thấy quá trình kê biên, đấu giá và cưỡng chế thi hành án đều trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, cụ thể: 1. Định giá, bán đấu giá cả tài sản không bị kê biên: Theo Quyết định cưỡng chế thi hành án số 89/QĐ-CCTHA ngày 15/8/2013 của Chi cục THADS quận Gò Vấp, tài sản kê biên, xử lý gồm: «Thửa đất số 632, tờ bản đồ số 19 thuộc phường 14 (phường 12 cũ), quận Gò Vấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 936946 do UBND quận Gò Vấp cấp cho ông Lê Xuân Bình ngày 22/10/2008 ». Theo quyết định cưỡng chế trên, Chi cục thi hành án quận Gò Vấp không kê biên tài sản gắn liền với đất (nhà biệt thự, sân bê tông, cổng, tường rào kiên cố, cây cảnh đại thụ), tuy nhiên Chấp hành viên Phạm Thanh Sơn lại ký hợp đồng cho thẩm định giá và bán đấu giá cả Nhà biệt thự gắn liền với đất. Căn cứ luật thi hành án dân sự thì chỉ những tài sản đã bị kê biên thì mới định giá, bán đấu giá để đảm bảo việc thi hành án. Tuy nhiên, trong vụ việc này, Chấp hành viên Phạm Thanh Sơn đã cho bán đấu giá cả những tài sản không bị kê biên là trái với qui định tại Điều 98, Điều 111 Luật thi hành án dân sự. 2. Không thẩm định giá, không bán đấu giá một số tài sản gắn liền với đất nhưng vẫn cưỡng chế bàn giao tài sản này: Tài sản trên đất ngoài Nhà biệt thự 3 tầng (tổng diện tích sàn 461,4 m2) còn có: Sân bê tông diện tích 120 m2 giá thành xây dựng 50.000.000 đồng; Tường rào mặt phố chính và mặt ngõ móng ép cọc bê tông, xây kiên cố dài 36 mét xây dựng hết 620.000.000 đồng; cổng ra vào trị giá 30.000.000 đồng và 06 cây cảnh đại thụ trị giá 100.000.000 đồng. Chi cục thi hành án quận không kê biên, không thẩm định giá các tài sản trên nhưng vẫn cưỡng chế giao cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất là trái pháp luật. 3. Bán đấu giá quá thấp, không thông báo cho tôi biết để tìm khách mua tài sản: Quyền sử dụng đất, Nhà biệt thự và các tài sản khác gắn liền với đất của gia đình tôi có giá giao dịch trên thị trường khoảng 10 tỷ đồng. Kết quả thẩm định giá là 8,6 tỷ đồng chưa bao gồm tường rào xây kiên cố, sân vườn, cổng ra vào, cây cảnh nhưng lại bán với giá quá thấp là 5,7 tỷ đồng. Trong quá trình bán đấu giá, Chấp hành viên nhiều lần tự ý giảm giá bán xuống quá thấp, không không thông báo để tôi biết tìm khách mua tài sản đấu giá. Việc bán đấu giá quá thấp đã làm thiệt hại cho gia đình tôi khoảng 3 tỷ đồng. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận thấy có dấu hiệu trục lợi trong việc thi hành án án. 4. Chấp hành viên đã yêu cầu tôi ký khống một số giấy tờ: Trong quá trình thi hành án, tôi luôn tin tưởng Chấp hành viên sẽ giúp đỡ nên tôi đã ký khống một số giấy tờ chưa có nội dung theo yêu cầu của Chấp hành viên. Sau này tôi mới biết việc ký khống để Chấp hành viên hợp thức hóa thủ tục thi hành án (tôi có chụp được văn bản ký khống làm bằng chứng). Ngoài ra, tại buổi cưỡng chế ngày 24/3/2016, Chấp hành viên Phạm Thanh Sơn tuyên bố cho tôi 15 phút để chuyển đồ ra ngoài. Vì quá hoảng loạn, tôi vừa mới mang được vài bộ quần áo, chưa kịp xắp xếp đồ đạc thì Chấp hành viên cho người vào khuân đồ nội thất của gia đình tôi ra, họ cậy phá làm hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà. Được ít phút thì niêm phong nhà, không cho tôi vào lấy đồ dùng sinh hoạt thiết yếu mang đi. Với việc thi hành án vừa trái pháp luật, vừa trái đạo đức, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp đã đẩy gia đình tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, gây hoảng loạn tinh thần cho cả gia đình tôi, đặc biệt là 2 con tôi còn nhỏ dại đã không thể tập trung được việc học hành từ hôm bị cưỡng chế đuổi ra khỏi nhà đến nay. Hiện nay tôi đang thất nghiệp nhưng phải nuôi 2 con nhỏ, cấp dưỡng cho bà nội LƯƠNG THỊ NHƯỢNG là mẹ liệt sĩ đang đau ốm nặng. Tôi luôn có tâm nguyện được chuộc lại tài sản đã bị bán đấu giá để có điều kiện thi hành án, còn lại ít tiền dư mua một căn hộ nhỏ để tôi và các con thơ dại không phải lâm vào cảnh vô gia cư như hiện nay. Hiện nay tôi chỉ có căn nhà này là chỗ ở duy nhất nên tôi mạn phép gửi đơn này kính xin sự cứu xét của Quý ông và ban ngành các cấp chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp cho tôi được chuộc lại tài sản đã bị cưỡng chế một cách trái pháp luật để tôi cùng gia đình ổn định cuộc sống. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính đơn 3
Kinh doanh spa không giấy phép hành nghềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Người dân khiếu nại384/89 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minhnguoidankhieunai@gmail.com 
Khiếu nại về cơ sở kinh doanh spa chui không có giấy phép. Chủ spa không có bằng cấp mà vẫn tiến hành làm cho khách gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Ngoài ra cơ sở còn sử dụng thuốc không có nhãn mác để cho khách hàng sử dụng.
ĐƠN TỐ CÁO KHIẾU NẠIDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
lê xuân bình0938376366114/2 BACHJ ĐẰNG PHƯỜNG 2 QUẬN TÂN BÌNH TP HỒ CHÍ MINHmocduccorp@gmail.com
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2016 ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP (V/v: Cưỡng chế thi hành án trái pháp luật) Kính gửi: ÔNG ĐINH LA THĂNG - BÍ THƯ THÀNH ỦY TP HỒ CHÍ MINH TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BỘ TƯ PHÁP CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÔNG BÍ THƯ QUẬN ỦY QUẬN GÒ VẤP ÔNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Tôi là Lê Xuân Bình, sinh năm 1978 CMND số: 024227868 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/6/2004. Nơi ĐKHKTT: 68/1 Đường số 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0938 376 366 Bằng đơn này, tôi khẩn thiết kêu cứu đến Quý ông và cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ giải quyết một việc sau: Ngày 24/03/2016 Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh tổ chức cưỡng chế thi hành án bàn giao quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất của gia đình tôi tại địa chỉ số 14/23/19 đường số 53, Phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 936946 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 22/10/2008, thửa số 632, tờ bản đồ số 19) cho người mua trúng đấu giá là ông Ngô Thành Long, địa chỉ: 102 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận). Nhận thấy quá trình kê biên, đấu giá và cưỡng chế thi hành án đều trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, cụ thể: 1. Định giá, bán đấu giá cả tài sản không bị kê biên: Theo Quyết định cưỡng chế thi hành án số 89/QĐ-CCTHA ngày 15/8/2013 của Chi cục THADS quận Gò Vấp, tài sản kê biên, xử lý gồm: «Thửa đất số 632, tờ bản đồ số 19 thuộc phường 14 (phường 12 cũ), quận Gò Vấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 936946 do UBND quận Gò Vấp cấp cho ông Lê Xuân Bình ngày 22/10/2008 ». Theo quyết định cưỡng chế trên, Chi cục thi hành án quận Gò Vấp không kê biên tài sản gắn liền với đất (nhà biệt thự, sân bê tông, cổng, tường rào kiên cố, cây cảnh đại thụ), tuy nhiên Chấp hành viên Phạm Thanh Sơn lại ký hợp đồng cho thẩm định giá và bán đấu giá cả Nhà biệt thự gắn liền với đất. Căn cứ luật thi hành án dân sự thì chỉ những tài sản đã bị kê biên thì mới định giá, bán đấu giá để đảm bảo việc thi hành án. Tuy nhiên, trong vụ việc này, Chấp hành viên Phạm Thanh Sơn đã cho bán đấu giá cả những tài sản không bị kê biên là trái với qui định tại Điều 98, Điều 111 Luật thi hành án dân sự. 2. Không thẩm định giá, không bán đấu giá một số tài sản gắn liền với đất nhưng vẫn cưỡng chế bàn giao tài sản này: Tài sản trên đất ngoài Nhà biệt thự 3 tầng (tổng diện tích sàn 461,4 m2) còn có: Sân bê tông diện tích 120 m2 giá thành xây dựng 50.000.000 đồng; Tường rào mặt phố chính và mặt ngõ móng ép cọc bê tông, xây kiên cố dài 36 mét xây dựng hết 620.000.000 đồng; cổng ra vào trị giá 30.000.000 đồng và 06 cây cảnh đại thụ trị giá 100.000.000 đồng. Chi cục thi hành án quận không kê biên, không thẩm định giá các tài sản trên nhưng vẫn cưỡng chế giao cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất là trái pháp luật. 3. Bán đấu giá quá thấp, không thông báo cho tôi biết để tìm khách mua tài sản: Quyền sử dụng đất, Nhà biệt thự và các tài sản khác gắn liền với đất của gia đình tôi có giá giao dịch trên thị trường khoảng 10 tỷ đồng. Kết quả thẩm định giá là 8,6 tỷ đồng chưa bao gồm tường rào xây kiên cố, sân vườn, cổng ra vào, cây cảnh nhưng lại bán với giá quá thấp là 5,7 tỷ đồng. Trong quá trình bán đấu giá, Chấp hành viên nhiều lần tự ý giảm giá bán xuống quá thấp, không không thông báo để tôi biết tìm khách mua tài sản đấu giá. Việc bán đấu giá quá thấp đã làm thiệt hại cho gia đình tôi khoảng 3 tỷ đồng. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nhận thấy có dấu hiệu trục lợi trong việc thi hành án án. 4. Chấp hành viên đã yêu cầu tôi ký khống một số giấy tờ: Trong quá trình thi hành án, tôi luôn tin tưởng Chấp hành viên sẽ giúp đỡ nên tôi đã ký khống một số giấy tờ chưa có nội dung theo yêu cầu của Chấp hành viên. Sau này tôi mới biết việc ký khống để Chấp hành viên hợp thức hóa thủ tục thi hành án (tôi có chụp được văn bản ký khống làm bằng chứng). Ngoài ra, tại buổi cưỡng chế ngày 24/3/2016, Chấp hành viên Phạm Thanh Sơn tuyên bố cho tôi 15 phút để chuyển đồ ra ngoài. Vì quá hoảng loạn, tôi vừa mới mang được vài bộ quần áo, chưa kịp xắp xếp đồ đạc thì Chấp hành viên cho người vào khuân đồ nội thất của gia đình tôi ra, họ cậy phá làm hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà. Được ít phút thì niêm phong nhà, không cho tôi vào lấy đồ dùng sinh hoạt thiết yếu mang đi. Với việc thi hành án vừa trái pháp luật, vừa trái đạo đức, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp đã đẩy gia đình tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, gây hoảng loạn tinh thần cho cả gia đình tôi, đặc biệt là 2 con tôi còn nhỏ dại đã không thể tập trung được việc học hành từ hôm bị cưỡng chế đuổi ra khỏi nhà đến nay. Hiện nay tôi đang thất nghiệp nhưng phải nuôi 2 con nhỏ, cấp dưỡng cho bà nội LƯƠNG THỊ NHƯỢNG là mẹ liệt sĩ đang đau ốm nặng. Tôi luôn có tâm nguyện được chuộc lại tài sản đã bị bán đấu giá để có điều kiện thi hành án, còn lại ít tiền dư mua một căn hộ nhỏ để tôi và các con thơ dại không phải lâm vào cảnh vô gia cư như hiện nay. Hiện nay tôi chỉ có căn nhà này là chỗ ở duy nhất nên tôi mạn phép gửi đơn này kính xin sự cứu xét của Quý ông và ban ngành các cấp chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp cho tôi được chuộc lại tài sản đã bị cưỡng chế một cách trái pháp luật để tôi cùng gia đình ổn định cuộc sống. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính đơn
Khiếu nại về xây dựng, phường kéo dài không giải quyếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
TRẦN TRỌNG PHƯƠNG TUẤN0902322367227/13 nguyễn tư giản p12 q Gò VấpPhuongtuanpc18@gmail.com
Kính gửi ban thanh tra Tôi có một số vấn đề ở địa phương khá bức xúc, kính trình các anh chị mong được giải quyết đúng quy định Nhà tôi ở địa chỉ nêu trên, có ngăn cách với nhà sau lưng 1 đường rộng khoảng 1m4 làm mương thoát nước, ngày 30/5/2016 gia đình họ tự ý trổ cửa đi và ngăn 1 khoảng để làm bếp. Tôi cho rằng họ vi phạm pháp luật nên báo phường để kiểm tra,nhưng sau khi kiểm tra, họ báo với tôi gia đình bên đó và tổ trưởng dân phố không kí biên bản. Từ đó đến nay tôi trực tiếp lên phường 3 lần, thanh tra quận 3 lần, gửi mỗi nơi 1 lá đơn mà sau 4 tháng vẫn chưa trả lời cho tôi ai đúng ai sai. Trong khi bên cạnh nhà tôi cũng vi phạm hành vi tương tự thì đã được tháo dỡ ngay lập tức(không có phản ánh) Điều 52 hiến pháp có nói: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, tạo sao trường hợp này được nằm ngoài pháp luật, tại sao các đơn vị tôi phản ánh trước đây lại thiếu trách nhiệm, né tránh việc này Tôi rất mong mọi công dân đều phải tuân theo pháp luật, sai phải được xử lý,tạo niềm tin cho người dân vào Đảng và chính quyền Chúc các anh chị nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống và rất mong được phản hồi sớm từ anh chị
Giải quyết khiếu nại kéo dàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lý Minh Hải0906896581227B, đường 8, khu phố 2, phường Trường Thọ, Q.TĐlmhaitd@gmail.com
Kính gửi: Thanh tra TP.HCM Chúng tôi là những hộ dân bị ảnh hưởng dự án thu hồi đất XD trường THCS Trường Thọ.Dự án bắt đầu triển khai đo đạt, áp giá đền bù hổ trợ từ năm 2008-2009 và triển khai XD năm 2011, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012. Trong khi đó những khiếu nại của chúng tôi không được giải quyết (Hoặc trả lời việc giải quyết) Chỉ được hướng dẩn,trả lời lòng vòng từ năm này sang năm khác. Đến năm nay (Năm 2016) chúng tôi có nhận được các thông tin liên quan qua các công văn của các sở, ngành chuyên môn như CV: - Số 2984/UBND-TNMT ngày 28/7/2016 - Số 3808/STNMT-QLĐ Ngày 15/8/2016 - Số 6886/STC-BCD09-CS Ngày 06/9/2016 Các CV trên còn chờ trình ký duyệt của UBND Thành phố. Đã gần 01 tháng trôi qua, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin hay kết quả giải quyết. Nay chúng tôi làm đơn này xin phản ánh Thanh tra TP xem xét, đôn đốc và tiến độ giải quyết vụ việc như đã nêu. Nhằm giúp người dân chúng tôi tin tưởng hơn nữa vào chủ trương, chính sách của nhà nước, giúp chúng tôi được hưởng nhưng gì nhà nước quy định và cũng để AN DÂN Trân trọng Lý Minh Hải DĐ 0906896581
Phản ảnh xây nhà không phép Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trần Trung hiếu 012261918092695/14/1gTranthanhhoaian11@gmail.com
Kinh gửi Thanh tra thành phố xây nhà không phép.đuoc bảo kê của cán bộ phường.nha không giấy chủ quyền sử dụng đất.sô 2695/14/1/3 Phạm thế hiển.phuong 7 . Quận 8.nhan dân hẻm đã gửi đến UBND phường nhiêu lần nhưng không có phản hồi của UBND phường.qua thất vọng vào UBND phường.nen nhân dân hẻm phản ảnh đến Thanh tra tp.mong Thanh tra tp chỉ đạo làm rõ .
Phản ảnh xây nhà không phép Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trần Trung hiếu 012261918092695/14/1gTranthanhhoaian11@gmail.com
Kinh gửi Thanh tra thành phố xây nhà không phép.đuoc bảo kê của cán bộ phường.nha không giấy chủ quyền sử dụng đất.sô 2695/14/1/3 Phạm thế hiển.phuong 7 . Quận 8.nhan dân hẻm đã gửi đến UBND phường nhiêu lần nhưng không có phản hồi của UBND phường.qua thất vọng vào UBND phường.nen nhân dân hẻm phản ảnh đến Thanh tra tp.mong Thanh tra tp chỉ đạo làm rõ .
Các hộ dân hẽm 102 Cống Quỳnh P.PNLão bức xúc việc chiếm dụng hẽm của quán Ốc TrangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
LE DINH NGHItnghi56@yahoo.com
Kính gởi Thanh Tra TPHCM, Chúng tôi rất mong Thanh Tra TPHCM kiểm tra và giải quyết tình trạng quán Ốc Trang lấn chiếm vỉa hè & hẻm để kinh doanh buôn bán quán nhậu và giữ xe tại hẻm 102 Cống Quỳnh Phường Phạm Ngũ Lão quận 1. Nhiều năm nay, quán ốc Trang ngang nhiên chiếm toàn bộ hẻm 102 Cống Quỳnh bán quán nhậu và làm chổ giữ xe từ 5 giờ chiều đến tận khuya, cản trở lối đi chung và gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bất chấp sự phản đối của bà con khu phố. Lạ là mỗi khi người dân phản ánh trực tiếp lên phường PNL thì quán bắt đầu dọn dẹp, nhưng được ít hôm thì đâu lại vào đấy. Hộ nào có ý kiến trực tiếp với quán thì bị hăm dọa. Vị trí này trước đây không cho phép bất cứ ai buôn bán, nhưng không hiểu tại sao quán Ốc Trang ở đầu hẻm mở quán nhậu buôn bán ngang nhiên một thời gian dài và chiếm dụng luôn cả hẻm để làm chổ giữ xe. Điều này gây khó hiểu vì sao chủ trương của thành phố là cấm buôn bán lấn chiếm vỉa hè mà tại sao tại phường Phạm Ngũ Lão quận 1 tình trạng này công khai như vậy mà không thấy ai xử lý mặc dù báo công an tphcm đã có bài phản ánh vào ngày 08/01/2016 và vào ngày 03/02/2016 Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp Công an Phường, Ban điều hành Khu phố 3A làm việc với chủ Quán Ốc Trang (địa chỉ tại số 102/6A Cống Quỳnh) rất nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi được. Hiện nay quán vẫn ngang nhiên chiếm dụng hẽm để bàn ghế cho khách ngồi nhậu trong hẽm và chiếm dụng luôn cả phần trong hẻm để làm chổ giữ xe. Xin chân thành cám ơn.
Dang ky chung nhan doc than mat hon 03 thang van khong duocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Huy Le0938033308Huy2911le@yahoo.com
Kính gửi Ban Thanh Tra, Vợ chồng tôi hiện đang tiến hành xác nhận độc thân để đăng ký kết hôn. Nhưng đến nay hơn 03 tháng vẫn không thể có xác nhận. Lý do: vợ tôi chuyển hộ khẩu từ Gò Vấp sang Tân Bình, nên bây giờ phải chờ xác nhận ở cả hai bên. Và mỗi bên đều nói là bên kia làm sai quy trình. Và không bên nào chịu xác nhận cho vợ tôi vì đủ thứ lý do (nhất là giai đoạn chuyển tiếp hộ khẩu). Và chúng tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi và mệt mỏi. Hồ sơ của vợ tôi: Nguyễn Trần Phương Kiều. B22/3 Bạch Đằng, P2, Tân Bình. Kính mong cơ quan xem xét. Kính đơn Huy Lê
Vấn chi cục thuế Q1x nũng niễu tham nhũng gây khó khăn cho doanh nghiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Doanh nghiệp nộp thuếDoanhnghiep@yahoo.com
kính thưa thanh tra thành phố Hồ Chí Minh . Tôi muốn biết doanh nghiệp tôi ra sao liệu có còn tồn tại hay không khi doanh nghiệp chúng tôi tố giác nhân viên cục thuế tham nhũng gây khó dễ cho doanh nghiệp chúng tôi . Xin hết
V/V tranh chấp đất đauDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
TRƯƠNG VĂN MINH0987 890480Ấp 3 xã Nhựt Chánh huyện Bến Lức tỉnh Long Anmylinh.jf@gmail.com
Tôi tên Trương Văn Minh, CMND số 300019226, sinh năm 1954, hiện cư ngụ tại số nhà 80, ấp 3, Xã Nhựt Chánh - Huyện Bến Lức- Tỉnh Long An. Từ năm 1979 mảnh đất lúa thửa số 507 (tọa lạc tại ấp 5 xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), mảnh đất thổ thửa số 498 (tiếp giáp thửa 507) do tôi canh tác, trồng lúa nước, đóng thuế (bây giờ tôi còn giữ giấy đóng thuế từ năm 1990, do giai đoạn trước 1990 tôi tham gia làm trong tập đoàn - Hợp tác xã nên tôi không phải đóng thuế). Năm 1997 Cha tôi có làm sổ đỏ cho tôi mảnh đất thửa số 498, còn thửa 507 thời ấy Cha tôi vẫn không có tên trong sổ đỏ, mà thửa này có trong sổ đỏ được cấp năm 1997 do ông Nguyễn Văn Công đứng tên (hàng xóm canh tác đám lúa kế cận), tôi đã canh tác thửa 507 chung với mảnh đất 498 kế cận và tôi cũng không biết có sự phân ra hai thửa 507 và 498. Trước đây khu đất này luôn bị ngập lụt vào mùa nước nỗi, Cha tôi đã có ý chia bớt cho các em trai tôi canh tác (nhà tôi có 8 anh em) nhưng không người nào nhận và Cha đã giao cho tôi để canh tác, chăm sóc, đắp bờ bao ngăn lũ tràn. Ông Nguyễn Văn Công từng đứng tên trên sổ đỏ mà không tranh chấp quyền sử dụng mảnh đất này mà bây giờ các em tôi tranh chấp. Tôi từng được một các bộ địa chính huyện bảo “thửa đất 507- diện tích 519.4 m2 này tôi đứng tên trong sổ canh tác ruộng đất”. Nay vị trí khu đất có lộ nhựa chạy qua, có cảng ngăn lũ nên giá trị khu đất tăng lên và các em tôi làm đơn thưa đòi chia thửa 507 (mảnh đất hình chử L, một cạnh thì con gái tôi đã cất nhà ở, cạnh còn lại giáp mặt lộ 832 chiều sâu khu đất là 9m, còn mảnh 498 liền kề phía trong). Việc cho thuê khu đất này (thửa 507, 498) đã được ủy ban nhân dân xã chấp nhận, nhưng các em tôi có làm đơn đến ủy ban nhân dân xã đòi phá dỡ quán, đập nhà của con gái tôi xây trên khu đất này. Sau bao nhiêu năm tranh chấp bây giờ các em tôi đưa ý kiến là rào thửa 507 (rào khu đất dài 45m sâu 7.5m sát mặt lộ và sẽ không cho đường đi vào thửa 498 mà tôi đang cho thuê, phần con gái tôi cất nhà thì trả tiền đất dư ra theo giá mà các em tôi đưa ra, nếu không thì đập nhà. Tôi thắc mắc tại sao tòa án nhân dân huyện Bến Lức (thẩm phán: Cao thị Thới) đã mời hòa giải tại tòa tới 4 lần mà không đưa ra xét xử, các bên thưa không có tài liệu gì chứng minh đó là đất Cha tôi mà tòa vẫn nhận đơn xử
PHẢN ÁNH TIẾNG ỒN CHIM YẾN Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
QUẢNG VĂN DỐCTổ 4, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần thạnh, huyện Cần giờ, TP. HCMquanvandoc@YAHOO.COM
Tôi khiếu nại ông LÊ VĂN HÙNG địa chỉ Tổ 4, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần thạnh, huyện Cần giờ, TP. HCM. Nuôi chim yến trong nhà, nằm trong khu dân cư tại địa chỉ trên mở loa phát tiếng chim kêu cả ngày và đêm với âm lượng rất lớn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Tôi đã trên 60 tuổi nhưng không có ngày nào được yên. Kính mong các cấp chính quyền can thiệp giúp đở, trả lại sự yên bình cho người dân.
Bổ nhiệm ngạch TTVDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Phúc Hậuhauphucnguyen85@gmail.com
Cho em hỏi: muốn được bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên có qui định thời gian giữ ngạch chuyên viên là 02 năm kể từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch công chức không?
nhà ở dân sự xây 2 tầng móng chân vịt đúc giả mặt tiền phạm ngũ lão quận gò vấp thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
nguyễn phú khôi nguyênnguyenvnn1987@yahoo.com
Kính Gửi : Ban Thanh Tra - Chánh Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Nội dung sự việc : - Kế bên nhà em giữa năm 2015 xây nhà, xin phép xây dựng 2 tầng. - Địa chỉ nhà xây dựng sai kết cấu : 126 Phạm Ngũ Lão Phường 7 Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình xây dựng nhà, em ở kế bên quan sát và thấy được là nhà đổ móng chân vịt, đúc giả 2 tầng, đúc thiệt ở cầu thang và chỗ để bồn nước trên sân thượng phía bên trên cầu thang. Gia đình em thấy vấn đề nghiêm trọng nên đã gửi đơn tố cáo lên Thanh Tra Xây Dựng Quận Gò vấp địa chỉ 1401 Phan Văn Trị Phường 10 Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh. Bên phía Thanh Tra Xây Dựng Gò Vấp có xuống làm việc và khẳng định là nhà bên xây dựng đúng phép , đúc tầng kết cấu bê tông cốt thép và có móng đầy đủ, có lập biên bản về sự việc này trong ngày hôm đó và ký tên đầy đủ, có chữ ký của cán bộ địa chính phường 7. Vấn đề bây giờ là mỗi khi xe lớn chạy qua là nhà bên cạnh rung quá có khả năng ảnh hưởng và gây nguy hiểm đến nhà em, kính mong cơ quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh xem xét và xử lý vụ việc để gia đinh em yên tâm sinh sống. - Em xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì em quan sát đều là đúng: 1/ Nhà kế bên đào lên và đổ móng chân vịt theo cách gọi của ngành xây dựng. 2/ Đúc tầng theo kết cấu là bê tông đổ lên tôn bên dưới là sắt hộp chứ ko phải là bê tông cốt thép như qui định xây tầng của luật xây dựng, chỉ cần mở la-phông nhà ra là thấy sắt hộp làm đà ngang mà bên đội Thanh Tra Xây Dựng Quận Gò Vấp lại khẳng định là đúng. - Nhà kế bên chỉ có cái cầu thang và trên nóc cầu thang là đúc thật vì phải để bồn nước! - Gia đình em ko có ý kiến gì nếu như ko gây nguy hiểm đến gia đình em, nhưng 1 năm trôi qua và bắt đầu có hiện tượng xe lớn chạy qua rung quá nhiều vì nhà nằm ngoài mặt tiền đườn Phạm Ngũ Lão phường 7 Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh. --- Kinh mong Ban Giám Đốc và Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh kiểm tra và xử lý giúp gia đình em vì bây giờ em ko biết phải gửi đơn lên đâu cả! - Nếu có thể xin giấu tên em và kiểm tra theo kiểu thanh tra đột xuất để tránh mất tình làng nghĩa xóm và gây thù hằn nhau giữa 2 nhà, Gia đình em đã có đơn gửi trên đội Thanh Tra Xây Dựng Gò Vấp rồi ạ!
ĐƠN KHIẾU NẠI LĨNH VỰC XÂY DỰNG - QUẬN 08Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Châu Vĩnh Thọ0120 825 073712/21 Nguyễn Chế Nghĩa, P.13, Q.8, Tp. Hồ Chí Minhchoushuan@gmail.com
Kính gửi Ông Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra Tp.Hồ Chí Minh, Tôi là Châu Vĩnh Thọ, ngụ ở Phường 13, quận 08, Tp. Hồ Chí Minh. Tôi có Đơn khiếu nại xin được phép gửi đến Ông xem xét. Nội dung khiếu nại được trình bày chi tiết, cụ thể trong file kèm theo. Trân trọng và cảm ơn Ông Thọ
ĐƠN KHIẾU NẠI LĨNH VỰC XÂY DỰNG - QUẬN 08Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Châu Vĩnh Thọ0120 825 073712/21 Nguyễn Chế Nghĩa, P.13, Q.8, Tp. Hồ Chí Minhchoushuan@gmail.com
Kính gửi Ông Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra Tp.Hồ Chí Minh, Tôi là Châu Vĩnh Thọ, ngụ ở Phường 13, quận 08, Tp. Hồ Chí Minh. Tôi có Đơn khiếu nại xin được phép gửi đến Ông xem xét. Nội dung khiếu nại được trình bày chi tiết, cụ thể trong file kèm theo. Trân trọng và cảm ơn Ông
ĐƠN KHIẾU NẠI LĨNH VỰC XÂY DỰNG - QUẬN 08Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Châu Vĩnh Thọ0120 825 073712/21 Nguyễn Chế Nghĩa, P.13, Q.8, Tp. Hồ Chí Minhchoushuan@gmail.com
Kính gửi Ông Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra Tp.Hồ Chí Minh, Tôi là Châu Vĩnh Thọ, ngụ ở Phường 13, quận 08, Tp. Hồ Chí Minh. Tôi có Đơn khiếu nại xin được phép gửi đến Ông xem xét. Nội dung khiếu nại được trình bày chi tiết, cụ thể trong file kèm theo. Trân trọng và cảm ơn Ông
hỏi về khóa học thanh tra đất đaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
tran ngoc minh anminhanmickey@gmail.com
Xin chào cơ quan thanh tra,cho em hỏi là em là sinh viên ngành Quản lý đất đai và sắp tốt nghiệp cho em hỏi em muốn học thêm nghiệp vụ thanh tra để làm thanh tra đất đai thì em phải học khóa học này ở đâu?ngoài tra để làm thanh tra đất đai em cần học thêm gì nữa không?Em cảm ơn cơ quan...mong được hồi âm sớm từ cơ quan
to caoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ly kim bang090786570881 nguyen hue khom 4 phuong 1 thah pho soc trangbangly631@gmail.com
truoc day toi thuong thay chinh phu nha nuoc dan nhung to thong bao la cam nguoi dan mua ban thuoc la nhap lau.1 goi phat bao nhieu den 5 -10 cay se bi xu ly truy to trach nhiem hinh su. vay ma tai dia phuong toi sinh song khom 4 phuong 1 thanh pho soc trang co xay ra mot vu bat thuoc voi so luong lon (1.350 CAY) cung 3 doi tuong va nguoi mua la ba (DUONG THI QUYEN )Ngu tai 48 duong ham nghi thanh pho soc trang.va ba nay tuyen bo rang da bo ra(1.800.000.000)MOT TY TAM TRAM TRIEU DONG CHO MOT CAN BO TAI CONG AN THANH PHO SOC TRANG NEN SU VIEC BI CHIM XUONG.Qua that su viec da chim xuong nhu loi ba (DUONG THI QUYEN)da tuyen bo.VAY can bo do la ai?vachinh phu viet nam nam chi dan nhung to thong bao chi de hu nguoi dan thoi sao?nguoi nao khong co tien thi bi bat o tu con nguoi co tien thi chim xuong cho du nguoi do pham toi gi va voi cuong vi la mot can bo muon an hoi lo bao nhieu cung duoc hay sao?kinh mong lanh dao thanh tra cap cao dieu tra lam ro su viec nay de tranh nhan dan vi von voi cau (CA ME MOT LUA)
“Nâng cấp cao đoạn đường lên cả mét tạo thành dốc đứng và xây dựng công trình gây nguy hiểm”.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tăng Thanh Tiến0938447438hẻm 100, đường số 3, KP.7,Phường 9, Quận Gò Vấptangthanhtienaviation@gmail.com
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP. Hồ Chí Minh,ngày 16 tháng 01 năm 2017 năm 2016 ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: THANH TRA TP. HỒ CHÍ MINH Người dân tổ: 54. Khiếu nại: Ông Phan, SĐT: 0919172178 như sau: “Nâng cấp cao đoạn đường lên cả mét tạo thành dốc đứng và xây dựng công trình gây nguy hiểm”.Vào tháng 12 năm 2015, ông Phan có phân lô đất tại đường số 3, KP.7,Phường 9, Quận Gò Vấp.Tuy nhiên, việc công trình đắp cao hơn con đường khoảng 1,2 mét gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vì xe tải, ô tô , xe ba gác lưu thông thường xuyên … Nên đoạn đường này thường xảy ra tại nạn. Mưa gây ngập lụt và làm nhiều người dân té xe. Đương nhiên, con đường dùng để lưu thông nhưng dốc cao làm chúng tôi quá lo lắng, vì xe phải đổ dốc cao để lên xuống con đường rất nguy hiểm cho người dân. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này, kính mong Thanh Tra TP.HCM xem xét và giải quyết đoạn đường dài khoảng 40 mét mà dốc cao khoảng 1,2 mét tại đường số 3 do ông Phan là chủ đầu tư thi công. Chúng tôi đề nghi ông Phan hoàn trả lại không gian chung mà trước đây con đường này đang có và trả lại sự công bằng cho những người dân trong tổ 54. Trân trọng cảm ơn./. NGƯỜI DÂN TỔ 54.
THANH TRA VÀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG HÓC MÔN BÀ ĐIỂM 2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
TRẦN THỊ MINH CHÂUchauttm1008856@gmail.com
Kính gửi Thanh tra TP.HCM! Tôi tên Minh Châu. Hiện đang ở Q.11. Tôi có một mảnh đất ở khu dân cư Bà Điểm mua đã được 2 năm, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Gần đây, tôi làm giấy tờ đến Uỷ ban Huyện Hóc Môn xin giấy phép xây dựng nhà. Nhưng được trả lời là khu vực dân cư Bà Điểm 2 đang bị thanh tra, không cho cấp giấy phép xây dựng từ tháng 9/2016, và bảo đợi... Tôi thấy thời gian thanh tra đã gần nữa năm nhưng vẫn chưa có kết quả. Liệu người dân như tôi và nhiều nhà ở khu đất đó chưa xây dựng phải chờ đợi bao lâu, mới có kết luận của thanh tra? Mới được cấp giấy phép xây dựng? Vì được biết có nhiều khu dự án cứ bị treo từ năm này đến năm khác, và không cho phép xây dựng, khiến người dân không được xây nhà, mất rất nhiều quyền lợi. Tôi rất muốn biết quy trình một cuộc thanh tra nhà đất mất tối đa bao nhiêu thời gian? Liệu có phải khu đất nằm trong khu dự án thanh tra sẽ không thể xây nhà được không? Tôi phải làm gì trong trường hợp này khi nhu cầu xây nhà đang gấp. Mong nhận được hồi đáp! Chân thành cảm ơn!
THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trần Thị Nga0919343879Giolanh.240392@gmail.com
THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP Kính gửi: - Quý cơ quan chính quyền - Quý tổ chức bảo vệ quyền con người. - Quý cơ quan ngôn luận, báo chí, đài phát thanh. I. Người kêu cứu khẩn cấp: Trần Thị Nga. CMND số: 174508410. Địa chỉ hiện nay: kiot số 5, câu lạc bộ tennis, dịch vụ ăn uống, giải trí khu nhà công vụ ĐHQG TP.HCM. Điện thoại: 0919343879 II. Tóm tắt vụ việc công ty TNHH đầu tư Thành Đạt lừa đảo phá hoại, cướp đoạt tài sản, thuê côn đồ phá cửa và xông vào nhà tấn công hành hung: Kể từ ngày 1/4/2016 gia đình tôi thuê kiot số 5, câu lạc bộ tennis, dịch vụ ăn uống, giải trí khu nhà công vụ ĐHQG TP.HCM với mục đích kinh doanh tranh thêu và giải khát. Thời hạn thuê 5 năm kể từ ngày kí hợp đồng. Giá thuê kiot 5.000.000 (năm triệu VND), tiền đặt cọc khi làm hợp đồng là 60.000.000 (sáu mươi triệu VND) Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây nhân viên thu tiền thuê mặt bằng của công ty TNHH đầu tư Thành Đạt thường xuyên thu tiền nhà muộn, mặc cho chúng tôi gọi điện thúc giục. Về sau này chúng tôi nhận ra đấy là động thái của họ nhằm mục đích khép tội chúng tôi “vi phạm hợp đồng”. Trong thời gian kinh doanh kể từ tháng 4/2016 đến nay, các tiểu thương xung quanh cũng bị họ dung kế sách đó để cưỡng chế, nhằm chiếm đoạt tài sản. Kể từ đầu tháng 3-2017 công ty TNHH đầu tư Thành Đạt liên tục nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa, cưỡng chế chúng tôi rời khỏi địa bàn cư trú, làm ăn, nhằm chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Họ liên tục thuê côn đồ đến hành hung, phá hoại tài sản. Tổng thiệt hại lên ước tính đã đạt đến gần trăm triệu VND. Chúng tôi đã trình báo lên chính quyền địa phương, tuy nhiên ngày 23/3/2017, công ty TNHH đầu tư Thành Đạt tiếp tục thuê côn đồ đến hành hung, phá hoại tài sản. Tuy đã báo cáo với cơ quan công an địa bàn, nhưng các chiến sĩ công an chỉ xuất hiện khi côn đồ rời khỏi. Chúng tôi là những tiểu thương, với vốn làm ăn ít ỏi, con số thiệt hại là vô cùng lớn đối với chúng tôi. Nay tôi viết đơn kêu cứu này mong - Quý cơ quan chính quyền - Quý tổ chức bảo vệ quyền con người. - Quý cơ quan ngôn luận, báo chí, đài phát thanh. giúp người dân chúng tôi có được cuộc sống an toàn. Bản hợp đồng với công ty TNHH Thành Đạt được đính kèm trong văn bản này.
Một địa chỉ đỏ 14 năm đi tìm công lý - cần được giúp đỡDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Trúc Đứcnguyenducviet@live.com
Hồ sơ 14 năm đi tìm công lý: https://secufiles.com/db8m/Nha_bac_ba.doc https://secufiles.com/db8n/muc_luc.xls +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + Gia đình chúng tôi rất mệt mõi vì sự thiếu trách nhiệm làm không đến nơi đến chốn của một bộ phận cán bộ địa phương thiếu trách nhiệm, né tránh trong giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai gia đình chúng tôi. dẫn đến sự ngày càng nghiệm trọng. (Nhà có chủ quyền nhưng không vô được) + Theo qui định luật đất đai việc giải quyết tranh chấp đi từ bước cơ sở, ấy vậy mà khi làm đơn ra phường, được hướng dẫn phải làm lại "Đơn phản ảnh" nội dung biên nhận của phường không phản ảnh không chính xác nội dung yêu cầu của gia đình. Là một người lính đấu tranh bảo vệ tổ quốc, ấy vậy mà khi hoà bình vồ hình bị bọn XHĐ kết hợp cán bộ biến chất làm gia đình chúng tôi tan cửa nát nhà. Có đau đớn nào hơn ? Để cũng cố niềm tin về sự nghiệm minh pháp luật gia đình chúng tôi có yêu cầu: 1. Thanh tra toàn diện về việc cấp GCN đối với nhà số 123/8 và 2 nhà sau lưng nhà số 127 Điện biên phủ P15, Bình Thạnh. 2. Xử lý nghiêm các cá nhân, cán bộ làm trái qui định pháp luật.
Đơn khiếu nại công dân Việt Nam không được Tòa án Nhân dân Quận 2 xử lý?Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hán Quang Hải01212 978 230Quận 2, TP.Hồ Chí Minhhqhai882009@gmail.com
Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2017. Tôi có gửi Đơn khiếu nại kèm bằng chứng tài liệu tổn hại sức khỏe lên Tòa án Nhân dân Quận 2, TP.HCM, nhưng Tòa án không thụ lý giải quyết. Thông tin theo File đính kèm. Mong Thanh tra TP.Hồ Chí Minh phản hồi lại thông tin tại sao vậy? Trân trọng Cảm ơn!
THI HÀNH ÁN HUYỆN NHÀ BÈ.QUÁ XEM THƯỜNG BẢN TUYÊN AN.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
TRANG HÙNG VŨ01227175628897/13 lê văn lương ấp 4,xã nhơn đức huyện nhà bèbebuoi090@gmail.com
THI HÀNH ÁN HUYỆN NHÀ BÈ.QUÁ XEM THƯỜNG BẢN TUYÊN ÁN CÙA TÒA.TPHCM. ĐÃ HƠN 90 NGÀY MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ VỚI TỘI PHẠM.NGƯỜI PHẢI BỊ THI HÀNH ÁN VẪN UNG DUNG NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT.HƠN 90 NGÀY QUA./ **CÁC BẠN NÓI ĐI? XÃ HỘI NÀY CÒN LUẬT PHÁP KHÔNG? **CÁC BẠN NÓI ĐI?NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI CÒN KHỔ NHƯ THẾ NÀO NỮA ĐÂY.CẦM BẢN TUYÊN ÁN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ VÔ NGHĨA.... hôm nay ngày 29 tháng 04 năm 2017.gia đình tôi chỉ biết đăng lên mạng thôi.lảnh đạo và cán bộ thi hành án huyện nhà bè không chấp pháp theo nghị định Số: 71/2016/NĐ-CP của chính phủ,thủ tướng biết làm sao hơn. xã hội này chắc không còn luật pháp nữa rồi? gia đình tôi chia sẽ quý bạn đọc: 1 video nhà tôi đang ở .căn nhà đỗ nát .có thể sập chết người. 1 video 2 bản tuyên án của tòa+ 1 quyết định thi hành án. (từ cấp sơ thẩm đến cấp phúc thẩm gần đúng 36 tháng trời) Vì thi hành án là khâu cuối cùng của tòa án.nếu thi hành án không làm thì có phải bản tuyên án vô nghĩa đúng không? gia đình tôi chờ đợi suốt 36 tháng trời tòa tuyên xong vụ án. bây giờ cầm 2 bản tuyên án chỉ biết khóc mà thôi. Còn bọn tôi phạm thì sao? ung dung ngoài vòng pháp luật.họ vui vẽ mà cười.luật pháp của mình ! có làm gì họ được đâu.! Tôi là 1 người lính thương binh luôn trung thành với đảng và nhà nước.luôn hiểu rõ kỷ cương luật pháp. đành chịu buồn cho luật pháp việt nam của mình quá...!..! chính phủ,thủ tướng ban hành luật pháp để giử kỷ cương phép nước,đem lại công lý,công bằng cho tòan dân xã hội. sức mạnh của luật pháp là gì? là cưởng chế. vì cưởng chế thể hiện sức mạnh của luật pháp.thể hiện tính nghiêm túc của pháp luật, ....................................... Tôi tên: Trang hùng Vũ Sinh Năm:1973 (người được thi hành án ) Số CMND:022515430. CATPHCM CấP.. ngày 21-10-2013 Hộ khẩu thường trú :897/13 Lê Văn Lương,ấp 4 ,Xã Nhơn Đức,Huyện Nhà Bè.Tphcm -thi hành án là khâu cuối của tòa án,nếu thi hành án không làm theo luật pháp thì bản tuyên án của tòa vô ý nghĩa .... Bản quyết định của thi hành án : số 499/QĐ-CCTHADS. nhà bè,ngày 08 tháng 02 năm 2017. Theo luật pháp cho tự nguyện 10 ngày kể từ ngày ký.nếu qua 10 ngày mà người bị thi hành án không chấp hành,chống đối luật pháp se bị cưởng chế tài sản, nhà cửa. ***Thế nhưng đến nay đã hơn 90 ngày rồi không thấy gì ??? ***không có 1 thông báo gi tới gia đình tôi.?????? NGƯỜI BỊ THI HÀNH ÁN LÀ 2 VỢ CHỒNG: Ông: Võ Minh Phúc sinh năm: 1977 Bà: Đỗ Thị Ngọc Diệp sinh năm : 1983 Địa chỉ; 793/28/7F khu phố 4,phường tân hưng,Quận 7,tphcm Tạm trú tại: 897/13 đường lê văn lương, ấp 4, xã nhơn đức,huyện nhà bè.tphcm đến nay hơn 90 ngày rồi người bị thi hành án không chấp hành theo bản án.cố ý trốn tránh pháp luật. trong khi đó 2 vợ chồng đủ điều kiện thi hành bản án.vợ chồng họ làm nghề cho vay tiền góp. Có 2 căn nhà 1 căn quận 7 và 1 căn tạm trú như trên. lý do gì không cưởng chế. theo nghi định.Số: 71/2016/NĐ-CP.. lý do gì:không áp dụng điều 304 của BLHS (tội không chấp hành bàn án.)... hơn 90 ngày rồi ,tội phạm vẫn ung dung ngòai vòng pháp luật,vui vẻ...,vui cười.... xã hội không còn luật pháp nữa rồi.......????? xin lảnh đạo có thẩm quyền đem lại công lý cho người bị hại cũng như chỉnh đốn lại luật pháp ..xin cám ơn
Lấn chiếm đất xây dựng mà nói đất nhà nướcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thanh TùngC7/30 ấp 4A Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánhiitc.ngttung@gmail.com
Kính gởi Thanh tra , Tôi kính gởi quý thanh tra về sự việc như sau . Gia đình tôi rất bức xúc về việc chiếm đất đai của gia đ2nh chúng tôi , nhưng khi ra ủy ban nhân dân xã giải quyết , thì những người lấn chiếm nói đất nhà nước , trong khi đất của gia đình chúng tôi là đất có nguồn góc . Vây cho tôi hỏi vậy đất nhà nước lấn chiếm xây dựng dễ dàng vậy sao , chính quyền địa phương không cán thiệp hay là đồng tình nhưng vậy . Trong khi đất nhà tôi có từ 1975 do Ông cố khai hoang . Kính mong thanh tra can thiệp giúp gia đình chúng tôi
tố cáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Văng phú Khanh0917727749197, Nguyễn thái học, P Phạm Ngũ Lão, Q 1. TP Hồ Chí Minhkhanhphuvang@gmail.com
Kính gủi Sở Giao Thông TP HCM Phòng Thanh tra Giao thông. Tôi cư ngụ TP cần thơ, hiện đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh để học. Thường xuyên qua địa bàn huyện Bình Chánh, tôi đã từng bị tổ Cảnh sát giao thông huyện Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh chặn đường mãi lộ. Nay tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền lập tổ công tác điều tra, phòng chống tiêu cực. Cụ thể: trên địa bàn quốc lộ 1 đoạn giáp ranh giữa tp HCM với tỉnh Long An. Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh, thường xuyên có 2 CSGT (cả hai chiều quốc lộ) chặn xe máy với lỗi sai làn, nhưng không lập biên bản vi phạm. Một CSGT chặn xe vào, Một CSGT khác lật sổ tay nói nghị định 46 phạt lỗi này 450.000 đồng, " đưa 300.000 rồi đi" rất công khai. Sau này tôi lưu ý, thì địa bàn này túc trực lúc nào cũng có CSGT chặn người vi phạm và với hành vi mãi lộ tương tự. Vì sự an toàn, tôi không có bằng chứng về vấn đề này, với mong muốn triệt tiêu vấn đề này, kính mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, trả lại sự công bằng, an tâm cho người dân. chân thành cám ơn.
Cán bộ UBND Phường 12 Quận Bình Thạnh có biểu hiện tiêu cực trong xử lý vi phạm Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hạnh21 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnhngocminh_co@yahoo.com.vn
UBND Phường 12 quận Bình Thạnh khi xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè để buôn bán do người dân cung cấp thông tin. Nhưng do người vi phạm có quen biết nên đã thông báo ngầm để khi đến kiễm tra thì không lấn chiếm vỉa hè nên không lập biên bản, nhưng qua hôm sau họ vẫn tiếp tục vi phạm lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Trường hợp thứ 2 là cán bộ UBND PHƯỜNG 12 QUẬN BÌNH THẠNH lấy thông tin vi phạm của cá nhân người khác thay thế cho biên bản vi phạm của người họ quen biết. Cụ thể trên phần mềm BÌNH THẠNH TRỰC TUYẾN có 2 phản ánh lấn chiem vỉa hè để kinh doanh được người dân phản ánh, khi cán bộ UBND Phường 12 Quận Bình Thạnh đến kiểm tra lập biên bản xử lý, thay vì 2 địa chỉ liển kề nhau của 2 hộ kinh doanh riêng biệt thì phải lập 2 biên bản vi phạm của 2 chủ cơ sở vi phạm thì chỉ lập 1 biên bản và đính kèm thông tin của 1 chủ cơ sở lên 2 địa chỉ vi phạm. Tôi rất bức xúc vì thông tin cá nhân của mình lại đem ra để thay thế cho người khác gây ảnh hưởng đến danh dự và công việc làm ăn của tôi. Tôi xin các cơ quan có chức năng sớm vào cuộc giải quyết những cán bộ của Quận Bình Thạnh có biểu hiện tiêu cực trong giải quyết vi phạm.
Vai tro cua Luậ sưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hoàng Văn Dương0938911879quận Thủ ĐứcDuongttca@gmail.com
Theo quy định tại điều 16 Luật Khiếu nại 2011 thì luật sư, trợ giúp viên pháp lý có quyền hạn như sau: "Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại theo đề nghị của người khiếu nại...;. Trong trường hợp Người Khiếu nại không ủy quyền cho Luật sư: Vậy cụ thể Luật sư được tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại như thế nào: có được tham gia cùng với người khiếu nại làm việc trực tiếp, tham gia đối thoại với các cơ quan giải quyết khiếu nại, cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại hay không ? Hay chỉ được tư vấn về mặt pháp luật ở nhà cho người khiếu nại (không có quyền tham gia vào làm viêc, buổi đối thoại với các cơ quan giải quyết khiếu nại, cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại). Nên trong thời gian tới cần quy định cụ thể hơn để giúp các cơ quan Thanh tra thông nhất trong việc hiểu và vận dụng đúng theo quy định về vai trò của Luật sư trong việc tham gia giải quyết khiếu nại. Vì hiện nay có 2 cách hiểu: Một là, Luật sư có quyền cùng người khiếu nại tham gia vào các buổi làm việc, các buổi khiếu nại với cơ quan giải quyết khiếu nại. Hai là, Luật sư chỉ có quyền tư vấn pháp luật ở nhà cho người khiếu nại (trường hợp người khiếu nại không ủy quyền cho Luạt sư): trình tự thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại… Rất mong nhận được sự hồi âm của Thanh tra Thành phố./.
Tố cáo cán bộ UBND phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM quan liêu, tham nhũng, ức hiếp dânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
BUI THI HUE HUONG091311667017/12 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCMphiyen.dai@yan.vn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017 Kính gởi: - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, - CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG PHÚ THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ. - PHÒNG THANH TRA - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HCM - PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN TÂN PHÚ - BAN GIÁM HIỆU - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH - CÔ HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH Tôi tên: BÙI THỊ HUẾ HƯƠNG Thường trú: 17/12 Trần Quang Cơ, Tổ 76, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú Điện thoại liên lạc: 0913. 11 66 70 Là phụ huynh của bé: Họ và tên: Đại Thanh Ngân Sinh ngày: 27/07/2017 Thường trú tại: 17/12 Trần Quang Cơ, Tổ 76, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Tôi viết đơn này để tố cáo có quan liêu, chèn ép, vô trách nhiệm trong công tác gọi trẻ vào lớp 1 – trường Tiểu học Phan Chu Trinh của địa phương – cụ thể là UBND Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú và mong muốn các cơ quan ban ngành can thiệp để yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú phải chịu trách nhiệm và có biện pháp khắc phục những thiếu xót đã gây ra, tôi xin được trình bày chi tiết vấn đề như sau: Con tôi đã hoàn thành chương trình mẫu giáo và có Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành Chương Trình Mẫu Giáo Tại Trường Mầm Non Rạng Đông – địa chỉ tại: 277 đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. Theo như địa chỉ hộ khẩu thường trú của con tôi từ khi sinh ra thì ccn tôi sẽ nhận được Giấy gọi trẻ vào lớp 1 tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh đúng tuyến. Nhưng đã có vấn đề quan liêu trong công tác gọi trẻ tại địa phương: tổ trưởng và phường đã không hỗ trợ thông tin cho người dân lao động chúng tôi, không thông báo, hướng dẫn cho chúng tôi thời gian nộp hồ sơ cho trẻ, hoặc trẻ sẽ cần những thủ tục gì? Giấy tờ gì hoặc trẻ sẽ được học đúng tuyến sẽ ở trường nào như công tác gọi trẻ ở những địa phương gương mẫu khác đã thực hiện. Khi gia đình chúng tôi tự tìm hiểu và cập nhật kịp thông tin đã vội vàng liên hệ phường Phú Thạnh thì cán bộ phường đã nói là: "Phường không giải quyết riêng lẻ từng trường hợp, về liên hệ tổ trưởng.". Gia đình chúng tôi về liên hệ tổ trưởng, anh tổ trưởng lớn tiếng nói là: "TƯỞNG cháu không học ở đây, TƯỞNG cháu học ở dưới quê". Sau một lúc trình bày thêm với anh tổ trưởng: rằng con tôi hộ khẩu thường trú ở địa chỉ này, phường này,..từ khi mới sinh ra, khai sinh, giấy tờ, bảo hiểm, và học mẫu giáo 3 năm liền tại địa phương và cũng đã có Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành Chương Trình Mẫu Giáo,….tại sao tổ trưởng lại tự ý tưởng tượng như vậy? …Và sau khi nhận thiếu xót trong trường hợp của con tôi tại buổi họp tổ dân phố, anh tổ trưởng đã nhận hồ sơ của con tôi với lời đe doạ: "Tôi nhận hồ sơ nhưng trường hợp này nộp trễ, không biết là có được vào đúng tuyến là trường Phan Chu Trinh không đó nha? Đến nay, con tôi vẫn chưa có Giấy Gọi Trẻ, có thể là sẽ trong đợt 2. Hiện nay, gia đình tôi rất lo lắng cho trường hợp của con tôi. Tôi muốn tố cáo quan liêu trong công tác Gọi Trẻ tại Phường và Trường Tiểu Học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, cụ thể là những khiếu nại sau: 1. Xin hỏi: Công tác gọi trẻ vào lớp đúng tuyến là của UBND Phường đúng không ạ? Vậy tại sao khi chúng tôi liên hệ Phường thì Phường lại không đồng ý giải quyết? Phường giao lại cho tổ trưởng như vậy thì Phường chịu trách nhiệm hay tổ trưởng chịu trách nhiệm nếu có thiếu xót xảy ra? Cụ thể là Chủ tịch Phường hay tổ trưởng sẽ chịu trách nhiệm và có biện pháp khắc phục trong trường hợp đã xảy ra thiếu xót của con tôi??? 2. Tại tổ 76 Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú: Tại sao công tác thông tin gọi trẻ quan trọng như vậy mà lại giao toàn quyền quyết định cho tổ trưởng. Trong khi chức danh tổ trưởng lại không có quyền và trách nhiệm và nghĩa vụ trong cơ cấu tổ chức cán bộ của nhà nước. Nếu có qui định quyền và trách nhiệm, tại sao anh tổ trưởng này lại không có trách nhiệm trong việc làm thiếu xót của mình? Anh tổ trưởng tại tổ 76, Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú này lại quá quan liêu, tôi không gọi là bất cẩn vì tôi nghĩ một người lớn không ai lại bất cẩn như vậy trừ khi anh ta cố tình, vụ lợi được từ việc này, khi việc học hành của 1 đứa trẻ, mầm non của đất nước lại bị ảnh hưởng bởi cái từ "TƯỞNG cháu học dưới quê nên không gọi trẻ" Phải chăng có quan liêu, phường giao quyền cho anh ta nhiều quá, nhưng không qui trách nhiệm khi anh ta có thiếu xót? Phải chăng anh ta và công tác gọi trẻ ở phường đã có sự sắp xếp, đường dây chạy trường, cố tình loại bỏ con tôi và những trường hợp tương tư con tôi ra khỏi danh sách để nhận tiền và cho những trẻ không đúng tuyến thay thế vào suất học đúng tuyến của con tôi???? 3. Trong những năm học trước, tôi cũng đã nghe nhiều về "thành tích" quan liêu trong công tác gọi trẻ của UBND Phường thông đồng với anh tổ trưởng này rồi nhưng không nghĩ lại quan liêu ngang nhiên một cách trơ trẽn đến vậy, trong khi trường hợp của con tôi là hoàn toàn đủ điều kiện học đúng tuyến Phan Chu Trinh, nhưng lại không được địa phương - UBND phường Phú Thạnh thực hiện công tác gọi trẻ. 4. Mặc dù nhận thiếu xót, nhưng anh tổ trưởng và cán bộ Phường cứ tỉnh bơ, không có biện pháp khắc phục, chịu trách nhiệm, cứ để hồ sơ của con tôi theo như những diện nộp trễ và chờ đợi kết quả trong lo lắng. Xin hỏi UBND Phường, anh tổ trưởng đã làm gì để khắc phục lỗi thiếu xót đã gây ra? Hay chỉ là nhận lỗi suông? Còn hậu quả thì người dân như gia đình chúng tôi, trẻ em như con tôi phải gánh chịu Con tôi hỏi:"tại sao con không được học trường Phan Chu Trinh" trong khi gia đình chúng tôi đã và đang thường trú tại nhà đối diện cổng trường Phan Chu Trinh và cũng chính là địa chỉ hộ khẩu của bé, tôi thật sự không biết giải thích với con thế nào mặc dù rất tức giận trong lòng cho những kẻ tham tiền quan liêu trơ trẽn. 5. Hàng năm, đến đợt gọi trẻ, cán bộ quản lý hộ tịch ở Ủy Ban Nhân Dân Phường sẽ có đầy đủ danh sách các trẻ sẽ vào trường Phan Chu Trinh theo đúng tuyến, vậy tại sao Phường từ chối giải quyết, yêu cầu gia đình tôi liên hệ tổ trưởng? tổ trưởng thì "TƯỞNG...", xin hỏi nếu cháu tôi không được vào đúng tuyến thì suất của cháu là ai đã được thế vào? Trường có dám công khai danh sách trẻ, hộ khẩu thường trú của tất cả các trẻ vào lớp 1 không? Trường Phan Chu Trinh tổ chức được bao nhiêu lớp 1? không lẽ với bao nhiêu đó lớp 1 không đủ cho số lượng trẻ đúng tuyến? bao nhiêu trẻ đủ tiêu chuẩn đúng tuyến? tại sao lại quá chật vật cho vài suất đúng tuyến? tại sao trẻ đúng tuyến lại bị đẩy ra ngoài tuyến?? Nếu không tổ chức đủ cho số lượng trẻ đúng tuyến thì tại sao lại gọi trẻ ngoài tuyến??? 6. Gia đình tôi đã nộp hồ sơ cho anh tổ trưởng vào giữa tháng 06/2017, tôi nghĩ cũng không gọi là quá trễ để trường Phan Chu Trinh phải vội vã nhận những trẻ ngoài tuyến, thẳng tay không cho trẻ đúng tuyến 1 cơ hội nào??? 7. Tôi đã liên hệ phường nhiều lần nhưng cũng không biết cầu cứu ai, gặp ai để được trình bày? cán bộ phường kêu liên hệ tổ trưởng, nói rằng: chuyện học hành của con anh chị, anh chị phải tự biết, tổ trưởng và phường không có lỗi". Xin hỏi: Con tôi là con đầu, lần đầu tội có con vào lớp 1, nhà tôi lúc nào cũng có người lớn tuổi ở nhà, thông tin gọi trẻ thì anh tổ trưởng không cung cấp do TƯỞNG….. Chúng tôi đi làm đóng thuế cho nhà nước để nhà nước trả lương cho cán bộ nhà nước, cán bộ phường để làm công tác quản lý, tuyên truyền, thông tin, thông báo, hướng dẫn cho người dân thường chúng tôi biết, mà bây giờ cán bộ phường nói chúng tôi phải tự biết? xin lỗi chúng tôi làm sao tự biết được??? bằng cách nào chúng tôi tiếp cận được thông tin??? Công tác thông tin, công tác gọi trẻ ở phường Phú Thạnh, Tân Phú rõ ràng đã có quan liêu, chèn ép trẻ nhỏ, ức hiếp người dân, vô trách nhiệm, cán bộ phường và tổ trưởng thì làm việc phải chăng không dựa trên giấy tờ, hộ tịch, hộ khẩu, cố tình gán ghép suy nghĩ cá nhân để tham nhũng bằng cách là nghĩ ra cho cháu của tôi một hoàn cảnh là: học dưới quê. Nếu những trẻ ngoài tuyến nhưng có nguyện vọng vào trường và trường có đủ khả năng sau khi đã lo chu toàn cho các trẻ đúng tuyến thì người dân như chúng tôi cũng không ý kiến, nhưng đừng chạy theo đồng tiền, tham lam, tham nhũng, vì lợi nhuận cá nhân mà dùng thủ đoạn đối với trẻ nhỏ, mầm non của đất nước như trường hợp của con tôi. Hiện nay, công tác gọi trẻ vào lớp 1 ở hầu hết tất cả các trường đang có rất nhiều quan liêu, đang rất tai tiếng, gia đình tôi tha thiết đề nghị Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, UBND Quận Tân Phú, Thanh Tra Sở Giáo Dục TP.HCM, Phòng Giáo Dục Đào Tạo Quận Tân Phú can thiệp, làm rõ trường hợp của cháu tôi và công tác Gọi trẻ vào trường Phan Chu Trinh, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, yêu cầu tổ trưởng, cán bộ Phường, Chủ tịch Phường Phú Thạnh chỉ đạo cán bộ Phường phải có biện pháp khắc phục, chịu trách nhiệm đối với những thiếu xót đã gây ra. Kính đề nghị Ban Giám Hiệu Trường Tiểu Học Phan Chu Trinh, Cô hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Phan Chu Trinh xem xét trường hợp của con tôi, đừng vì những thiếu xót của những người vô trách nhiệm làm ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng. Kính Đơn Bùi Thị Huế Hương
ĐƠN XIN CỨU XÉTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Cậy01222237812Số 4, Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòngtuyetm926888@gmail.com
Gia đình chúng tôi bị người ta chiếm nhà bất hợp pháp 13 năm. Kính mong các ông xem xét giúp đỡ
Hỏi về kết quả xử lý đơn khiếu nạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Văn Vinh098139234139/13/2, đ22,  kp7,  p Linh Đông, q Thủ ĐứcVinhnv2009@gmail.com
Xin hỏi quí sở Vừa qua tôi có gởi hồ sơ đơn khiếu nại về việc bị ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận TĐ đã tự động cắt nhà tôi giao người khác nhận tiền bôi thường. Tại số nhà 39/13/2 , dd22, kp7, p Linh Đông. Đơn gởi qua bưu điện ngày:10 và 17/9. Không biết quí sở đã tiêp nhận xử lý hồ sơ của chúng tôi chưa??
Tôi muốn hỏi về việc làm đơn khiếu nại về việc shipper đi giao hàng và chiếm đoạt tiền của tôi Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Dương Phương Thảo 090201090754 Duy Tân , Phường 15, Phú NhuậnQynstore07@gmail.com
Vào ngày 21/8/2017 anh Tô Hoàng Vũ hiện ngụ tại 80/90L trần quang diệu , phường 14, quận 3 có đến shop tôi nhận hàng đi giao , thu tiền giúp tôi là 5.500.5000d chứ không uỷ quyền cho anh nhận giữ tiền của tôi . Sau khi giao xong bên tôi có điện thoại cho anh thì anh hẹn nhiều lần nhưng không giải quyết. Đến nay anh có điện thoại và hăm doạ chỗ tôi làm ăn , tối đó anh có chạy sang nhà chọi đá . Tôi có ghi âm cuộc nói chuyện của anh ta & Tôi có điện thoại công an phường 15 phú nhuận nơi tôi đang ở đến giải quyết thì anh lại chạy đi thật nhanh . Tôi mong cơ quan chính quyền hướng dẫn tôi để tôi có thể làm đơn đến nơi đến chốn và mong lấy lại số tiền mình bị chiếm đoạt . Xin cảm ơn
Khiếu nại UBND phường Tân Thuận Đông Q7 ép buộc dân hiến đất để sửa đườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trương Mạnh Sinh01220985620Hẻm 39 Bùi Văn BaManhsinh11031965@gmail.com
Kính gửi ban thanh tra, Tôi đại diện cho người dân trong hẻm, khiếu nại đến cách làm việc của UBND phường Tân Thuận Đông, trong thời gian 2 tháng nay cơ quan này đã gây khó dễ cho người dân chúng tôi rất nhiều, cơ quan này đang làm đủ mọi cách để ép buộc chúng tôi phải hiến phần đất thuộc sở hữu của mình cho họ. Về chi tiết tôi không thể mô tả hết trong thư này, nên chỉ xin được tóm tắt như sau: UBND có kế hoạch tu sữa đường nhưng yêu cầu tất cả hộ kinh doanh phải ngưng hoạt động trong thời gian dài khoảng 4 tháng. Các hộ gia đình phải tự tháo dở mặt bằng và nhà ở theo lộ giới đã vạch, UB không hỗ trợ chi phí và cũng không đền bù phần đất đó. Có nhiều hộ bị mất từ 30 đến 40 mét đất, giá trị lên đến 3 tỷ đồng. Có nhà nếu theo lộ giới sẽ bị mất phần móng và cột chính, sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu nhà buộc phải dỡ bỏ. Các hộ kinh doanh trong hẻm bị gây khó dễ, hăm dọa, yêu cầu ngừng kinh doanh. Mặc dù đã đăng ký kinh doanh và nộp thuế đầy đủ. Đỉnh điểm là cách đây 5 ngày cơ quan này đã phối hợp với lực lượng gác cổng tiến hành đóng kín cổng (hẻm có 2 đầu, 1 đầu thoáng 1 đầu là cổng chỉ mở từ 5h30 _ 22h30, nếu đóng cổng thì sẽ thành hẻm cụt) không cho chúng tôi di chuyển cũng như hơn 50000 công nhân từ khu chế xuất phải đi vòng rất xa, tình trạng kẹt xe và hỗn loạn liên tục xảy ra. Và tất nhiên những hộ kinh doanh đều mất đi nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình mà đáng ra họ phải có vì đó chính là công sức lao động theo pháp luật. Thử hỏi công lý ở đâu khi người dân chúng tôi bị ép buộc phải cho đi phần tài sản rất lớn của mình, tình người ở đâu khi họ ngang nhiên chặn đi kế sinh nhai của hàng trăm gia đình. Và quan trọng hơn nữa là chúng tôi bị mất niềm tin lớn vào cơ quan công quyền. Chúng tôi đang bị đàng áp, một số người rất phẫn nộ nhưng vì thiếu hiểu biết về pháp luật nên không biết trông cậy vào nơi nào để có thể tìm lại hai chữ công bằng. Kính mong quý cơ quan xem xét khiếu nại của tôi, có điều tra cùng xem xét cụ thể. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Chân thành cảm ơn
Hỏi về đơn khiếu nạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Văn Vinh098139234139/13/2, đ 22, kp7,  p Linh Đông , q Thủ ĐứcVinhnv2009@gmail.com
Kính thưa quí sở Thanh tr Tôi tên Nguyễn Văn Vinh CMND 331259693 Cư ngụ 39/13/2, đ22, kp7, p Linh Đông, Q Thủ Đức, tp HCM. Vừa qua ngày tôi có gởi bộ đơn khiếu nại qua đường bưu điện (tổng cộng đã 3 bộ đơn , có phản hồi của bưu điện đã nhận) để nhờ chuyển đến chánh Thanh Tra xem xét điều tra giúp gia đình tôi. Tuy nhiên thời giam đã lâu , nhưng tôi vẫn không nhận được phản hồi từ sở thanh tra TP Vì vậy tôi kính nhờ quí CB sở xem giúp đơn của tôi đã được chuyển đến chánh Thanh Tra xem xét hay chưa? Rất mong được quí anh , chị giúp đỡ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Đơn Tố cáo Phường An Phú Đông, TNMT Q12, Chi nhánh VPĐKĐĐai Quận12Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Đức Phú0989102878198 nguyễn Đình Chính, P11, Quận Phú Nhuậntonyphu_vn@yahoo.com
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN TỐ CÁO V/v: “ Phường An Phú Đông Có Hành Vi Cấu Kết Với Phòng Tài Nguyên Môi Trường, CNVPĐKĐĐ Quận 12, Cố Tình Làm Trái Quy Định Pháp Luật” Kính gửi: - Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng - Thanh Tra Chính Phủ - UBND Thành Phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố - UBND Quận 12 - UBND Phường An Phú Đông Người Tố Cáo: Ông: Lê Hữu Minh Sanh năm: 1962 CMND Số: 021.033.408 Hộ khẩu thường trú: 388 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, quận Gò vấp, Tp Hồ Chí Minh Là người đứng tên quyền sử dụng thửa đất số 4023, tờ bản đồ số 9, địa chỉ: Phường An Phú Đông, quận 12, Tp Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02862QSDĐ/Q.12/2001 do UBND Quận 12, Tp.HCM cấp ngày 09/03/2001. Người Đại Diện Theo Ủy Quyền: Số 016120, quyển số 05TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 13/05/2017 tại Văn Phòng Công Chứng Hoàng Xuân, số 215 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM Tôi tên: Nguyễn Đức Phú Sanh năm: 1966 CMND số: 021716126 Cấp ngày: 31/07/2009 tại: Công an Tp HCM. Hiện Cư ngụ tại: 198 Nguyễn Đình Chính, P11, Q.Phú Nhuận, Tp HCM Nay tôi làm đơn này với nội dung như sau: * Giai đoạn một: Gia đình chúng tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm lên đất thổ cư theo giấy chứng nhận (02862/QSDĐ/Q12/2001 ngày 09.03.2001) Phòng TNMT Q12 bắt buộc tôi phải vẽ lại theo quy định Pháp luật, tờ bản đồ số 035149 ngày 22 tháng 08 năm 2017 (đã kiểm tra nội nghiệp Phòng TNMT Q12), phòng TNMT đã phê duyệt có diện tích nằm ngoài giấy chứng nhận: 17.4m2. Ngày 30/08/2017 tôi đến UBND Quận 12 để nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, thì bên tiếp nhận, trả kết quả xem qua hồ sơ và nói với tôi có muốn được công nhận17.4m2 nằm ngoài giấy chứng nhận hay không, nếu không muốn thì nộp tại đây, còn nếu muốn thì về phường mà nộp, nên tôi lại quay về phường An Phú Đông để nộp hồ sơ, phiếu nhận hồ sơ ngày 30/08/2017 hẹn ngày trả 19/10/2017, nhưng đến ngày này thì anh Lương Chí Thành (nhân viên địa chính) trả lại hồ sơ cho tôi kèm với những công văn thật là vô lý như sau: CV Số 799/UBND Phường An Phú Đông ngày19/09/2017 (Người ký Bùi Minh Tân) chức danh Phó Chủ Tịch, CV số: 11261/PC-CNQ12 ngày 03/10/2017 ( Người ký Trần Thanh Ngoan) Giám Đốc CNVPĐKĐĐ Quận 12, CV Số: 7787/UBND-TNMT Quận 12 ( Người ký Nguyễn Văn Đức) chức danh Phó chủ Tịch. Tất cả đều dựa trên công văn số 799/UBND Phường An Phú Đông, cả ba công văn đều sai trái không đúng sự thật so với bản đồ hiện trạng vị trí số 035149 do Phòng Tài Nguyên – Môi Trường đã kiểm tra nội nghiệp ngày 22/08/2017. Vị trí đất Ông Lê Hữu Minh đề nghị cấp giấy chứng nhận có một phần đất nằm ngoài giấy chứng nhận. Tôi xét thấy Ông Lương Chí thành Thành (Cán bộ địa chính) có Ba hành vi không đúng và trái với quy định Pháp Luật như sau: 1 – Trước ngày 19/10/2017 Ông Lương Chí Thành điện thoại kêu ông Lê Hữu Minh lên phường làm việc mà không có văn bản mời, ông thành bảo với ông Minh là ông ký cam kết không nhận 17.4m2 rồi tôi sẽ gải quyết hồ sơ cho ông, tôi khẳng định đó là hành vi sai trái pháp luật, vì ông thành phải hiểu rõ hai từ Cam Kết là thế nào? 2 – Ông Lương chí thành không được phép triệu tập hai bên chủ đất (Lê Hữu Minh và vợ chồng Ông Nguyễn văn tài, vợ Lê thị phúc) lên phường An Phú Đông để giải quyết tranh chấp vì đã có bản án số 1510/2007/DS-PT ngày 26/12/2007 mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xử xong. 3 – Ông Lương chí thành cố tình đánh tráo phạm vi sự việc: Ông Lê Hữu Minh muốn nhập 17.4m2 theo bản đồ đã kiểm tra nội nghiệp và trong bản đồ không thể hiện phần diện tích tranh chấp mà Ông Thành cứ trơ tráo lôi vụ tranh chấp xa xưa kia vào để cố tình gây khó khăn cho Ông Lê Hữu Minh. * Vô lý của Phường An Phú Đông như sau: - Vô lý thứ nhất: theo CV779/UBND Phường An Phú Đông nói rằng theo bản vẽ 035149 do Phòng TNMT đã kiểm tra nội nghiệp có 17.4m2 nằm ngoài giấy chứng nhận tuy nhiên trong hồ sơ Ông Lê Hữu Minh chưa cung cấp giấy tờ liên quan đến phần đất nêu trên. - Vô Lý thứ hai: Lý do tại sao đề cập đến Bản án số: 1510/2007/DS-PT ngày: 26/12/2007. * Vô lý của Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai như sau: - Vô lý thứ nhất: CV số 11261/PC-CNQ12 nêu lý do là theo công văn 799/UBND Phường An Phú Đông. - Vô lý thứ hai: Lý do tại sao đề cập đến văn bản số 245/BT về việc thu hồi đất của các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án ...... ngày 29/10/2010 (Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng). - Vô lý thứ ba: Lý do tại sao đề cập đến khoản 6, Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014. * Vô lý TNMT Quận 12 - CV số 7787/UBND-TNMT Quận 12, ngày 12/09/2017. Chúng tôi thật quá bức xúc nên yêu cầu gặp chủ tịch phường để giải quyết cho chúng tôi ngay ngày 19/10/2017, mở cuộc đối thoại gồm có Chủ tịch phường An Phú Đông (Cung Quảng Hà), địa chính (Lương chí thành), có thư ký ngồi ghi biên bản cuộc họp và có mặt hai anh công an phường do chủ tịch gọi qua UBND phường để làm gì tôi không biết? Chúng tôi đã đưa đầy đủ giấy tờ liên quan đến QSD đất số 02862 QSDĐ/Q12/2001, trong đó có bản án số 1510/2007/DS-PT ngày 26/12/2007, đơn đề nghị xác nhận vị trí nhà đất, đơn tường trình cam kết theo hướng dẫn của cán bộ địa chính (Lương chí thành). Chúng tôi đang hy vọng có lời giải đáp hợp lý và thỏa mãn cho gia đình chúng tôi, nhưng sau đó (cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ) câu chuyện vẫn chưa được kết thúc tại đây, mà phải chờ đợi tiếp diễn phần hai, tức là bắt buộc chúng tôi phải nộp lại hồ sơ theo đúng qui trình là (2 tháng). * Giai đoạn hai: Ngày 19/10/2017 chúng tôi lại nộp hồ sơ y như ban đầu, đến ngày hẹn trả hồ sơ 11/12/2017 chúng tôi lại nhận được những công văn thật là vô lý như sau: - Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Công văn số 12846/PC-CNQ12 ngày 06/11/2017. - Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 2511/TNMT-TH Q12 ngày 14/11/2017. - Công văn số: 8943/UBND-TNMT Q12, ngày 16/11/2017 - Công văn số: 512/BC-UBND phường An Phú Đông ngày 05/12/2017. Lại tiếp tục tuồng xưa tích cũ, tức là lại đối thoại nhưng lần này không phải là Chủ tịch mà là Ông Phó chủ tịch Bùi minh tân chủ trì cuộc họp và cuối cùng lại bắt chúng tôi nộp hồ sơ trở lại như ban đầu như không có gì xảy ra, biên bản làm việc ngày 11/12/2017 vào lúc 10g50’. Theo tôi nghĩ trên thế giới này chỉ duy nhất có kiểu làm việc hành chính này ở tại phường an phú đông, quận 12. Tóm lại tất cả sự việc cũng tại cán bộ địa chính Lương chí thành tham mưu mà ra sự việc như ngày hôm nay. Nguyện vọng của tôi như sau: - Tôi tin tưởng vào Đảng và nhà nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam là trong sạch, minh bạch, công chính, công bằng, nhưng với điều kiện phải xử lý các cán bộ trên thật nghiêm minh theo tinh thần thượng tôn pháp luật, khai trừ ra khỏi đảng, suốt đời không được làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước CHXHCN Việt nam vì những đối tượng trên đã làm mất niềm tin của người dân đối với đảng và nhà nước pháp quyền XHCN, “Chỉ một con sâu làm rầu nồi canh”. - Cho tôi được đối thoại với Phòng Tài Nguyên và Môi Trường công khai với toàn thể nhân dân bất cứ ai cũng đều được đến dự cuộc đối thoại công khai, minh bạch. - Tôi sẽ chứng minh có một trong những công văn trên là sai và “Râu Ông nọ cắm cằm Bà kia”. - Cho tôi hỏi mục đích liên thông một cửa là để làm gì? Kính mong ban lãnh đạo xét xử đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật, không thiên vị. Tôi cam đoan tất cả những lời nói trên là đúng sự thật, nếu có gì không đúng tôi hoàn toàn chịu trước pháp luật. Tp Hồ Chí Minh, ngày........ tháng......... năm 2017 Người viết đơn Lê Hữu Minh
Toà án Nhân dân Gò Vấp xử ép, có dấu hiệu nhận hối lộ. Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trần Minh Trung0901376010tranminhtrung8687@gmail.com
Về hôn nhân, tôi đang bị cưỡng ép li hôn. Toà án k tiến hành hoà giải, chưa gặp mặt tôi lần nào đã vội tiến hành mở phiên toà xử. Tôi không nhận đc thư mời hoà giải, k nhận đc bất cứ 1 cái gì từ phía Toà án. Tôi được hàng xóm đưa giấy mời ra Toà để xử. Giấy mời ghi sai chính tả, ko có bao thư, ko có xác nhận rằng tôi đã nhận đc thư hay chưa, và thư mời đc tìm thấy ở miệng cống nhà hàng xóm. Toà án có nhận hối lộ hay sao mà làm việc như vậy? Muốn xử vắng mặt? Tôi rất thương vợ và con tôi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ về li hôn. Mong làm rõ về cách làm việc của Toà án GV dùm tôi. Hiện tại tôi phải làm gì, rõ ràng tôi bị gia đình vợ cưỡng ép li hôn. Ngày 19/01/2018 sẽ mở Toà xét xử li hôn. Tôi phải làm gì lúc này? Đã gần 6 tháng rồi tôi bị cấm gặp vợ con, qua thăm vợ con k ai cho vào, có dấu hiệu muốn hành hung tôi. Tôi vì nể đó là gia đình vợ nên im lặng, chỉ nép ngoài hàng rào nghe tiếng vợ con tôi nói chuyện. Tôi hoàn toàn k có mâu thuẩn với vợ. Tôi ko cờ bạc, nhậu khẹt, hút hít, bồ bịch. Tôi chỉ lao động, và chỉ có vợ con là niềm vui, k có bạn bè. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vì hiểu lầm, và k có cơ hội giải thích. Tôi k liên quan và tôi đang bị nhà vợ ép ly hôn.
Thẩm quyền thanh tra hành chính của các cơ quan thanh traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Huy Toàn091416425759 Nguyễn Hữu Thọ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Laitoanlhgla@gmail.com
Kính thưa Quý cơ quan. Xin Quý cơ quan quan tâm trả lời câu hỏi của tôi như sau: 1. Theo Luật Thanh tra 2010, Thanh tra tỉnh có thẩm quyền thanh tra hành chính (theo Kế hoạch) đối với Cơ quan trực thuộc Sở hay không? (Sở là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh). Nếu có thì được quy định ở văn bản nào? 2. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở đã được Thanh tra sở thanh tra toàn diện giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/7/2015 và có Kết luận ngày 24/8/2015. Tháng 2 năm 2018, Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra (theo Kế hoạch) Cơ quan trực thuộc Sở giai đoạn 2013-2017 về quản lý và sử dụng kinh phí, có phù hợp với Luật Thanh tra 2010 hay không? Trường hợp không có thống nhất về Kết luận của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở về sử dụng kinh phí từ ngày 01/01/2014 đến ngày 10/7/2015 thì xử lý thế nào? Rất mong hồi âm của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cám ơn nhiều./.
Tham nhũngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tùng39/13nguyenduongtung969@gmail.com
Kính thưa quý thanh tra sở TP HCM Tôi là người dân có nhà nằm trong danh quí hoạch giải toả đường nối Phạm Văn Đồng - Giao lộ Gò Dưa quốc lộ 1. Trong quá trình thực hiện công việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chúng tôi thấy có nhiều việc khuất tất ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức đã gây ra cho người dân chúng tôi. Với trường hợp nhà của tôi ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức đã chia cắt ra nhiều phần để chia cho những người không còn giá trị pháp lý. Chúng tôi đã làm đơn khiếu nại gởi đi khắp nơi , có cả văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phải giải quyết đơn khiếu nại của chúng tôi Tuy nhiên tới nay đã lâu Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức vẫn không giải quyết đơn khiếu nại của chúng tôi và không hề có văn bản phản hỏi cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi thấy có những tiêu cực trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể có trường hợp lập hồ sơ khống xác định sai mục đích đất sử dụng để nhận tiền bồi thường với giá cao. Có trường hợp người dân đã có quyết định thu hồi đất , người dân muốn được lãnh tiền nhưng ban bồi thường không chịu nhận hồ sơ để chi trả bồi thường, chỉ đến khi người dân đặt vấn đề chi tiền bồi dưỡng thì ban bồi thường mới nhận hồ sơ. Trường hợp này của gia đình bà Năm Hóa hẻm 39/13 đường 22 khu phố 7 phường Linh Đông quận Thủ Đức, sau thời gian không được tiếp nhận hồ sơ chi trả bồi thường, gia đình bà Năm Hóa đã gặp cán bộ ban bồi thường giải phóng mặt bằng tên Lợi, đặt vấn đề bồi dưỡng 50 triệu thì cán bộ này đã tiếp nhận hồ sơ. Qua những sự việc trên chúng tôi mong quý báo hãy tiến hành điều tra làm rõ vấn đề nghi vấn để giúp cho người dân chúng tôi và đưa những cán bộ tham nhũng tiêu cực nếu có ra sáng theo đúng tinh thần chống tham nhũng của Tổng Bí Thư đã đề ra Chúng tôi rất mong được Quý báo tiến hành thực hiện điều tra trong dự án này để kịp thời ngăn chặn những kẻ tham nhũng làm trái gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước Đảng ta và đem lại nỗi thống khổ bức xúc cho người dân. Xin cảm ơn quý báo Trân trọng kính chào quý báo
ĐỀ NGHỊ UBND QUẬN BÌNH THẠNH SỚM GIẢI QUYẾT CHO MỘT GIA DINH CÁCH MẠNG TỪNG CHE CHỞ NUÔI DẤU CÁC ĐỒNG CHÍ TRẦN BẠCH ĐẰNG, HỒ HẢO HỚN, PHAN CHÁNH TÂM... Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Trúc Đức - Nguyễn Trúc Hạc08.35059539 HOAC 01207639813 / 0938320943 78/4B BÀ HOM PHƯỜNG 13 QUẬN 6, THANH PHỐ HỒ CHÍ MINHnguyentrucduc38@gmail.com
ĐỀ NGHỊ UBND QUẬN BÌNH THẠNH KHẨN TRƯƠNG, KHÔNG NGÂM, ĐÙN ĐẨY HỒ SƠ NỮA GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM VIỆC cấp giấy chứng nhận nhà số 123/4,123/6,123/8 và 121(theo đăng bộ là 123/2) Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh trong phần đất đã có chủ quyền của gia đình ông Nguyễn Trúc Đức, Nguyễn Trúc Hạc. Đồng thời ngăn chặn mọi hình thức giao dịch, kinh doanh trên phần đất này. CHO MỘT GIA ĐìNH MẸ VNAH TỪNG CHE CHỞ NUÔI DẤU CÁC ĐỒNG CHÍ TRẦN BẠCH ĐẰNG, HỒ HẢO HỚN, PHAN CHÁNH TÂM..., MỘT DỊA CHỈ ĐỎ CỦA THÀNH ĐOÀN THỜI CHỐNG MỸ. CÓ NGUY CƠ BỊ MẤT VÌ SỰ THIẾU TRÁCH NHIỆM, QUAN LIÊU CỦA UBND PHƯỜNG VÀ QUẬN BÌNH THẠNH. bằng tất cả niềm tin vào Pháp Luật và sự công tâm của cá cơ quan Nhà nước, gia đình chúng tôi kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giúp gia đình tôi (Gia đình chính sách không còn chổ ở) thực thi công lý .
testDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
testtesttest@gmail.com
test
Khiếu nạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Duong Thi Kim Huong01683222779385 ,Xã Tân Thạnh Đông ,Huyện Củ Chi,TPHCMKimhuong@yahoo.com
Cho em hỏi về án dân sự Số 13/2012 đến nay 2018 đã 6 năm,em đã nhiều lần đến tòa án huyện Củ Chi ,yêu cầu sớm đưa ra xét xử.Theo em dược biết thời hạn giải quyết từ 4 đến 6 tháng .Nhân viên tòa án cứ hẹn hò đén nay 6 năm mà không giải quyết .Vậy em phải khiếu nại nơi nào ?
Khiếu nại về việc bồi thường đất trong dự án nạo vét cải tạo Kênh Tiêu Đồng Tiến, quận 12, TP.HCMDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hồ Thị Bì094487112945 đường Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minhcucsusan@yahoo.com.vn
Tôi họ và tên là: Hồ Thị Bì, sinh năm: 1951 Căn cứ quyết định số: 2757/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/08/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao đất khu dân cư cho nhân dân làm nhà ở.Tôi Hồ Thị Bì là chủ sở hữu lô đất trống , lô 84 xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn. Phần thông tin trên giấy giao đất số: 2239/GGĐ có ghi để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở và khu đất này được giao theo tính chất ổn định. Ngày 27/3/2015 tôi có đến Ủy ban nhân dân quận 12 nộp đơn khiếu nại QĐ số: 43/QĐ-UBND-BT ngày 07/01/2015 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với hộ bà Hồ Thị Bì bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét cải tạo kênh tiêu Đồng Tiến tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 03/12/2015 lãnh đạo là ông Lê Trương Hải Hiếu, chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12, tiếp nhận đơn khiếu nại của tôi và đưa ra thông báo số: 596/TB-VP kết luận của Chủ tịch UBND quận 12 tại buổi tiếp bà Hồ Thị Bì về thời hạn giải quyết và tiến hành bồi thường là 20 ngày làm việc. đến thời gian là gần 4 năm nay, quận 12 vẫn không giải quyết bồi thường cho tôi, gây phiền hà cho người dân trong suốt 4 năm qua, đưa ra thông báo giải quyết trong 20 ngày nhưng đến nay 4 năm vẫn trốn tránh không thực hiện. khi tôi tiếp tục liên hệ thì UBND quận 12 nêu lý do là có gửi văn bản cho Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM để giải quyết 2 lần từ tháng 9 năm 2017 nhưng đến nay Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM vẫn chưa trả lời và còn nói người dân tư liên hệ thành phố giải quyết vì đất do thành phố cấp không phải quận 12 cấp nên quận không giải quyết. tôi rất bức xúc với sự trậm trễ, kéo dài thời gian, gây phiền hà cho người dân. đến nay đất đã thu hồi nhưng không bồi thường đúng quy định, tôi không có nhà cửa để ở. tôi rất mong thanh tra TP. HCM xem xét thanh tra bồi thường đất trong dự án nạo vét cải tạo Kênh Tiêu Đồng Tiến, quận 12, TP.HCM lý do tại sao cán bộ trốn tránh trách nhiệm và không bồi thường trong khi tôi có đầy đủ giấy cấp đất bản chính và hồ sơ đất đầy đủ. số tiền bồi thường cho người dân như tôi đang dược chi trả như thế nào, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 12 cố tình chèn ép người dân, kéo dài không giải quyết. rất mong thanh tra TP.HCM xem xét trả lại công bằng cho người dân nhằm phòng, chống tham nhũng trong trong dự án nạo vét cải tạo Kênh Tiêu Đồng Tiến, quận 12. chân trọng cảm ơn.
Khôn nên làm cây xăng trong khu dân cưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Kiều Thanh Bìnhnetbinh9k@yahoo.com
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐƠN KIẾN NGHỊ Kính gửi UBND Phường 10 UBND Quận 6 Đồng kính gửi sở Công Thương TP HCM Chúng tôi là người dân đang cư trú và sinh sống tại Cư Xá Phú Lâm D Tổ DP 51 Kp3 Phường 10 Quận 6 DP 51 bắt đầu từ nhà số 5k( lô lẻ) đến 22k1( lô chẵn) Bà con tổ dân phố được biết Sở Công Thương Thành Phố có quyết định cho Cty TNHH TM Vặn tải và Du Lịch Xuyên Việt Oil xây dựng cửa hàng xăng dầu ở số 22k1 Trong khu cư xá, liền kề nhà dân . Chúng tôi là người dân ở tổ DP 51 và bà con khu cư xá Phú Lâm D Không đồng tình và rất bức súc với quyết định này . Bởi : Khu này là khu dân cư đông đúc , nhà ống nhỏ liền kề bên nhau Cửa hàng xăng dầu không đủ khoảng cách an toàn theo quy định của luật định ( khoảng cách tới nhà dân và trường học phải là từ 30 đến 50 mét) Cây xăng ở trong khu dân cư sẽ không đảm bảo về sự cố cháy nổ. Gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng rất sấu tới đời sống và sức khoẻ của nhân dân trong khu dân cư này Do vậy chúng tôi nhân dân trong khu dân cư đồng kiến nghị ,Các cấp lãnh đạo Từ Phường tới Thành Phố Hãy lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của bà con chúng tôi KHÔNG LÀM CÂY XĂNG TRONG KHU DÂN CƯ NÀY Xin cảm ơn Bà con tổ DP 51 đồng kiến nghị (Bản kiến nghị này đã được tổ dân phố 51 thông qua và trực tiếp kiến nghị lên UBND phường 10 UBND quận 6 và UBND TP Hồ Chí Minh)
Đơn khiếu nại-tố cáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phạm Thị Hằng0983024158Căn hộ 437( 3B15), chung cư Thạnh Lộc, P.Thạnh Lộc,Q 12, TPHCMphuminhkyson@gmail.com
Tố cáo, khiếu nại ông Nguyễn Thanh Hải trưởng phòng Quản lý nhà và công sở, Sở xây dựng TPHCM đã vi phạm điều 8 "Luật khiếu nại, tố cáo" gây nguy hiểm cho công dân. Xin xem các file đính kèm.
Cho thuê máy phát điện tại tphcm giá rẻ uy tín nhất tại Võ GiaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cho thuê máy phát điện tại tphcm giá rẻ uy tín nhất tại Võ Gia7248384291https://mayphatdienvogia.com/cho-thue-may-phat-dien/rokapewee8500@gmail.com

Cho thuê máy phát điện nhằm phục vụ duy trì nguồn điện được liên tục, cần có 1 nguồn điện dự phòng là một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…. 

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn điện dự phòng phục vụ cho các nhà máy sản xuất kinh doanh, công trình thi công, hội họp, tổ chức sự kiện…. Máy phát điện Võ Gia có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ cho thue may phat dien đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành cho thuê máy phát điện tại tphcm.

 

Chọn đơn vị nào cho thuê máy phát điện uy tín chuyên nghiệp nhất ?

Khi nhận được thông tin từ khách hàng có nhu cầu thuê máy phát điện.Chúng tôi nhanh chóng xác định đúng loại , thời gian, công suất và phương án sử dụng máy cho quý khách nhằm tạo điều kiện tốt nhất, tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến tận công trình, khảo sát công suất thiết bị, địa điểm đặt máy, tính toán thời gian chạy máy tối ưu cho quý khách. Quá trình khảo sát tư vấn cho khách hàng hoàn toàn miễn phí.

Võ Gia chúng tôi không ngừng bổ sung về số lượng cũng như chất lượng của các loại máy phát điện công nghiệp ngặt yêu cầu của khách hàng về chất lượng điện áp, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Độ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và tuyệt đối đủ công suất…..

Võ Gia đáp ứng được tất cả các nhu cầu thuê của quý khách từ 5- 1500kva, với tần số 50-60 hz. Bên canh đó đội ngủ cán bộ vận hành của chúng tôi là những người thợ chuyên nghiệp cam kết đảm bảo máy phát điện luon ở trong tình trạng vận hành tốt nhất.

 

Quy trình cho thuê máy phát điện tại Võ Gia.

-Xác định công suất tải sử dụng để cho thuê máy phát điện tại tphcm theo yêu cầu.

-Báo giá cho khách hàng giá cho thuê máy phát điện ở tphcm tùy theo công suất cần thuê.

-Thực hiện cho thuê máy phát điện theo yêu cầu cầu khách hàng.

Xem thêm chi tiết tại : https://mayphatdienvogia.com/cho-thue-may-phat-dien/

Tại sao nên dùng dịch vụ cho thuê máy phát điện tại công ty Võ Gia

Võ Gia chúng tôi xin cam kết:

Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành nhanh chóng.

Bảo dưỡng định kỳ máy trong suốt thời gian cho thuê.

Khác phục kịp thời mọi sự cố trong quá trình cho thuê máy phát điện tphcm.

Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài chúng tôi sẽ đối máy khác có công suất tương đương.

Giảm chi phí cho thuê máy nếu thời gian thuê trên 6 tháng.

Bảng giá cho thuê máy phát điện tại công ty Võ Gia:

Dưới đây là báo giá cho thuê máy phát điện

– Cho thuê may phat dien công suất 17kva- 24kva: giá 1.100-1.300k/ngày

– Cho thuê máy phát điện công suất 25kva-40kva: giá 1.200-1.3tr/ngày

– Công suất 41kva-60kva: giá 1.3-1.4tr/ngày

– Công suất 60kva-75kva: giá 1.5tr/ngày

– Công suất 75kva-100kva: giá 1.5- 1.7tr/ngày

– Công suất 100kva-150kva: giá 1.8-2.1.tr/ngày

– Công suất 150kva-200kva: giá 2.3-2.6tr/ngày

– Công suất 200kva-250kva: giá 2.8tr/ngày

– Công suất 250kva-300kva: giá 3.1.tr/ngày

– Công suất 300kva-400kva: giá 3.5.tr/ngày

– Công suất 400kva-500kva: giá 4.5.tr/ngày

hãy gọi ngay để nhận báo giá thuê máy phát điện của chúng tôi.

Các chủng loại công suất mà công ty Võ Gia chúng tôi cung cấp :

  Máy phát điện 10kVA | Máy phát điện 15kVA | Máy phát điện 20kVA | Máy phát điện 25kVA | Máy phát điện 30kVA | Máy phát điện 35kVA | Máy phát điện 40kVA | Máy phát điện 45kVA | Máy phát điện 50kVA | Máy phát điện 60kVA | Máy phát điện 70kVA | Máy phát điện 75kVA | Máy phát điện 80kVA | Máy phát điện 90kVA | Máy phát điện 100kVA | Máy phát điện 125kVA | Máy phát điện 150kVA | Máy phát điện 200kVA | Máy phát điện 250kVA | Máy phát điện 300kVA | Máy phát điện 350kVA | Máy phát điện 400kVA | Máy phát điện 450kVA | Máy phát điện 500kVA | Máy phát điện 600kVA | Máy phát điện 700kVAMáy phát điện 800kVA | Máy phát điện 900kVA | Máy phát điện 1000kVA | Máy phát điện 1500kVA | Máy phát điện 2000kVA | Máy phát điện 2500kVA

Võ Gia - Công ty cho thuê máy phát điện uy tín hàng đầu tại tphcm

Khi cần tới dịch vụ thuê máy phát điện , hãy nhấc máy và gọi ngay hotline bạn nhé.

mayphatdienvogia.com Chúng tôi là đơn vị cho thuê máy phát điện hàng đầu ở tphcm và các tỉnh lân cận bao gồm :

- Cho thuê máy phát điện Bình Dương

- Cho thuê máy phát điện Đồng Nai

-Cho thuê máy phát điện Vũng Tàu

-Cho thuê máy phát điện Long An...

Các sản phẩm máy phát điện công nghiệp Võ Gia cung cấp như máy phát điện Cumminsmáy phát điện Doosan, máy phát điện Deutz, máy phát điện Hyundai....

 

Tham khảo tại Website: www.mayphatdienvogia.com www.mayphatdienvogia.com.vn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ GIA

Trụ sở: 341 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

Tel: (028) 6259 4902 – Hotline: 0909.968.122 (Mr.Qúy)

Chi nhánh 1: 40/21 Đường HT31, KP1, P.Hiệp Thành, Q.12

Tel: (028) 6259 4902 – Hotline: 0938.595.888 (Mr.Qúy)

Chi nhánh 2: 14 Nguyễn Văn Qùy, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

ĐT: (028) 3735 5371 – Hotline: 0983 575 864

Chi nhánh 3: 43 Đường 31, KP3, P. Bình Trưng Đông, Q.2

ĐT: (028) 3735 5368 – Hotline: 0938 149 009

Chi nhánh tại Đà Nẵng: 464 Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng

Hotline: 0984 547 376

Kho Xưởng: 990 Quốc Lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Q.12,TP.HCM

Hotline: 0909.968.122 – 0938.595.888 (Mr.Qúy)

Mail: quy@vogia.com.vn

Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Xem thêm dịch vụ cho thuê máy phát điện tại : https://mayphatdienvogia.com/cho-thue-may-phat-dien/

Lắp đặt camera tại tphcm giá rẻ uy tín nhất tại camera Tấn PhátDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lắp đặt camera tại tphcm giá rẻ uy tín nhất tại camera Tấn Phát7248384291https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/rokapqqqqe8500@gmail.com

Công ty lắp đặt camera tại Tphcm giá rẻ hiện nay có rất nhiều. Dịch vụ lắp đặt camera ngày càng sôi động và cạnh tranh nhau khốc liệt cả về giá cả , chất lượng cũng như thái độ phục vụ.

->> Xem chi tiết dịch vụ lắp đặt camera tại tphcm : https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/

Xuất phát từ nhu cầu lắp đặt camera quan sát tại tphcm quá lớn , thị trường có rất nhiều công ty lắp đặt camera được lập ra. Kéo theo đó là sự băn khoăn trong việc lựa chọn công ty lắp đặt camera tại tphcm uy tín nhất.

Hãy tham khảo bài viết của lapdatbaotrom.net để hiểu được vì sao nên chọn công ty lắp đặt camera Tấn Phát là uy tín nhất bạn nhé.

Tại sao cần dịch vụ lắp đặt camera quan sát tại tphcm

Thời kì hiện đại , công nghệ phát triển như vũ bão. Người kinh doanh luôn bận rộn với nhiều ngành nghề và nhiều kho xưởng , công ty cũng như shop thời trang , công trình ...Vậy nên họ phải có 1 giải pháp đảm bảo ngồi nơi này nhưng vẫn có thể bao quát được mọi hoạt động kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

Điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ hệ thống lắp đặt camera quan sát với công nghệ tiên tiến nhất của Tấn Phát.

lắp đặt camera tại Tphcm, lap dat camera tai tphcm 

 

 • Giám sát trực tiếp 24/24 với hình ảnh rõ nét
 • Xem lại video hình ảnh bất cứ lúc nào bạn muốn
 • Có thể sử dụng tính năng thu âm của camera
 • Có thể sử dụng camera giấu kín và bí mật cho mục đích tế nhị
 • Tăng cường an ninh bảo vệ, giảm ý muốn trộm cắp của kẻ xấu
 • Nâng cao ý thức làm việc của nhân viên và tăng hiệu suất kinh doanh

Sơ bộ cấu tạo một hệ thống camera quan sát bao gồm:

-Camera quan sát: để thu hình ảnh quan sát được.

-Đầu ghi kỹ thuật số : để thu hình ảnh từ camera và phát hình ảnh qua tivi hoặc màn hình.

-Ổ cứng HDD : dùng để lưu trử hình ảnh thu được và phát lại khi cần.

-Tivi hoặc màn hình : để theo dõi và quan sát.

-Adapter: cung cấp nguồn điện cho camera và đầu ghi hoạt động.

-Đế camera : định vị camera vào vị trí lắp đặt.

-Dây cáp tín hiệu, dây điện và dây mạng.

-Jack kết nối camera và đầu ghi.

-Card Recorder: Để kết và thu hình vào máy vi tính (nếu bạn không dùng đầu ghi).

-Vật tư thi công như : ống, nẹp, tắc kê, băng keo, ốc, pass treo, ổ cắm điện, phích đực phích cái v.v..

Nên lắp đặt camera quan sát giá rẻ ở những đâu

– Bạn có nhà xưởng, camera sẽ là một thủ kho đắc lực không cần trả lương để kiểm soát hàng hóa ra vào cho bạn.

– Ngoài ra camera còn được lắp đặt ở: khách sạn, tiệm vàng, văn phòng công ty, nhà thuốc, khu Resort….

– Gia đình bạn có người giúp việc, camera sẽ giúp bạn kiểm soát họ làm việc tốt hơn, đặc biệt là quá trình chăm sóc đứa con của bạn.

– Camera giám sát tài sản ngôi nhà của bạn, bảo vệ gia đình bạn có được giấc ngủ ngon.

– lắp đặt camera có thể thay thế mọi nhân viên bảo vệ trông coi tài sản cửa hàng của bạn, chúng có thể quan sát suốt 24h mà không mệt mỏi.

– Trường học như mầm non, thcs, thpt cũng rất cần lắp đặt camera để quan sát con bạn hàng ngày khi bạn không ở bên chúng.

Lắp đặt camera tại TPHCM nên lựa chọn thương hiệu camera nào?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng camera nhập khẩu từ nhiều nước .

 

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều thương hiệu camera quan sát điều này khiến cho khách hàng khó lựa chọn camera loại nào tốt nhất cho mình. Một yếu tố quan trọng giúp bạn lựa chọn đó là thương hiệu hoặc giá thành của sản phẩm. Hiện cũng chỉ có 3 phân khúc thị trường gồm:

Dòng camera dự án:

Gồm có BOSCH, AXIS, SONY, SAMSUNG, PANASONIC là dòng cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc, và theo dự án xây dựng như: chung cư cao cấp, hệ thống giao thông, hệ thống chính phủ. Những dòng sản phẩm này có giá rất cao nhưng độ bền và độ nét của nó tương xứng với số tiền của nó. Dòng camera này hoạt động bền bỉ, siêu nét, độ bền từ 5–7 năm và có chế độ bảo hành tuyệt vời.

Dòng camera cao cấp:

Gồm có HIKVISION, KBVISION, DAHUA nhập khẩu nguyên chiếc được sản xuất từ Trung Quốc, Đài Loan với côn nghệ: USA, TAIWAIN đây là dòng camera cao cấp có mức giá vừa phải thích hợp lắp đặt: biệt thự gia đình, căn hộ, bệnh viện, khu công nghiệp,..trong năm 2017 camera các dòng này được sử dụng khá nhiều bởi giá thành ngày càng giảm và hộ gia đình, cá nhân hoàn toàn có thể sở hữu cho mình, những dòng này camera cho hình ảnh sắc nét, hoạt động ổn định, độ bền từ 4–5 năm

Dòng camera phổ thông:

Bao gồm KAWAVISION, QUESTEK, VANTECH, AVTECH, SAMETECH, VDTECH, ZTECH là dòng phổ thông được sử dụng nhiều ở Việt Nam, có mức giá phù hợp với thu nhập của mỗi cá nhân để có thể trang bị cho mình hệ thống camera ở mức độ vừa phải, camera hoạt động ổn định, hình ảnh rõ nét, độ bền từ 2–3 năm.

Vậy lựa chọn camera hãng nào tốt nhất còn phụ thuộc vào dự án đầu tư của các bạn cũng như số tiền phù hợp mà các bạn bỏ ra để có một hệ thống tốt.

Quy trình lắp đặt camera quan sát tại tphcm của công ty camera Tấn Phát

Đối với lắp đặt hệ thống camera có các bước chính :

– Khảo sát, – Đi dây – Lắp cố định camera và đầu ghi

– Đấu jack kết nối camera đầu ghi và mạng – Chỉnh góc

– Cấu hình xem điện thoại máy tính

– Hướng dẩn và bàn giao cho khách hàng.

Bảng báo giá lắp đặt camera tại tphcm

Với phương châm lấy sự hài lòng của quý khách hàng làm mục tiêu và động lực để phát triển, chúng tôi sẽ luôn là địa chỉ uy tín cho bất cứ khách hàng với bất cứ yêu cầu nào về việc lap dat camera quan sat tai TpHCM giá rẻ, thiết bị an ninh , đặc biệt là dịch vụ lap dat camera tai TpHCM uy tín chuyên nghiệp nhất.

I. GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA PHỔ THÔNG 900tvl-1.0Megapixel

HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG BAO GỒM BẢNG GIÁ
Lắp đặt camera quan sát cho hộ gia đình, nhà ở – Camera độ nét cao 900TVL – 1MP, tầm xa hồng ngoại đến 20m.– Đầu ghi hình 4/8 kênh chuẩn H.264, Full 720P– Ổ cứng lưu trữ dữ liệu HDD Seagate.– Phụ kiện (chân đế, nguồn nuôi, giắc, đinh vít…)– Nhân công lắp đặt (lắp đặt camera và cài đặt hệ thống). Hỗ trợ xem từ xa qua mạng không mất phí hàng năm. Miễn phí dây tín hiệu 10m/1camera– Bảo hành 24 tháng cho cả hệ thống.Đổi 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành cho gói lap dat camera gia re tai tphcm chuyên nghiệp nhất này . Gói 1 camera: 2.700.000
Gói 2 camera: 3.600.000
Gói 3 camera: 4.550.000
Gói 4 camera: 5.400.000
Gói 5 camera: 7.500.000
Gói 6 camera: 8.200.000
Gói 7 camera: 9.000.000
Gói 8 camera: 9.850.000
Gói từ 8 camera trở lên: Liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

II. GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA HD 1.3Megapixel

HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG BAO GỒM BẢNG GIÁ
 

lap dat camera quan sat cho shop thoi trang 

– Camera độ nét cao 1.3MP, tầm xa hồng ngoại lên đến 30m.– Đầu ghi hình 4/8 kênh chuẩnH.264 Ghi hình độ phân giải: Full 960P– Ổ cứng lưu trữ dữ liệu HDD Seagate.– Phụ kiện (chân đế, nguồn nuôi, giắc, đinh vít…)– Nhân công lắp đặt (lắp đặt camera và cài đặt hệ thống) .Hỗ trợ xem từ xa qua mạng không mất phí hàng năm. Miễn phí dây tín hiệu 10m/1camera

– Bảo hành 24 tháng cho cả hệ thống. Đổi 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành cho gói  lắp đặt camera giá rẻ tại tphcm này.

Gói 1 camera: 3.500.000
Gói 2 camera: 4.500.000
Gói 3 camera: 5.650.000
Gói 4 camera: 6.400.000
Gói 5 camera: 8.500.000
Gói 6 camera: 9.450.000
Gói 7 camera: 10.999.000
Gói 8 camera: 12.300.000
Gói từ 8 camera trở lên: Liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

III. GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA CAO CẤP

HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG BAO GỒM BẢNG GIÁ
 

Lắp đặt camera cho hộ gia đình, camera nhà ở 

– Camera HD TVI độ nét cao 1080P – 2.0MP, tầm xa hồng ngoại lên đến 40m.– Đầu ghi hình 4/8 kênh chuẩn H.264. Ghi hình độ phân giải: Full 1080P– Ổ cứng lưu trữ dữ liệu HDD Seagate.– Phụ kiện (chân đế, nguồn nuôi, giắc, đinh vít…)– Nhân công lắp đặt (lắp đặt camera và cài đặt hệ thống).Hỗ trợ xem từ xa qua mạng không mất phí hàng năm.– Miễn phí dây tín hiệu 10m/1camera.

– Hãng: HKVISON

– Bảo hành 36 tháng cho cả hệ thống. Đổi 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành cho gói  lap dat camera  này.

Gói 1 camera: 5.200.000
Gói 2 camera: 7.500.000
Gói 3 camera: 9.000.000
Gói 4 camera: 10.700.000
Gói 5 camera: 15.000.000
Gói 6 camera: 16.500.000
Gói 7 camera: 18.000.000
Gói 8 camera: 20.250.000
Gói từ 8 camera trở lên: Liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

Chú ýgiá lắp đặt camera trên chưa bao gồm VAT 10%. Bảng giá trên chỉ áp dụng trong địa bàn nội thành Tphcm và các tỉnh lân cận. Giá dây điện 5.000đ/1m dây , dây cáp đồng trục 5.000đ/1m dây (khách hàng được miễn phí 10m dây cáp đồng trục/01 camera) tính trên giá trị thi công thực tế.

Khách hàng ở xa có thể tự lắp đặt và được giảm trừ phí lắp đặt là 150.000 nghìn trên một camera.

->> Xem thêm dịch vụ lắp đặt camera tại tphcm : https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/

Chọn công ty lắp đặt camera giá rẻ tại Tphcm uy tín nhất

Trong bối cảnh thị trường đang bão hòa . Vô số những công ty lắp đặt camera quan sát giá rẻ nhưng lại rất ít quan tâm đến chất lượng dịch vụ, chế độ hậu mãi, bảo hành bảo trì sau khi lap dat camera quan sat.

Xem thêm: Công ty lắp đặt camera quận 12 uy tín nhất tphcm?

Camera Tấn Phát chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp lắp đặt camera với giá cả hợp lý với chất lượng dịch vụ đươc khách hàng đánh giá là đảm bảo và tốt nhất.

VÌ SAO KHÁCH HÀNG NÊN CHỌN CAMERA TẤN PHÁT

 • Camera Tấn Phát chỉ bán sản phẩm chính hãng, không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng uy tín của công ty công ty.
 • Khách hàng được mua Camera giá rẻ nhất thị trường
 • Mẫu mã sản phẩm phong phú, đa dạng
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tận tình
 • Thi công lap dat camera gia re nhanh nhất: Nếu khách hàng mua camera và sử dụng dịch vụ lap dat camera tai hcm của chúng tôi, khách hàng sẽ được đến tận nơi tư vấn,  lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.
 • Công ty lắp đặt Camera Tấn Phát luôn đặt uy tín lên hàng đầu, không vì lợi nhuận mà gian dối. Liên hệ ngay để được tư vấn, khảo sát miễn phí và có giá tốt nhất khi lắp đặt hệ thống thống camera quan sát.

Một số công trình lắp đặt camera của Tấn Phát:

1. Lắp đặt camera cho văn phòng ở TpHCM:

lắp đặt camera tại Tphcm, lap dat camera quan sat 

2.Lắp đặt camera cho nhà xưởng tại Tphcm:

lắp đặt camera tại Tphcm, lap dat camera 

 

3.Hệ thống Lắp đặt camera của Tấn Phát:

Chúng tôi là Công ty lắp đặt camera uy tín giá rẻ chất lượng cao hàng đầu tphcm và các tỉnh lân cận. Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ sửa chữa camera uy tín .

Xem thêm : Chọn Công ty lắp đặt camera quận Thủ Đức uy tín nhất tphcm

Các hệ thống camera giám sát chất lượng mà chúng tôi cung cấp và thi công bao gồm :

 • Lắp đặt camera nhà riêng an toàn
 • Lắp đặt camera giám sát shop , cửa hàng , siêu thị uy tín
 • Lắp đặt camera quán bar , nhà hàng theo dõi hoạt động hiệu quả
 • Lap dat camera van phong giám sát đẹp
 • Lắp đặt camera ngân hàng giám sát bảo mật
 • Lắp đặt camera trường học , nhà xe an ninh hiệu quả

lắp đặt camera tại Tphcm 

Công ty Camera Tấn Phát chuyên lắp đặt camera tại Tphcm luôn tư vấn miễn phí giải pháp camera quan sát vừa tiết kiệm vừa đạt hiệu quả cao nhất đến với khách hàng.

Tham khảo thêm : Công ty lắp đặt camera quận 7 uy tín nhất

Liên hệ ngay Hotline: 0938149009 khi cần bạn nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XNK TẤN PHÁT

Trụ sở chính: Tầng 1 341 Trường Chinh , Tân Thới Nhất, Quận 12 Hồ Chí Minh .
Tel: (028) 6259 4902 – Hotline: 0938149009

Chi nhánh Tại Đà Nẵng: 464 Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
Hotline: 0984 547 376

Chi nhánh Tại Hà Nội: ¼ Ngõ 1, Định Công, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Hotline: 0909 968 122

Chi nhánh 1: 14 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (028) 3735 5371 – Hotline: 0983 575 864

Chi nhánh 2: 43 ĐƯỜNG 31, KP3, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (028) 3735 5368 – Hotline: 0938 149 009

Gmail: duybkdn@gmail.com                 

Website:  www.lapdatbaotrom.net –  www.cameratanphat.com.vn

Hãy để chúng tôi dõi theo niềm tin của bạn!

Nguồn tham khảo từ website: https://lapdatbaotrom.net/

Máy phát điện cummins nhập khẩu giá rẻ nhất tại Võ Gia Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Máy phát điện cummins nhập khẩu giá rẻ nhất tại Võ Gia 7248384291https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-cong-nghiep/may-phat-dien-cummins/rokaaape8500@gmail.com

Võ Gia hiện là nhà cung cấp Máy phát điện Cummins hàng chính hãng với giá hấp dẫn nhât.

Võ Gia chúng tôi là nơi cung cấp các dòng may phat dien Cummins chính hãng, mang đến cho bạn sự tin cậy trong mọi trường hợp. Khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra, đừng lo lắng vì đã có chúng tôi ở đây để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Sản phẩm máy phát điện Cummins được thiết kế với công nghệ cao nhằm cung cấp điện dự phòng, giúp phân phối điện năng và năng lượng phụ trợ giúp cho các nhu cầu khác nhau.

Tham khảo thêm về máy phát điện cummins nhập khẩu tại https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-cong-nghiep/may-phat-dien-cummins/ 

Clip máy phát điện cummins nhập khẩu tại công ty Võ Gia:

 

Máy phát điện Cummins có động cơ mạnh mẽ, siêu bền, vận hành lâu dài và hiệu quả.

Máy có kết cấu nhỏ gọn dễ dàng di chuyển và tiêu hao nhiêu liệu ít, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng do đó được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, nhà hàng khách hàng lựa chọn và sử dụng.

Máy phát điện Cummins là dòng máy phát điện thuộc tập Cummins hàng đầu trên thế giới chuyên về máy phát điện và cũng là hãng duy nhất sản xuất đồng bộ về máy phát điện, tất cả các bộ phận của máy phát điện Cummins tại https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-cong-nghiep/may-phat-dien-cummins/ như động cơ, hệ thống điều khiển, đầu phát của máy phát điện thiết kế bên ngoài đều do tập đoàn chế tạo.

Xem thêm báo giá máy phát điện cummins

Nên sử dụng máy phát điện Cummins như thế nào là tốt nhất. 

 

Lựa chọn đúng công suất là công việc quan trọng của người tiêu dùng đến máy phát điện không đủ công suất cần thiết quá tải giảm tuổi thọ, khi chọn công suất quá cao dẫn đến vốn đầu tư cao không cần thiết máy phát điện chạy thường xuyên non tải cũng làm tăng tiêu hao nhiên liệu và giảm tuổi thọ máy.

-May phat dien Cummins với dãi công suất rộng 10kva-2500kva phù hợp khi lắp đặt tại các nhà xưởng, tòa nhà, khách sạn, công trình xí nghiệp….có các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng. Tham khảo giá máy phát điện cummins

-Máy phát điện động cơ Cummins có chât lượng hoạt động ổn đinh và hiệu quả cao, đáng tin cậy, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

-Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu và áp dung công nghệ tăng áp và điều tốc bằng ổ ga điện tử.

-Máy phát điện Cummins chạy bằng gas hoặc khí propan an toàn khí thải đạt tiêu chuẩn châu âu và không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Các phụ tùng thay thế sẵn có, giá thành cạnh tranh.

Máy phát điện Võ Gia chúng tôi là nơi cung cấp các dòng máy phát điện Cummins chính hãng, mang đến cho bạn sự tin cậy trong mọi trường hợp. Khi có nất cứ vấn đề gì xảy ra. Sản phẩm máy phát điện Cummins được thiết kế với công nghệ cao nhằm cung cấp điện dự phòng, giúp phân phối điện năng và năng lượng phụ trợ giúp cho các nhu cầu khác nhau. 

Chi tiết bảng giá máy phát điện cummins quý khách tham khảo tại đây.

Thương hiệu may phat dien Cummins được lựa chọn trên toàn thế giới. 

Máy phát điện Cummins là thương hiệu nổi tiếng được đông đảo bạn bè quốc tế lựa chọn,https://en.wikipedia.org/wiki/Cummins , tần số điều chỉnh điện áp luôn ở trạng thái ổn định, máy phát điện có thể tích nhỏ, kết cấu đơn giản, thao tác dễ dàng cùng với nhiều ưu điểm nỗi bật khác, máy phát điện thân thiện với môi trường, vận hành thích ứng điều kiện môi trường. Nhiều máy phát điện công nghiệp đang được ứng dụng rộng rãi cho nhà xưởng , toàn nhà văn phòng khách sạn, có thể tham khảo thêm tại đây .

Trên đây là một trong những tính năng và đặc điểm nổi bật của máy phát điện Cummins. Với những đặc điểm đó Công ty Võ Gia luôn cam kết với khách hàng sẽ luôn là niềm tự hào khi khách hàng chọn lựa máy phát điện Cummins tại Võ Gia. Khách hàng có thể tham khảo các model mới nhất của máy phát điện cummins tại : https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-cong-nghiep/may-phat-dien-cummins/

Các sản phẩm máy phát điện công nghiệp Võ Gia cung cấp như  máy phát điện Doosan, máy phát điện Deutz, máy phát điện Mitsubishi……

Nguồn tham khảo trên Website: www.mayphatdienvogia.com – www.mayphatdienvogia.com.vn

Máy phát điện Hyundai nhập khẩu giá rẻ nhất tại Võ Gia Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Máy phát điện Hyundai nhập khẩu giá rẻ nhất tại Võ Gia 7248384291https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-cong-nghiep/may-phat-dien-hyundai/rokasdsdspe8500@gmail.com

Bạn cần nguồn năng lượng dự phòng? Bạn cần máy phát điện chất lượng nhất ? Hãy xem qua sản phẩm máy phát điện Hyundai tại Võ Gia là hàng chính hãng uy tín nhất.

Công ty máy phát điện võ gia là đơn vị phân phối độc quyền may phat dien Hyundai nhập khẩu tại Việt Nam, theo sự ủy quyền của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc.

Máy phát điện hyundai chính hãng

Máy phát điện Hyundai nhập khẩu là tổ máy được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam

Tổ máy được nhập đồng bộ từ động cơ, đầu phát, võ cách âm đều do chính hãng Hyundai Hàn Quốc sản xuất và lắp ráp với dải công suất từ 2kva đến 2000kva.

Máy phát điện Hyundai là dòng máy phát điện nổi tiếng của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc. Máy được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Và đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quốc tế về công suất, điện thế cũng như các vòng quay của máy.

Công suất máy phát điện Hyundai cũng rất đa dạng. Bạn có thể chọn mua máy có công suất khác nhau.

Với từng dải công suất như vậy máy phát điện Hyundai tại https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-cong-nghiep/may-phat-dien-hyundai/ phù hợp với tất cả người dùng. Từ gia đình, các khu nông trại đến các xưởng sản xuất, xí nghiệp,….đều có thể sử dụng.

Xem thêm : Tại sao nên chọn mua máy phát điện Hyundai Hàn Quốc tại công ty Võ Gia ?

Đến với chúng tôi quý khách luôn được cam kết:

-Bán giá phân phối rẻ nhất thị trường. xem giá máy phát điện hyundai

-Tư vấn, khảo sát, vận chuyển, lắp đặt miễn phí.

-Bảo hành, bảo trì dài hạn miễn phí tận nơi.

-Hỗ trợ kĩ thuật 24/24.

Máy phát điện Võ Gia chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, lên giải pháp và lắp đặt các tổ máy phát điện chất lượng tốt nhất từ dòng máy dân dụng cho gia đình tới các dòng máy công nghiệp với dải công suất lớn. Đồng hành đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao do hãng Hyundai trực tiếp đào tạo, chúng tôi luôn hướng tới dịch vụ chất lượng chuyên nghiệp.

 

Tham khảo thêm công ty cung cấp máy phát điện cummins uy tín tại đây

Với sản phẩm và giải pháp cùng với hệ thống trung tâm bảo hành chính hãng có mặt ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước của chúng tôi, quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Chúng tôi rất mong nhận được sư quan tâm, công tác cũng như các ý kiến đóng góp của quý khách để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Nhiều dòng máy phát điện công nghiệp chính hãng chất lượng được cung cấp bởi võ gia. Xem thêm tại đây

 

Máy phát điện Hyundai được nhập khẩu từ Hàn Quốc được Võ Gia cung cấp tốt nhất.

-Hỗ trợ, liên doanh thầy chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh, chất lượng uy tín, với nguồn năng lực và kinh nghiệm vững mạnh. 

Liên hệ nhận bảng báo giá máy phát điện hyundai

-Khi có nhu cầu mở đại lý kinh doanh may phat dien Hyundai sẽ có giá và chế độ ưu đãi đặc biệt….

- Quý khách có nhu cầu mua máy phát điện sử dụng cho gia đình, cơ quan xí nghiệp, văn phòng,….. hãy liên hệ với chúng tôi để hưởng nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt và sử dụng máy phát điện Hyundai chính hãng.

Xem qua lý do tại sao nên chọn máy phát điện mitsubishi tại võ gia?

Võ Gia cung cấp nhiều dòng máy phát điện công nghiệp như  máy phát điện Mitsubishimáy phát điện Cumminsmáy phát điện Doosan… cùng các dịch vụ như cho thuê máy phát điện, bảo trì máy phát điện, sửa chữa máy phát điện.

Clip máy phát điện công nghiệp mitsubishi tại công ty chúng tôi :

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeNr1xsuQ2M

Xem thêm nhiều mẫu Máy phát điện Hyundai https://mayphatdienvogia.com/may-phat-dien-cong-nghiep/may-phat-dien-hyundai/

Nguồn tham khảo tại website: www.mayphatdienvogia.com

Công ty máy phát điện tại tphcm uy tín nhấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Công ty máy phát điện tại tphcm uy tín nhất7248384291https://mayphatdienvogia.com/rokapssdsde8500@gmail.com
công ty lắp đặt camera quan sát tại quận Gò Vấp giá rẻ uy tín nhấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
công ty lắp đặt camera quan sát tại quận Gò Vấp giá rẻ uy tín nhất7248384291https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/lap-dat-camera-quan-go-vap/rokapedsdsd8500@gmail.com

Dịch vụ lắp đặt camera quận Gò Vấp tại Tấn Phát là uy tín chất lượng hàng chính hãng và giá rẻ nhất.

Ngày nay lap dat camera quan Go Vap trở nên khá quan trọng trong cuộc sống. Ngoài chức năng giúp người dùng quan sát mọi thứ thì hệ thống camera còn giúp tăng hiệu quả công việc, hiện đại hóa và mọi thứ trở nên chuyên nghiệp hơn.   lắp đặt camera quận gò vấp, lap dat camera quan go vap Camera Tấn Phát được thành lập từ lâu, với kề dày kinh nghiệm trong nhiều năm liền đã triển khai dự án lớn nhỏ trong cả nước. Thi công lắp đặt camera quận Gò Vấp tại https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/lap-dat-camera-quan-go-vap/ nói riêng và các tỉnh thành nói chung cho các đơn vị được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

Bảng báo giá lắp đặt Camera quận Gò Vấp của Tấn Phát  :

Với phương châm lấy sự hài lòng của quý khách hàng làm mục tiêu và động lực để phát triển, chúng tôi sẽ luôn là địa chỉ uy tín cho bất cứ khách hàng với bất cứ yêu cầu nào về việc lắp đặt camera quan sát giá rẻ, thiết bị an ninh , đặc biệt là lap dat camera quan Go Vap uy tín chuyên nghiệp nhất.

I. GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA PHỔ THÔNG 900tvl-1.0Megapixel

HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG BAO GỒM BẢNG GIÁ
Lắp đặt camera quan sát cho hộ gia đình, nhà ở – Camera độ nét cao 900TVL – 1MP, tầm xa hồng ngoại đến 20m.– Đầu ghi hình 4/8 kênh chuẩn H.264, Full 720P– Ổ cứng lưu trữ dữ liệu HDD Seagate.– Phụ kiện (chân đế, nguồn nuôi, giắc, đinh vít…)– Nhân công lắp đặt (lắp camera quận Gò Vấp và cài đặt hệ thống). Hỗ trợ xem từ xa qua mạng không mất phí hàng năm. Miễn phí dây tín hiệu 10m/1camera– Bảo hành 24 tháng cho cả hệ thống.Đổi 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành. Gói 1 camera: 2.700.000
Gói 2 camera: 3.600.000
Gói 3 camera: 4.550.000
Gói 4 camera: 5.400.000
Gói 5 camera: 7.500.000
Gói 6 camera: 8.200.000
Gói 7 camera: 9.000.000
Gói 8 camera: 9.850.000
Gói từ 8 camera trở lên: Liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

II. GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA HD 1.3Megapixel

HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG BAO GỒM BẢNG GIÁ
lap dat camera quan sat cho shop thoi trang
– Camera độ nét cao 1.3MP, tầm xa hồng ngoại lên đến 30m.– Đầu ghi hình 4/8 kênh chuẩnH.264 Ghi hình độ phân giải: Full 960P– Ổ cứng lưu trữ dữ liệu HDD Seagate.– Phụ kiện (chân đế, nguồn nuôi, giắc, đinh vít…)– Nhân công lắp đặt (lắp đặt camera và cài đặt hệ thống) Hỗ trợ xem từ xa qua mạng không mất phí hàng năm. Miễn phí dây tín hiệu 10m/1camera– Bảo hành 24 tháng cho cả hệ thống. Đổi 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành cho gói Lắp camera tại Gò Vấp. Gói 1 camera: 3.500.000
Gói 2 camera: 4.500.000
Gói 3 camera: 5.650.000
Gói 4 camera: 6.400.000
Gói 5 camera: 8.500.000
Gói 6 camera: 9.450.000
Gói 7 camera: 10.999.000
Gói 8 camera: 12.300.000
Gói từ 8 camera trở lên: Liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn

III. GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA CAO CẤP 

HÌNH ẢNH DEMO HỆ THỐNG BAO GỒM BẢNG GIÁ
Lắp đặt camera cho hộ gia đình, camera nhà ở
– Camera HD TVI độ nét cao 1080P – 2.0MP, tầm xa hồng ngoại lên đến 40m.– Đầu ghi hình 4/8 kênh chuẩn H.264. Ghi hình độ phân giải: Full 1080P– Ổ cứng lưu trữ dữ liệu HDD Seagate.– Phụ kiện (chân đế, nguồn nuôi, giắc, đinh vít…)– Nhân công lắp đặt (lắp đặt camera và cài đặt hệ thống).Hỗ trợ xem từ xa qua mạng không mất phí hàng năm.– Miễn phí dây tín hiệu 10m/1camera– Hãng: HKVISON– Bảo hành 36 tháng cho cả hệ thống. Đổi 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành cho gói Lắp đặt camera quan sát quận Gò Vấp. Gói 1 camera: 5.200.000
Gói 2 camera: 7.500.000
Gói 3 camera: 9.000.000
Gói 4 camera: 10.700.000
Gói 5 camera: 15.000.000
Gói 6 camera: 16.500.000
Gói 7 camera: 18.000.000
Gói 8 camera: 20.250.000
Gói từ 8 camera trở lên: Liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn
Chú ýgiá lap camera quan go vap ở trên chưa bao gồm VAT 10%. Bảng giá trên chỉ áp dụng trong địa bàn nội thành Tphcm và các tỉnh lân cận.  Khách hàng ở xa có thể tự lắp đặt và được giảm trừ phí lắp đặt là 150.000 nghìn trên một camera.

Lợi ích của lắp đặt camera quận Gò Vấp.

Camera quan sát là thiết bị điện tử hỗ trợ con người quan sát các vị trí khuất tầm nhìn của đôi mắt thông qua màn ảnh TV, máy tính, điện thoại di động trên phạm vi toàn thế giới.
 • Chỉ cần mở điện thoại lên là có thể quan sát mọi lúc mọi mơi và an toàn hơn về nhà cửa, gia đình bạn.
 • Tăng cường an ninh bảo vệ, giảm ý muốn trộm cắp của kẻ xấu.
 • Nhà quản lý có thể giám sát nhân viên làm việc và tăng ý thức nhân viên mang lại hiệu quả công việc cao.
 • Camera có cả chức năng thu âm có thể dùng để nói chuyên.
 • Quản lý doanh nghiệp, cửa hàng, nhà xưởng, bảo vệ an toàn cho tài sản.

Công ty lắp đặt camera quan sát tại quận Gò Vấp giá rẻ uy tín nhất

Lắp đặt Camera Gò Vấp của công ty Tấn Phát ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn chúng toi cho giải pháp an ninh, bảo vệ tài sản và giám sát các hoạt động kinh doanh tại văn phòng làm việc, trường học, nhà riêng hay nhà xưởng…… ngoài chất lượng dịch vụ được xem là tốt nhất hiện nay, sản phẩm camera quan sát, đầu ghi hình được khách hàng lựa chọn cùng với giá cả cạnh tranh chính là thế mạnh của chúng tôi hiện nay. Đó là lý do tại sao khi lắp đặt camera hay chọn mua camera quý khách cần đến những cửa hàng camera Gò Cấp uy tín. Những công ty có tuổi đời lâu năm như công ty Camera Tấn Phát chúng tôi là 1 ví dụ.

Quy trình lắp đặt camera quan sát Gò Vấp của Tấn Phát:

1. Khảo sát và tư vấn trực tiếp tại địa điểm khách hàng 2. Thiết kế hệ thống và lập dự toán chi tiết đầu tư 3. Điều chỉnh bổ sung (nếu có) và lập xác nhận thiết kế, dự toán cuối cùng 4. Thi công lắp đặt camera tại nhà 5. Cài đặt, hiệu chỉnh và test kiểm tra hoàn chỉnh hệ thống 6. Hướng dẫn vận hành, quản lý hệ thống. 7. Lập nghiệm thu và bàn giao hệ thống

Một số công trình lắp đặt camera quận Gò Vấp của Tấn Phát:

1. Lắp đặt camera cho văn phòng tại Gò Vấp :

lắp đặt camera cho văn phòng, lap dat camera quan sat

2.Lắp đặt camera cho nhà xưởng ở Gò Vấp :

lắp đặt camera cho nhà xưởng, lap dat camera

3.Hệ thống Lắp đặt camera Gò Vấp của Tấn Phát:

hệ thống lắp đặt camera tphcm, lap dat camera   Tấn Phát camera là công ty chuyên phân phối camera của những hãng camera có thương hiệu. Chúng tôi cam kết bảo hành lâu dài cho camera và hệ thống camera mà công ty lắp đặt. Tấn Phát cung cấp các dịch vụ lắp đặt camera tại TPHCM như lắp đặt camera quận Thủ Đứclắp đặt camera quận 8, lắp đặt camera quận 4lắp đặt camera quận tân phú….. Gọi ngay 0938 149 009 Mr Duy để được tư vấn bạn nhé. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XNK TẤN PHÁT Trụ sở chính: Tầng 1 số 341 Trường Chinh , Tân Thới Nhất, Quận 12 Hồ Chí Minh. Tel: (028) 6259 4902 – Hotline: 0938 595 888 Xem thêm tại website:https://lapdatbaotrom.net/ Các mẫu lắp đặt camera quận Gò Vấp   : https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/lap-dat-camera-quan-go-vap/
Công ty lắp đặt camera Bình Chánh uy tín nhất tại Camera Tấn PhátDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Công ty lắp đặt camera Bình Chánh uy tín nhất tại Camera Tấn Phát7248384291https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/lap-dat-camera-huyen-binh-chanh/rokape8dsds500@gmail.com

Lắp đặt camera Bình Chánh tại Tấn Phát lắp đặt với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm.


Lap dat camera Binh Chanh là một hình thức giám sát hiệu quae hiện nay với giá thành không cao và chất lượng camera ngày càng được đảm bảo với thương hiệu nổi tiếng như Hikvison, Vantech,…… camera quan sát ngày nay được lắp đặt ở các siêu thị, cửa hàng, kho hàng, hộ gia đình….. vì tình hình an ninh ngày nay rất phức tạp cho nên camera quan sát ngày càng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
Với hơn 7 năm kinh nghiệm, cung cấp lắp đặt camera quan sát huyện Bình Chánh tại https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/lap-dat-camera-huyen-binh-chanh/ cho các hệ thống ngân hàng, nhà xưởng, khách sạn, trường học,….. Tấn Phát tin chắc sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cam kết quý khách sẽ hài lòng khi chọn dịch vụ lap dat camera quan 8 của chúng tôi.
Cùng với sự phát triển kinh tế Huyện Bình Chánh đang dần chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Tấn Phát camera đã đồng hành cùng với sự phát triển đó bằng sự việc lắp đặt các hệ thống camera nhà ở, ngân hàng, cửa hàng, công ty.Chức năng của hệ thông camera quan sát.

 

 • Quan sát 24/24 ngay cả trong bóng tôi hay ngoài trời.
 • Lưu trữ lại dữ liệu để bạn có thể xme khi nào bạn muốn.
 • Xem quan mạng internet ở bất kỳ đâu bằng máy tính hay điện thoại di động.

Công ty Tấn Phát camera chuyên lắp đặt camera quan sát an ninh trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tấn Phát chúng tôi đảm bảo cung cấp các dịch vụ khi lắp đặt camera Bình Chánh:

 

 • Cung cấp các loại camera chất lượng nhất, sắc nét với những thương hiệu nổi tiếng như Vantech, Avtech, Questek, Hikvision, …
 • Chúng tôi cung cấp các loại đầu ghi hình và camera không dây, camera ip.
 • Phí vận chuyển cho khách hàng sẽ được miễn phí khi mua sản phẩm của chúng tôi.
 • Tiến hành khảo sát lắp đặt camera miễn phí.
 • Cài đặt phần mềm xem qua các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng máy tính miễn phí.
 • Giảm giá camera trực tiếp trên từng mã sản phẩm
 • Tặng tên miền miễn phí trong vòng 2 năm
 • Nhận tư vấn, lắp camera Bình Chánh, bảo trì, sửa chữa các loại Camera.


Những lợi ích khi bạn lắp đặt camera ở Bình Chánh.
Sự phát triển mạnh của kinh tế ở huyện Bình Chánh giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân được năng lên. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta lơ đi việc giữ gìn an ninh trật tự, cũng không thể ỷ lại vào lực lượng công an, bảo vệ và chính quyền mà tự bản thân chúng ta phải có ý thức giữ gìn tài sản cá nhân, hay theo dõi tình hình học tập vui chơi của con yêu.
Đến với Camera Tấn Phát chúng tôi, bạn đến với các thiết bị tân tiến, chức năng ghi ảnh nhanh rõ nét….. chúng ta có cuộc sống an toàn hơn, hạnh phúc hơn vì không lo lắng nạn trộm cướp quá nhiều như trước nữa.
Tấn Phát cung cấp các dịch vụ lắp đặt camera như lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận 9, lắp đặt camera quận 10lắp đặt camera quận thủ đức ….
Xem thêm tại website:https://lapdatbaotrom.net/
Các mẫu lắp đặt camera tại Bình Chánh : https://lapdatbaotrom.net/lap-dat-camera-tai-tphcm/lap-dat-camera-huyen-binh-chanh/

Tôi muốn khiếu nạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Mã thành phúc09675100759/18 kha van can Q thu ducthanhphuc1605@icloud.com
Tôi đang bị một số người họ nói họ là công an đã lạm dụng chức quyền xâm phạm đến nhân phẩm và sức khỏe và quyền của 1 công dân.và còn rất nhiều việc ảnh hưởng đến đời sống của tôi suốt một thời gian dài nay tôi tha thiết xin dc cơ quan chức năng sớm can thiệp và xem xét dùm tôi. Xin chân thành cám ốn
phản ánh tiêu cực trong đấu thầu xây dựng tại Khu công nghiệp Hiệp PhướcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
cao chí cườngcaochicuong1122@gmail.com
Kính thưa các lãnh đạo tôi là chủ doanh nghiệp có thuê đất trong khu công nghiệp hỗ trợ của Công Ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tại nhà bè. Trước đây chúng tôi có phản ánh tình trạng mua đất đã lâu mà đường vào kcn không có thì phía KCN nói rằng đang chờ điều chỉnh quy hoạch thì mới làm hạ tầng. Sau đó, KCN Hiệp Phước có thông báo chúng tôi đã làm hạ tầng nên chúng tôi bắt đầu triển khai xây dựng nhà xưởng trên phần đất đã thuê. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư nhà xưởng của chúng tôi có gặp mâu thuẫn với đơn vị thi công hạ tầng gói thầu nâng cấp đường, vỉa hè hệ thống thoát nước mưa trong Khu công nghiệp hỗ trợ thuộc dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 là Công Ty cổ phần xây dựng Hạ tầng Hải An do thi công không gia cố cừ larsen nênn làm lún nứt tường hàng rào nhà máy chúng tôi nhưng không chịu bồi thường và còn thách thức, đổ lỗi cty chúng tôi thiết kế sai nên hàng rào mới lún nứt. chúng tôi có phản ảnh nhiều lần nhưng KCN Hiệp Phước hứa là sẽ giải quyết nhưng chỉ ậm ừ cho qua chuyện và bao che cho đơn vị thi công. Xin thông tin thêm một thông tin động trời là chủ đầu tư KCN Hiệp Phước tự ý cho nhà thầu Hải An thi công gói thầu nâng cấp đường, vỉa hè hệ thống thoát nước mưa Khu công nghiệp hỗ trợ thuộc dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 làm trước mà đến nay vẫn chưa đấu thầu. Khi có đơn vị vào thanh tra tổng cty tân thuận thì chủ đầu tư sợ bại lộ nên thông tin cho nhà thầu tạm ngưng. Ngoài ra theo tôi được biết Cty Hải An còn có dây mơ rễ má với Cty Tuấn Lộc nhà đầu tư chiến lược đã mua cổ phần KCN Hiệp Phước. CTy Tuấn Lộc sau khi mua cổ phần kcn hiệp phước đã cử bà Bình làm GĐ tài chính và ông Huỳnh Bảo Đức làm phó tổng giám đốc KCN Hiệp Phuóc và ông Từ (ông chủ thực sự của CTy Hải An là em ruột bà Bình và là cháu họ ông Lộc Cty Tuấn Lộc). Do sợ bại lộ dây mơ rễ má với nhau nên ong Từ đã thôi làm đại diện pháp luật và cử ông Tùng là người làm đại diện pháp luật trong năm 2018. Tôi xin cung cấp các thông tin nêu trên và gửi kèm các hình ảnh chứng minh để quý lãnh đạo cho thanh tra điều tra xác minh làm rõ
Máy phát điện tại Đà Nẵng uy tín nhấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Máy phát điện tại Đà Nẵng7248384291https://mayphatdienvogia.com/cho-thue-may-phat-dien-da-nang/3232pe8500@gmail.com

Máy phát điện tại Đà Nẵng uy tín nhất của Võ Gia - Công ty máy phát điện hàng đầu ở Đà Nẵng.

Hiện nay có rất nhiều công ty máy phát điện ở Đà Nẵng. Điều đó khiến quý khách hàng băn khoăn trong việc lựa chọn đơn vị uy tín nhất. Do đó,  với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề , Máy phát điện Võ Gia tự hào cung cấp dịch vụ: mua bán, nhập khẩu, cho thuê máy phát điện tại Đà Nẵng, bảo trì, sửa chữa máy phát điện đảm bảo uy tín hàng đầu tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách một cách nhanh chóng chuyên nghiệp nhất.

Khi có nhu cầu về may phat dien tai Da Nang , hãy nhấc máy và gọi ngay hotline bạn nhé.

Xem thêm tại : https://mayphatdienvogia.com/cho-thue-may-phat-dien-da-nang/

Đơn khiếu nạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Đặng Thị Hoàng Anh0772039815204/34 đường cao xuân dục phường 12 Q8Thanhnga072015@gmail.com
Dạ xin cho cháu gặp Thanh Tra HUỲNH VĂN MINH ạ
Tố cáo nhân viên fecredit có hành vi khủng bố tinh thầnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Trần Quang Lộc078956890624/PTH PhướcTuy, BaTri, Bến Trloc6918@gmail.com
Kính gửi Thanh Tra tp Hồ Chí Minh! Tôi tóm tắt nội dung: Gần tháng nay tôi luôn bị nhân viên fecredit gọi đến quấy phá yêu cầu tôi thanh toán nợ (trong khi tôi không ký kết hợp đồng vay hoặc hợp đồng trả góp nào với chúng, số điện thoại tôi là số điện thoại tjam chiếu khách hàng chúng cho khi làm thủ tục, nhưng tôi chưa được cuộc gọi nào từ fecredit đẻ hỏi ý kiến xem tôi có đồng ý bảo lãnh hoặc hỗ trợ gì đối vơia hợp đồng đó không) nếu không thanh toán ngày mùng một tết chúng sẽ cho người đến quậy phá. Khi tôi nói thì nó không nghe còn nói việc gì phải nghe tôi nói mạnh ai nấy nói. Tôi đã khiếu nại đến công ty nhưng đến ngày 30/01 tôi vẫn bị 8 cuộc gọi đến khủng bố tinh thần. Quá bức xúc và nhằm tránh sự việc đâng tiếc xảy ra gây mất ổn đinh xã hội tôi gưiir đơn tố cáo nầy kèm file thoại đến Thanh tra tp Hồ Chí Minh xem xét giải quyết. Kính mong được sớm xem xét giải quyết.
Chưa thấy phản hồi kết quả tố cáo Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn ngọc Lan090420204144/31 phạm văn chiêu f8 tổ 68 kp8 gò vấp tphcm Nguyenngoclan11061982@gmail.com
Tôi và mẹ đã gửi đơn tố cáo 1 công an viên tên HỒ MINH TÂN. Thuộc công an quận Tân phú ! Đã hơn 1 năm chờ không thấy công an tân phú hồi đáp giải quyết đơn tố cáo của chúng tôi !Hồ minh tân mạo danh chúng tôi đã lừa cty điện lực tháo dỡ điện nhà tôi Và mới đây Hồ minh Tân cùng em trai đã hành hung đe doạ giết em trai Nguyễn Đức Hạnh ! Tôi đã kêu cứu công an phường 14 gò vấp ! Có hứa giải quyết cho chúng tôi nhưng cho đến nay vẫn chưa giải quyết gì ! Chúng tôi mong mỏi các cơ quan công an có thẩm quyền xử lí ! Nhầm tránh các sự việc ngày càng tệ hơn ! Giờ chúng tôi có nhà nhưng ko được về ! Tân là nguy hiểm cho cả gia đình chúng tôi ! Tôi tha thiết các cơ quan công an hãy giúp chúng tôi ! Rất mong chờ hồi đáp của quí cơ quan công an
Gây ồn ào trong Khu dân cưDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn minh Đức0907761359Nguyễn Kim P6 Q10ducnguyen@gmail.com
Đường Nguyễn Kim P6 Q10 tập trung rất nhiều cửa hàng bán thùng loa Karaoke, họ thường gây ồn ào náo động có khi nhiều tiệm cùng phát một lúc, tiếng động vang trời khủng khiếp, người già không ngủ nghỉ được mà trẻ nhỏ cũng không học hành gì được, nhân dân vô cùng khổ sở, vô cùng bức xúc, mà Chính Quyền Địa Phương buông thả thờ ơ vô cảm. Kính mong Quý Ông Thanh Tra có cách nào giúp đở nhân dân già trẻ bé lớn trong Khu dân cư đương Nguyễn Kim có đươc ngày tháng bình an yên ổn. Chúng tôi tha thiết mong cầu Quý Ông.
ONE VISION. ONE IDENTITY. ONE COMMUNITY. ALL IN ONE. Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
LE HOANG VIET0915193939125 Nguyen Dinh Chinh, F08, Quan phu nhuan, Tp.hcmc, vnrebirthpro.star@gmail.com
                                               TO VISIT A CIVILIZED COUNTRY                                       TO CIVILIZE CIVILIZATION                                          KHAI HOA VAN MINH                                       GIAI PHONG CON NGUOI                                   TO TELL THE WHOLE TRUTH                           TO RISE UP AGAINST OPPRESSION               PEOPLE REVOLTED AGAINST THEIR WICKED RULES.                       SUBJECT AND OBJECT - HISTORICAL SUBJECT         THE LIBERTY OF THE SUBJECT - THE SUBJECT NATIONS                      TO SUBJECT SOMEONE TO AN OPERATION                         I OBJECT. TO BEING TREATED LIKE THIS.                                        EMPIRE OF PASSION                                LOI TUYEN THE NHAM CHUC                                 HIEN PHAP CUA NHA NUOC                    CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM                                              EM YEU HOA BINH                         HOA BINH, CONG BANG, TIEN BO XA HOI                         BAO VE HOA BINH - CHONG CHIEN TRANH                                           CAM KET TON TRONG                       NHUNG QUYEN DAN TOC BAT KHA XAM PHAM.               MONEY AND POSITION CANNOT SEDUCE A GENUINE                                                   REVOLUTIONARY        ONE VISION. ONE IDENTITY. ONE COMMUNITY. ALL IN ONE.             MIND PRESSURE - MIND VIOLENCE - MIND TORTURED               A TENSE MIND - MENTAL STRESS - TERRORIZE MENTAL                                     MIXED FEELINGS - MIND CONFLICT                      TO BRING PRESSURE TO BEAR ON SOMEBODY                                                           INSIDE STATE                          I & VIETNAM - I & THE EARTH - I & THE WORLD                                 VIETNAM & THE WORLD - I & LOVER                      LICH TIEP CONG DAN - VISITORS - MEETING             THE TELEPHONE RULE A MAN - DEVICE RULE A MAN                                           THE COMPUTER RULE A MAN                                        THE TV TELEVISION RULE A MAN                 TELEPHONE SONY WALKMAN - TELEPHONE VIETTEL       THE STATE MEMORY - THE BANK MEMORY - HOUSE MEMORY                                     TO WORK AT HOUSE MEMORY                                         HINH ANH, GIA DINH, BAN BE,                            CON MGUOI VIET NAM VUON RA THE GIOI.                                  TO STRUGGLE WITH ONE'S ILL'NESS                            TO STRUGGLE WITH ONE'S CONSCIENCE                                 TO STRUGGLE AGAINST IMPERIALISM                                 THE STRUGGLE FOR INDEPENDENCE                                     THE STRUGGLE FOR EXISTENCE                             REVOLUTIONARY REALITY - ACTUALS STRUGGLE                    AN INDEPENDENCE STATE - INDEPENDENT MAN                                          TESTING YOUR TRUE FEELINGS                                      BAO LUC TINH DUC - SEX VIOLENCE                                                         THE UNIVERSE INSIDE YOU                                                                                    ENCEPHALOGY - NAO BO HOC                                                   MO XE BAN GHI SUY NGHI.                                               HOCHIMINH GIET VUA NAM XUA                                                  SPACE FACE - HEAD SPACE                                  TOUCHING THE FACE OF THE COSMOS                                             EXQUISITE FACE OF UNIVERSEw                                          FACE OF YEAR - FACE OF WORLD      TO RULE A EARTH - WORLD HEGEMONY -  EXTINCT MANKIND                  TO LOSE ONE'S COUNTRY - TO LOSE'S PARTY                                ONE NATIONAL - TWO SYSTEMS                              THE KINGDOMS OF THOUGHTS              TAM HON TRONG SACH - THANH LOC TAM HON                          TRUYEN Y NGHI - NGUOI PHAT Y NGHIjg                                                           WHO AM I                  TO RULE A MAN - THONG TRI CON NGUOI                      CON NGUOI TRUOC TIEN LA Y NGHI                            CON NGUOI TRUOC TIEN LA HON              CON NGUOI LA TIEU VU TRU TRONG DAI VU TRU                        THE EYES IS THE WINDOW yOF SOUL                                CON MAT LA CUA SO TAM HON           VIETNAM LIFE - VIETNAMESE LIFE - CONTROL LIFE                    CONTROL WORLD  - CONTROL SEXUAL                                   NO SEE - NO HEAR - NO SMELL                        NO FEEL - NO TALK - NO THINK - NO POST                          TO RULE A MAN - TO RULE A FAMILY                       TO RULE A NATION - TO RULE A WORLD                                                 TO RULE A EARTH                                 HY - NO - AI - O - THAM - SAN - SI                                        AFTER LIFE WHO ARE YOU                                             ANH SANG TINH THAN                                       IMPERIALISM AND PUPPET                               CHU NGHIA DE QUOC VA CON ROI            HISTORY OF THE WORLD - HISTORY OF HUMANITY                                                            ......v....v... Dear sir,  Merry Christmas and very happy new year 2019. Its time to forget the past and celebrate a new beginning.  Ta xin loi vi da lam phien quy toa soan suot bao nhieu nam qua.  Ta xin loi vi phai viet tieng viet khong dau.  Ta xin loi vi tieng anh cua ta khong gioi.  Ta viet thong tin SOS gui den quy toa soan trong su hanh ha tri nho, hanh ha giac quan, hanh ha cam xuc, tra tan suy nghi, tra tan tinh than, bao hanh tinh than, khung bo tam than, .....v...v...cua ho. Ho doc suy nghi, ho doc dieu ta nho, ho doc dieu ta biet, ho doc dieu ta hieu, ....v...v...lien tuc suot nhieu mam lien. Ho la ai, ta khong biet. Ta nghe tieng nguoi ta khong thay nguoi. Tat ca ho deu nhin qua doi mat cua ta. Ho thay ta viet gi, va gui di dau. Co vi noi may uc che khi viet, may bi bon chung dan ap trong khi viet. How are you, today I send a SOS to you. I need your help.                                            AN HONEST FACE                     TO MAKE AN HONEST WOMEN OF SOMEONE. Vocabulary : Frank,  honest, sincere, truthful : Thành thật, Thành thật xin lỗi quý vị. Please accept my sincere apologies. Thành thật mà nói. Thành thật mà nói, tôi chưa hề tiết lộ điều đó cho ai cả. Frankly/honestly, I've never told anybody about it.  Thật thà, lương thiện, thành thật, chân thật. An honest witness/businessman một nhân chứng/doanh nhân trung thực. To give an honest opinion, đưa ra ý kiến thành thật. To make an honest living; to earn/turn an honest penny. Kiếm sống một cách lương thiện. Do you like my dress? Please be honest! Anh có thích chiếc áo dài của em hay không? Nói thật đi!. An honest face, một khuôn mặt thật thà. She's never done an honest day's work in her life,suốt đời chưa có ngày nào cô ta làm việc một cách trung thực. To make an honest woman of someone, cưới xin tử tế một người đàn bà sau khi đã chung chạ với nhau. Honest to God/goodness. To be honest. Thực ra mà nói, thành thực mà nói, nói cho ngay. Honest to God (to be honest), I don't think that he is so good at French. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ rằng nó giỏi tiếng Pháp đến như vậy. To be honest, I have never known him. Thực ra mà nói (nói đúng ra), tôi chưa hề biết hắn . Thật, thành thực. It wasn't me, honest! không phải tôi đâu, nói thật đấy! To share everything in everyday life (with other people), shack up, To share bed and board : Chung chạ.                                          CANDID WORDS (nói về con người) Frank, candid, truthful : Chân thật, lời nói chân thành, candid words. (nói về nghệ thuật) True to life. Nghệ thuật càng chân thật càng có giá trị, The truer to life art is, the more valuable. Tác phẩm phản ánh chân thật cuộc sống mới. The work reflects truthfully the new life.                                           A FERVID LOVE Fervid, ardent, very fond : đằm thắm, Mối tình đằm thắm, A fervid love Quan hệ bạn bè của họ rất đằm thắm. Their relationship as friends is very fond.  An ardent love for the country. Lòng yêu nước mãnh liệt. Close, intimate : Thắm thiết. Thân mật lắm. Tình hữu nghị thắm thiết.                    PASSIONATELOVE - IRRESISTIBLE BEAUTY Passionate, impassioned, attractive, winning, alluring, inviting : Mặn mà. Biểu lộ tình cảm chân thật và đằm thắm. Cuộc tiếp đón mặn mà. Có duyên, khiến người ta ưa thích. Câu chuyện mặn mà. Tình yêu mặn mà, ardent/passionate love. Attractive,  winning, alluring, inviting. Sắc đẹp mặn mà, irresistible beauty                                TO WIN SOMEBODY'S LOVE Love, passion : Tình yêu, Tình cảm nồng thắm, gắn bó thân thiết với nhau. Tình yêu đất nước tình yêu quê hương. Tình cảm yêu đương giữa nam và nữ. Tình yêu lứa đôi tình yêu chung thuỷ. Tình yêu thì mù quáng. Love is blind. Khao khát tình yêu . To be hungry for love . Hát về tình yêu. To sing about love. Chiếm được tình yêu của ai. To win somebody's love. Có cái gì đẹp hơn tình yêu chăng?Is there anything more beautiful than love? Tình yêu trên khắp thế gian đều như nhau. Love is the same all over the world/throughout the world --------------------------------------------------------------------------------------------------                                COMPUTER MIND - TRI NHO MAY TINH Vocabulary :  Tri kỷ : Người bạn rất thân, hiểu biết mình. Đôi bạn tri kỷ. Nói chuyện tâm tình. Hai người tri kỷ với nhau hàng giờ. Người hiểu biết mình. Trí thức : Người chuyên làm việc, lao động trí óc. Tầng lớp trí thức một trí thức yêu nước. Tri thức. Tri tình : Hiểu rõ tình hình, tình cảnh. Tri quá : Biết lỗi, từ mình biết nhận rằng mình có lỗi.  Tri tâm : Biết lòng nhau: Bạn tri tâm. Trí lự : Điều suy nghĩ khi làm việc gì. Trí mưu : Khôn khéo bằng mưu mẹo. Tri ngộ : Hiểu và giúp đo.  Ơn tri ngộ. Trí năng : Năng lực hiểu biết, suy nghĩ.  Trí lực : Năng lực trí tuệ. Tập trung trí lực vào công việc phát triển trí lực cho công việc. Trí khôn : Khả năng suy nghĩ và hiểu biết. Trí óc : Óc của con người, coi là biểu trưng của khả năng  nhận thức, tư duy. Mở mang trí óc. Trí óc minh mẫn. Lao động trí óc. Trí não : Đầu óc suy nghĩ. Mở mang trí não. Trí nhớ :  Khả năng ghi lại trong óc những điều đã biết . Bồi dưỡng trí nhớ. Computer mind : Trí nhớ máy tính ------------------------------------------------------------------------------              HANH TRINH VAO KHONG GIAN - JOURNEY TO SPACE                             Kham pha vu tru bi an, tim su that. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, kha nang hieu cua ta ve bo phim Journey to Space nhu the nao, cac vi nho viet ra giay.                                    --------------------------------------------------------------------------------------------------                    DEPRAVED CULTURE - VAN HOA DOI TRUY                                      TO LEAD A MORAL LIFE                          A MORAL LAW, DUTY, OBLIGATION.                 LUAT LE, BON PHAN, NGHIA VU CUA LUONG TAM Vocabulary : Retrograde : Lùi lại, thụt lùi, thoái hoá, suy đồi, (thiên văn học) đi ngược, đi giật lùi, lùi lại. Nghịch hành (hành tinh), ngược, nghịch. In retrograde order, theo thứ tự đảo ngược. (quân sự) rút lui, rút chạy. (từ hiếm,nghĩa hiếm) người thoái hoá, người suy đồi, người lạc hậu, khuynh hướng lạc hậu. Suy doi dao duc.  Depression : Trầm cảm. Tình trạng suy thoái. Sự chán nản, sự ngã lòng, sự buồn rầu, sự phiền muộn, tình trạng đình đốn, tình trạng trì trệ, tình trạng đình trệ. Sự suy yếu, sự suy nhược, sự sút kém (về thể lực).  Depraved : Suy đồi, Sút kém và hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức và tinh thần. Nền văn hoá suy đồi Chế độ phong kiến suy đồi. Làm hư hỏng, làm suy đồi,  làm sa đoạ, làm truỵ lạc. Depraved culture, văn hoá đồi trụy.  Morals, morality : đạo đức. (H. đạo: lẽ phải, đức: điều tốt lành) Nguyên lí phải theo trong quan hệ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội, tùy theo yêu cầu của chế độ chính trị và kinh tế nhất định. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng (HCM). Những vấn đề về đạo đức và tôn giáo. Religious and ethical issues. Nó không hề có ý thức đạo đức. He has no moral sense.  He has no sense of morality. Righteous, virtuous,  moral. Sống đạo đức. To lead a moral/virtuous life. (thuộc) đạo đức, (thuộc) luân lý, (thuộc) phẩm hạnh. Moral standards, những tiêu chuẩn đạo đức. Moral philosophy, luân lý. Moral principles, nguyên lý đạo đức, đạo lý, đạo nghĩa. Có đạo đức, hợp đạo đức. To live a moral life,  sống một cuộc sống đạo đức, tinh thần. Moral support, sự ủng hộ tinh thần. Moral victory, thắng lợi về tinh thần. Bài học, lời răn dạy. The moral of the fable, lời răn dạy của truyện ngụ ngôn, (số nhiều) đạo đức, đức hạnh, phẩm hạnh, nhân cách. His morals atr excellent, đạo đức của anh ta rất tốt.Sự giống hệt, hình ảnh. He is the very moral of his father, nó giống hệt cha no. The decline of moral standards, sự xuống cấp của các chuẩn mực đạo đức. A moral question, judgement, dilemma. Một vấn đề, sự đánh giá, thế khó xử về đạo đức. Moral philosophy, luân lý. Moral principles. Nguyên lý đạo đức, đạo lý,  đạo nghĩa. A strong moral fibre. Dũng khí, theo lương tâm. To live a moral life, sống một cuộc sống đạo đức. A moral law, duty, obligation, luật lệ, bổn phận, nghĩa vụ của lương tâm. A very moral person, một con người rất đạo đức. His morals are excellent, đạo đức của anh ta rất tốt. A person of loose morals, kẻ buông thả về đạo đức. To question somebody's morals, nghi ngờ phẩm hạnh của ai.                            THE FAMILY IS BASIC SOCIAL UNIT.                                        SOCIAL PROGRESS Society : Xã hội, Hệ thống trong đó con người sống chung với nhau thành những cộng đồng, tổ chức. Ma tuý là một mối nguy hại cho xã hội. Các tập đoàn người cụ thể nào đó, có cùng chung phong tục, luật pháp, v.v...xã hội công nghiệp xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội .Social insurance . Tiến bộ xã hội . Social progress. Địa vị xã hội. Social standing/position/status. Gia đình là đơn vị căn bản trong xã hội. The family is the basic social unit. Chủ nghĩa xã hội. Socialism. Xã hội công nghiệp / nguyên thuỷ / Tây phương. Industrial/primitive/Western society. Địa vị của phụ nữ trong xã hội . Woman's place in society. Đó là mối nguy hiểm cho xã hội. It's a danger to society. Sống trong một xã hội tiêu thụ. To live in the consumer society. Xã hội mà mỗi công dân trong đó đều có vai trò cụ thể. Stakeholder society.                               TO VISIT A CIVILIZED COUNTRY                             DEN THAM MOT XU SO VAN MINH               MATERIAL CIVILIZATION - ECONOMIC CIVILIZATION. Civilization : Văn minh. Trình độ phát triển đạt đến một mức nhất định của xã hội loài người, có nền văn hoá vật chất và tinh thần với những đặc trưng riêng. Văn minh Ai Cập. Ánh sáng của văn minh. Nền văn minh của loài người. Có những đặc trưng của , của nền văn hoá phát triển cao. Một xã hội văn minh. Nếp sống văn minh. Thuộc về giai đoạn phát triển thứ ba, sau thời đại dã man, trong lịch sử xã hội loài người kể từ khi có thuật luyện kim và chữ viết (theo phân kì lịch sử xã hội của L. H. Morgan). Lịch sử thời đại văn minh. Những nền văn minh lớn trong lịch sử nhân loại. Great civilizations in human history Nghiên cứu văn minh Trung Hoa.To study Chinese civilization civilized. Đến thăm một xứ sở văn minh.To visit a civilized country. Material civilization, văn minh vật chất. Economic civilization, văn minh kinh tế.                                       TO CIVILIZE CIVILIZATION                                          KHAI HOA VAN MINH                                       GIAI PHONG CON NGUOI Vocabulary : To civilize : Khai hoá, (H. hoá: thay đổi) Mở mang và phát triển nền văn hoá ở một dân tộc còn lạc hậu. Thực dân huênh hoang là khai hoá cho các dân tộc lạc hậu. Làm cho văn minh, truyền bá văn minh, khai hoá, giáo hoá. To civilize away, bài trừ (hủ tục...).  Civilizer : Người truyền bá văn minh, người khai hoá.                                            BACKWARD THINKING Backward lagging behind : Lạc hậu, Bị ở lại phía sau, không theo kịp đà tiến bộ, đà phát triển chung. Nền kinh tế lạc hậu. Lối làm ăn lạc hậu. Tư tưởng lạc hậu. Phần tử lạc hậu. Đã trở nên cũ, không còn thích hợp với hoàn cảnh, yêu cầu, điều kiện mới. Tin ấy lạc hậu rồi. Một công ty lạc hậu về công nghệ. A technologically backward company. Tư tưởng lạc hậu, backward thinking. Economic backwardness, lạc hậu kinh tế, lạc hậu về phương diện kinh tế. To liberate, to free : Giải phóng, I đg. 1 Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nước ngoài nô dịch, chiếm đóng. Giải phóng đất nước. Phong trào giải phóng dân tộc. Khu giải phóng (khu vực đã được giải phóng). 2 Làm cho được tự do, cho thoát khỏi địa vị nô lệ hoặc tình trạng bị áp bức, kiềm chế, ràng buộc. Giải phóng nô lệ. Giải phóng phụ nữ. Giải phóng sức sản xuất. 3 Làm thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở. Kéo cây đổ sang một bên để giải phóng lối đi. Thu dọn vật liệu rơi vãi, giải phóng mặt bằng. Giải phóng xe nhanh để tăng khả năng vận chuyển. 4 Làm cho thoát ra một chất nào đó hay năng lượng. Phản ứng hoá học giải phóng một chất khí. Nguyên tử giải phóng năng lượng của nó.- II d. (kng.). quân (nói tắt). Tiếp tế cho giải phóng. Anh lính giải phóng. National liberation. Giải phóng dân tộc. To emancipate slaves,  giải phóng nô lệ. Ideological liberation, giải phóng tư tưởng. Các sắc lệnh cải cách ruộng đất và giải phóng phụ nữ. Land reform and women's emancipation decrees. Energy release, giải phóng năng lượng. Tha, thả, giải phóng, phóng thích, cho tự do.  The man in the street, the public, the people, the populace, the masses, the many, folks : Quần chúng, Nhân dân đông đảo, được sự ủng hộ của quần chúng phát động quần chúng. 2. Số đông ngoài Đảng, là đối tượng lãnh đạo của Đảng. Quần chúng góp ý cho từng Đảng viên. II. tt. Có tính chất phù hợp với đông đảo quần chúng. Văn nghệ quần chúng tác phong quần chúng. To bring culture to the masses.Quần chúng đã chán ngấy những vụ xì căng đan chính trị The public have been fed up with political scandals. Quần chúng đang trông chờ chúng ta! Folks are counting on us! Nâng cao nhận thức của quần chúng To heighten public awareness. Quần chúng ngày càng ý thức rõ vấn đề. Public awareness of the problem has increased. Khó biết được phản ứng của quần chúng nhân dân ra sao. It's difficult to know what the grassroots reaction will be.  The mob : Dân chúng, quần chúng, thường dân. Mob psychology, tâm lý quần chúng. Mob law, pháp lý quần chúng. đám đông hỗn tạp, bọn du thủ du thực. Tấn công, phá phách, kéo ồ vào (đám đông người, quần chúng) The grassroots : (thông tục) những người dân thường (đối lại với những người có quyền hành), (nói chung) thường dân. We must not forget about the grassroots. Chúng ta không được quên dân chúng, dissatisfaction at the grassroots. Sự bất mãn trong dân chúng. Nền tảng, cơ sở.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                            TRUOC 16:30 NGAY 16 THANG 03 NAM 2013 Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta nghe gi, nhin gi, cac vi nho viet ra. Nguoi nao den gap ta noi gi, khuon mat cua ho trong nhu the nao, cac vi nho viet ra, ve ra giay.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, vi nao la Ba Canh, ba Nu, ong Ba Dua, Hien Say, Khanh Trang, Tu Trang, Ha Thu, Bui Ngoc Hung, Ho Que Lan, Nguyen Thi Huyen Anh, Pham Hai Nguyen, Nguyen Thi Hong Quyen, Le The Hung, Nguyen Thuong Hai, Duc, Kieu Thi Uyen, Luu Diep, Ba Dua,...v..v...gia va that tru ngu trong dau cua ta, cac vi nhin qua doi mat cua ta thay Ba Canh, ba Nu,  ong Ba Dua, Hien Say, Khanh Trang, Tu Trang, Ha Thu, Bui Ngoc Hung, Ho Que Lan, Nguyen Thi Huyen Anh, Pham Hai Nguyen, Nguyen Thi Hong Quyen, Le The Hung, Nguyen Thuong Hai, Duc, Kieu Thi Uyen, Luu Diep, Ba Dua,....v...v... Cac vi nghi xem khuon mat cua ho co giong trong tri nho cua ta da gap truoc 16 gio 30 phut ngay 16/03/2013 khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta nhan biet duoc moi quan he qua giong noi khong.                                        TALK INSIDE HEAD Khi ta o Jungcelon, Phu Ket Town, Thailand nam 2013, vi nao biet ten cua ke noi trang web quan khu 7 cham com Nguoi cung kho cham vn trong dau cua ta.                                  TO TELL THE WHOLE TRUTH Vocabulary : To speak, to talk, to say, to tell : Nói. Có phải anh muốn nói tôi không? Are you speaking at me. Spoken, colloquial, conversational. Tiếng Pháp nói (tiếng Pháp đàm thoại ). Colloquial French.  Nói hết sự thật ra. To tell the whole truth. Có cần tôi nói thêm nữa không?  Need I say more? Em bé chưa biết nói. The baby isn't talking yet. Nói đủ thứ chuyện. To talk of this and that. Nói và viết đúng tiếng Việt. To speak and write Vietnamese correctly. Họ nói tiếng Mỹ với nhau, nên tôi không hiểu gì cả. They were talking in American English, so I understood nothing. Về lý thuyết mà nói. Theoretically (speaking). From a theoretical point of view. To get at...; To allude to somebody. Anh nói ai vậy hả? - Tôi nói anh đấy. Who are you getting at now ? - I'm getting at you! Bà nói tôi ư? Do you mean me? Nói có sách mách có chứng. To cite/give/have chapter and verse for something. Nói con cà con kê. Talk voulubly. Invent, make up stories, tell tales. Speak in exaggeration. Dựng đứng. Nói đãi bôi, pay lip service.  Nói đi nói lại. Talk again and again, talk back and forth. Nói gần nói xa. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. The long and the short of it.  Nói hão huyền. Wildly exaggerated. Nói hưu nói vượn. Talk nonsense/rot/drivel. Nói liên tu bất tận. Ramble on. Nói lếu nói láo. It's no use beating around the bush, I might as well tell you the truth.  Tell lies. Nói loanh quanh. Beat about the bush. Prevaricate. Nói lung tung.                                             TALK TO WIND Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, talk to wind duoc dich sang ngon ngu tieng viet nghia la gi.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                                     TO RISE UP AGAINST OPPRESSION                    PEOPLE REVOLTED AGAINST THEIR WICKED RULES.  Vocabulary : Revolt : Vùng dậy, cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa, cuộc nổi loạn. To rise in revolt against...Nổi lên chống lại...(từ cổ,nghĩa cổ) sự ghê tởm. In revolt. Tình trạng đã nổi loạn. The people broke out/rose in revolt. Dân chúng đã nội dậy/nổi loạn. Nổi dậy, khởi nghĩa, nổi loạn (chống lại nhà cầm quyền). People revolted against their wicked rulers. Nhân dân nổi lên chống lại bọn cầm quyền độc ác. Làm ghê tởm, làm chán ghét. His conscience revolts at the crime. Tội ác đó làm cho lương tâm anh ta ghê tởm.  Revolter : Người nổi dậy chống lại, người khởi nghĩa, người làm loạn.  Rise up : Nói một lực lượng xã hội đứng lên chống lại trật tự xã hội cũ. Nổi dậy chống thực dân. Nổi dậy chống áp bức. To rise up against oppression. Nổi dậy chống áp bức. To rise up against oppression. To revolt against oppression Cuộc nổi dậy. Rising, uprising, revolt, insurrection. Trỗi dậy, vùng dậy, dấy lên.  Phong trào mới trỗi dậy. Các nước mới trỗi dậy. Những nước mới giành được độc lập hay đang đấu tranh cho độc lập ở các nước châu á, Phi và Mỹ la-tinh. Sự chống lại (chính quyền, chính sách, luật pháp...).  Rise up in arms (against an opperessive rule) : Khởi nghĩa. Hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp hay dân tộc bị áp bức đứng lên cầm võ khí đánh đổ kẻ thù để lập ra một chế độ xã hội mới, tiến bộ hơn. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Cầm vũ khí đứng lên đánh đổ chế độ áp bức. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ khởi nghĩa ở Tây Sơn. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ khởi nghĩa ở Tây Sơn:Nguyen Nhac and Nguyen Hue rose up in arms at Tay Son (against the oppressive ruling dynasty).  --------------------------------------------------------------------------------------------------             PALAIS DU GOUVERNEMENT GENERAL DE I'INDOCHINE Phủ Chủ tịch. Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, Việt Nam là nơi làm việc của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa nhà nằm trong khuôn viên của khu Phủ chủ tịch, gần lăng Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây cũng là nơi diễn ra lễ đón các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ đến thăm chính thức Việt Nam. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Phủ_Chủ_tịch Toàn quyền Đông Dương.  Đông Dương tổng thống toàn quyền đại thần[1] (chữ Hán: 東洋總統全權大臣, tiếng Pháp: Gouverneur-général de l'Indochine française), gọi tắt là toàn quyền Đông Dương, còn gọi là Đông Pháp tổng thống toàn quyền đại thần,[2] gọi tắt là toàn quyền Đông Pháp, là chức vụ cao cấp của quan chức cai trị thuộc địa Pháp, đứng đầu trong Liên bang Đông Dương. Sau Thế chiến thứ hai, khi quân Pháp đã tái kiểm soát được phần lớn Đông Dương, nhằm tránh khơi gợi lại thời kỳ thuộc địa, chức vụ Toàn quyền được thay thế bằng chức vụ thành Cao ủy Đông Dương hay Cao ủy Đông Pháp (tiếng Pháp: Haut-commissaire de France en Indochine). Cuối tháng 4 năm 1943, chức vụ này một lần nữa được thay đổi thành đến năm 1953 thì gọi là Tổng ủy Đông Dương (tiếng Pháp: Commissaires généraux en Indochine). Sau ngày 21 tháng 7 năm 1956, chức vụ này bị bãi bỏ theo tinh thần của Hiệp định Genève, 1954. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Toàn_quyền_Đông_Dương Nam Kỳ Nam Kỳ (chữ Hán: 南圻) là lãnh thổ cực Nam của nước Đại Nam triều Nguyễn, là một trong ba kỳ hợp thành nước Việt Nam. Tên gọi này do vua Minh Mạng đặt ra năm 1832. Sau khi Việt Nam giành được độc lập năm 1945, Nam Kỳ bắt đầu được gọi là Nam Bộ, trong giai đoạn 1948-1954 thường gọi là Nam Việt. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nam_kỳ Liên bang Đông Dương Quốc gia liên bang thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á.  Liên bang Đông Dương (tiếng Pháp: Union Indochinoise; tiếng Khmer: សហភាពឥណ្ឌូចិន), đôi khi gọi là Đông Dương thuộc Pháp (tiếng Pháp: Indochine française) hoặc Đông Pháp, là lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị của thực dân Pháp nằm ở khu vực Đông Nam Á. Liên bang bao gồm sáu xứ: Nam Kỳ (Cochinchine), Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam), Lào (Laos), Campuchia (Cambodge) và Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan). Nhân danh Triều đình Huế, Pháp cũng chính thức kiểm soát Quần đảo Trường Sa và Quần đảo Hoàng Sa vào năm 1920 và tuyên bố chủ quyền vào năm 1921. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Liên_bang_Đông_Dương Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập (tên gọi trước đây là dinh Norodom, ngày nay còn gọi là dinh Thống Nhất hay hội trường Thống Nhất) là một công trình kiến trúc, tòa nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Hiện nay, nó đã được chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Dinh_Norodom Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam.  Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, được lập ra theo điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch nước trong việc điều hành nhà nước, hoạch định các chính sách đối nội, đối ngoại, quân sự trong lĩnh vực an ninh, duy trì ổn định trật tự chính trị-xã hội, bảo vệ quyền lợi và tự do của nhân dân; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, và 4 ủy viên.  .... Trong trường hợp có chiến tranh, Quốc hội có thể giao cho Hội đồng quốc phòng và an ninh những nhiệm vụ và quyền hạn đặc biệt, quyết định những vấn đề sống còn của một quốc gia như tuyên bố các tình trạng khẩn cấp, ra quyết định hành động cho Chính phủ, quân đội, công an, ngoại giao để bảo vệ tổ quốc. Lúc đó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.  Chủ tịch của Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam là Chủ tịch nước Việt Nam. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hội_đồng_Quốc_phòng_và_An_ninh_Việt_Nam Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1980. Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm để dựng nước và giữ nước. Cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ vì độc lập, tự do đã hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. https://vi.m.wikisource.org/wiki/Hiến_pháp_nước_Cộng_hòa_xã_hội_chủ_nghĩa_Việt_Nam_1980 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ai làm chủ nhà nước? Hiến pháp cũng khẳng định nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân (điều 2). Nhân dân là toàn thể các dân tộc cùng sinh sống hòa bình trên lãnh thổ Việt Nam (điều 5). Nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân (điều 6).... https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hiến_pháp_nước_Cộng_hòa_Xã_hội_chủ_nghĩa_Việt_Nam https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_tịch_Hội_đồng_Quốc_phòng_và_An_ninh_Việt_Nam                                       HOCHIMINH MAUSOLEUM Chùa Nghệ Sĩ. Chùa Nghệ sĩ ở Tp. Hồ Chí Minh. Chùa Nghệ sĩ (còn có tên Nhựt Quang Tự, Phật Quang Tự) là một ngôi chùa nằm ở số 116/6 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chùa_Nghệ_Sĩ Khu di tích lịch sử Kim Liên. Khu di tích lịch sử Kim Liên là khu di tích tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thuộc vùng duyên hải miền Trung Việt Nam, cách thành phố Vinh khoảng 15 km theo tỉnh lộ 49. Hiện nay, nơi đây đã được thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_lịch_sử_Kim_Liên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Lăng Hồ Chủ tịch, Lăng Bác, là nơi đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công ngày 2 tháng 9 năm 1973, tại vị trí của lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi ông đã từng chủ trì các cuộc mít tinh lớn. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Lăng_Chủ_tịch_Hồ_Ch%C3%AD_Minh https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh_Mausoleum Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, trong ky uc cua cac vi, ta vieng tham ngoi chua nghe si, vao ngay may thang may nam. Ta den mot minh, ta di voi ai. Ta biet den ngoi chua nay qua nguon thong tin nao. Khi ta dat chan vao trong ngoi chua nay, ta nghi gi. Ta co nhan loi moi tu ngoi chua nay khong. Trong ky uc cua cac vi, ta vieng tham Khu di tích lịch sử Kim Liên vao ngay may thang may nam. Ta den mot minh, ta di voi ai. Ta biet den Khu di tích lịch sử Kim Liên nay qua nguon thong tin nao. Ta nghi gi, ta nhin gi. Ta co nhan loi moi tu Khu di tích lịch sử Kim Liên khong. Ta co de lai ten ta, chu ky cua ta o trong quyen so o noi day khong. Ta co mua quyen sach gia pha cua ong Ho duoc bay ban o noi day khong.  Trong ky uc cua cac vi, ta vieng tham Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vao ngay may thang may nam. Ta den mot minh, ta di voi ai. Trong ky uc cua ta co nhung gi o trong Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ta co nhan loi moi tu Ban Quan Ly Lang khong.  Vocabulary :  To visit : Viếng thăm, Đến thăm hỏi: Ngày chủ nhật mới có thì giờ đi viếng thăm bà con. Thăm mộ, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm (K). Viếng thăm các mẹ Việt Nam anh hùng. To pay a visit to the heroic Vietnamese mothers. To visit the heroic Vietnamese mothers. Được ai đến viếng thăm. To have a visit from somebody.  Courtesy visit : Viếng thăm xã giao,  Theo chương trình, các vị khách Pháp sẽ được một phó thủ tướng đón tiếp trước khi viếng thăm xã giao Chủ tịch quốc hội Nông Đức Mạnh. The French visitors are scheduled to be received by a deputy prime minister before paying a courtesy visit to National Assembly Chairman Nông Đức Mạnh.  Private/unofficial visit : Viếng thăm không chính thức.  To pay somebody an unexpected visit. To pay somebody a surprise visit : Viếng thăm đột xuất.  To pay somebody a flying visit : Viếng thăm chớp nhoáng.  Official visit : Viếng thăm chính thức,  Tổng thống Pháp Jacques Chirac sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày nhân Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội. French President Jacques Chirac will pay a two-day official visit to Vietnam on the occasion of the Francophone Summit to be held in Hanoi. Tiếp một đoàn đại biểu nước ngoài đang viếng thăm chính thức Việt Nam. To receive a foreign delegation on an official visit to Vietnam.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                         PHAN DOC HIEU NGON NGU TIENG VIET.  LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI.  https://khotrithucso.com/tai-lieu-pho-thong/giao-duc-huong-nghiep/huong-nghiep-lop-9/loi-tuyen-the-trong-le-ket-nap-dang-vien-moi.html LE TUYEN THE TONG BI THU DUOC BAUMCHU TICH NUOC. https://bbcvietnamnet.com/le-tuyen-the-tong-bi-thu-duoc-bau-lam-chu-tich-nuoc/ LE TUYEN THE NHAM CHUC CUA CAC LANH DAO THE GIOI. https://vnexpress.net/the-gioi/le-tuyen-the-nham-chuc-cua-cac-lanh-dao-the-gioi-3379801.html CHUONG TRINH LE TUYEN THE NHAM CHUC CUA CAC DAN CU GOC VIET. https://vietbao.com/a288459/chuong-trinh-le-tuyen-the-nham-chuc-cua-cac-dan-cu-goc-viet Vocabulary : Take up an appoinment, to take/assume office, to come into office, to accede to office : Ngay khi nhậm chức, ông ấy phải... As soon as he takes up office, he will have to...Tổng thống có nhiệm kỳ ngắn nhất. William Henry Harrison, chết vì viêm phổi sau khi nhậm chức được 31 ngày. President who served the shortest term: William Henry Harrison, who died of pneumonia 31 days after being inaugurated. Mới được bầu/chỉ định (nhưng chưa nhậm chức). Elect/designate. TO BE THE PEOPLE'S CHOICES To elect, to vote : Bầu, Chọn để giao cho đảm nhận chức vụ hoặc hưởng vinh dự bằng phương thức bỏ phiếu hay biểu quyết: bầu đại biểu quốc hội bầu chiến sĩ thi đua bầu ban chấp hành đoàn trường. Bầu đại biểu quốc hội. To elect members of the National Assembly. Bầu ban chấp hành công đoàn. To elect the executive committee of the trade union Được bầu làm chủ tịch danh dự. To be elected/voted honorary chairman/honorary president. Do dân bầu ra. To be the people's choice.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                   SUBJECT AND OBJECT - HISTORICAL SUBJECT         THE LIBERTY OF THE SUBJECT - THE SUBJECT NATIONS                      TO SUBJECT SOMEONE TO AN OPERATION                         I OBJECT. TO BEING TREATED LIKE THIS.                                        EMPIRE OF PASSION Vocabulary : Subject : Chủ nghĩa duy vật biện chứng vạch rõ mối liên hệ và tác dụng lẫn nhau giữa chủ thể và khách thể. Dialectic materialism makes clear the relationship and interaction between subject and object. Trái với dạng chủ động, dạng bị động của động từ biểu thị chủ thể chịu sự tác động của động tác, hành vi. Contrary to the active voice, the passive voice denotes the effect of the action on the subject. Chủ đề, vấn đề, đề tài. Dân, thần dân. Người hoặc cái gì được xử lý theo cách nào đó hoặc đang được đem làm thí nghiệm, đối tượng. Người bị giám sát hoặc quản chế. Người hoặc cái gì gây ra một cảm giác hoặc hành động như thế nào đó. Historical subject,  chủ đề lịch sử. The liberty of the subject . Quyền tự do của người dân. Subject and object, chủ thể và khách thể. We need some male subjects for a psychology experiment, chúng tôi cần vài đối tượng nam giới cho một cuộc thí nghiệm tâm lý học. A subject for pity, ridicule, một đối tượng đáng thương xót, để chế giễu. To be subject to damage, dễ bị hư hại. The subject nations, những nước lệ thuộc. Lệ thuộc, ở dưới quyền, bị trị, không độc lập. His appearance was the subject for some critical comment, việc nó xuất hiện là dịp cho thiên hạ bình phẩm. Chinh phục, khuất phục (một nước, một người...), bắt phải chịu, đưa ra (để góp ý...). Phải chịu, khó tránh khỏi, dễ bị. (y học) xác (dùng) để mổ xẻ (như) subject for. To subject someone to an operation, đưa ai lên bàn mổ. I shall subject it to criticism. Tôi sẽ đưa vấn đề đó ra để (các bạn) góp ý. đối tượng (thí nghiệm, nghiên cứu). (to object to somebody / something) phản đối, chống lại. I objected: "But he's too young". Tôi phản đối "nhưng mà nó quá trẻ". I object to being treated like this. Tôi không thích bị đối xử như vậy. With the object of attracting customers.                                                    OBJECT                                     OF INTERNATIONAL LAW                              HIS ONE OBJECT IN LIFE IS TO                                          DEFEAT EVERYONE Object : Khách thể, Đối tượng nhận thức và tác động của chủ thể, tức là của con người có ý thức và ý chí.  Object and subject. Khách thể và chủ thể. Object of international law, khách thể của luật quốc tế. đồ vật, vật thể. (object of something) người hoặc vật được cái gì đó tác động vào hoặc được tình cảm nào đó nhằm vào đối tượng. His one object in life is to defeat everyone. Mục đích duy nhất của nó trên đời này là hạ hết mọi người. An object of attention/pity/admiration. Một đối tượng gây chú ý/thương hại/thán phục. This villa is the main object of her interest. Biệt thự này là đối tượng quan tâm chủ yếu của bà ấy.  đưa ra (cái gì) kèm để phản đối ai/cái gì. Ghét, không thích, cảm thấy khó chịu. Nhằm mục đích thu hút khách hàng. To succeed/fail in one's object. Đạt/không đạt mục đích của mình.  Xuân yêu thương mang đậm tấm lòng người dân TPHCM http://www.sggp.org.vn/xuan-yeu-thuong-mang-dam-tam-long-nguoi-dan-tphcm-575074.html Có lắng nghe mới biết dân cần gì. http://www.sggp.org.vn/co-lang-nghe-moi-biet-dan-can-gi-574871.html Khảo sát sự không hài lòng của người dân để chấn chỉnh. http://www.sggp.org.vn/khao-sat-su-khong-hai-long-cua-nguoi-dan-de-chan-chinh-574874.html Việc có ích cho dân thì làm. http://www.sggp.org.vn/viec-co-ich-cho-dan-thi-lam-564136.html Xây dựng chuẩn mực người cán bộ, công chức. http://www.sggp.org.vn/xay-dung-chuan-muc-nguoi-can-bo-cong-chuc-569253.html Vaccine “Made in Việt Nam“. http://www.sggp.org.vn/vaccine-made-in-viet-nam-574537.html 'TP.HCM phát triển, phải so sánh với Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore..., chứ không so sánh với các TP trong nước', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-phat-trien-phai-so-sanh-voi-thuong-hai-hong-kong-singapore-1042851.html Muốn phát triển thì nhất thiết phải làm chủ khoa học.  Hồ Chủ tịch là người đặc biệt nhạy cảm trước cái mới và luôn có thiên hướng vươn tới ánh sáng của khoa học. http://baoangiang.com.vn/muon-phat-trien-thi-nhat-thiet-phai-lam-chu-khoa-hoc-a240048.html Hiệu quả lớn của AI trong y học. Theo một báo cáo đăng trên tạp chí Nature Medicine, độ chính xác của chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển ở Trung Quốc trong việc chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp và viêm xoang lên tới 95%, hen cấp tính 97%, viêm màng não do vi khuẩn 93% và bạch cầu đơn nhân 90%. http://www.sggp.org.vn/hieu-qua-lon-cua-ai-trong-y-hoc-575568.html Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp thêm hương sắc cho đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. http://yenbai.noichinh.vn/chi-tiet/phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-xuan-ky-hoi-2019-2710                                   KEU GOI VIETNAM DOAN KET Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, ta tim kiem cau noi gi o tren google, ta thay cac trang web duoi day, cac vi co doc cac bai cua cac trang web duoi day khong, cac vi biet gi, hieu gi. Ta nhin thay chu tieng viet khong dau, ta doc duoc khong. Ta nhin thay ten HOANG VIET o trong cac trang web do, ta nghi gi. https://dantri.com.vn/dien-dan/chieu-tro-keu-goi-tong-bieu-tinh-dung-keo-may-den-ve-giua-troi-quang-2018082119214147.htm https://bimat.blogspot.com/2006/05/ http://toaan.blogspot.com/2006/04/loi-keu-goi-viet-nam-doan-ket-ung-ho.html https://su-that.blogspot.com/2006/09/thien-duong-cong-san-hay-dia-nguc-tran.html https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502366143290502&id=501060490087734 --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                             EM YEU HOA BINH Thong tin : Trong khoang thoi gian tu nam 1900 den nam 2000, cac cuoc chien tranh va xung dot tren the gioi da lam cho hon 2 trieu tre em bi chet, hon 6 trieu tre em bi thuong tich, tan phe, 20 trieu tre em phai song bo vo do mat nha cua, hon 300 000 tre o do tuoi thieu nien bi buoc phai di linh, cam sung giet nguoi.                                                 Theo bao quoc te  (23/5/2002 - 29/5/2002) Cuoc chien tranh xam luoc do de quoc Mi tien hanh o Vietnam da lam  cho gan 3 trieu nguoi chet, 4,4 trieu nguoi bi tan tat, 2 trieu nguoi nhiem chat doc da cam dang bi di ung, nhieu thanh pho, lang mac, duong xa, di tich lich su van hoa,...bi pha huy.                          HOA BINH, CONG BANG, TIEN BO XA HOI                         BAO VE HOA BINH - CHONG CHIEN TRANH Vietnam la mot nuoc tuoi dep va co truyen thong van hoa lau doi. Vietnam dang thay doi, phat trien tung ngay... La mot dan toc yeu chuong hoa binh, nhan dan Vietnam luon sat canh cung voi nhan dan tien bo tren the gioi trong viec bao ve hoa binh, chong chien tranh.  Tre em co quyen duoc song trong hoa binh va co trach nhiem tham gia cac hoat dong bao ve hoa binh phu hop voi kha nang.  La mot nuoc thanh vien cua Lien Hiep Quoc, chung ta can ton trong va hop tac voi cac co quan Lien Hiep Quoc o Vietnam thuc hien cac hoat dong vi hoa binh, cong bang, va tien bo xa hoi.  Bao ve tai nguyen thien nhien la bao ve cuoc song cua con nguoi hom nay va mai sau.  Nguoi phi nu co vai tro quan trong trong gia dinh va xa hoi. Ho xung dang duoc moi nguoi ton trong. Nguoi gia va tre em la nhung nguoi can duoc quan tam, giup do o moi noi, moi luc. Kinh gia, yeu tre la truyen thomg tot dep cua dan toc ta.  Moi nguoi phai biet on to tien va co trach nhiem giu gin, phat huy truyen thong tot dep cua gia dinh, dong ho.  Ban be can phai doan ket, thuong yeu, giup do nhau, nhat la nhung luc kho khan hoan nan. Co nhu vay, tinh ban moi them tham thiet, gan bo.  Biet hop tac voi nhung nguoi xung quanh, cong viec se thuan loi va dat ket qua tot hon.  Moi nguoi can phai suy nghi truoc khi hanh dong va chiu trach nhiem ve viec lam cua minh. ...v...v... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri xem, khi ta con o tuoi thieu nhi, thieu nien nhi dong, ta da tra loi nhung cau hoi duoi day nhu the nao. Con bay gio ta doc lai nhung cau duoi day, ta nghi trong dau, ta chon cau nao duoi day.  1) Tai nguyen thien nhien mang lai loi ich gi cho em va moi nguoi? 2) Chung ta can phai lam gi de bao ve tai nguyen thien nhien? 3) Nuoc ta quan he nhu the nao voi Lien Hiep Quoc? 4) Hay ke mot viec lam cua Lien Hiep Quoc mang lai loi ich cho tre em?  5) Em tan thanh nhung y kien nao duoi day ? Vi sao ? a) Lien hop quoc la to chuc cua cac nuoc giau. b) Lien hop quoc bao gom tat ca cac nuoc tren the gioi. c) Cong uoc Quoc te va Quyen tre em la do Lien hop quoc soan thao va thong qua. d) Lien hop quoc rat quan tam den tre em va luon dau tranh cho cac quyen cua tre em. e) Ton trong va hop tac voi cac co quan Lien hop quoc la viec cua nguoi lon.  6) Em hay ke ve mot danh lam thang canh hoac mot di tich lich su cua nuoc ta ma em biet? 7) Em hay ve mot buc tranh ve dat nuoc hoac con nguoi Vietnam? 8) Em mong muon khi lon len se lam gi de gop phan xay dung dat nuoc? 9) Em co nhan xet gi ve cuoc song cua nguoi dan, dac biet la tre em o cac vung co chien tranh? 10) Chien tranh gay ra nhung hau qua gi? 11) De the gioi khong con chien tranh, de moi nguoi deu duoc song trong hoa binh, chung ta can phai lam gi? 12) Em tan thanh voi nhung y kien nao duoi day? Vi sao? a) Chien tranh khong mang lai cuoc song hanh phuc cho con nguoi. b) Chi tre em cac nuoc giau moi co quyen duoc song trong hoa binh. c) Chi nha nuoc va quan doi moi co trach nhiem bao ve hoa binh. d) Nhung nguoi tien bo tren the gioi deu dau tranh bao ve hoa binh. 13) Nhung hanh dong, viec lam nao duoi day the hien long yeu nuoc? a) Thich choi va co vu cho cac tro choi bao luc. b) Biet thuong luong, doi thoai de giai quyet mau thuan. c) Doan ket, huu nghi voi cac dan toc. d) Thich dung bao luc voi nguoi khac. 14) Em biet nhung hoat dong vi hoa binh nao trong cac hoat dong duoi day? a) Di bo vi hoa binh. b) Ve tranh ve chu de "Em yeu hoa binh". c) Dien dan "Tre em vi mot the gioi khong con chien tranh". d) Mit tinh, lay chu ky phan doi chien tranh xam luoc. e) Viet thu, gui qua ung ho tre em va nhan dan cac vung co chien tranh. g) Giao luu voi cac thieu nhi quoc te. f) Viet thu ket ban voi thieu nhi cac dia phuong khac, cac nuoc khac.  Em da tham gia nhung hoat dong nao tren.  15) Suu tam va ke lai mot cau chuyen, mot tam guong sang cua thieu nhi Vietnam hoac the gioi tham gia cac hoat dong bao ve hoa binh, chong chien tranh. 16) Tai sao phu nu la nhung nguoi dang duoc ton trong?  ....v...v.... Source : Sach giao khoa. Tieu hoc.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                                          CAM KET TON TRONG                       NHUNG QUYEN DAN TOC BAT KHA XAM PHAM. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, trong qua khu cua ta, ta co loi hua gi, the gi voi nguoi yeu, nguoi tinh, nguoi vo khong, cac vi da tung hua gi, the gi voi nguoi vo, nguoi tinh, nguoi yeu cua cac vi, cac vi da tung dung truoc ngon co nuoc, co dang va tuyen the nhu the nao, cac vi nho viet ra giay, cac vi da cam ket dieu gi voi dong bao ca nuoc, nhan dan cac nuoc, nguoi dan trong nuoc, cac vi nho, viet ra giay, cac vi da hua dieu gi voi dong bao ca nuoc, nhan dan ca nuoc, bo lac, bo toc trong nuoc, nguoi dan Viet, cac vi nho, viet ra giay. Cac vi co lam theo loi dan do, loi can dan, loi noi trong di chuc cua nguoi nha cac vi khong.  Vocabulary : To keep a secret : Bắt người yêu của mình thề giữ bí mật. To swear one's sweetheart to secrecy. Hứa giữ bí mật. To promise secrecy. To be under a promise of secrecy. Chi tiền cho ai để họ giữ bí mật. To buy somebody's silence. To pay somebody hush money.  To engage, to pledge, to commit, to undertake : Cam kết, (H. cam: đành chịu; kết: thắt buộc lại) Cam đoan là thế nào cũng làm như đã hứa. Cam kết tôn trọng những quyền dân tộc bất khả xâm phạm (HCM). Ông ta cam kết thanh toán phân nửa chi phí. He undertook to pay half the costs. Written Undertaking, cam kết trên giấy. Recognizance, cam kết trước tòa. Express undertaking, cam kết minh thị. Verbal undertaking, cam kết miệng. Undertake : Nhận, đảm nhận, đảm trách. I can't undertake to do that tôi không thể nhận làm điều đó đồng ý, hứa hẹn, cam kết, cam đoan; bảo đảm. I will undertake that it will not transpire. Tôi cam đoan rằng điều đó sẽ không bị lộ ra. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ; từ cổ, nghĩa cổ) đánh bạo. He undertook to put his arm round her . Anh ta đánh bạo quàng tay ôm nàng. (thông tục) làm ở xí nghiệp tang lễn. (thông tục) làm nghề lo liệu đám ma (từ cổ,nghĩa cổ) hứa làm, cam đoan làm được.  Word, engagement, promise : Lời hứa, Tôi không tin những lời hứa của cô ta. I have no faith in her promises. (promise of something) lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước, sự hứa hẹn. we received many promises of help. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời hứa giúp đỡ. To make a promise, đưa ra một lời hứa. To carry out/fulfil/give/keep/break a promise thực hiện/làm trọn/đưa ra/giữ/không giữ một lời hứa promise of marriage, sự hứa hôn empty promise. Lời hứa hão, lời hứa suông. I told him the truth under a promise of secrecy. Tôi đã nói cho nó biết sự thật với lời hứa là giữ bí mật. I'll keep you/hold you to your promise. Tôi sẽ buộc anh phải giữ lời hứa. (promise of something) (nghĩa bóng) khả năng hoặc hy vọng cái gì có thể xảy ra. Triển vọng, hứa hẹn. There is a promise of better weather tomorrow có dấu hiệu hứa hẹn ngày mai trời sẽ đẹp hơn. There seems little promise of success for the expedition. Dường như cuộc thám hiểm ít có triển vọng thành công  hứa hẹn (sự thành công, kết quả tốt trong tương lai). A scholarship for young musicians of promise một học bổng cho những nhạc sĩ trẻ có triển vọng. Her work/She shows great promise. Công việc của cô ta/Cô ta tỏ ra có nhiều hứa hẹn. A lick and a promise (thông tục) sự làm qua quít, làm cẩu thả (để lấp liếm)ngoại động từ (to promise something to somebody) hứa với ai, đảm bảo với ai sẽ cho, hẹn ước. I can't promise, but I'll do my best. Tôi không thể hứa được, nhưng tôi sẽ cố làm hết sức mình. This year promises good crops. Năm nay hứa hẹn được mùa he has promised a thorough investigation into the affair, ông ta đã hứa sẽ điều tra kỹ vụ này. To keep to one"s promise. Giữ lời hứa to break one"s promise, không giữ lời hứa, bội ước. Promise of marriage. Sự hứa hôn. Empty promise. Lời hứa hão, lời hứa suông (nghĩa bóng) triển vọng, hứa hẹn.  Oath, pledge : Lời thề Hipôcrat.  Hippocratic Oath. Lời thề, lời tuyên thệ. To take (make, swear) an oath. Tuyên thệ. On (one"s) oath, đã thề, đã tuyên thệ. To put someone on his oath. Bắt ai thề. Oath of allegiance. Lời thề trung thành, lời nguyền rủa. On my oath, tôi xin thề on (one's) oath, đã thề, đã tuyên thệ. To put someone on his oath bắt ai thề. To put /place sb on/under. Bắt ai thề. Oath of allegiance. Lời thề trung thành. To swear/take an oath. Tuyên thệ under oath. Tuyên thề (trước toà).  Declaration, statement, testimony : Lời khai. Lời khai của các nhân chứng mâu thuẫn nhau. The statements of the witnesses contradict each other. The Declaration of human rights. Bản tuyên ngôn nhân quyền. Sự khai, lời khai, tờ khai. Return, statement,  declaration. Tờ khai thuế. Tax return. Tờ khai quá cảnh . Transit declaration . Tờ khai hải quan. Customs declaration, customs manifest. Bill of entry. Customs declaration. Customs declaration (form). Customs manifest. Shipping report.  Curriculum vitae,  résumé, CV : Yêu cầu mọi nhân viên đều phải nộp sơ yếu lý lịch tri thức trước khi xét đề bạt chức vụ. Every employee to submit a knowledge resume when they are being considered for a promotion. Brief resume,  curriculum vitae (CV), sơ yếu lý lịch cá nhân. Personal history (form), sơ yếu lí lịch cá nhân. Will, testament : Di chúc. Dặn lại trước khi chết những việc người sau cần làm và nên làm.Lời hoặc bản. Tuân theo di chúc. Người lập di chúc. Testator. Người thi hành di chúc. Executor, executrix. Bản di chúc bổ sung. Codicil. Di chúc do chủ tài sản tự tay thảo ra. Holograph testament. Holograph will. Chết không có di chúc.To die intestate. Nuncupative will, di chúc miệng. Oral will, di chúc nói miệng. Di chúc, chúc thư (như). Will to make one'stestament. (Testament) kinh thánh. The Old Testament,mkinh Cựu ước. The New Testament, kinh Tân ước. Cái đem lại chứng cứ rõ ràng về cái gì. The new model is a testament to the skill and dedication of the workforce. Mô hình mới là một bằng chứng về tài năng và sự tận tụy của toàn thể công nhân nhà máy. --------------------------------------------------------------------------------------------------       A SEGREGATED SOCIETY - MOT XA HOI PHAN BIET DOI XU               RACIAL SEGREGATION -  SU PHAN BIET CHUNG TOC Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem, trong qua khu cua ta, ta da duoc tach ra khoi Trai dat chua, ta da bi ke khac tach tam hon ta ra khoi the xac ta chua, hoac ta tu y tach tam hon ta ra roi khoi the xac. Ta sinhnra trong Trai dat, hay ngoai Trai dat. Vocabulary : Soul, spirit : Tâm hồn. Ý nghĩ và tình cảm, làm thành đời sống nội tâm, thế giới bên trong của con người (nói tổng quát). Tâm hồn trong trắng của trẻ thơ. Có tâm hồn nghệ sĩ. Một tâm hồn nồng cháy. Để hết tâm hồn vào. The three souls and seven spirits : Tam hồn thất phách. The seven graces are:  1) insight (prophecy). 2) helpfulness (service or ministry). 3) instruction (teaching). 4) encouragement. 5) generosity (giving). 6) guidance (leadership). 7) compassion. SEVEN SPIRITS 1) Spirits of Knowledge 2) Spirits of Consel 3) Spirits of Wisdom 4) Spirits of Understanding 5) Spirits of Stregth, Power, Might 6) Spirits of Fear 7) Spirits of Lord Tầm hồn : Tình cảm và ý nghĩ. Tâm hồn trong sạch. The three souls,  spiritual, sensitive and vegetative : Tam hồn Mind and soul : Thần hồn. Phần hồn, tinh thần. Liệu thần hồn, thần hồn nát thần tính.  Divine wisdom : Thần trí.  Vegetative nervous system : Hệ thần kinh tự quản.  Vegetative life : đời sống thực vật. Vegetative : (sinh vật học) sinh dưỡng (liên quan đến quá trình sinh trưởng, không liên quan đến quá trình sinh sản). Vegetative function, chức năng sinh dưỡng. (thuộc) thực vật, (thuộc) cây cối nói chung. vô vị (cuộc đời). Dinh dưỡng.  Spiritual : (thuộc) tinh thần (thuộc) linh hồn, (thuộc) tâm hồn (thuộc) thần thánh, (thuộc) tôn giáo.  Spiritual interests, quyền lợi tôn giáo. Có đức tính cao cả, có trí tuệ khác thường (người). (thuộc) tâm hồn/linh hồn con người,không phải vật chất. Concerned about somebody's spiritual welfare. Quan tâm đến lợi ích tinh thần của ai (thuộc) giáo hội; (thuộc) tôn giáo The Pope is the spiritual leader of many Christians.Đức giáo hoàng là nhà lãnh đạo tôn giáo của nhiều tín đồ cơ đốc giáo. (thuộc) Chúa, từ Chúa, thiêng liêng, thần thánh one's spiritual home. Chốn thiêng liêng. Dân ca tôn giáo (thuộc loại của những người nô lệ da đen ở châu Mỹ hát trước tiên) (như) Negro spiritual.                                   THE SPIRITS OF THE LAW                                      THE SPIRITS OF DEAD             TO BE THE ANIMATING SPIRIT OF THE UPRISING                                LINH HON, HON MA KHONG CO CO THE.               TINH THAN, LINH HON, TAM HON KHAC BIET VOI CO THE.  Spirit : Tinh thần, linh hồn, tâm hồn, thần linh, thần thánh, quỷ thần.  Tinh thần, lòng can đảm, sự hăng hái, nhiệt tình, nghị lực, khí thế.  A man of unbending spirit, người có tinh thần bất khuất. The poor in spirit, những người nhu nhược. To show a great spirit, to ra rất can đảm. He infused spirit into his men, anh ta truyền nhiệt tình cho đồng đội. People of spirit, người giàu nghị lực. Tinh thần, thái độ tinh thần, điều kiện tinh thần. The result depends on the spirit in which it is done, kết quả tuỳ thuộc vào tinh thần thực hiện công việc. ảnh hưởng tinh thần, xu hướng tinh thần. The spirit of the age, xu hướng tinh thần của thời đại. Tinh thần, nghĩa đúng. The spirit of the law, tinh thần của pháp luật.  Linh hồn, trụ cột. Bộ óc (bóng) We have followed out the spirit of his instructions, chúng ta đã theo đúng tinh thần những chỉ thị của ông ta. To be the animating spirit of the uprising, là linh hồn thôi thúc cuộc nổi dậy. One of the most ardent spirits of the time. Một trong những bộ óc nồng nhiệt nhất của thời đại. Tinh thần, tâm hồn, linh hồn (khác biệt với cơ thể). His spirit is troubled, tâm hồn anh ấy bị xáo động. Linh hồn, hồn ma, linh hồn, không có cơ thể. The spirits of the dead. Linh hồn những người đã chết. Thần linh, thần thánh, tiên, quỷ thần, yêu tinh, sinh vật siêu tự nhiên. Linh hồn, sự sống và ý thức không kết hợp với một cơ thể.  God is pure spirit. Chúa là linh hồn thanh khiết (luôn đi với một tính từ) người (thuộc một loại, xúc cảm, tâm tính nào đó). Tinh thần, tâm trạng, thái độ, rạng thái tinh thần.  The result depends on the spirit in which it is done, kết quả tuỳ thuộc vào tinh thần thực hiện công việc.  Tinh thần (phẩm chất đặc trưng, tính tình đặc trưng của cái gì).  Sensitive : Có cảm giác; (thuộc) cảm giác. Dễ cảm, dễ cảm động, dễ cảm xúc, nhạy cảm. Dễ bị thương, dễ bị hỏng. A sensitive nerve in a tooth can cause great pain, một dây thần kinh yếu ở răng có thể gây ra đau nhức nhiều. (sensitive to something) bị ảnh hưởng mạnh bởi cái gì, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái gì. (sensitive about / to something) dễ bị xúc phạm, dễ bị bối rối về tình cảm, nhạy cảm. có sự thông cảm, biểu lộ sự thông cảm. An actor's sensitive reading of a poem, cách đọc thơ đầy diễn cảm của một diễn viên When I need advice, he's a helpful and sensitive friend. Khi tôi cần khuyên bảo, anh ấy là một người bạn tận tình và thông cảm. Cần được xử lý hết sức kín đáo hoặc thận trọng. Sensitive military information, tin tức quân sự bảo mật, a sensitive issue like race relations, một vấn đề tế nhị như quan hệ chủng tộc. Người dễ bị thôi miên. A sensitive ear, tai thính. Sensitive to cold, dễ bị lạnh, yếu chịu lạnh.  Physical properties : Lý tính. Sự hiểu biết hợp lẽ phải. Thuộc về sự suy nghĩ, theo lý luận, khác với cảm tính. Nhận thức lý tính. Lượng mùn trong đất cũng ảnh hưởng đến lý tính của đất. The amount of humus in soil also affects physical properties of the soil.  Feeling, sentiment, sensibility, perceptibility, impressionability : Cảm tính, một hành động cảm tính  an impulsive act. đó chỉ mới là nhận xét theo cảm tính, that is only a comment dictated by feeling nhận thức cảm tính cần được bổ sung bằng nhận thức lý tính. Perception through feeling must be completed by perception through reason.  Reason, faculty of reasoning : Lý trí, Tác dụng do sự suy xét bình tĩnh và cẩn thận mà có. Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào biết được. The heart has its reasons that reason ignores. Con người khác những động vật khác ở chỗ có lý trí. Reason distinguishes man from the other animals Sympathy/Liking : Cảm tình. (H. tình: tình) Sự ưa thích đặc biệt đối với người, vật hoặc sự việc. Cảm tình của quần chúng trong trẻo, thành thật và nồng nhiệt vô cùng (Trg-chinh). Có cảm tình với ai She's a communist sympathizer. Có cảm tình với cách mạng. To like somebody, to have a liking for somebody. Vì cảm tình cá nhân mà không phê bình bạn là sai.  To be in sympathy with revolution. To sympathize with revolution Abstaining from criticizing one's friend out of partiality is wrong.  Cô ấy có cảm tình với người cộng sản.  Self-control : Tự chủ, Tự điều hành, quản lí mọi công việc của mình, không bị ai chi phối. Đường lối độc lập, tự chủ. Tự làm chủ tình cảm, hành động của mình, không để bị hoàn cảnh chi phối. Giận quá, không tự chủ nổi. Không tự chủ được nên sa ngã. Tỏ ra có tự chủ cao trong một tình huống khó xử. To exercise great self-control in an awkward situation. Financially self-sustaining, tự chủ về tài chính. Financial autonomy, tự chủ tài chính.                  MONEY AND POSITION CANNOT SEDUCE A GENUINE                                                   REVOLUTIONARY To seduce : Cám dỗ, Khêu gợi lòng ham muốn đến mức làm cho sa ngã. Bị tiền tài, danh vọng cám dỗ. Những lời cám dỗ nguy hiểm. Tiền tài địa vị không cám dỗ nổi người cách mạng chân chính. Money and position cannot seduce a genuine revolutionary.  To poison : đầu độc. (nghĩa bóng) làm tổn thương (niềm vui, hạnh phúc của ai...) đầu độc, làm đồi bại, làm hư hỏng, hủy hoại (về mặt tinh thần). (nghĩa bóng) thuyết độc hại, thuyết đầu độc. To hate each other like poison, ghét nhau như đào đất đổ đi. Chất hấp thụ. (H. đầu: đưa vào; độc: chất nguy hiểm). Bỏ thuốc độc định làm cho người ta chết. Vụ vợ lẽ đầu độc vợ cả 2. Làm cho tinh thần bại hoại. Những tranh, phim đồi trụy đầu độc tâm hồn của tuổi trẻ (TrVGiàu). Chết vì bị đầu độc To die of poisoning/from poison.  Kẻ đầu độc. Poisoner Be depraved : Sa ngã. Trở nên hư hỏng, trụy lạc: Bà cụ buồn rầu vì người con sa ngã vào những cuộc ăn chơi bừa bãi. Mẹ buồn vì lũ con hư hỏng. Sút kém và hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức và tinh thần. Nền văn hoá suy đồi. Chế độ phong kiến suy đồi. Cuộc đời trụy lạc. Depraved culture, văn hoá đồi trụy.          THE VEHEMENCE OF LOVE - THE VEHEMENCE OF ANGER Vehemency : Sự mãnh liệt, sự kịch liệt, sự dữ dội, sự sôi nổi. The vehemence of anger, cơn giận dữ dội. The vehemence of wind, gió dữ. To speak with vehemence, nói sôi nổi. The vehemence of love: sức mạnh của tình yêu.                       A VEHEMENT DESIRE - A VEHEMENT WIND  Vehement : Mãnh liệt, kịch liệt, dữ dội, say đắm. A vehement desire dục vọng mãnh liệt. A vehement wind. Cơn gió dữ dội. Vehement opposition, sự phản đối kịch liệt. A vehement onset, cuộc tấn công mãnh liệt. A vehement speaker, diễn tả sôi nổi, a vehement wind: cơn gió dữ. Divide, separate, disconnect : Tách ra.  Segregate : Tách ra, cô lập. (to segregate somebody / something from somebody / something) đặt ai/cái gì xa cách với người hoặc vật khác, cách ly, cô lập. A segregated society. Một xã hội phân biệt đối xử. To segregate cholera patients, cách ly các bệnh nhân dịch tả. the two groups of fans must be segregated in the stadium. Hai nhóm người hâm mộ phải được bố trí cách xa nhau ở sân vận động  phân biệt (đối xử) (nhất là về chủng tộc, (tôn giáo)). Why should the handicapped be segregated from the able-bodied? Tại sao lại phải tách người tàn tật ra khỏi người khoẻ mạnh?. Segregated appropriation, sự dùng cho những mục đích đặc biệt. Segregation : Sự chia tách hoặc bị chia tách.Tình trạng bị chia tách. Racial segregation, sự phân biệt chủng tộc.  Segregationist : Phân biệt chủng tộc. Người chủ trương phân biệt chủng tộc.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                                        MUTUAL RESPECT                                      AS A GENERAL RULE,                                          MUTUALLY OPPSED                                  TENDENCIES RESULT IN WAR                                         RECIPROCAL LOVE                                RECIPROCAL PROTECTION Vocabulary : Reciprocal : Lẫn nhau, Sự kính trọng lẫn nhau. Mutual respect.  Sự bảo vệ lẫn nhau trong thời chiến Reciprocal protection in wartime.  Hai anh thù oán lẫn nhau cũng chẳng đến đâu. Your mutual animosity comes to nothing. Your mutual animosity is of no avail mutually. Each other. One another Những xu hướng chống đối lẫn nhau thường dẫn đến chiến tranh As a general rule, mutually opposed tendencies result in war. Ba người chị của anh ta lúc nào cũng ganh tị lẫn nhau. His three sisters are always envious of one another. His three sisters always envy one another. Hai cô gái bắt chước lẫn nhau bằng cách đội mũ y hệt nhau  The two girls imitate each other by wearing identical hats. Chúc mừng lẫn nhau. To reciprocate each other's greetings. To exchange greetings (with each other).  Số nghịch đảo. Lẫn nhau, qua lại, tương hỗ, có đi có lại, cả đôi bên. Reciprocal love, tình yêu thương lẫn nhau. Reciprocal protection sự bảo vệ lẫn nhau, a reciprocal mistake. Sự lầm lẫn của cả đôi bên (ngôn ngữ học) diễn tả quan hệ tương hỗ. (toán học) đảo, thuận nghịch. Reciprocal theorem, định lý đảo. Reciprocal equation phương trình thuận nghịch danh từ (toán học) số nghịch đảo. Hàm thuận nghịch, hàm số nghịch. The reciprocal of 3 is 1/3 số đảo của 3 là 1 roành 3.                                             WE ARE MUTUAL                                       FRIENDS/ENEMIES - FOE Mutual : (về tình cảm hoặc hành động) người này đối với người kia, lẫn nhau. Mutual affection/suspicion,  sự yêu mến/nghi ngờ lẫn nhau.  Mutual aid/assistance. Sự viện trợ/giúp đỡ lẫn nhau. Mutual wellwishers. Những người có thiện chí với nhau. Có cùng mối quan hệ nào đó với nhau. Của nhau. We are mutual friends/enemies. Chúng tôi là bạn/kẻ thù của nhau. A mutual admiration society. Tình huống trong đó hai hoặc nhiều người ca ngợi hoặc công khai khâm phục nhau. Sự tâng bốc lẫn nhau  chung cho hai hoặc nhiều người. Our mutual friend. Người bạn chung của chúng tôi. Mutual affection, tình yêu mến lẫn nhau mutual wellwishers. Những người có thiện chí với nhau. Mutual admiration society. Nhóm người này hay tâng bốc lẫn nhau chung. Our mutual friend. Người bạn chung của chúng tôi. ở đây có nhiều người qua lại. There is a lot of people coming and going here. Reciprocal, mutual, ảnh hưởng qua lại. A reciprocal influence. Tác dụng qua lại giữa nam châm và dòng điện. The reciprocal effect between a magnet and an electric current.  Foe : (thơ ca) kẻ thù, kẻ địch a sworn foe: kẻ thù không đội trời chung. (nghĩa bóng) vật nguy hại, kẻ thù. Dirt is a gangerours foe to health. Bụi là kẻ thù nguy hiểm của sức khoẻ.  --------------------------------------------------------------------------------------------------                                    HEARING AND WRITTING Ta nghe, ta khong biet ho la ai, ta nghe tieng nguoi, ta khong thay nguoi. Ta khong biet ho vao trong dau ta the nao. Ta nhan biet duoc y nghi/suy nghi cua ho phat ra, san sinh ra trong co the cua ta, trong dau cua ta.....v...v... Ta nghe, ke o trong dau ta noi : Thu Tuong Uc, Tong Thong Mi noi chien tranh, doc lap.  Ta nghe, ke o trong dau ta noi : La cai giet nguoi cua Mi tren lanh tho Vietnam.  Ta nghe, ke o trong dau ta noi : thiet bi giet nguoi tu bangkok do kieu bao Thailand dem vao lanh tho Vietnam. Ta nghe, ke o trong dau ta noi : ...c Khong cho bat ky cong dan Viet nhap cu vao Mi suot 100 nam.  Ke o trong dau ta noi : Bon no khong cho may biet cua ai, bon no lam cho nao may met moi. Ke o trong dau ta noi : Bon no muon gi cac chinh quyen.  Co vi noi bat ky ai gui vao emails cua may, bon chung deu xoa di het. Co vi noi cua Chinh Phu Mi.  Co vi noi cua Quoc hoi Mi. Co vi noi thiet bi nay la cua Mi...ke khac lap lai trong dau ta, thiet bi nay den tu Mi.. Co vi noi tat ca cac hop dong duoc dem giau het. Ke trong dau ta noi, ta tu sat di, de cho he thong cua ho lam viec... Co vi noi la phai den lam tinh/ have sex voi ta. Co vi noi nguoi mac benh HIV lam tinh voi may. Co vi noi thiet bi do la thiet bi truyen hinh. Co vi noi truyen hinh ky uc. Co vi noi truyen hinh khoa hoc than kinh nao nguoi. Co vi noi truyen hinh than kinh. Co vi noi truyen hinh ky thuat so. Co vi noi may dung viet gi het... Co vi noi toan boi giet may... Co vi noi cai do giet y nghi cua may. Co vi noi dong bao cua may khong lam gi duoc dan cac nuoc Co vi noi ..Vu tru trong vo hat de. Co vi noi giet chet nhan dan ban xu... Co vi noi ...khong phai tro choi. Co vi noi bat ky he thong nao cua bon chung deu noi o trong nao cua may. Vi khac noi ke o trong nuoc va ngoai nuoc. Co vi noi chinh thang Nguyen Tan Dung ky giay bat cha me may, thang Nong Quoc Tuan doc lenh bat cha me may.  Co vi noi nuoc Duc phai mat 3% tai san cua nuoc Duc cho may.  Co vi noi toan bo im lang va mat tich. Co vi noi Nguyen Sinh Hung bat coc bo me may va giam cam bo me may. Co vi noi toan bo ap buc, si nhuc may suot nhieu nam. Co vi noi toam bo nguyen rua may, deo lam an gi het, thich choi nhu vay day. Co vi noi thang Nguyen Thien Nhan hai may trong cac nganh nghe. Co vi noi 700 dai bieu bau ta lam chu tich nuoc. Co vi noi ta lam pho chu tich nuoc. Co vi noi Nguyen Minh Triet bi tu hinh boi Nguyen Phu Trong. Co vi noi gia dinh nghe si nhan dan Phung Ha choi may da man suot bao nhieu nam qua. Co vi noi con Kim Xuan no choi may lien tuc sao may khong ghi ten no. Co vi noi bon no la suc vat khong nen noi bon no la cac vi.  Co vi noi nha nuoc may xac dinh mat nuoc hay khong. Nguyen Thi Hong Van bon cong an no bao ve bon phan quoc, phan dong, bon cuop nuoc. Co vi noi may lay ai Hochiminh se giet chet may. Co vi noi hai thang con ong Phung Quang Thanh, Tran Dai Quang choi may xong roi ve Mi. Co vi noi chien tranh Nguoi Mi va nguoi Vietnam gia hay that. Co ke noi cha me may la con cho ngu cua ba ten nay Pham Phuong Thao, Tran Duc Luong, Nguyen Van Binh. Ke trong dau ta noi ta phai ngoi tu de cho Bo Chinh Tri lam viec...Ke khac noi ngoi tu de lam viec trong dau. Co vi noi Nguyen Thien Nhan ngoi tu.... Khi ta o Thailand nam 2013, co ke noi trong dau ta, ta bi tu chinh tri the gioi mot nam, tu chinh tri Thailand mot thang ba muoi tam ngay.  Co vi noi vi sao may khong viet ho hanh ha cha me may trong tam tri cua may, may phai viet dieu nay ra cho moi nguoi biet. Co vi noi bao bon chung, noi nao, san xuat nguoi. Co vi noi ho khong muon cho ai biet, de may chet di.  Co vi noi bi mat cua nuoc Mi doi voi gia dinh may la giet sach.  Co vi noi sap toi dat nuoc may cuop va giet nguoi. Co vi noi Nguyen Tan Dung noi may la ten Phan dong, phan quoc. Ke khac noi la ong Nguyen Tan Dung noi.  Co vi noi ho lam cho ta phai di tu vi toi vu khong. Co vi noi ho biet ta da qua doi, ho noi boi thuong cho nguoi nha ta.  Co vi noi bo quoc phong hoa ky xac nhan con ong Phung Quang Thanh se giet chet gia dinh may trong tuong lai.  Co vi noi ...bat thang La chuyen Trai giam, bat thang La liem lon bon Vietnam Cong Hoa o trong tu. Co vi noi chinh phu Mi giet chet 5 vung o nao may.  Co vi noi bon no giet chet nao may, cac vung o nao may. Ke khac noi la hanh ha cac vung nao cua may. Co vi noi may la thang ngu ngoc, no giet may khong duoc do la thang cho Nguyen Thi Kim Ngan.  Co vi noi nuoc may lua cac nuoc tren the gioi. Vi khac noi Vietnam lua cac nuoc tren the gioi.  Co vi noi bon no giet chet cha me may trong tam tri may.  Co vi noi xu ban Truong My Hoa o dong bang Song Cuu Long... Co vi noi thang Khanh Trang, Tu Trang lay thiet bi tu siem riep, campuchia.  Co vi noi la do thang con ong Truong Vinh Trong dong tinh (homogeneous) o Siem Riep - Campuchia, danh nhau, va bi bat. Ke khac noi, sai, no khong co danh nhau no lay emails cua may lam an.  Co vi noi quan govap va quan 12 thanh quan thong nhat. Co vi noi nuoc may co phan dau 100 nam toi cung khong co doc lap duoc. Co vi noi thang Vo Van Thuong khet tieng giet Vua. Nguoi o Boliva noi giet sach bon chung no ke ca thang ma chung hanh ha.. Co vi noi dich vu muon bien may thanh con gai.  Co vi noi nuoc may la nuoc no le, may phai chet. Co vi noi nganh cong an giet sach het pham nhan trong tu, pham nhan deu giong may.  Co vi noi nha nuoc da ro am muu cua de quoc roi... Co vi noi nhung noi ta gui den, deu bi khung bo het. Vi nao do noi lay thong tin cua may dua cho bo me may xem.  Khi ta o Thailand nam 2013, o ben trong dau ta, vi nao do noi ta lam Dai su Toan Quyen Lien Bang Nga tai mien nam Vietnam, co vi noi ta la nhan vien nha Trang, co vi noi ta lam viec o cac cang hang khong quoc te nhu Canada,...v...v..., co vi noi ta lam viec o cac co quan Dai su quan Mi o Laos, Anh,...v..v..Ta la con nuoi cua Thu Tuong Hunsen, Tong Thong Philipine, Chu tich nuoc Laos, Chu tich nuoc Trung Quoc, Thu Tuong Singapore, Chu tich nghi vien lien minh Chau Au,...v..v.. Co vi noi 7 trieu cu tri bau cu ta lam Tong Thong.  Co vi noi nguoi singapore se hai chet cha me may trong tuong lai, may nho loi noi nay. Co vi noi xu ban Nguyen Sinh Hung truoc toan dang, toan dan, toan quan.  Co vi noi ....may di dau thi di, nha nuoc khong giai quyet van de nay cho may. Co vi noi khong biet khong boi thuong. Co vi noi khong thong bao cho may, khong dang bao cho may, bat giam cha me may khong ly do, khong mua bao hiem cho may, khong boi thuong cho may. Co vi noi may uc che khi viet, may bi bon chung dan ap trong khi viet. ....v...v... Continued to page 1 
ONE VISION. ONE IDENTITY. ONE COMMUNITY. ALL IN ONE. Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
LE HOANG VIET0915193939125 Nguyen Dinh Chinh, F08, Quan Phu nhuan, Tp.hcmc, vnrebirthpro.star@gmail.com
Continued to page 1  ...Con người là chủ thể vi mô của vũ trụ, được tạo nên bởi năm nhân tố: đất, lửa, nước, không khí và không gian. Khi những nhân tố này chịu áp lực và xung đột lẫn nhau sẽ gây ra bệnh tật cho con người. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nhin qua doi mat cua ta cac vi co thay ai gay ap luc voi ta tu ben ngoai khong, ta co bi cang thang tu ben ngoai, ta co xung dot voi ai khong, co ai tra tan tinh than ta khong, co ai bao hanh tinh than ta khong, co ai khung bo tam than ta khong, co ai da kich nao bo ta khong, co ai an hiep ta khong, co ai bat nat ta khong, co ai lam ta khiep so khong, co ai ham doa, de doa ta khong, co ai thuc ep ta lam dieu gi khong, co ai hanh hung ta khong, co ai cuong buc ta khong, co ai ep buoc ta lam dieu gi khong, co ai nguyen rua, lang ma, si va, si nhuc, chi trich, dam thoc, mia mai, treu choc, phi bang, khinh bi, miet thi, bai xich di ky, boi long tim vet,  ...v..v...ta va nguoi nha cua ta khong, co ai dan ap, ap dao, ap buc ta khong, co ai ngan cam/can thiep/xen vao/can du vao viec rieng cua ta khong.  Co ai xuc pham ta khong, co ai chui boi ta khong, co ai mang nhiec ta khong. Co ai an noi tho lo voi ta khong, co ai an noi tho tuc voi ta khong, co ai an noi xac xuoc voi ta khong, co ai hon lao voi ta khong, co ai to tieng voi ta khong, ta co bi ai do danh dap tan nhan de bat cung khai khong, co ai bat ta phai lay tien, kim cuong, giay to nha dat, xe gan may, xe o to,  Ipad, Dien Thoai, Macbookpro, Imac dua cho ho khong, co ai den gap ta duoi ta ra khoi nha khong, moi quan he cua ta co noi ta la nguoi vo liem si khong, nguoi khong dung dan khong, nguoi khong dang hoang khong, nguoi khong thanh liem khong....v...v... To depose, to confens : Cung khai. Khai điều đã làm, đã biết, khi bị hỏi cung. Không chịu cung khai nửa lời. Lời cung khai. Declaration, statement, testimony : Lời khai. Vocabulary :  Fully stretched, fully strained, tense : Căng thẳng, Tập trung sự chú ý ở mức độ cao trong suy nghĩ, trong công việc, đầu óc căng thẳng làm việc quá căng thẳng. Có mâu thuẫn phát triển cao, rất gay cấn, đang có nguy cơ bùng nổ: Quan hệ hai nước rất căng thẳng Tình hình ngày một căng thẳng hơn. Sống với họ căng thẳng lắm. It's very stressful to live with them. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng đến nỗi...Relations between the two countries are so p strained that...Cảm thấy căng thẳng trước trận đấu To feel stressed/tense before the game. Làm việc căng thẳng To be under high pressure of work/nervous strain; To be under stress from work. Đầu óc căng thẳng. To be under stress/pressure; To suffer from stress Những lúc đầu óc căng thẳng thì anh phản ứng thế nào? How do you react in times of stress/under stress? Bệnh do đầu óc căng thẳng mà ra. Stress-related illness.                                                    INTERNAL PRESSURE                                       BLOOD PRESSURE UNDER SKIN Pressure : áp lực, (áp: ép; lực: sức) Sức ép, áp lực không khí, áp lực của cuộc đấu tranh. áp lực không khí. Atmospheric pressure. áp lực âm dương. Negative/positive pressure. áp lực trong / ngoài.Internal/external pressure  áp lực kinh tế. Economic pressure.áp lực gia đình. Family pressure. Không bị áp lực quân sự nào. To be free from any military pressure. Nhóm gây áp lực. Pressure group. Dùng áp lực đối với ai, gây áp lực đối với ai. To put pressure on somebody; to bring pressure to bear on somebody. To pressurize. Wheel pressure, áp lực bánh xe. Working pressure, áp lực công tác. Partial pressure,  áp lực cục bộ. Blood pressure under skin. Ap luc mau duoi da. Sức ép, áp suất, áp lực, atmospheric pressure. áp suất khí quyển. A band of low pressure is moving across the country. Một luồng khí áp thấp đang di chuyển ngang qua đất nước. The pressure of the crowd against the barriers, sức ép của đám đông đè lên các rào chắn. The pressure of the water caused the wall of the dam to crack, áp lực của nước làm cho tường của con đập rạn nứt. Under the pressure of public opinion. Dưới sức ép của dư luận quần chúng, the tyre is too hard - reduce the pressure a bit. Lốp căng quá - hãy giảm bớt áp suất đi một chút. Your blood pressure is too high, huyết áp của anh cao quá. To bring pressure to bear upon somebody. (nghĩa bóng) dùng sức ép đối với ai. Sự đè nặng, sự ép buộc, sự thúc bách,  cảnh quẩn bách. Financial pressure, tài chính quẩn bách. The pressures of city life forced him to move to the country, sự căng thẳng của đời sống đô thị đã buộc ông ta phải dọn về ở nông thôn  . Sự vội vã, sự cấp bách, sự gấp, sự khẩn cấp. To write hastily and under pressure. Viết vội vã trong hoàn cảnh cấp bách; bị ép buộc phải viết vội vã (điện học) ứng suất, high pressure, áp suất cao, (nghĩa bóng) sự tích cực hết sức,  sự hăng hái hết sức, sự khẩn trương hết sức. To work at high pressure làm việc hết sức khẩn trương. To put pressure on somebody (to do something) thúc bách/thúc ép ai làm điều gì. Under pressure, (về chất lỏng) chịu sức ép; bị nén lại. The gas is stored under pressure in the tank, khí đựngtrong bồn được nén lại. To work under pres.                   VIILARGERS TERRIZED INTO LEAVING THIER HOMES                                         TO PERSECUTE THE PEOPLE                               WHITE TERROR - CYBERTEERORISM Terrorize : Làm khiếp sợ, khủng bố. Local gangs terrorizing the neighbourhood những băng đảng địa phương khủng bố vùng lân cận. (to terrorize somebody into something / doing something) hăm doạ, đe doạ (bằng bạo lực..). Villagers terrorized into leaving their homes, những người bị hăm doạ phải rời khỏi nhà họ. Dùng biện pháp tàn bạo làm cho khiếp sợ để hòng khuất phục. Khủng bố tinh thần. To terrorize/persecute the people. To strike terror into the people. White terror, khủng bố trắng. Cyberterrorism, khủng bố trên mạng máy tính.                                                       TV VIOLENCE ON TV                                   TO DO VIOLENCE TO ONE'S PRICIPLES. Violence : Bạo hành, bạo lực, hành vi bạo ngược, sự ác liệt, sự dữ dội, sự mãnh liệt, tính ác liệt, tính thô bạo, sự cưỡng bức. The violence of the gale, sự ác liệt của cơn bão. Tính chất quá khích. Bạo lực, sự cưỡng bức, cách cư xử hung bạo (nhất là theo kiểu bất hợp pháp). TV violence/violence on TV. Cảnh bạo lực trên TV. Do violence to something. Trái ngược với cái gì, vi phạm cái gì. To do violence to, hành hung, cưỡng bức, làm ngược lại. To do violence to one"s principles,  làm ngược lại với nguyên tắc mình đề ra. Robbery with violence, tội ăn trộm có cầm khí giới. Mind violence. Wickedly cruel : Bạo ngược, tàn ác một cách hết sức ngang ngược, bất chấp công lí, đạo lí. Những hành động bạo ngược của một bạo chúa. Những hành động bạo ngược dã man của quân đội Quốc xã trong thời Đệ nhị thế chiến. Nazist troops" wickedly cruel and savage deeds in the Second World War.                              INTERNAL CONFLICTS - MIND CONFLICT Conflict : Xung đột. Đánh nhau, tranh chấp, chống đối nhau một cách dữ dội: Hai nước đang xung đột gay gắt xung đột về sắc tộc và tôn giáo. Chống đối nhau do có sự trái ngược hoặc mâu thuẫn gay gắt về điều gì đó, xung đột về quyền lợi Các ý nghĩ khác nhau xung đột trong tâm hồn anh. Xung đột quyền lợi  Clash/conflict of interests . Xung đột giữa các thế hệ. Clash between generations. Xung đột về thẩm quyền. Conflict of authority. Cô ấy thường xung đột với hàng xóm. She often comes into conflict with her neighbours  Their differing beliefs brought them into conflict. Vì tín ngưỡng khác nhau, nên họ xung đột nhau. Race-riot, racial conflict, xung đột chủng tộc. Conflict of interests, xung đột lợi ích. Conflict of laws, xung đột pháp luật. Clandestine conflict, xung đột giai cấp. Mind conflict.  .....v...v...                              TO CONCENTRATE ONE'S ATTENTION       THIS IS WHERE ALL OUT PATIENTS HAVE BEEN GATHERER.                                             WE MUST CONCENTRATE                           OUR EFFORTS ON IMPROVING EDUCATION       BIRDS CONCENTRATE IN PLACES WHERE FOOD IS ABUNDANT Concentrate : Tập trung, Dồn vào một chỗ, một điểm. Nơi tập trung đông người. Tập trung hoả lực. Một biểu hiện tập trung của tình đoàn kết. Dồn sức hoạt động, hướng các hoạt động vào một việc gì. Tập trung sản xuất lương thực. Tập trung suy nghĩ. Hội nghị tập trung thảo luận một vấn đề. Tư tưởng thiếu tập trung. Đám đông tập trung ở quảng trường. The crowd concentrated in the square. Đây là nơi tập trung tất cả bệnh nhân ngoại trú. This is where all outpatients have been gathered together. Xem chú tâm. Tập trung làm việc đi!  Concentrate on your work!. Ồn đến thế làm sao tập trung được! I can't concentrate with all that noise! To focus on something. Cuộc hội thảo tập trung vào nạn thất nghiệp ở các thành phố lớn. The seminar focussed on unemployment in big cities. To concentrate troops, tập trung quân. To concentrate one"s attention, tập trung sự chú ý. Concentrated fire, hoả lực tập trung. Concentrated study/hate/effort. Sự nghiên cứu, lòng căm thù, nỗ lực được tập trung. (hoá học) cô đặc. A concentrated solution, một dung dịch cô đặc. Concentrated food, thức ăn cô đặc. (to concentrate something on something / doing something) tập trung (sự chú ý, cố gắng.....) I can't concentrate (on my studies) with all that noise going on. Tôi không thể tập trung được (vào việc học tập) với tất cả các tiếng huyên náo kia kéo dài mãi. We must concentrate our efforts on improving education, chúng ta phải tập trung nỗ lực vào việc cải tiến giáo dục. (to concentrate on something) làm một việc nhất định, không làm cái gì khác. Having failed my French exams, I decided to concentrate on science subjects . Sau khi hỏng môn tiếng Pháp, tôi quyết định tập trung vào các môn khoa học . Tập trung, tề tựu, tụ họp, birds concentrate (in places) where food is abundant, chim chóc tụ tập vào những nơi có lương thực dồi dào. Troops are concentrating south of river, quân lính đang tập trung ở phía nam con sông. The government's plan is to concentrate new industries in areas of high unemployment. Kế hoạch của chính phủ là tập trung những ngành công nghiệp mới vào có khu vực có nạn thất nghiệp trầm trọng. (hoá học) cô đặc (chất lỏng). Thất hoặc dung dịch được làm ra bằng cách cô đặc lại, an orange concentrate which you dilute with water. Bột cam mà anh hoà tan trong nước. Of two minds : Phân tâm, Chưa dứt khoát theo hướng nào, bề nào. (Làm cho ai phân tâm) to distract somebody's attention. To divert somebody. Đường này vừa trơn vừa ngoằn ngoèo. Đừng làm cho bác tài phân tâm! This road is both slippery and sinuous. Don't divert the driver! Having two opinions, mixed feelings. Speaking of abortion, I'm of two minds. Pro choice and pro life.                                        WHAT WE DO WILLINGLY IS EASY.                 TU TUONG KHONG THONG, VAC BINH KHONG CUNG NANG.  Thought, thinking : Tư duy, Từ triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác của người ta sửa đổi và cải tạo, làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật. Tư duy bao giờ cũng là sự giải quyết vấn đề thông qua những tri thức đã nắm được từ trước. Tư duy lô gích / toán học  Logical/mathematical thought . Bà ấy có tư duy tiểu tư sản. She has a lower middle-class mentality. Sự suy nghĩ hoặc ý nghĩ. Tập trung tư tưởng. Có tư tưởng sốt ruột. Quan điểm và ý nghĩ chung của con người đối với hiện thực khách quan và đối với xã hội (nói tổng quát). Tư tưởng tiến bộ. Tư tưởng phong kiến. Đấu tranh tư tưởng. Tư tưởng chính trị đương thời . Contemporary political thought.Biến tư tưởng thành hành động. To translate ideas into actions. Socialist ideas, tư tưởng xã hội chủ nghĩa. What we do willingly is easy,   tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng.                        PUBLIC PROPERTY - DIEU DUOC MOI NGUOI BIET Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi sao ve cong chuc nha nuoc tu chuc, thuyen chuyen cong tac, thay doi noi o, di dan, thay doi ten ho, chuyen doi gioi tinh, thay doi khuon mat, thay doi giay to, chet gia tu lap bia mo, chuyen den vi tri cao hon o trong nuoc, chuyen den noi lam viec o co quan nuoc ngoai., ...v...v... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi sao ve cong chuc nha nuoc giau giem, che day, van de nay hong khong cho ai biet.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi sao ve cong chuc nha nuoc pha hong tai lieu, nguy tao giay to, lam gia ho so, hong khong cho ai dieu tra ra.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi cach gi dung  cho ke thu hai biet duoc su phat hien, phat giac, nhan biet, canh giac, tinh mắt, tinh ý -  observant, tinh y - amorous intention, thông minh, lanh lợi, nhanh trí, tỉnh táo - sharp-witted,  cua chinh minh.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi cach gi de giau ke thu hai biet dieu khong the noi ra, dieu khong the tho lo, dieu o trong long, tinh cam cua chinh minh,..v...v... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ke tu khi ta ve nuoc cho den nay, vi sao khong co can bo cong vien chuc nha nuoc den gap ta.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho, ke tu khi ta ve nuoc cho den nay co vi nguyen thu quoc gia nao den dia chi 125 Nguyen Dinh Chinh, F08, Quan Phu Nhuan, Tp.Hcm, Vietnam gap ta khong, co vi lanh dao Vietnam nao den dia chi 125 Nguyen Dinh Chinh, F08, Quan Phu Nhuan, Tp.Hcm, Vietnam gap ta khong.  Ta noi khong noi doi voi 100 trieu nguoi Viet ve truong hop ta, van de o ben trong oc ta, o trong dau ta, o trong bung ta, tu nam 2013 den nay. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, vi nao ten la Tran Dai Quang o trong dau cua ta co nhin thay linh hon cua ong Tran Dai Quang nhap vao than the cua ta khong.Cac vi co biet linh hon ong Tran Dai Quang nhap vao than the ta khong.  Vị nguyên thủ hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và khoa học. https://trandaiquang.org/ https://trandaiquang.org/vi-nguyen-thu-het-long-vi-su-nghiep-giao-duc-va-khoa-hoc.html Neu ta khong dem dieu ta biet, dieu ta nho o ben trong dau ra ben ngoai va gui SOS thi khong co ai biet.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, vi sao nhung noi tiep nhan thong tin SOS cua ta o trong nuoc im lang.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co biet sao chinh quyen treo bang ron ghi dong chu duoi day o cac duong pho Saigon.  Dan giau, nuoc manh, xa hoi, cong bang, dan chu, van minh.  Doan ket, dai doan ket, thanh cong, dai thanh cong.                                               BLACK BOX - HOP DEN                               NERVOUS SYSTEM - HE THAN KINH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cong viec gi, cac vi co the nhin thay blackbox, va mo Blackbox ra xem. Vi sao, cac vi cho ta nghe lai cac cau noi cua nguoi nha ta thuong noi voi ta truoc day, truoc ngay 16/03/2013.  ------------------------------------------------------------------------------                                                                 MEMORY                             KGB - FBI - NSA - CIA - M16 - M14- CSI - CODAS                  LAU NAM GOC - SEALS TEAM - LIEN HIEP QUOC. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta xem phim hanh dong tren TV, ta thay cac to chuc KGB, FBI, CIA, M16, M14,  CSI, CODAS, LAU NAM GOC, SEALS TEAMS, LIEN HIEP QUOC trong tri nho ta co cac to chuc nay, vi sao ta co moi quan he voi cac to chuc nay. Ta nghe dai radios, ta nghe tieng nguoi, ta khong thay nguoi, ta thay chiec radio cassette, vi sao ta co moi quan he voi nhung nguoi phat ra tieng noi trong chiec radio cassette. Ta xem TV, ta thay nguoi, ta nghe tieng nguoi, ta nghe tieng dong vat, am thanh, tieng on, canh quanh, ....v..v..., vi sao ta co moi quan he voi nhung nguoi tren TV, ta doc bao chi, bao dien tu, ta thay hinh anh con nguoi, ten nhan vat tren bao chi, vi sao ta moi quan he voi ho.  ------------------------------------------------------------------------------                                 TO BE WATCHFUL AGAINST TEMPTATIONS.                                       TO BE WATCH OF ONE'S BEHAVIOUR. Vocabulary :  Watchful : Thận trọng, cảnh giác, cẩn mật, đề phòng, thức, thao thức, không ngủ. To be watchful against temptations, đề phòng bị cám dỗ. To be watchful of one"s behaviour, thận trọng trong cách ăn ở của mình. Cảnh giác với âm mưu phá hoại của địch.To be vigilant over the enemy sabotage scheme. Cảnh giác với tư tưởng sai lầm trong bản thân. To be watchful over one's own wrong thinking. Đề cao cảnh giác cách mạng.To heighten revolutionary vigilance. Có sự chú ý thường xuyên để kịp thời phát hiện âm mưu hoặc hành động của kẻ thù hay của kẻ gian. Cảnh giác với địch. Cảnh giác đề phòng. Thiếu cảnh giác. Under the vigilant eye of the examiner. Dưới con mắt cảnh giác của người coi thi.  THIS CONFERENCE AIMS AT DISCLOSING THE INVADER'S CRIMES Disclose : Mở ra, vạch trần ra, để lộ ra, phơi bày. This conference aims at disclosing the invaders' crimes. Cuộc hội nghị này nhằm mục đích vạch trần tội ác của quân xâm lược. Reveal, discover, find out, detect, disclose, lay bare : Phát giác, Thấy được kẻ làm bậy. Vạch ra một việc làm phi pháp. Phát giác một vụ buôn ma túy. Phát giác một âm mưu, revcal/discover a plot.  To discover, to uncover, to detect : Phát hiện, Tìm ra cái mà chưa ai biết. Phát hiện nhiều mũi tên đồng ở Cổ Loa. To discover many brass arrow-heads at Coloa. Thậm chí bài báo cũng không nhắc đến phát hiện mới nhất của ông ta The article doesn't even mention his latest discovery. Radar detection, phát hiện bằng rađa. Alarm detection, phát hiện thông báo. Fault Detection and Isolation (FDI). Phát hiện và cô lập lỗi. Refrigerant leak detection, phát hiện rò ga.  To realize, to recognize, to identify,  know (again) : Nhận biết, Hiểu được. Nhận biết lẽ phải. Anh ta nhận biết được cô ấy qua giọng nói. He knew her by her voice. ------------------------------------------------------------------------------                                 CCTV - HE THONG CAMERAS AN NINH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem, co co quan nao, trung tam sieu thi nao, truong hoc nao, cho nao, benh vien, nha nghi, khach san, nha hang, nha dan, may bay cua hang hang khong quoc gia nao,....v...v...o Vietnam, va nuoc ngoai gan cameras o trong toilet, gan cameras o khap noi. Khi cac vi phat hien ra chiec cameras cac vi nghi gi.  ------------------------------------------------------------------------------                                                           HEARING Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta nghe, ta co nhan biet, biet ra dieu dung, dieu sai khong, loi le trai, loi le phai, loi le ngang nguoc khong, dieu sang khong ..v.....v...                        VIETNAMESE - VIETNAMESE LANGUAGES Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, viet ngu la ngon ngu chung, co phai khong. Viet ngu la quoc te ngu, co phai khong. Cac vi nhin qua doi mat cua ta, cac vi nghe, cac  vi nhan biet nguoi dan dia phuong giao tiep voi nhau bang ngon ngu gi, tieng viet, tieng me de, ngon ngu dan toc thieu so, ngon ngu nuoc ngoai, ngon ngu chung,...v...v...Cac vi co biet ben ngoai trai dat co bao nhieu ngon ngu.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghe o ben trong dau cua ta, cac vi co nhan biet giong noi cua nhung vi khac phat ra tu dau khong, am thanh do phat ra tu dau khong, cac vi co nhan biet nguoi nha, moi quan he cua cac vi qua giong noi khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                                THEO DOI CAC GIAC QUAN                                  THEO DOI Y NGHI - GIAM SAT Y THUC Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co biet ong, ba, cha, me, co, chu, bac, di, anh em ho hang, cau, thim, chau chat, dong doi, nhan su cua cac vi, ban be, doi tac kinh te, nguoi vo, nguoi chong, nguoi yeu, nguoi vo, nguoi tinh, con cua cac vi,...nghi gi ve cac vi, hieu cac vi la nguoi the nao. Cac vi co biet chong, vo cua cac vi ngoai tinh, gian dam, thong dam,...voi ai khong, co biet cac vi nho nguoi vo, nguoi yeu, nguoi tinh truoc day cua ho khong. Cac vi co biet ai la nguoi quan tam den cac vi nhieu nhat, yeu thuong cac vi, truoc luc lam chung cac vi nghi ve ai, nam o benh vien mot minh cac vi nho ai, cac vi gap hoa, cac vi nghi den ai. ------------------------------------------------------------------------------                                                          GDP'S EARTH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, GDP cua trai dat la bao nhieu, dan so the gioi hien nay  la bao nhieu. Tổng sản phẩm nội địa. GDP Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Gần đây, trong các tài liệu thống kê mang tính nghiêm ngặt, thuật ngữ tiếng Anh national gross domestic product- NGDP hay được dùng để chỉ tổng sản phẩm quốc nội, regional (hoặc provincial) gross domestic product- RGDP hay dùng để chỉ tổng sản phẩm nội địa của địa phương. GDP là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tổng_sản_phẩm_nội_địa ------------------------------------------------------------------------------                                             CAN YOU STOP THINGKING Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem lam the nao de dung suy nghi cua con nguoi, cua chinh minh. ------------------------------------------------------------------------------                                                   TO FIND SYSTEMS  Co vi noi di tim he thong cua bon chung. Nuoc may co bao nhieu he thong. ------------------------------------------------------------------------------                                                         THOI HU TAT XAU Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho nhung thoi hu tat xau cua nguoi, nguoi tinh, nguoi, chong minh,  con minh, chau minh, bo, me, ong, ba, co, chu, bac, di, anh em ho hang, anh em cot cheo, nguoi hang xom, ban be, doi tac thuong mai, dong doi, cong su, ...v...v...ra giay.                                                       A HABIT OF MIND Vocabulary : Bad habit, vice : Tật xấu, thói quen, tập quán, dạng, lề thói, tính khí, tính tình. Thật khó bỏ được tật xấu của chính mình. A habit of mind, tính tình, tính khí. It is very hard to give up one's own bad habits. Có đủ thứ tật xấu. To have every possible vice. To kick a habit, vứt bỏ thói nghiện ngập. To make a habit of doing sth, có thói quen làm điều gì. To fall into a habit, nhiễm một thói quen. To break someone/ oneself off a habit, làm cho ai/ mình bỏ được thói quen. A creature of habit. người có khuynh hướng để cho thói quen chi phối bản thân mình. To kick a habit, vứt bỏ thói nghiện ngập. To make a habit of doing sth, có thói quen làm điều gì.                                                          POLITICAL QUALITY - VIRTOUS CHARACTER Virtue : Phẩm chất. (H. phẩm: tư cách; chất: tính chất) Tư cách đạo đức. Cán bộ và Đảng viên ta, nói chung, đã có phẩm chất cách mạng tốt đẹp (HCM). Phẩm chất loại nhất, first class quality, prime quality. Kiên nhẫn là một phẩm chất tốt, patience is a virtue. Noble charater, phẩm chất cao quý. Superior quality, phẩm chất cao cấp. Political quality, phẩm chất chính trị. Virtuous character, phẩm chất đạo đức.  Ability, capacity,  competence : Năng lực, (H. lực: sức) Khả năng làm việc tốt, nhờ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Chắc không thiếu những người có năng lực (HCM). Phát huy năng lực. To promote one's ability. Quản lý ư? Ông ta không hề có năng lực về chuyện đó đâu! Managing? He hasn't got the ability for it. Ông ta hoàn toàn có đủ năng lực làm việc đó. The work is well within his capacity. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của anh. I have never doubted your ability. Năng lực, khả năng (làm việc gì), (số nhiều) tài năng, tài cán. A man of abilities, một người tài năng. khả năng hoặc năng lực làm cái gì về thể chất hoặc tinh thần. Professional ability, năng lực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ. A machine with the ability to cope with large loads. Một cỗ máy có khả năng chịu những tải trọng lớn. He has the ability to do the work , anh ta có khả năng làm việc này . Sự khéo léo, trí thông minh. A woman of great ability một phụ nữ rất thông minh. Tài năng. To have a great musical ability, rất có tài về âm nhạc. To the best of one's ability. Với tất cả khả năng của mình hậu tố có thể, có khả năng. Profitability, tính có lợi. Countability, tính có thể đếm được.  ------------------------------------------------------------------------------                  HOW MANY COUNTRIES ARE THERE  IN VIETNAM                                           VIETNAM CO BAO NHIEU NUOC Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, Vietnam co bao nhieu nuoc.  ------------------------------------------------------------------------------                                                             CUU VI HO Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, Vi sao, vi nao do noi ta la Ho Ly. Cai tri nhung quoc gia doc lap the nao.  Hồ ly tinh. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hồ_ly_tinh Cửu vĩ hồ.  Cửu vĩ hồ (chữ Hán: 九尾狐), thông thường gọi Cáo chín đuôi hay Hồ ly chín đuôi, là một trong những hình dạng tiêu biểu nhất của loài hồ ly tinh, một trong những loại yêu tinh phổ biến và nổi tiếng nhất trong văn hóa các nước Đông Á. ...... Hình tượng nổi tiếng nhất của Cửu vĩ hồ có lẽ là lần xuất hiện trong tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa vào thời nhà Minh, theo đó nó là một yêu tinh, do Nữ Oa kiểm soát và được ra lệnh mê hoặc Trụ Vương của nhà Thương. Cửu vĩ hồ đã chiếm hữu thân thể Đát Kỷ và buộc nàng phải làm theo lệnh. Cuối cùng, Đát Kỷ bị Khương Tử Nha giết chết còn cửu vĩ hồ đã bị Nữ Oa trừng phạt do nó đã làm những việc tàn ác và đã không tuân theo mệnh lệnh ban đầu là mê hoặc Trụ vương song không làm hại những người khác. Trong các câu chuyện sau này, một con cửu vĩ hồ lại bị đổ lỗi là đã chiếm hữu thân thể Bao Tự giống như nó đã làm với Đát Kỷ và dẫn đến sự sụp đổ của triều Tây Chu, khiến Chu thiên tử phải dời đô về phía Đông và mở ra thời kỳ Đông Chu. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cửu_vĩ_hồ                                 TO SEIZE A BODY - CHIEM HUU THAN THE                                                     Vocabulary :  Seize : Chiếm hữu, chiếm đoạt, cướp lấy, nắm lấy, nắm, bắt, chộp (một cơ hội..).  Nắm lấy cơ hội, To seize an opportunity. Cướp chính quyền, nắm chính quyền, to seize power. Chộp, tóm, túm bắt (ai, cái gì). An eagle seizing its prey, con đại bàng chộp lấy mồi của nó. Nắm vững, hiểu thấu, hiểu được. To seize the essence of the matter, nắm vững được thực chất của vấn đề. Cho chiếm hữu (như) seise (hàng hải) buộc dây, (pháp lý) bắt giữ,  tịch thu, tịch biên. To seize ropes together, buộc dây buồm lại với nhau. To seize somebody up, buộc ai (vào cột buồm...) để đánh. (+ up) trở nên kẹt, bị tắt (do nhiệt, do ma sát, về máy móc động cơ). My joints seize up in the cold weather, khớp của tôi bị cứng khi thời tiết lạnh. Tác động đột ngột và tràn ngập (đến ai về cảm xúc, ham muốn..) We were seized by a sudden impulse to run, chúng tôi đột nhiên thấy cần phải chạy. Chúng tôi bỗng kinh hải. Panic seized us.Chộp lấy sai sót của ai, to seized on one's mistake Body : Thân thể, Phần vật chất của một động vật. Thân thể người ta có đầu mình và chân tay. Everyone has a body. Cơ thể của người hoặc động vật,  thân thể,  thể xác. Phần chính yếu của cơ thể con người (không kể đầu và tứ chi), thân mình, người. Phần chính yếu, thân (máy, xe, tàu...). Sound in mind and body, lành mạnh cả tâm hồn lẫn thể xác. Children's bodies grow steadily, cơ thể của trẻ con phát triển đều đặn. To find a body in the warehouse, phát hiện một xác chết trong nhà kho. His body will be brought back to his native country for burial, thi hài ông ta sẽ được đưa về quê hương để chôn cất. He has a strong body, but is very chicken-hearted, hắn có thân người to khoẻ, nhưng nhát gan lắm. The body of a plane, ship. Thân máy bay/tàu thủy. The body of a palace gian chính của cung điện. Body and soul, thể xác và tâm hồn.....v....v....                                                PHYSICAL FITNESS/WELL BEING/ STRENGTH Physical : (thuộc) vật chất. Physical world/universe. Thế giới/vũ trụ vật chất (thuộc) cơ thể, (thuộc) thân thể, cơ thể, của thân thể. Physical force, sức mạnh vật chất, (thuộc) khoa học tự nhiên, theo quy luật khoa học tự nhiên physical explanations of miracles: cách giải thích những điều huyền diệu dựa theo khoa học tự nhiên. Physical exercises, thể dục. Physical strength, sức mạnh của cơ the. Physical fitness/well-being/strength, sự sung sức/cường tráng/mạnh mẽ của cơ thể......v...v.... ------------------------------------------------------------------------------                                                        CITIZENT WORLD                                                                   HOME Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, o Vietnam, o dia phuong noi ta o, ta la cong dan hang may, vi du:  hang 1, hang 2, hang 3, hang 4, hang 5, ta co phai la cong dan the gioi khong, ta co phai la cong dan toan cau khong, ta co phai la cong dan danh du khong, ta co phai la cong dan tien tien khong, ta co phai la cong dan tieu bieu khong, ta co phai la cong dan tot khong, ta co phai la cong dan xau khong.                                                                 ABROAD  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, o nuoc ngoai, o dia phuong noi ta o, ta la cong dan hang may, vi du:  hang 1, hang 2, hang 3, hang 4, hang 5, ta co phai la cong dan the gioi khong, ta co phai la cong dan toan cau khong, ta co phai la cong dan danh du khong, ta co phai la cong dan tien tien khong, ta co phai la cong dan tieu bieu khong, ta co phai la cong dan tot khong, ta co phai la cong dan xau khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                             CLOTHES - FOODS - MEDICINE                                      QUAN AO - LUONG THUC - THUOC MEN Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho va viet ra giay ve quan ao, luong thuc, thuoc men ve ta gom co gi.                                                     20, 000 Bath Thailand. Ta an xin o Thailand bao nhieu thang. Moi ngay ta ngu bao nhieu tieng, ta giam can bao nhieu kg. khi ta ve nuoc co phai ta dong 20,000 Bath Thai. Ta di du lich ta dem theo ben minh bao nhieu tien, ta tieu sai bao nhieu tien. Ta dem theo bao nhieu the ghi no, the tin dung. Cac vi nho xem ke nao su dung tai khoan the tin dung ngan hang HSBC cua ta mua sam tai Myanmar khong.  ------------------------------------------------------------------------------                             NGAY AI QUOC - NGAY LE HOI TINH YEU Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, Ngay ai quoc o Vietnam dien ra hang nam  la ngay may, thang may, ngay Le hoi tinh yeu o Vietnam dien ra hang nam ngay may, thang may. -----------------------------------------------------------------------------                         OBEY - VANG LOI - TUAN THEO - TUAN MENH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem, trong qua khu cua ta, ta co tung nghe loi va lam theo mot yeu cau cua ke nao do o trong dau ta khong. Nhung ke nao ep buoc ta, bat ta phai lam theo y cua han, vi nao nho viet ra.                                                                                    TO SATISFY THE SEXUAL DESIRE - MEET DEMAND                          MEET THE REQUIREMENTS OF CUSTOMERS Vocabulary : Obey : Vâng lời nghe lời, tuân theo, tuân lệnh, hoàn thành (lệnh). Obey order, tuân theo mệnh lệnh. Obey the law, tuân theo pháp luật. Soldiers are trained to obey without question. Binh lính được huấn luyện để tuân theo không bàn cãi.  Satisfied : Hài lòng, vui vẻ bằng lòng. Con ngoan, cha mẹ hài lòng. Anh có hài lòng với kết quả thi hay không? Are you satisfied/pleased with the exam results?Tôi chẳng biết bà ấy có hài lòng với công việc đánh máy hay không. I don't know whether she was content with her job as a typist. Cảm thấy hài lòng, cảm thấy vừa ý, thoả mãn, được thỏa mãn. I felt satisfied after my big meal. Tôi cảm thấy thoả mãn sau bữa ăn thịnh soạn. Look! You've broken my watch. Now are you satisfied? .Xem kìa! Anh đã làm vỡ đồng hồ của tôi. Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Satisfy : Thỏa mãn, Hoàn toàn bằng lòng với những cái đạt được, coi là đầy đủ rồi, không mong muốn gì hơn. Tự thoả mãn với mình. Không thoả mãn với những thành tích đạt được. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện đặt ra. Thoả mãn nhu cầu về nhà ở. Chủ buộc phải thoả mãn yêu sách của thợ. Thoả mãn các điều kiện. Thỏa mãn đòi hỏi của khách hàng, meet the requirements of customers. To satisfy the sexual desire, thoả mãn dục vọng. Satisfy an equation, thỏa mãn một phương trình. Comply with a request (to...), thỏa mãn một yêu cầu. Meet the demand, meet the demand (to...), thỏa mãn nhu cầu.  Agreeable : Bằng lòng, Trong lòng cho là ổn, là được. Bằng lòng cho mượn. Không bằng lòng với những thành tích đã đạt được. Bằng lòng cho ai mượn sách. To be agreeable to lend someone a book, to agree to lend someone a book. Không bằng lòng với những thành tích đã đạt được. Not satisfied with the achievements recorded. Bằng mặt mà chẳng bằng lòng to be agreeable only in appearance. Vui lòng, sẵn sàng, tán thành, sẵn sàng đồng ý, dễ chịu, dễ thương, cố gắng làm vừa lòng ai, cố gắng làm vui lòng ai. To be agreeable to someone's proposal. Sẵn sàng tán thành lời đề nghị của ai. Agreeable weather thời tiết dễ chịu. Agreeable voice, giọng dễ thương. To be agreeable to the taste, hợp với với sở thích.  Consent : Sự đồng ý, sự ưng thuận, sự cho phép, bằng lòng, thỏa thuận,  tan thanh. To consent to a plan. Tán thành một kế hoạch. She was chosen as leader by general/common consent. Bà ta được mọi người nhất trí chọn làm lãnh đạo. By mutual consent, do hai bên bằng lòng. With one consent,được toàn thể tán thành.Her parents refused their consent to the marriage,cha mẹ cô ta không đồng ý với cuộc hôn nhân đó. He gave his consent for the project to get under way. ông ta đã cho phép dự án đó được triển khai. Age of consent tuổi kết hôn, tuổi cập kê. Silence gives/implies consent. Im lặng có nghĩa là đồng ýnội động từ. (to consent to something) bằng lòng, ưng thuận. To consent to a plan, tán thành một kế hoạch. She made the proposal and I readily consented to it. Cô ta đề nghị và tôi sẵn sàng đồng ý. She won't consent to him staying out late/to his staying out late. Sô ấy sẽ không đồng ý cho cô ta đi chơi về muộn. They finally consented to go with us, cuối cùng họ đồng ý đi với chúng tôi. Sex between consenting adults. Tình dục giữa những người thông dâm thành niên.  ------------------------------------------------------------------------------                                                              VOICE MAIL. Vocabualry :  Content : Cái được chứa đựng trong cái gì, (đứng sau một danh từ) lượng của cái gì chứa đựng trong một cái gì khác. điều được viết hoặc nói ra về một quyển sách, một bài báo, một bài diễn văn, một chương trình......, nội dung.  The silver content of a coin, hàm lượng bạc trong một đồng tiền. Food with a high fat content, thức ăn có hàm lượng béo cao.. The contents of a box/bottle/pocket, những thứ đựng trong hộp/chai/túi. The drawer had been emptied of its contents. Chiếc ngăn kéo đã bị lôi hết các thứ chứa bên trong ra She hadn't read the letter and so was unaware of its contents. Cô ấy chưa đọc bức thư, nên chẳng biết nội dung trong thư là gì. At the front of the book is a table of contents, giving details of what is in the book, ở đầu quyển sách có bảng mục lục cho biết chi tiết về những gì có trong sách. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem, ta co bao nhieu dia chi thu, hom thu, hop thu.  Telephone Mail (T-MAIL), voice mail : Thư thoại.  Mailbox (mail box), postbox, post : Hòm thư, Ký hiệu bằng số và chữ đề ngoài phong bì để thay địa chỉ cần được giữ bí mật. General delivery, hòm thư lưu. Dispatch-box, hòm thư ngoại giao.  Post-office box : Hộp thư, Hộp dùng để chứa thư. Mục nhắn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phone-in, call-in : Hộp thư truyền thanh/truyền hình.  Private letter box : Hộp thư riêng. Suggestions box : Hộp thư góp ý. E-mail box : Hộp thư điện tử. Outbox : Hộp thư đi, Trong các ứng dụng thư điện tử, hộp thư đi là hộp thư mặc định để chương trình cất giữ những thông điệp gửi đi. In e-mail applications, an outbox is the default mailbox where the program stores outgoing messages.  Inbox : Hộp thư đến. Secret letter-box : Hộp thư chết. Dialog box: Hộp thoại, Mở / đóng một hộp thoại. To open/close a dialog box. Khi người dùng muốn in tài liệu, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại gồm nhiều điều khiển thể hiện nhiều tuỳ chọn khác nhau. When the user wants to print a document, the system will display a dialog box containing controls that represent various options. -----------------------------------------------------------------------------                            PHAN DOC HIEU NGON NGU NUOC NGOAI Connecting thoughts. http://naruto.wikia.com/wiki/Connecting_Thoughts http://rosspsychology.com/blog/cognitive-therapy-101-connecting-situations-thoughts-and-emotions Head Space - Connecting thoughts. https://www.connect-the-thoughts.com/ http://www.metaphysics-for-life.com/mind-body-connection.htm Connecting with Audiences Through Character Emotions https://www.writersstore.com/connecting-with-audiences-through-character-emotions/ What are thoughts made of? https://engineering.mit.edu/engage/ask-an-engineer/what-are-thoughts-made-of/ Mind Body Emotions Connection Thought Processes https://www.emotional-and-spiritual-healing-guide.com/mind-body-emotions.html HOW ARE YOUR HEART AND BRAIN CONNECTED TO GOD? http://lightparty.com/Health/HealingRegeneration/html/HeartBrainConnectedToGod.html Welcome To The Thought Connection https://www.thethoughtconnection.com/ Connecting mind. http://connectingminds.wildapricot.org/ https://www.connectthemind.com/                                PHAN DOC HIEU NGON NGU TIENG VIET Tọa đàm Đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" trên mạng Internet. http://qk2.qdnd.vn/tin-tuc/hon-500-dai-bieu-tham-du-toa-dam-dau-tranh-chong-dien-bien-hoa-binh-tren-mang-internet-476996 Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, ta lay cau noi duoi day tu nguon nao. Ngay hom nay chung ta viet nen mot trang su moi cho ban dao Balkan. Nhung thu ghet, cam gian xuat phat tu chu nghia dan toc, tranh chap va xung dot se duoc thay the boi tinh ban, hoa binh va hop tac.                                                                                            Thu Tuong Hilap Alexis Tsipras. Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc". Đây là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại chương trình giao lưu nghệ thuật trong khuôn khổ Xuân quê hương 2019, diễn ra tối 26/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. http://baoquocte.vn/tong-bi-thu-ba-con-kieu-bao-luon-luon-la-mot-phan-mau-thit-khong-the-tach-roi-cua-to-quoc-86373.html Kêu gọi người tài trở về. Bắt đầu từ lòng yêu nước.  https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/keu-goi-nguoi-tai-tro-ve-bat-dau-tu-long-yeu-nuoc-472963.html Keu goi doanh nhan kieu bao ket hop dau tu phat trien bac trung bo. https://tvphapluat.vn/video/keu-goi-doanh-nhan-kieu-bao-ket-hop-dau-tu-phat-trien-bac-trung-bo-14921/ Kieu bao huong ve to quoc. http://tapchithongtindoingoai.vn/kieu-bao-huong-ve-to-quoc/kieu-bao-ve-nuoc-dau-tu-ngay-cang-nhieu-20699                                               VIETNAM AND THE WORLD                                               WORLD ECONOMIC FORUM Ký Thỏa thuận hợp tác về xây dựng Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam http://www.sggp.org.vn/ky-thoa-thuan-hop-tac-ve-xay-dung-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-40-tai-viet-nam-572945.html ------------------------------------------------------------------------------                                                               ETHOLOGY Dân tộc ký. Dân tộc ký là một ngành học và cũng là phương pháp nghiên cứu định tính trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn, có tên tiếng Anh là Ethnography, bắt nguồn từ hai chữ gốc Hy Lạp là ethnos (ἔθνος) tức là con người/dân gian và graphein (γράφειν) tức là viết. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Dân_tộc_ký Dân tộc học Dân tộc học (tiếng Anh: ethnology, từ tiếng Hy Lạp ἔθνος, nghĩa là "dân tộc") là lĩnh vực đa ngành nghiên cứu về sự khác biệt, chủ yếu là chủng tộc, sắc tộc và dân tộc, nhưng cũng liên quan tới tính dục, phái tính và các đặc điểm khác, và về quyền lực như được biểu hiện bởi nhà nước, xã hội dân sự hay cá nhân. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Dân_tộc_học ------------------------------------------------------------------------------                                 INSTITUT DU COEUR DE HOCHIMINH VILLE                                                      NOI SU SONG HOI SINH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, ke tu khi ta ve nuoc den nay, ta da den vien tim Tp.Hochiminh, benh vien tim tam duc de kham benh khong.  http://vientimtphcm.vn/ http://www.tamduchearthospital.com/index/home                                                           BENH VIEN TU DU                                                      NOI SU SONG BAT DAU Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, ke tu khi ta ve nuoc den nay, ta co benh vien tu du de xet nghiem tinh dich do khong.  https://www.tudu.com.vn/vn/                                                       VIEN PASTEUR TP.HCM Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, ke tu khi ta ve nuoc den nay, ta co benh vien de xet nghiem va tiem ngua, tiem chung khong.  http://www.pasteurhcm.gov.vn/ ------------------------------------------------------------------------------                       PHAN DOC HIEU NGAN NGU, TUC NGU, CA DAO Lòng ứ đầy miệng mới nói ra. Kinh Thánh. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Người ta đã làm đảo lộn thế giới bằng những từ ngữ. (A. de Musset) Ngôn ngữ là chiếc bánh lái của thân xác. (Aménhemhat) Lời lẽ tử  tế là điệu nhạc của thế gian. (Fabre) Đừng tin vào tai, hãy tin vào mắt.(Ngạn ngữ Đức) Ngôn ngữ được ban  tặng để gọt giũa tư tưởng. (E.Young) Bản chất của bạn nói nhiều hơn ngôn ngữ của bạn.(Emerson) Giọng nói là bó hoa của sắc đẹp. ( Zénon D’Étée) Giọng nói là gương mặt thứ hai. (Gerald Bauer) Tiếng nói là hơi thở của tâm hồn.(Pythagore) Nói là gieo, nghe là gặt.(Pythagore) Tâm không bình, khí không hòa thì nói hay lầm lỗi.(Hứa Hành) Ít sắc dục để nuôi tình,  ít ngôn ngữ để nuôi khí, ít tư lự để nuôi thần. (Tuân Tiên Sinh) Đối với dân, lời nói thật thà ngay thẳng, việc làm đầy đủ cẩn thận, thì dù dân ở xứ nào, chính lệnh cũng được thi hành. (Khổng Tử) ....v...v... Reference :  https://nshaitrieu.blogspot.com/2012/02/cham-ngon-ve-loi-noi.html http://khotangdanhngon.com/danh-ngon-cuoc-song/danh-ngon-hanh-phuc-dau-kho ------------------------------------------------------------------------------                                             HEARING AND REMEMBER                                                 HEARING AND WRITTING                                                          VIETNAM WAR Ta nghe, ta viet vao trong note, ke nao do noi cong san khong ton tai trong lanh tho cua nguoi Viet. Ta bi ap luc, cang thang, ap dao trong khi viet, Ta nghe, Phung Quang Thanh noi cong san khong ton tai trong lanh tho cua nguoi Viet. Co vi noi may bi stress.  Co vi noi vi sao may khong biet quyen luc.  Co vi noi no giet linh hon may. Co vi noi may con hai, ba phan hon.  Co vi noi tat ca cong vien chuc Vietnam ra nuoc ngoai hay can than. Co vi noi nguoi Viet ra nuoc ngoai Trung Quoc quan ly.  Co vi noi Tran Duc Luong giau sach het thong tin SOS  cua may o trong nuoc. Co vi noi khong biet la ngu. Y cua ho noi ta khong biet la ngu.  Co vi noi con nguoi khong biet la ngu, ke khac noi toan bo nhan loai.... Co vi noi dung viet gi het, de cho bon chung tra tien.  Co vi noi dung viet gi het, de bon chung lam an.  Co vi noi ho muon cho tat ca lanh dao biet, chu khong cho nhung ten can ba biet.  Co vi noi toan la nhung cau noi ngu. Co vi noi Truong Tan Sang roi khoi nao no bang cach tu sat. Co vi noi tat ca roi khoi nao no bang cach tu sat. Co vi noi phai dang bao.  Co vi noi tai san Hochiminh gom co gi.  Co vi noi 100 trieu dan ngoai may ra, nguoi nao noi doc lap se bi giet chet.  Co vi noi may dung co viet ra, de cho bon chung no nghe viet ra. Co vi noi cua Campuchia. Co vi noi ho da len ke hoach tu truoc.  Co vi noi Hochiminh va Bao Dai sai roi. Co vi noi vi sao nuoc may giau het thong tin cua may. Co vi noi vi sao nuoc may khong dang bao chi.  Co vi noi tu hinh Nguyen Thi Quyet Tam. Co vi noi tu hinh Nguyen Phu Trong. Co vi noi Vietnam la cua Han Quoc.  Co vi noi tat ca hoi dong nhan dan cac cap deu phai lock, do phu chu tich nuoc yeu cau, de cho may biet quyen luc la nhu the nao. Co vi noi nha nuoc cong san giet Vua nguoi Viet. Co vi noi do ong Nguyen Tan Dung bat cha me may.... Nguyen Duc Canh noi Truong Hoa Binh, Le Hong Anh, Tran Trieu Duong, Nguyen Chi Thanh dem xu ban het. Co vi noi dung viet nhung ten suc vat do, bon chung no bao ve bon giet nguoi... Co vi noi ho chi ra 200 trieu dolla Mi de lam ro van de nay. Co vi noi cho ta mot nam GDP cua Trung Quoc.  Co vi noi nhin Thang Nguyen Duc Canh no giet Vua nguoi Viet nhu the nao. Co vi noi trong hai nam toi ta se bi mo 1 mat, khong co tinh trung, .... Co vi noi Loai Vietnam ra khoi khoi cong dong Asean, Vietnam khong con la thanh vien cua Lien Hiep Quoc, Vietnam khong con la thanh vien cua quoc te cong san.  Co vi noi Nguyen Van Giau dem thiet bi tu nuoc ngoai ve.  Co vi noi tat ca kieu bao Mi khong co quyen cong dan o Vietnam. (Overseas compatriots : Kiều bào ở nước ngoài, kiều bào hải ngoại. (Overseas) national : Kiều bào, từ người trong nước dùng để gọi đồng bào của mình trú ngụ ở nước ngoài: Kiều bào ta ở Pháp).  Co vi noi tim ngay ho so nuoc Mi trong nuoc may.  Co vi noi Dang bo Thanh pho Ho chi minh thang nao thang nay chay tron het roi. Co vi noi bon chung dang tim cach dua ta vao tu. Co vi noi Le Hong Anh ky quyet dinh dua ta vao tu. Co vi noi chu de cua Lien Hiep Quoc. Co vi noi may hay chu y tung nguoi nha cua may di, ho se thuc hien tung nguoi mot day.  Cong san mien bac noi ve sau nay gia dinh may se cuop nha cua may. Khi ta o Thaland, ben trong dau cua ta, co vi noi ta phai vao dang quan doi, neu khong se mang sung sang Thailand ban ta. Co vi noi Dang phai truoc tien. Co vi noi may la duoc chon phai la nguoi mien bac, vi mien bac la trung tam chinh tri van hoa, mien nam la kinh te.  Co vi noi thang cho Ma lai no mua chuoc  can bo cong vien chuc mha nuoc het roi. Vi khac noi no mua chuoc tat ca cac nganh nghe cua nuoc may roi.  Co vi noi ten Duong Trung Quoc la ten giet Vua. Vi do noi lai la viet ten Duong Trung Quoc giet Vua nguoi Viet bang tieng Trung Quoc. Vi khac noi Ten Duong Trung Quoc, nuoc nguoi Viet. Co vi noi viet ten Jack Ma vao.  Co vi noi nhung noi ta gui thong tin SOS, ho noi voi noi do la cua chinh quyen Singapore, Thailand, Malaysia. Co vi noi trang sau thang Le Hong Anh choi may duoc roi.  Co vi noi thang cho do la Johny Tri Nguyen no tra tan may lien tuc. Co vi noi la tro choi giet nguoi cua nguoi Mi va cong dan Viet.  Co vi noi thang La Nhat Tan, va Nguyen Thanh Phuong lay emails lam an... Co vi noi thang kieu bao Thailand no lanh dao cac nha nuoc trong nuoc. Co vi noi may giong can benh cua Stephen Hawking ve Anh Quoc tiem hai mui tiem, tu sat. Co vi noi Nguyen Xuan Phuc chinh la thang giet vua mguoi viet. Co vi noi chinh con Hai Nguyen la con dau tien dem thiet bi tu Malay ve. Co vi noi thang Nguyen Van Giau phai tu hinh.  Nguyen Thi Huyen Anh noi o Duc - German la dau tien.  Co vi noi thang Nong Duc Manh phai tu hinh de cuu con trai no la thang Nong Quoc Tuan di. Co vi noi Bo ngoai giao Vietnam la Bo suc vat, cong san la thang suc vat. Co vi noi bon chung lap danh sach gia dinh may toan la toi pham, pham toi buon ban ma tuy, heroin, bi phat 22 nam tu tai cac nuoc Dong Nam A.  Co vi noi nuoc may, dan may da doc lap, tu do, hanh phuc chua.  Ke o trong dau ta noi may phi bang Vietnam.  Co vi noi loi bon cong an dem ra xu ban het di. Co vi noi nuoc may mo cua ngoai giao, giet vua giet dan.  Co vi noi ho chan het thong tin cua may o trong nuoc va ngoai nuoc. Co vi noi ho khong lam viec cho dan dau. Co vi noi gia dinh ong Nguyen Tan Dung giet may.  *Co vi noi do may di chung voi thang Kim, do Phung Quang Thanh ky giay lay thiet bi tu Han Quoc. Co vi noi dap an la chien tranh Vietnam - Vietnam War. Co vi noi nuoc may co hop hong thi chinh quyen phai tu sat, khong phai may. Co vi noi cac lanh dao tren the gioi ho tan sat lan nhau ve dao duc.  Co vi noi ong Barack Omama va co con gai ut co trong dau may. . Co vi noi thang Nguyen Van An lock het eamails cua may roi. Co vi noi cong san cung phai tu hinh. Co vi noi thang Nguyen Duc Chinh khet tieng giet Vua chua. ....v...v.... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi sao ve dieu duoi day cua vi nao do trong dau ta. Sau khi ta nhan tien boi thuong cua ai do.....,  ho dem hop dong cua nha nuoc ra cho ta xem bat ta phai giao so tien boi thuong ve cho nha nuoc.  ------------------------------------------------------------------------------                                                  PASSPORT PP/B2942708 Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  o hai ngoai, cu dan vietnam, vi sao passport B2942708 co van de, vi sao phai doi passport de co tien.  ------------------------------------------------------------------------------                           TO ANNEX MY FAMILY, MY ANNALS (RECORDS). Khi ta o Thailand 2013, ben trong dau cua ta, co vi noi thon tinh gia dinh, gia phaay , ....v...v...ta. Co vi lay danh sach gia dinh ta gui den Cao uy Lien Hiep Quoc. Co vi noi gia dinh may phai di cu.  Vocabulary :  To annex : Thôn tính, Xâm chiếm để sáp nhập vào nước mình.  Các nước nhỏ bị thôn tính, âm mưu thôn tính các nước lân cận. Mưu toan thôn tính nước ta, in an attempt to take over our country. Phụ vào, phụ thêm, thêm vào, sáp nhập, thôn tính lãnh thổ...). Phần thêm vào, phụ chương, phụ lục, nhà phụ, chái.  Takeover : Thôn tính, chiếm đoạt, sự nắm quyền kiểm soát.  Takeover and merger : Thôn tính và hợp nhất.  Acquisition : Sự được, sự giành được, sự thu được, sự đạt được, sự kiếm được cái giành được, cái thu nhận được, sự tiếp nhận (dữ liệu, thông tin), sự thụ đắc,  dò sóng, sự đạt tới, sự thu nhận,msự thu thập, sự tiếp nhận. Mr. A will be a valuable acquisition to the teaching staff of our school. Thu nhận được ông A thì sẽ có lợi cho hàng ngũ giáo viên của trường chúng ta.  Tị nạn. Tỵ nạn hay tị nạn là một trường hợp phải chạy trốn qua một xứ khác, nơi khác để thoát cảnh hiểm nguy, ngược đãi, hoặc bắt bớ bởi một chính quyền cai trị độc tài ở chốn cư ngụ. Người tỵ nạn là người thực hiện hành động tỵ nạn (tránh nạn) đó. Khái niệm tỵ nạn đã có từ thời cổ đại khi người chạy trốn có thể tìm đến nơi thần quyền như ở một ngôi đền để lánh nạn mà không bị bắt. Thời Trung cổ, ở châu Âu cũng ghi nhận có một số luật lệ quy định quyền lánh nạn ở chốn tôn nghiêm thờ phụng. Trong sử Việt thì có chép việc vua Lý Huệ Tông sau khi nhường ngôi cho con là Công chúa Chiêu Thánh và rồi nhà Lý mất ngôi về tay nhà Trần thì cựu hoàng Huệ Tông vào tu ở chùa Chân Giáo để tránh sự phiền nhiễu chính trị. Tuy không bị bắt, Huệ Tông cũng bị Trần Thủ Độ làm áp lực tinh thần và phải treo cổ tự vẫn, hưởng dương 33 tuổi. Qua nhiều thế kỷ, lịch sử từng ghi những đợt di dân để lánh nạn như vào năm 1685 ở Pháp có Sắc lệnh Fontainebleau (Édit de Fontainebleau) khi vua Louis XIV xuống chiếu cấm đạo Tin Lành khiến hàng trăm nghìn giáo dân Huguenot phải bỏ quê hương trốn sang các nước Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, v.v. Ở Đông Âu thì có những đợt cấm đạo Do Thái làm hơn hai triệu dân đạo ở Nga phải bỏ chạy vào những thập niên cuối thế kỷ 19. Tổ chức đầu tiên lập ra để đối phó với vấn đề tỵ nạn là Cao ủy Tỵ nạn của Hội Quốc Liên vào năm 1921. Cuộc nội chiến ở Nga ngay sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã tạo ra khoảng một triệu rưởi dân Nga bỏ nước để tránh chính quyền Cộng sản. Năm 1923 thì Cao ủy lãnh thêm nhiệm vụ cứu trợ dân Armenia ở Tiểu Á trong cuộc thanh trừng diệt chủng của Thổ Nhĩ Kỳ. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tị_nạn Thuyền nhân. Thuyền nhân, dịch từ chữ boat people trong tiếng Anh, là thuật ngữ thường chỉ những người nhập cư bất hợp pháp hoặc người tị nạn xuất cư bằng thuyền trong nhóm nhiều người. Thuyền thường cũ và được đóng sơ sài, không dùng thích hợp để đi biển và không an toàn. Thuật ngữ này ra đời từ cuối thập niên 1970 khi một số lượng lớn người rời khỏi đất nước vì nhiều lý do sau khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa đầu hàng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 1975 và Việt Nam trở thành một quốc gia theo chế độ Xã hội chủ nghĩa.[1] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thuyền_nhân Di cư của người Việt Nam. Di cư của người Việt Nam là nói đến di cư của người Việt Nam trong nước và ra nước ngoài trong lịch sử tới nay. Người Việt Nam do tác động của chiến tranh, kinh tế và chính trị đã có nhiều đợt di cư lớn. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Di_cư_của_người_Việt_Nam Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cao_ủy_Liên_Hiệp_Quốc_về_người_tị_nạn https://www.unhcr.org/ Việt kiều Việt kiều (hay người Việt hải ngoại, người Việt Nam ở nước ngoài) là thuật ngữ để chỉ người Việt định cư bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, họ có thể đang mang quốc tịch Việt Nam hoặc/và quốc tịch của nước sở tại. Từ điển Thiều Chửu định nghĩa chữ "kiều" (僑) là "ở nhờ, đi ở nhờ làng khác hay nước khác gọi là kiều cư, kiều dân"[26]. Như vậy, Việt kiều vốn có nghĩa chỉ những người Việt đang có quốc tịch Việt Nam sống nhờ ở các nước bên ngoài Việt Nam, chứ không chỉ công dân nước khác có gốc Việt. Tuy nhiên, ngày nay "Việt kiều" là thuật ngữ mà những người Việt sống tại Việt Nam dùng để gọi toàn bộ những người Việt sống ở nước ngoài, chứ không phải là thuật ngữ mà những người Việt sống ở nước ngoài gọi chính họ.[27] Tại Việt Nam ngày nay, từ "kiều bào" cũng được dùng với nghĩa tương tự. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Việt_kiều Người Việt. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Người_Việt Đồng bào. Đồng bào là một cách gọi của người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản có ý coi nhau như con cháu của cùng tổ tiên sinh ra. Theo nghĩa đen, "đồng bào" (同胞) có nghĩa là "cùng một bọc" hay là "cùng một bào thai" và chỉ anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ [1]. Từ này để gọi người Việt Nam với nhau ở trong nước nhưng đối với người Việt nhưng ở nước ngoài thì phải gọi là kiều bào hay thông dụng hơn là Việt kiều. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đồng_bào Live, stay with (a friend, a relative) : ở nhờ.  ---------------------------------------------------------------------------                        THE TWO HOUSES ARE SEPARATED BY A WALL                              HAI NHA CACH NHAU MOT BUC TUONG                                 FAR FROM EYE NOT FAR FROM HEART                                    CACH MAT MA KHONG CACH LONG Vocabulary : Way, manner, fashion, mode, method,  separated : Cách, Lối, phương thức diễn ra một hoạt động,  phải có cách tiến hành hợp lí không còn cách nào nữa cách điệu cung cách phong cách phương cách. Ngăn, tách ra hai bên bằng một vật hoặc khoảng trống, làm cho không tiếp liền nhau. Hai làng cách nhau một con sông Hai nhà cách nhau một bức trường. Không để âm, điện, nhiệt... truyền qua. Cách âm cách điện cách nhiệt cách thuỷ. Cách thể hiện. Manner of expressing oneself. Cách dùng . Directions for use. Cách đi đứng khoan thai a deliberate way of walking, a deliberate carriage. Tìm cách đối phóC To look for a way to deal with. Già thì học theo cách già, trẻ thì học theo cách trẻ. The old learn their own way, the young theirs. (ngữ pháp) case. Tiếng Nga có sáu cách, there are six cases in Russian. Phá cách. To break convention (and create a new genre..) Bài thơ phá cách. A convention-breaking poemđộng từ. To be separated. Hai nhà cách nhau một bức tường. The two houses are separated by a wall. To be distant, to be away. Cách đây mười phút đi bộ, at ten minutes walking distance from here . Cách đây mấy năm. A few years ago. Cách mặt mà không cách lòng. Far from eye, not far from heart (dùng hạn chế trong một số tổ hợp) to insulate, bông, len là những chất cách nhiệt. Cotton and wool are insulating materials. Sứ, cao su cách điện tốt porcelain and rubber are good insulators. Remote, distant, far from. Cách đây một tháng, a month ago. Relieve somebody of responsibility, cách tuột xuống làm lính thường. Reduce an officer to the ranks.  To change, to alter, to reform, to correct : Cải, Đổi khác đi, Đời Lê Thánh-tông có hai lần cải niên hiệu. Cải tên, to change one's name. Cải niên hiệu, to change the dynastic name of the year. To plait in relief, to embroider in relief. Give up evil to follow virtue. Cải tà quy chính. To turn a new leaf, to mend one's ways, correct oneself and follow the right path, amendment. Amend one's ways Cải lão hoàn đồng. To change old age and restore youth, to rejuvenate, make an old person look younger. Cải tử hoàn sinh. To raise from the dead, revive, resuscitate. Restore life. Cải cựu tòng tân, make a new start, turn over a new leaf. Cabbage.  Reform : Cải cách, Sửa đổi cho hợp lí, cho phù hợp với tình hình mới, cải cách giáo dục cải cách tiền tệ. Cải cách dân chủ, a democratic reform Thực hiện cải cách giáo dục, to carry out the reform in education, to reform education. Cải cách ruộng đất, agrarian reform, land reform, agrarian revolution. Cải cách điền địa, bourgeois agrarian reform. Mấy năm nay ngân hàng không cải cách gì cả. The banks haven't come up with any new ideas. The banks haven't innovated for years. Cải cách thủ tục. To reform the procedure.  Electoral reform, cải cách bầu cử. Policy reform, cải cách chính sách. Economic reform, cải cách kinh tế. Social reform, cải cách xã hội. Administrative reform, cải cách hành chính. Việc đào tạo cán bộ phải được thực hiện đồng thời với công cuộc cải cách hành chính để bảo đảm thành công cho các nhiệm vụ chính trị trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Cadre training must be carried out simultaneously/concurrently with administrative reforms to ensure the success of political tasks in the national industrialization and modernization process.  To transform, to improve, to remould, to re-educate : Cải tạo, (H. cải: thay đổi; tạo: dựng lên) Sửa đổi để tốt hẳn lên: Chủ nghĩa Mác-Lênin không chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới (Trg-chinh). Cải tạo đất bạc màu.To improve impoverished soil. To transform. Cải tạo nền kinh tế. To transform the economy. Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội là hai mặt khắn khít của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Socialist transformation and socialist construction are two inseparable aspects of the socialist revolution.  To re-educate. Lao động cải tạo con người. Labour re-educates man. Cải tạo tư tưởng. Ideological re-education. To modify, to reform : Sửa đổi, Sửa chữa, thêm bớt cho phù hợp với yêu cầu mới: sửa đổi bản thiết kế sửa đổi hiến pháp. Vẫn còn một hai chỗ trong văn bản cần phải sửa đổi.There are still one or two places where the text needs modification.  Undergo : Chịu đựng, trải qua (khó khăn, đau đớn). Chịu, bị, trải qua. To undergo a great change, bị thay đổi lớn. To undergo hard trials, chịu đựng những thử thách gay go. To undergone hard trials, chịu đựng những thử thách gay go.  To undergo great hardship, suffering, privation. Chịu gian khổ, đau khổ, thiếu thốn. Chịu, bị (đưa vào một quá trình..), phải trải qua. To undergone a great change, bị thay đổi lớn. To undergo major surgery, reform, repair. Trải qua một cuộc đại phẫu, cải cách lớn, đại tu. Tolerate : Tha thứ, khoan thứ, chịu đựng (sự đau đớn, nóng, lạnh...). A government which refuses to tolerate the Opposition. Một chính phủ từ chối khoan dung cho phe đối lập. I won't tolerate such behaviour/your behaving in this way. Tôi sẽ không tha thứ cho lối cư xử như vậy/của anh. Chịu đựng (sự đau đớn, nóng, lạnh...) mà không phản đối. To tolerate heat, noise, pain ... well chịu đựng nóng, ồn ào, đau đớn... giỏi. How can you tolerate that awful woman?làm sao mà anh chịu đựng được mụ đàn bà khủng khiếp đó? (y học) có khả năng uống (thuốc..) hoặc qua (điều trị) không bị tổn hại. The body cannot tolerate such large amounts of radiation. Cơ thể không tài nào chịu được một lượng phóng xạ nhiều như vậy.  To stand : Chịu đựng, Ngôi nhà chịu đựng được sức công phá của bom đạn. The house could stand the blast of bombs and bullets. Chịu đựng hy sinh gian khổ To stand sacrifices and hardships. Chịu đựng những lời lăng mạ. To sit down under a stream of abuse. Điều đó quá sức chịu đựng của con người. It's more than flesh and blood can bear/stand. Sự chống cự, sự đấu tranh chống lại. To make a stand against the enemy. Chống cự lại quân địch. To make a stand for a principle,  đấu tranh cho một nguyên tắc. To maintain one"s stand, giữ vững lập trường. To make one"s stand clear, tỏ rõ lập trường của mình. This house will stand another score of year. Nhà còn vững đến vài chục năm nữa. This small house has stood through worse storms. Ngôi nhà nhỏ này qua rất nhiều cơn bão ghê hơn thế này mà vẫn không việc gì.  Withstand : Giữ vững, trụ lại, cưỡng lại, chịu đựng, chống lại. To withstand a siege. Chống lại một cuộc bao vây. To withstand hard wear, chịu được mòn.  Bear : Mang, cầm, vác, đội, đeo, ôm. To bear a message, mang một bức thư. To bear in mind, ghi nhớ, nhớ không quên. Chịu, chịu đựng. To bear a part of the expenses, chịu một phần các khoản chi. I can"t bear that fellow,  tôi không chịu được cái thằng cha ấy. To bear oneself, cư xử, xử sự.....v..v... Ripen : Chín, chịu đựng, chịu nổi. Làm cho chín, làm cho chín muồi, (nghĩa bóng) làm cho chín chắn.                                                                                                   TO SUFFER IN SILENCE Silent : Im lặng, Không phát ra tiếng động, tiếng nói, dù đang có hoạt động. Im lặng trong giờ làm việc. Hai người im lặng nhìn nhau. Không có một hành động gì, trước sự việc đáng lẽ phải có thái độ, phải có phản ứng. Im lặng ngồi nhìn việc sai trái. Ai cũng im lặng lắng nghe tôi nói. Everyone listened to me in silence. Những lời nhận xét đầy ác ý khiến anh ta hoàn toàn im lặng. Spiteful remarks silenced him completely. Im lặng khiến cho ai phải khó xử. To give somebody the silent treatment. Im lặng chịu đựng. To suffer in silence Mua sự im lặng của ai. To buy somebody's silence. To pay somebody hush-money. Ominous/deathly silence, im lặng chết chóc. Silence is golden, no wisdom like silence, im lặng là vàng..... Silence : Sự im lặng, sự nín thinh. To suffer in silence, chịu đau khổ âm thầm. To reduce somebody to silence, khiến ai phải nín thinh. To buy the silence of a witness. Mua sự im lặng của một nhân chứng (trả tiền để người ấy khỏi nói sự thật). Bắt phải im,  bắt phải câm họng,  làm cho ai nín lặng. To silence the best debaters. Làm cho những vị tranh luận cừ khôi nhất cũng phải cứng họng..... ......v...v.... ------------------------------------------------------------------------------                                               FIREWALL - TUONG LUA Firewall : Tường lửa, Thiết bị bảo vệ biên giới (Border Protection Device - BPD). Trong ngành mạng máy tính, bức tường lửa (tiếng Anh: firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước lập ra nhằm ngăn chặn các truy cập thông tin không mong muốn từ ngoài vào hệ thống mạng nội bộ cũng như ngăn chặn các thông tin bảo mật nằm trong mạng nội bộ xuất ra ngoài internet mà không được cho phép. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, vi nao nho passwords emails cua ta, passwords facebook cua ta, mat khau may tinh Macbookpro, IMAC cua ta, mat khau cua buc tuong lua may tinh Macbookpro, IMAC cua ta, cac vi nho viet ra giay.                                FRONTIER WALL - BUC TUONG BIEN GIOI                              Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, vi sao xay dung buc tuong bien gioi. Hinh anh gi hien ra trong tam tri ta khi ta nghi den buc tuong bien gioi, cac vi nho ve ra giay.  ------------------------------------------------------------------------------                                             HISTORY OF VIETNAM Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, su sach Vietnam co ghi chep ve nguyen nhan cai chet cua Vua chua Vietnam, dong toc Vua chua Vietnam khong. Su sach Vietnam co ghi lai y nghi, hanh vi, hanh dong cua de quoc xam luoc khong. Su sach Vietnam co ghi lai y nghi, hanh vi, hanh dong cua de quoc chu nghia khong. Su sach Vietnam co ghi lai nguoi viet tri nguoi viet the nao khong, nguoi viet chong doi nguoi viet nhu the nao khong, nguoi viet danh nguoi viet the nao khong.  Vocabulary : Imperialism : Chủ nghĩa đế quốc.  Theo tư tưởng Mac-xít hay tư tưởng Xã hội chủ nghĩa thì Chủ nghĩa đế quốc là một chính sách của nước ngoài nhằm tìm cách áp dụng sự kiêm soát về chính trị và kinh tế đối với khu vực lạc hậu để đảm bảo cho nước chủ có được một thị trường tương đối với những khoản tiền tiết kiệm nhàn rỗi và các hàng hoá chế tạo dư thừa nhằm đổi lấy các nguyên vật liệu chiến lược. Chủ nghĩa đế quốc, đế quốc, (sử học) sự thống trị của hoàng đế.  Empire : đế quốc, Nước quân chủ do hoàng đế đứng đầụ. Nước đi xâm lược nước khác, biến nước này thành thuộc địa hay phụ thuộc: bọn đế quốc chủ nghĩa đế quốc. Nước theo chủ nghĩa đế quốc. Đế quốc chủ nghĩa, nói tắt, nước đế quốc. Đế quốc La Mã. Roman Empire. Imperialist. Chủ nghĩa đế quốc. Imperialism. Economic imperialism, đế quốc kinh tế. Sự khống chế hoàn toàn, sự kiểm soát hoàn toàn. Empire-building, sự mưu đồ quyền lực.  ------------------------------------------------------------------------------                                  WITHIN HEARING - OUT OF HEARING Vocabulary :  To hear : Nghe, Cảm nhận, nhận biết bằng cơ quan thính giác. Nghe có tiếng gõ cửa. Không nghe thấy gì cả. Nghe nói rằng... Điều tai nghe mắt thấy. Dùng tai chú ý để có thể nghe. Lắng nghe. Nghe giảng. Nghe hoà nhạc. Cho là đúng và làm theo lời. Nghe lời. Bảo không nghe. Nghe có thể đồng ý, có thể chấp nhận được. Anh nói thế khó nghe lắm. Bài báo viết nghe được. Có cảm giác thấy. Nghe trong người dễ chịu. Mồ hôi thấm vào miệng nghe mằn mặn. Nghe có mùi thối. Hãy nghe tôi nói hết đã. Hear me out. To listen., chú ý nghe. To listen with both ears. To obey. Tôi muốn cô ta phải nghe lời tôi. I like she has to obeys. Feel, sence. Tôi nghe trong người không được khoẻ. Don't feel well, I feel bad consent, agree. Tôi không nghe thế đâu. I wouldn't hear of it. (final particle) all right ? O.K. Mẹ ơi, con đi, nghe. Mum, I'm going now.  Hear : We hear things with our ears. Our ears give us a sense of hearing. He doesn't hear well . Anh ta nghe không rõ. To hear a lecture. Nghe bài thuyết trình. Don't go out in the rain - do you hear me!, đừng ra ngoài mưa - hãy nghe tôi. You'd better hear what he is saying. Anh nên nghe xem hắn đang nói gì. Lắng nghe và xét xử (một vụ kiện) ở phiên toà. To hear the witnesses. Nghe lời khai của những người làm chứng. Which judge will hear the case?Quan toà nào sẽ xử vụ kiện? Nghe nói hoặc được thông tin về điều gì. Have you heard the news? Anh nhận được tin đó chưa? You speak German very well, I hear Tôi nghe nói anh nói tiếng Đức hay lắm. I hear that he has caught cold for three days. Tôi nghe nói anh ta bị cảm lạnh ba hôm rồi. To hear someone out. Lắng nghe ai nói cho đến khi người đó nói xong. Nghe ai nói cho đến hết. (+ of, about, from) nghe nói, nghe tin, được tin, biết tin; nhận được (thư...). To hear from somebody. Nhận được tin của ai. Have you ever heard of that hotel? Có bao giờ anh nghe nhắc đến/nói đến khách sạn đó chưa? She disappeared and was never heard of again. Cô ta biến mất và chẳng ai biết gì về cô ta nữa. I have never heard of such a thing! Chưa bao giờ tôi lại nghe được một điều như vậy! I have only just heard about his resignation from office. Tôi chỉ vừa mới nghe nói anh ấy từ chức, tôi chỉ vừa mới được thông báo là anh ấy từ chức.  Hearing : Thính giác. To be hard of hearing, nặng tai. To be quick of hearing, thính tai. Tầm nghe. Within hearing,  ở gần có thể nghe được, ở gần có thể bị nghe thấy. Out of hearing: ở xa không nghe thấy được, ở xa không bị nghe thấy in my hearing,  trong lúc tôi có mặt. Sự nghe. To give somebody a fair hearing: nghe ai (nói, trình bày ý kiến...) với thái độ vô tư. Sự nghe cung, sự xét xu, xét xử. (pháp lý) phiên toà.  Taker : Người tiếp nhận, người nhận một đề nghị, người nhận đánh cuộc, người lấy, thiết bị lấy.  To meet : Gặp gỡ. Gặp nhau giữa những người có quan hệ ít nhiều thân mật. Gặp gỡ bà con. Cuộc gặp gỡ thân mật. Cuộc gặp gỡ (của những người đi săn ở một nơi đã hẹn trước, của những nhà thể thao để thi đấu). To meet someone in the street, gặp ai ở ngoài phố. To meet somebody half-way, gặp ai giữa đường, (nghĩa bóng) thoả hiệp với ai, đi đón. To meet someone at the station: đi đón ai ở ga. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin giới thiệu, làm quen (với người nào). Meet Mr John Brown, xin giới thiệu ông Giôn-Brao. Gặp, vấp phải, đương đầu. To meet danger, gặp nguy hiểm. To meet difficulties, vấp phải khó khăn. đáp ứng, thoả mãn, làm vừa lòng. To meet a demand, thoả mãn một yêu cầu. To meet the case,  thích ứng. Nhận, tiếp nhận; chịu đựng, cam chịu. He met his reward: anh ấy nhận phần thưởng. To meet one"s end (death), chết, nhận lấy cái chết. Gặp nhau. when shall we meet again? khi nào chúng ta lại gặp nhau? Gặp gỡ, tụ họp, họp. The Committee will meet tomorrow, ngày mai uỷ ban sẽ họp. Gặp nhau, nối nhau, tiếp vào nhau, gắn vào nhau. To meet with. Tình cờ gặp. Gặp phải, vấp phải (khó khăn...) To meet the ear, được nghe thấy. To meet the eye, được trông thấy. To meet someone"s eye nhìn thấy (bắt gặp) ai đang nhìn mình, nhìn trả lại. To make both ends meet thu vén tằn tiện để cuối tháng khỏi thiếu tiền Recipient : Người nhận, nơi nhận, người tiếp nhận. Bể chứa, người hưởng, người hưởng (một chi phiếu, một phiếu khoán), người hưởng trợ cấp, người nhận (một bức thư), người thụ tặng, người thụ tặng (một di sản), túi chứa. Dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội (như). Người nhận (tiền, quà biếu...). Nước nhận (viện trợ...).  Welcomer : Người tiếp đón.  Welcome : Welcome to Vietnam! Hoan nghênh các bạn đến thăm Việt nam! Welcome on board! Hoan nghênh quý khách lên tàu! Welcome back/home! Hoan nghênh bạn trở lại/về nhà. Interviewer : Người tiếp kiến, người gặp riêng (những người đến xin việc làm) người phỏng vấn, lỗ nhòm (trong cửa vào). Người phỏng vấn.  Interview : Sự gặp gỡ, sự gặp mặt,  cuộc nói chuyện riêng. An interview. Between a job applicicant and the director.Cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông giám đốc. Cuộc phỏng vấn, bài phỏng vấn. An newspaper interview. Cuộc phỏng vấn báo chí. Gặp riêng, nói chuyện riêng. To interview job applicants. Gặp riêng (hỏi riêng) những người đến xin việc, phỏng vấn. To interview a tourist after his trip to Vietnam. Phỏng vấn một du khách sau chuyến đi Việt Nam của ông ta.  Giver : Người cho, người biếu, người tặng. Người chịu mua quyền chọn, người cho, người quyết tuyển, người tặng, người trao tiền.  Receiver : Người nhận, người lĩnh. (pháp lý) người quản lý tài sản (tài sản đang tranh tụng hoặc của một công ty bị vỡ nợ, được một toà án chỉ định). Người chứa chấp đồ trộm cắp. (kỹ thuật), (hoá học) bình chứa, thùng chứa, bể chứa (rađiô) máy thu, ống nghe (máy điện thoại). To lift the receiver, nhấc ống nghe lên. Người tiếp nhận (tài sản). Là người được bổ nhiệm để tiếp quản tài sản của một con nợ, đồng thời thu nhận hoa lợi từ tài sản nói trên nhằm thanh toán nợ. Lover : Người tình, như người yêu , người tình cũ. She's taken a new lover. Cô nàng đã có người tình mới. (số nhiều) những kẻ yêu nhau; tình nhân                                                LICH TIEP CONG DAN                                       Ngay tiep - Nguoi tiep - Dia diem Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, o noi lam viec cua ta cac vi co nhin thay lich tiep cong dan khong.                               THONG KE TRUY CAP VAO TRANG WEB Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, lam the nao de biet trang web cua co quan minh, don vi minh, trang web cua chinh minh co bao nhieu luot nguoi truy cap vao.                                                     HOST AND GUEST Vocabulary : Visitor : khách, người đến thăm (một người hoặc một nơi nào đó). visitors from the insurance company. Những người khách từ công ty bảo hiểm đến thăm du khách (người ở lại nhất thời ở một chỗ hoặc với một người khác) Người thanh tra, người kiểm tra (trường học...). Chim di trú (sống nhất thời ở một vùng hoặc trong một mùa nào đó). Người từ nơi khác đến với tính cách xã giao, trong quan hệ với người đón tiếp, tiếp nhận. Nhà có khách. Tiễn khách ra về. Khách du lịch. Người đến với mục đích mua bán, giao dịch trong quan hệ với cửa hiệu, cửa hàng, v.v. Cửa hàng đông khách. Khách hàng. Khách trọ. Người đi tàu xe, trong quan hệ với nhân viên phục vụ; hành khách. Khách đi tàu. Xe khách. Chủ và khách. Host and guest. Lạ ở chỗ bốn vị khách đều nói cùng một thứ tiếng. Astonishingly, the four guests spoke the same language . Hôm nay tôi có khách. Today, I have visitors/company. Passenger. Xe buýt dừng lại để đón khách. The bus stopped to pick up passengers. Xem khách hàng. Cửa tiệm nhiều khách. A well patronized shop. Frequent flyer, khách bay thường xuyên. Passenger, khách đi tàu, xe, máy bay. Traveler, khách du hành.  Uninvited guest, gatecrasher : Khách không mời mà đến.  Playboy, whoremaster, whoremonger,  (nói chung) fast set : Khách làng chơi, khách mua dâm.  Hotel, inn : Khách điếm..... Count, reckon : Thống kê, Tập hợp có hệ thống các hiện tượng riêng lẻ để so sánh, phân loại và nhận định về tình hình chung. Chuyên viên thống kê Statistician. Cơ chế / danh sách / số liệu thống kê. Statistical. Mechanism/list/data. Bản thống kê những người chết và bị thương. Return of casualties; casualty list.Theo thống kê mới nhất thì có 130 người thiệt mạng. At the latest count there were 130 dead. Phải mất mấy ngày mới thống kê được số nạn nhân tai nạn máy bay. It took several days to count the victims of the air crash. Thống kê cho thấy hầu hết nhân viên ngành may và dệt đều là phụ nữ . Statistics show that employees in clothing and textile industries were predominantly women. Continued to page 2                                                              SPACE FACE                                  TOUCHING THE FACE OF THE COSMOS                                             EXQUISITE FACE OF UNIVERSE                                          FACE OF YEAR - FACE OF WORLD Vocabulary :  Exquisite : sắc sảo, thanh tú, trang nhã, cực kỳ đẹp hoặc tinh tế,  được chế tạo tinh vi và khéo léo. An exquisite painting. Bức hoạ tuyệt đẹp. Exquisite workmanship. Tay nghề điêu luyện. An exquisite piece of lace. Tấm đăng ten tuyệt vời. (nói về cảm xúc) mạnh mẽ,thấm thía. Exquisite joy, happiness, niềm vui, hạnh phúc tuyệt diệu. Exquisite pain, agony, nỗi đau, nỗi cơ cực thấm thía (nói về năng lực cảm xúc) tế nhị, nhạy cảm. Exquisite taste, sở thích tế nhị exquisite sensibility, sự nhạy cảm tinh tế danh từ. sắc, tế nhị, nhạy, tinh, thính,  thấm thía (sự đua), tuyệt (sự thích thú, món ăn...).  Cosmos : Vũ trụ, sự trật tự, sự hài hoà, hệ thống hài hoà (tư tưởng...), (thực vật học) cúc vạn thọ tây. Thế giới. Cook Cosmos. Nau vu tru.                                             THE UNIVERSE INSIDE YOU Universe : Vũ trụ. Khoảng không gian vô cùng vô tận, chứa các thiên hà: vũ trụ vô cùng nhà du hành vũ trụ bay vào vũ trụ. Vũ trụ, vạn vật; thế giới, thiên hạ, thế gian. Vũ trụ, vạn vật (tất cả những gì tồn tại trong không gian). Hệ thống các thiên hạ.  Toàn bộ sinh vật, toàn nhân loại Cosmology, cosmography. Cosmology, vũ trụ luận. World view, vũ trụ quan. Expanding universe, vũ trụ nở. Nguyen tac con nguoi la tieu vu tru trong dai vu tru.  ------------------------------------------------------------------------------                       MAN IS A MICROCOSM OF THE WHOLE OF MANKIND Microcosm : Thế giới vi mô, vật hoặc sinh vật được xem như đại diện cho vũ trụ hoặc loài người ở một quy mô nhỏ; đại diện thu nhỏ (của một hệ thống.....).  Man is a microcosm of the whole of mankind. Con người là hệ thống thu nhỏ của toàn bộ loài người.  This town is a microcosm of our world Thành phố này là hệ thống thu nhỏ của thế giới chúng ta In microcosm, thu nhỏ lại, ở một quy mô nhỏ. This small island contains the whole of nature in microcosm. Hòn đảo này chứa đựng toàn bộ thiên nhiên thu nhỏ                             COMPUTER TO COMPUTER CONNECTION Calculator : Người tính, máy tính, máy điện toán, máy tính, máy tính bỏ túi, máy tính cầm tay, máy tính số, máy vi tính, tính toán. A calculator is a machine that solves math problems.Thiết bị điện tử nhỏ để làm các phép tính, máy tính. người làm tính. Máy thực hiện tự động các phép tính. Máy tính điện tử (nói tắt)  Máy tính điện tử. Electronic calculator. Thời ấy chưa có máy tính bỏ túi. Pocket calculators weren't available then computer. Hệ máy tính mới nhất. The latest computer system. Công việc thiết kế có sự trợ giúp của máy tính. Computer-aided design. Sự nối mạng máy tính. Computer-to-computer connection. Người sử dụng máy tính. Computerist. Nhà sản xuất / cung cấp máy tính.Computer manufacturer/supplier. Tội phạm về máy tính. Computer crime. Computer criminal.  Computer : A computer is an eectronic machine that stores and handles large amounts of data. You are using a computer right now. máy (vi) tính, máy điện toán, máy tính, máy tính điện tử. Thiết bị điện tử để lưu trữ và phân tích thông tin được đưa vào, làm các tính toán hoặc tự động điều khiển các máy móc; máy tính, máy điện toán. The quarterly reports have been processed by computer các bản báo cáo hàng quý đã được xử lý bằng máy điện toán. A digital computer, máy tính số, computer programmer, người lập trình máy tính. Siêu máy tính : Big iron, large-scale computer, mainframe computer, number cruncher, supercomputer, superscale computer. Supermicrocomputer, siêu máy vi tính.  EEG : điện não đồ (electroencephalogram). Encephalogram, electroencephalogram (EEG). Phep ghi dien nao. The technique for recording the electrical activity from different parts of the brain and converting it into a tracing called an electroencephalogram (EEG). The machine that records this activity is known as an encephalogram. The pattern of the EEG reflects the state of the patient's brain and his level of consciousness in a characteristic manner. Electroencephalogram is used to detect and locate structural disease, such as tumours, in the brain. It is also used in the diagnosis and management of epilepsy. Phep ghi dien nao, ky thuat ghi hoat dong cua dien cua cac phan nao va chuyen thanh bieu do goi la dien nao do (EEG). Thiet bi ghi nhung hoat dong nay goi la dien nao ki. Dien nao do phan anh trang thai nao va muc do nhan thuc cua benh nhan theo mot cach dac biet. Phep ghi dien nao dung phat hien va dinh vi benh cau truc trong nao, thi du cac khoi u, cung dung chuan doan va xu ly dong kinh.                                             ENCEPHALOGY - NAO BO HOC Brain,  (nghĩa bóng) intelligence, sense,  spirit,  mind : óc, Khối mềm, trắng đục chứa trong hộp sọ của người và động vật: nhức óc. óc con người, biểu trưng cho nhận thức, ý thức, tư tưởng: óc sáng tạo óc địa vị. Có óc phiêu lưu mạo hiểm. To have a spirit of adventure. Có óc hài hước. To have a good sense of humour. Nghĩ nát óc to puzzle one's brains. spirit, mind. Có óc minh mẫn to have a clear mind. Sóng não. Brain wave. Bị tổn thương não. Brain-damaged. Tai biến não. Brain accident cerebral. Chảy máu não. Nhũn não. Encephalogy, não bộ học.  Ego : ( in psychoanalysis) the part of the mind that develops from a person's experience of the outside world and it is most in touch with external realities. In Freudian terms the ego is said to reconcile the demands od the *id (the instinctive unconsciousmind), the *superego (moral conscious), and reality. Tiem thuc, trong phan tam hoc, phan tam tri phat trien tu kinh nghiem cua mot nguoi ve the gioi ben ngoai va tiep xuc nhieu nhat voi cac ngoai thuc the. Trong thuat ngu cua Freud ego dieu hoa cac doi hoi cua *id (vo thuc), superego* (y thuc), va thuc te.  -----------------------------------------------------------------------------                                                                               MO XE BAN GHI SUY NGHI Não là một cơ quan phi thường. Nó không chỉ kiểm soát, nhưng cũng bị kiểm soát bởi các tâm trạng của chúng ta.  Diplomatic memorandum : Giác thư, Văn kiện ngoại giao của chính phủ một nước gửi chính phủ một nước khác để biểu thị thái độ đối lập về một vấn đề, nhằm mục đích đấu tranh, yêu sách. Bản ghi.  Official correspondence : Công văn, Giấy tờ trao đổi, liên hệ công việc của cơ quan nhà nước: gửi công văn xuống các cơ sở của Bộ. Correspondence : Sự xứng nhau, sự tương ứng, sự phù hợp, thư từ, quan hệ thư từ, thư từ qua lại.  To be in (to have) correspondence with someone, trao đổi thư từ với ai, liên lạc bằng thư từ với ai. To do (to attend to) the correspondence, viết thư. Correspondence clerk, người giữ việc giao thiệp bằng thư từ, người thư ký. Correspondence class, lớp học bằng thư, lớp hàm thụ. To be in correspondence with someone. To enter into correspondence with someone. To have correspondence with someone, Trao đổi thư từ với ai, liên lạc bằng thư từ với ai. She has a lot of correspondence to deal with, chị ấy có cả một lô thư từ cần giải quyết. Correspondence clerk, thư tín viên, nhân viên phụ trách thư tín.  Switchboard : Tổng đài điện thoại, a switchboard operator,nhân viên điều khiển tổng đài. On duty at the switchboard, trực tổng đài điện thoại. Switchboard, telephone exchange, central. Đêm qua ai trực tổng đài? Who was on duty at the switchboard last night? Who was the operator last night? Gọi hỏi tổng đài. To call/phone directory enquiries. Khỏi qua tổng đài There is no need to go through the switchboard. It is not necessary to go through the switchboard. Người trực tổng đài. Switchboard operator, operator Cú điện thoại gọi qua người trực tổng đài cho một người khác và tính tiền từ lúc người đó trả lời. Person-to-person call. Local exchange, tổng đài địa phương.  Telegraph exchange, tổng đài điện báo.  To take notes : Ghi chép, Viết lại điều mình nghe được, đọc được. Ngồi trong lớp, em ấy ghi chép đầy đủ lời thầy dạy. To operate, to dissect, to anatomise : Mổ xẻ, dùng dao đặc biệt để phẫu thuật, Bác sĩ ấy đã quen mổ xẻ từ nhiều năm nay. Phân tích từng chi tiết của một vấn đề để làm rõ sự thật. Vấn đề đó đã được hội nghị mổ xẻ kĩ càng. (Quan su) Hanh quan.  Vocabulary :  Brain, intellect : Trí óc, Óc của con người, coi là biểu trưng của khả năng nhận thức, tư duy. Mở mang trí óc. Trí óc minh mẫn. Lao động trí óc. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, lao dong tri oc, lao dong chan tay duoc hieu nhu the nao.  Ke vao buoc vao tri oc ta hoi nao ta khong biet, ke do mo lop day hoc, co nhieu hoc vien cua ke do.  ------------------------------------------------------------------------------                                            PHAN DOC HIEU BAO CHI Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT http://cand.com.vn/Cong-an/Xay-dung-luc-luong-CaNd-trong-sach-vung-manh-xung-dang-la-luc-luong-nong-cot-trong-su-nghiep-bao-ve-aNTT-362213/ http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-xay-dung-luc-luong-cong-an-nhan-dan-trong-sach-vung-manh-gan-dan-sau-sat-co-so-559643 Phát huy tốt nhất hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi được sắp xếp kiện toàn (*) http://www.sggp.org.vn/phat-huy-tot-nhat-hieu-luc-hieu-qua-hoat-dong-cua-bo-may-sau-khi-duoc-sap-xep-kien-toan-568886.html Kỷ niệm 39 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam http://www.sggp.org.vn/ky-niem-39-nam-ngay-chien-thang-chien-tranh-bao-ve-bien-gioi-tay-nam-492535.html https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chiến_tranh_biên_giới_Tây_Nam https://vov.vn/the-gioi/ho-so/bai-hoc-xuong-mau-tu-che-do-diet-chung-pol-pot-khmer-do-355913.vov Triết lý giáo dục Việt Nam là gì? https://vnexpress.net/goc-nhin/triet-ly-giao-duc-viet-nam-la-gi-2984150.html http://enternews.vn/triet-ly-giao-duc-cua-viet-nam-la-gi-139930.html https://www.tienphong.vn/giao-duc/triet-ly-giao-duc-viet-nam-hoc-de-lam-quan-762230.tpo Triết lý tam không.  See no evil, hear no evil, Speak no evil.  Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động, nghĩa là không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy.  https://www.giaoduc.edu.vn/triet-ly-tam-khong.htm Cong dan, robot sophia lan dau tien den Vietnam.  https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/cong-dan-robot-sophia-dau-tien-den-viet-nam-462759.html AI hủy diệt loài người? https://www.tienphong.vn/toi-nghi/ai-huy-diet-loai-nguoi-1207360.tpo https://congnghe.tuoitre.vn/tri-tue-nhan-tao-se-bao-ve-nhan-loai-theo-cach-nao-20170919160854423.htm Chủ động thông tin, không để mạng xã hội lấn lướt http://www.sggp.org.vn/chu-dong-thong-tin-khong-de-mang-xa-hoi-lan-luot-569777.html Xây dựng chính quyền hiệu quả để phục vụ người dân tốt hơn http://www.sggp.org.vn/xay-dung-chinh-quyen-hieu-qua-de-phuc-vu-nguoi-dan-tot-hon-569788.htm Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem, lam the nao dung de he thong bo may chinh quyen khong co vet nho trong y nghi, khong co vet nho trong thai do, khong co vet nho trong hanh dong, lam the nao de nhung con nguoi trong he thong bo may chinh quyen khong co vet nho trong y nghi, khong co vet nho trong thai do, khong co vet nho trong hanh dong, lam the nao cho he thong chinh quyen trong sach, vung manh.  Vocabulary : Pure, bright : Trong sáng. Trong và sáng, không một chút vẩn đục, không một vết mờ: trời trong sáng cặp mắt trong sáng. ở trạng thái lưu giữ bản sắc tốt đẹp vốn có, không bị pha tạp. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Lành mạnh, vô tư, không chút mờ ám. Tình cảm trong sáng. Thanh khiết, thuần khiết,trong trắng, trinh bạch, đức hạnh (nhất là về tình dục). Pure conscience,  lương tâm trong trắng, as pure as the driven snow, hết sức trong trắng. Pure air, không khí trong lành. Pure water, nước tinh khiết. Pure gold, vàng nguyên chất. Trong trẻo, rõ ràng, không run rẩy (về âm thanh), trong sáng, rõ ràng, mạch lạc (về cách hành văn...).                                        BAO LUC TINH DUC - SEX VIOLENCE  Người phụ nữ ly dị sau 20 năm làm 'nô lệ tình dục' của chồng. https://vnexpress.net/doi-song/nguoi-phu-nu-ly-di-sau-20-nam-lam-no-le-tinh-duc-cua-chong-3733681.html Nạn xâm hại tình dục - góc khuất bị lãng quên ở Nhật. https://vnexpress.net/the-gioi/nan-xam-hai-tinh-duc-goc-khuat-bi-lang-quen-o-nhat-3693557.html Bạo lực tình dục: Nhiều người đau đớn “chiều” chồng. http://danviet.vn/gia-dinh/bao-luc-tinh-duc-nhieu-nguoi-dau-don-chieu-chong-726485.html Bạo lực tình dục - sự thật nhức nhối từ buồng ngủ https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/bao-luc-tinh-duc-su-that-nhuc-nhoi-tu-buong-ngu-20161202152620235.htm Rất sợ tình dục. http://www.cuasotinhyeu.vn/suc-khoe-360/adam/van-chuyen-nuoc-mat-dan-ong-tren-goi-119808.html ------------------------------------------------------------------------------                                                               TU HINH Vocabulary :  Tu hinh, bi ket an tu hinh. To be under sentence of death; to be condemned/sentenced to death. ở Mỹ, người ta cho phép tử hình bằng cách treo cổ, cho lên ghế điện, cho vào phòng hơi ngạt, xử bắn (riêng ở Utah thôi )hoặc tiêm độc dược. In the United States, the death penalty is authorized by hanging, electrocution, gas chamber, firing squad (only in Utah), or lethal injection Co vi noi ho biet truoc ngay, gio ta qua doi. Co vi noi Pham Phuong Thao bi tu hinh. Co vi noi Truong Tan Sang tron dau cho khoi cac nganh nghe.  Co vi noi may bi khung, pha cac trang web.  Co vi nghi, dat nuoc may se noi may bi khung.  Co vi noi ....la internet cua Thailand khong chiu tat.  Co vi noi  toan bo Bo Ngoai Giao choi may. Co vi noi cac nha nuoc can cu vao giay to cua chinh quyen.  Co vi noi ong Truong Vinh Trong giau het thomg tin cua may khong cho bat ky dang vien nao biet het.  Co vi noi, xong vu viec nay ong Dung den nha may lay sung ban chet may. Co vi noi, xong vu viec nay ho se tra dua tung van de mot.  Co vi noi, sau nay bon chung no su dung thong tin nay cua  ta choi Ta,  dap ta. Co vi noi Tran Trong Kim o Hai Phong chay dau... Co vi noi ho dang day hoc cho ke khac.  Co vi noi Phan Van Khai chet do tu sat.  Co vi noi cac Bo Truong cua cac bo nganh tu chuc vu deu lien quan den ta.  ....Cong chua nuoc Laos tang ta thanh kiem de chat dau cong san.  Co vi noi ho khong phai la vi tien, ho khong muon cho ai roi khoi ho.  Co vi noi nguoi viet khong duoc doc lap, doc lap se bi giet chet. Co vi noi gia dinh thang Nguyen Van Giau no ban nha roi khoi govap.... Co vi noi ....la cua internet Trung Quoc, Mi cua Facbook.  Co vi noi ho yeu cau tha bo me may o Duc - German ra.  Khi ta ve nuoc, co vi noi, o nha, khong roi khoi nha 300 met, ba thang sau bo me may o Mi sang Vietnam don may ve.  Co vi noi, dung cho ai biet cha me ruot may o dau, ho se bien cha me ruot may giong nhu may day.  Co vi noi thang Vo Van Thuong no chay tron di dau roi.  Co vi noi thang Duong Trung Quoc no giet may khong duoc.... Co vi noi Nguyen Quan khong phai la lanh dao, la bon pha nuoc... Co vi noi Truong Vinh Trong no o Quan khu 9... Co vi noi thang Nguyen Tan Dung phai tu hinh, do chinh phu Mi noi. Co vi noi ho lam giay to mang ten cac thanh vien trong gia dinh ta o nuoc ngoai. Co vi noi 300 sinh vien cua truong Swiss Hotel Managerment School se giong may.  Co vi noi Nguyen Thanh Tai cung cap danh ba dien thoai cua so 0909747879 cho... Co vi noi chinh thang Ngo Bao Chau tron o dau do trong nuoc may, no choi may lien tuc.  Co vi noi nuoc may giet Vua theo Mi, khong cho ai biet, do la dap an. Co vi noi ca nuoc Mi muon nuoc may khong cho ai biet.  Co vi noi thang Hoang Trung Hai no tron khoi nuoc Uc roi.  Co vi noi ta bi ung thu kinh mach, suy tim, dan den chay mau nao.  Co vi noi Le The Hung, Nguyen Thi Hong Quyen, Pham Thi Hai Nguyen la ba dua dau tien cua Thanh Uy Thanh phonHo chi minh. Nguyen Thi Kim Ngan noi Nong Duc Manh va Nguyen Manh Cam ngoi tu muc xuong. Co vi noi vi sao dat nuoc may khong giup do cho may. Co vi noi dat nuoc may chi co may cach mang. Ke nay o ben trong dau ta noi nhu vay, may da doc lap tu do, khong co ai xam luoc may.  Ta noi doc lap, ke trong ta noi ta phan quoc, phan dong. Co vi noi da biet ta ung thu nao, tra tan ta lien tuc, ung thu tim tra tan ta lien tuc.  Ke vao ben trong nao tu khi nao ta khong biet, noi muon dat nuoc monh doc lap Co vi noi bon chung o Hang chau, Thuong Hai, Trung Quoc. Co vi noi chinh thang Nguyen Tan Dung no giam cam bo me may. Co vi noi vi sao bo me ruot may bi bat giam. Co vi noi Ngo Bao Chau di tu.  ...Nguyen Quan noi ban chet bon kieu Mi va cong an quan Thu duc. Co vi noi thang Dam Vinh Hung di tu muc xuong.  Co vi noi tat ca deu phai boi thuong... Co vi noi nguoi nha cua Hochiminh cuop tai san gia dinh may. Co vi noi thang Truong Trinh tiep tuc hai chet cha me may day.  Ke vao buoc vao tri oc ta hoi nao ta khong biet, ke do mo lop day hoc, co nhieu hoc vien cua ke do.  Co vi noi, loi ta noi duoc dich sang 500 thu tieng.  Co vi noi dat nuoc may se co ke hoach voi may trong tuong lai. Co vi noi do la thiet bi giet chet gia dinh may, ca mot dan toc may, cu nguoi nay chet di, roi lai tiep nguoi khac..... Co vi noi nha nuoc may se hai chet cha me may trong tuong lai. Co vi noi giet Vua duoc cac nha nuoc cong nhan. Co vi noi tap doan vien thomg viettel pha san di. Co vi noi Truong Vinh Trong cam thiet bi giet nguoi. Co vi noi Vien Han Lam Khoa Hoc Han Quoc dich ra nam  ban gui di cac nganh nghe.  .....v...v... ------------------------------------------------------------------------------                                  HEARING - REMEMBER - NGHE - NHO Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, neu cac vi dat minh vao ta, cac vi nghe, cac co hieu co biet gi ho noi gi khong, doi voi ke ma cac vi khong biet, khong co khuon mat. Neu vi nao im lang lang nghe o trong dau ta, tung nguoi mot den gap ta noi gi ve ta, va gia dinn ta, dat nuoc,....v...v....o trong dau, ben trong  co, o trong bung, suot bao nam qua.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem, doi voi nguoi viet, nghe tieng viet o trong dau, lieu ho cho rang nguoi noi ngon ngu tieng viet la nguoi ngoai quoc khong. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho cua cac vi xem, trong qua khu cua ta, ta da tung xe nat quyen sach Bo Noi  Vu, Quyen sach Gia dinh, Ban Be, Dat nuoc, con nguoi cua Ba Nguyen Thi Binh, vo nhau nat tung trang giay trong 2 quyen sach do, de chui dit, lau dit, hoac nhom bep nau cam lon, hoac dem ban dong nat khong. Cac vi da chung kien thay hai quyen sach do muc nat hoac am moc, moi mot an sach trong nha ta chua.  ------------------------------------------------------------------------------                                     HO CHI MINH GIET VUA NAM XUA Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, Vi Vua nao cua Vietnam bi nhan vat Hochiminh giet chet nam xua. Ta tiep nhan cau noi Hochiminh giet vua nam xua cua vi nao o ben trong oc cua ta, vao ngay may, thang may, nam  may, gio may, phut may, giay may, o dau.                                                  MEMORY - TRI NHO Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co tri nho - memory cua nhan vat Hochiminh khong. Cac vi co ton sung, ton kinh ky uc cua nhan vat Hochiminh khong.  Viec nghe, nhin, noi, nghi, viet, doc, nho, nem, ngui, so, cam nhan, cam giac, cam xuc, nhan biet, hieu, biet, nhan thuc, xu ly, giac chiem bao, ......v...v....cua nhan vat Hochiminh khi nhan vat nay o nuoc ngoai - abroad nhu the nao.  Viec nghe, nhin, noi, nghi, viet, doc, nho, nem, ngui, so, cam nhan, cam giac, cam xuc, nhan biet, hieu, biet, nhan thuc, xu ly, giac chiem bao, .....v...v....cua nhan vat Hochiminh khi nhan vat nay o trong nuoc - home the nao.                                                   HOME - ABROAD                                 TO BE AT HOME IN A SUBJECT                                       A HOME TRUTH - HOME LIFE  Vocabulary : Indigenous : Bản xứ, nội địa, trong nước, địa phương, bản địa. (indigenous to something) vốn thuộc về mộtnơi nào đó,bản xứ, bản địa.Kangaroos are indigenous to Australia. Chuột túi là loài bản địa ở Ôxtrâylia. indigenous language/culture, ngôn ngữ/văn hoá bản xứ. In water. Chất này có thể hoà tan trong nước hay không? Is this substance soluble in water?. Is this a water-soluble substance?home,  inland, domestic. Tin trong nước Home news. Huy động tối đa sức mạnh vật chất và tinh thần của mọi người Việt Nam trong nước và ở nước ngoài. To mobilise to the highest degree the material and moral strength of all Vietnamese at home and abroad. Home : Nhà, chỗ ở, nhà, gia đình, tổ ấm, quê hương, tổ quốc, nơi chôn nhau cắt rún, nước nhà, chỗ sinh sống (sinh vật), nhà (hộ sinh...), viện (cứu tế, dưỡng lão...), trại (mồ côi...). Home is where you live. convalescent home. Trại điều dưỡng. Orphan's home, trại mồ côi. To be (feel) quite at home. Cảm thấy hết sức thoải mái tự nhiên như ở nhà, không cảm thấy bị lạc lõng. To be at home in a subject. Thành thạo (thông thạo, quen thuộc, biết rõ) một vấn đề. A home from home. Một nơi mình cảm thấy ấm cúng như gia đình mình, home is home, be it ever so homely. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.  One's last (long) home, nấm mồ, nơi an nghỉ cuối cùng. Charity begins at home trước khi thương người, hãy thương lấy người nhà mình. To eat sb out of house and home, ăn đến nỗi ai phải sạt. There's no place like home, không đâu bằng ở nhà mình. Make yourself at home, xin anh cứ tự nhiên như ở nhà. The pleasures of home, thú vui gia đình. a question, một câu hỏi trúng vào vấn đề. A  home truth,  sự thật chua xót chạm nọc ai. Home life, đời sống gia đình. For home use, để dùng trong nhà. To have neither hearth nor home, không cửa không nhà To be at home, ở nhà. Not at home: không có nhà, không tiếp khách.  Foreign country, Abroad : Nước ngoài, Làm ăn với nước ngoài,To do business with foreign countries. Ông ta sống ở Pháp đã lâu, nhưng lúc nào cũng xem Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình ảnh của quê hương và là nguồn động viên cho cuộc sống cô đơn của mình ở nước ngoài. He has long lived in France, but always regards President Ho Chi Minh as an image of his homeland and a source of encouragement for his solitary life in a foreign country. Họ khuyến khích các ngân hàng của họ đầu tư ra nước ngoài. They encouraged their banks to make investments abroad; They encouraged their banks to invest abroad/in foreign countries. Gửi sinh viên ra nước ngoài (để ) học công nghệ của phương Tây. To send students abroad for training in Western technology Những cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài. Overseas job opportunities. Job opportunities abroad. Foreign, overseas. Thị trường nước ngoài. Overseas wmarket. Họ có phải là chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam hay không? Are they overseas/foreign experts in Vietnam ?         THE EXHIBITION AND OUR BODY - THE UNIVERSE WITHIN                     BODIES REVEALED - BODY EXPLOREATIONS                                 MYSTERIES OF THE HUMAN BODY                      CO THE CHINH LA NHA, NHA TU VA MO CHON                           BODY IS HOME, A PRISON AND A GRAVE Triển lãm cơ thể người lần đầu tổ chức ở TP HCM Xương người, nội tạng, cơ thể phụ nữ mang thai... được nhựa hóa, trưng bày như tác phẩm điêu khắc, gây chú ý với khán giả. https://vnexpress.net/giai-tri/trien-lam-co-the-nguoi-lan-dau-to-chuc-o-tp-hcm-3769625.html https://m.thanhnien.vn/van-hoa/tranh-cai-trien-lam-noi-tang-va-co-the-nguoi-979216.html https://vnexpress.net/giai-tri/trien-lam-co-the-nguoi-lam-day-song-nhieu-thanh-pho-lon-3773239.html https://vnexpress.net/giai-tri/ngung-trien-lam-co-the-nguoi-tai-tp-hcm-3774169.html https://vnexpress.net/giai-tri/trien-lam-co-the-nguoi-o-tp-hcm-gay-tranh-cai-ve-khoa-hoc-va-dao-duc-3773249-p4.html Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem cac dan toc thuoc dia bi ap buc nhu the nao, bi si nhuc the nao, bi boc lot the nao, cac vi viet ra giay.  Vocabulary : Colony : Thuộc địa, Thực dân địa. Nước bị một nước đế quốc chiếm để khai thác nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa. Một thuộc địa cũ của Pháp. A former French colony. 13 thuộc địa ly khai nước Anh và tiến hành Chiến tranh giành độc lập đã trở thành 13 tiểu bang đầu tiên. The 13 colonies that seceded from Great Britain and fought the War of Independence became the 13 original states. Chiếm châu Phi và nhiều vùng ở châu á và Thái Bình Dương làm thuộc địa. To colonize Africa and parts of Asia and the Pacific. Các dân tộc thuộc địa. Colonial peoples. Thuộc địa, kiều dân, khu kiều dân, khu (những người cùng nghề). (động vật học) bầy, đàn, tập đoàn. A colony of ants, đàn kiến. (thực vật học) khóm, cụm.  Colonist : Thực dân, Chủ nghĩa thực dân (nói tắt). Ách thực dân. Chính sách thực dân.  Người ở nước tư bản, thuộc tầng lớp bóc lột, thống trị ở nước thuộc địa, trong quan hệ với nhân dân nước thuộc địa (nói khái quát). Một tên thực dân cáo già. Chính sách thực dân . Colonial policy. Người Anh bị mất các thuộc địa ở Bắc Mỹ năm 1776, nhưng nước Anh vẫn là một cường quốc thực dân đáng kể. The British lost their North American colonies in 1776, but Great Britain remained an important colonial power colonialism. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. The resistance war against French colonialism/French colonialists. Chủ nghĩa thực dân từng là đề tài tranh cãi sôi nổi về đạo đức và chính trị. Colonialism has been the subject of intense moral and political controversy. Tên thực dân, người đi khai hoang, người định cư đất mới ((cũng) colonizer).  Người cùng khổ. Le Paria.  Người cùng khổ (tiếng Pháp: Le Paria) là tờ báo được xuất bản vào năm 1922 tại Paris, nước Pháp, cơ quan chủ quản là "Hội Hợp tác Người cùng khổ", trực thuộc Hội Liên hiệp Thuộc địa, người sáng lập tờ báo là Nguyễn Ái Quốc đồng thời cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đến tờ báo này (chủ nhiệm kiêm chủ bút).[1] Báo được in ba thứ tiếng: Pháp, Ả Rập và Trung Quốc. Số đầu tiên ra ngày 1 tháng 4 năm 1922, Người cùng khổ đã đăng lời nói đầu tuyên bố rằng báo này "là vũ khí để chiến đấu, sứ mạng của nó đã rõ ràng: Giải phóng con người". https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Người_cùng_khổ Le Paria là tiếng nói của quần chúng bị áp bức.  Các bạn Pháp, các đồng bào ở thuộc địa cư trú trên đất Pháp, các anh em bản xứ ở các thuộc địa, hãy đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi. Hãy làm việc cho Le Paria, cho sự diệt trừ chế độ độc đoán chống lại bọn cá mập thực dân! Sự nghiệp giải phóng những người bị ngược đãi muôn nǎm! Sự nghiệp giải phóng nhân dân bản xứ muôn nǎm! https://tuoitre.vn/ky-niem-bao-le-paria-206584.htm Vocabulary : To oppress : áp bức. đè nặng, đàn áp. Đè nén và tước hết mọi quyền tự do. Ách áp bức. áp bức các tộc người thiểu số. To oppress the ethnic minorities. Các dân tộc bị áp bức. The oppressed nations. đả đảo nạn áp bức chủng tộc! down with the racial oppression! Kẻ áp bức và kẻ bị áp bức, the oppressor and the oppressed. Kẻ áp bức và kẻ bị áp bức. The oppressor and the oppressed. áp bức giai cấp. Class oppression. Oppressed with poverty, sự nghèo khổ đè nặng.  To play someone down : Sỉ nhục, Xấu xa, nhục nhã, đáng hổ thẹn. Làm những điều sỉ nhục. Không biết sỉ nhục.Làm cho phải thấy nhục nhã. Bị trước đám đông. Những lời sỉ nhục. Dishonour : Sự mất danh dự, sự ô danh, sự ô nhục, sự nhục nhã, sự hổ thẹn. Làm mất danh dự, làm ô danh, làm nhục, làm hổ thẹn, làm nhục, làm mất trinh tiết (một người con gái...). Ignominious : xấu xa, đê tiện, đáng khinh. An n ignominious behaviour. Một hành vi đê tiện, nhục nhã, ô nhục. An ignominious defeat. Một sự thất bại nhục nhã Ignoble : đê tiện, ti tiện. An ignoble action. Một hành động đê tiện, ô nhục, nhục nhã. An ignoble capitulation, sự đầu hàng nhục nhã. (từ hiếm,nghĩa hiếm) ở địa vị hèn mọn, ở địa vị thấp hèn, (thuộc) tầng lớp hạ lưu).  To maltreat, to ill-treat : Ngược đãi. Đối xử tàn tệ, nhẫn tâm. địa chủ ngược đãi nông nô, con ở. Child abuse, ngược đãi trẻ em. Ngược đãi, bạc đãi, hành hạ đối xử tàn tệ, dùng sai, lạm dụng.  To liberate, to free : Giải phóng, I đg. 1 Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nước ngoài nô dịch, chiếm đóng. Giải phóng đất nước. Phong trào giải phóng dân tộc. Khu giải phóng (khu vực đã được giải phóng). 2 Làm cho được tự do, cho thoát khỏi địa vị nô lệ hoặc tình trạng bị áp bức, kiềm chế, ràng buộc. Giải phóng nô lệ. Giải phóng phụ nữ. Giải phóng sức sản xuất. 3 Làm thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở. Kéo cây đổ sang một bên để giải phóng lối đi. Thu dọn vật liệu rơi vãi, giải phóng mặt bằng. Giải phóng xe nhanh để tăng khả năng vận chuyển. 4 Làm cho thoát ra một chất nào đó hay năng lượng. Phản ứng hoá học giải phóng một chất khí. Nguyên tử giải phóng năng lượng của nó. - II d. (kng.). quân (nói tắt). Tiếp tế cho giải phóng. Anh lính giải phóng. National liberation. Giải phóng dân tộc. To emancipate slaves,  giải phóng nô lệ. Ideological liberation, giải phóng tư tưởng. Các sắc lệnh cải cách ruộng đất và giải phóng phụ nữ. Land reform and women's emancipation decrees. Energy release, giải phóng năng lượng. Tha, thả, giải phóng, phóng thích, cho tự do.  The man in the street, the public, the people, the populace, the masses, the many, folks : Quần chúng, Nhân dân đông đảo, được sự ủng hộ của quần chúng phát động quần chúng. 2. Số đông ngoài Đảng, là đối tượng lãnh đạo của Đảng. Quần chúng góp ý cho từng Đảng viên. II. tt. Có tính chất phù hợp với đông đảo quần chúng. Văn nghệ quần chúng tác phong quần chúng. To bring culture to the masses.Quần chúng đã chán ngấy những vụ xì căng đan chính trị The public have been fed up with political scandals. Quần chúng đang trông chờ chúng ta! Folks are counting on us! Nâng cao nhận thức của quần chúng To heighten public awareness. Quần chúng ngày càng ý thức rõ vấn đề. Public awareness of the problem has increased. Khó biết được phản ứng của quần chúng nhân dân ra sao. It's difficult to know what the grassroots reaction will be.  The mob : Dân chúng, quần chúng, thường dân. Mob psychology, tâm lý quần chúng. Mob law, pháp lý quần chúng. đám đông hỗn tạp, bọn du thủ du thực. Tấn công, phá phách, kéo ồ vào (đám đông người, quần chúng) The grassroots : (thông tục) những người dân thường (đối lại với những người có quyền hành), (nói chung) thường dân. We must not forget about the grassroots. Chúng ta không được quên dân chúng, dissatisfaction at the grassroots. Sự bất mãn trong dân chúng. Nền tảng, cơ sở.                         THE COLONIALIST - THE YOKE OF SLAVERY - RULE YOKE. Yoke : ách, Đoạn gỗ cong mắc lên cổ trâu bò để buộc dây kéo xe, cày, bừa. Bắc ách quàng ách vào cổ trâu tháo ách. Gông cùm, xiềng xích. ách áp bức ách đô hộ phá ách kìm kẹp. Tai hoạ việc rắc rối phải gánh chịu: ách giữa đàng quàng vào cổ (tng.) ách giặc giã cướp bóc. Ngăn, chặn lại, làm cho phải ngừng, dừng lại.  ách xe giữa đường để hỏi giấy tờ ách việc sản xuất lại chờ lệnh mới.  Chuyến đi du lịch nước ngoài bị ách rồi. (Bụng) bị đầy ứ gây khó chịu: ách cả bụng vì ăn quá nhiều no ách. ách thống trị . Ruling yoke. ách nô lệ. The yoke of slavery. ách thực dân. The colonialist yoke. Đặt ách lên con trâu, lồng con trâu vào ách. To put a yoke on a buffalo.  ------------------------------------------------------------------------------             OUTSIDE WORLD - AFTER WORLD -  INSIGHT STATE                                                           INSIDE WORLD Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, tu ngu outside world, inside world, insight state, after world, inside world duoc dich sang ngon ngu tieng viet nghia la gi.  ------------------------------------------------------------------------------                                LET'S BEAUTY - PHEP MAU THAM MY                                         PLASTIC SUGERY TV SHOW                                 BEFORE FACE AND AFTER FACE Chương trình thực tế nổi tiếng "Let's beauty" của Hàn Quốc được biết đến như một chương trình dành những đãi ngộ đặc biệt giúp đỡ những con người có ngoại hình xấu xí trở nên xinh đẹp để có cuộc sống tốt đẹp hơn. http://phimhanhdonghay24h.blogspot.com/2014/10/phep-mau-tham-my-let-beauty-tap-2.html https://myseoulsecret.com/let-me-in/ Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, vao ngay nao, thang nao, nam nao, gio nao ta tung co y nghi la se den Han Quoc de lam dep. Ta tim kiem thong tin gi o Han Quoc. Sau khi ta xem let's beauty show on TV, ta nghi gi. Co phai chuong trinh phep mau tham my - let's beauty ta rat thich thu xem canh nhung thi sinh lot xac, nhung thi sinh tai sinh va ngam nhin ho that lau khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                                   FOOD PARADISE https://www.travelchannel.com/shows/food-paradise https://www.cookingchanneltv.com/shows/food-paradise                                Y NGHIA BAI HOC - CONG THUC MON VIET https://www.huongnghiepaau.com/hoc-nau-an/mon Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta hoc duoc gi, ta ghi lai gi sau khi ta xem kenh nau an, kenh thien duong am thuc. Ta nhin ho nau an, ta co lam duoc giong nhu ho khong. Trong qua khu ta da tung tham gia khoa hoc nau an bao gio chua. Ta co biet tu nau an cho minh va nau an cho nguoi khac khong.                                          THANH AN CONG SO SHOWS Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta thu nhan kien thuc gi tu Ms. Yeah. Vocabulary :  To record : Ghi lại. Sử sách ghi lại là có 30. 000 chiến binh tham dự trận đó History records that 30,000 soldiers took part in that battle. Re-enter, register, restore, rewrite, write-back.  To study, to learn, to read : Học, nghe thấy, được nghe, được biết, học tập, nghiên cứu. Thu nhận kiến thức, luyện tập kĩ năng được truyền giảng hoặc từ sách vở. Học nghề học văn hoá. Đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm cho nhớ, học bài học thuộc lòng. Học nghề y tá / sư phạm. To train as a nurse/teacher. Nàng học chung lớp với tôi. She attends the same course as me Anh có học bà ấy bao giờ chưa? (Anh có bao giờ là học trò của bà ấy chưa?)  Have you ever studied under her?. Anh học tiếng Anh bao lâu rồi? How long have you been taking English lessons?. How long have you been learning English? Học sửa xe gắn máy. To learn (how) to repair motorcycles. ------------------------------------------------------------------------------                                                  THE WRATH OF GOD                                    VESSELS (CHILDREN) OF WRATH Vocabulary :  To change one's look : Lột xác.  To reprocess : Tái sinh, chế biến lại, tái gia công, tái xử lý, xử lý lại.  To recycle : Tái sinh (vật liệu đã dùng để dùng lại). To recycle newspaper. Tái sinh giấy báo (tức đem tẩy mực, nghiền nhão thành giấy), phục hồi, tái chế (sản phẩm tự nhiên). Recycled glass, thủy tinh tái chế (tức phục hồi lại từ xử lý chai lọ cũ). Sự quay vòng. Sự tái chu chuyển. Sự tái tuần hoàn. Chu trình lặp lại, lặp lại chu kỳ. When items are recycled, they are re-used. For example, used paper can be recycled into new paper. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta mua quyen sach Recycling bao nhieu tien, mua no vao ngay thang nam nao, o dau.                                                     RECYCLING BOOK What will we do when there is nowhere to put our rubbish? Every day, all over the world, people drop cans, boxes, paper, and bottles into bins and never think about them again. And the rubbish mountains get bigger and bigger. But there is another way – a way that makes old paper into houses, broken bottles into jewellery, and old cans into bridges. Anyone can recycle – it's easy, it saves money, and it's a way to say, 'I care about the Earth.' Saving the world starts with you – here and now. https://moly.hu/konyvek/sue-stewart-recycling-oxford-bookworms To regenerate : Tái sinh, phục hồi, phục hưng (nhất là về đạo đức, tinh thần). To regenerate the society, phục hưng xã hội . Tự cải tạo được cải tạo về đạo đức, được cải tạo về tinh thần. A regenerate society. Một xã hội được phục hưng.  đầu thai, hoàn nguyên, tái tạo, tạo lại, xây dựng lại, phục hồi lại.                          TO REGERATE DAMEGED ORGANS OR TISSUES.  Rebirth : Sự sinh lại, sự hiện thân mới. Lại sinh ra đời một lần nữa sau khi đã chết, theo thuyết của nhà Phật. Tái sinh chưa dứt hương thề, Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Chế tạo lại từ những vật đã hỏng. Cao su tái sinh. Một kiếp sống nữa, kiếp sau cũng như nói lai sinh. Tái sinh những cơ quan hoặc mô đã bị huỷ hoại. To regenerate damaged organs or tissues.  Indignant : Căm phẫn, phẫn nộ, công phẫn, đầy căm phẫn. To be (feet) indignant at something. Phẫn nộ về việc gì. An indignant protest, một lời phản đối đầy công phẫn. Waves of indignation, những làn sóng phẫn nộ. To arouse somebody's indignation. Khiến cho ai rất căm phẫn. Căm hờn tức giận đến cao độ, thể hiện ở nét mặt, thái độ, cử chỉ, hành động...Hết sức phẫn nộ, in a high dudgeon Indignity : Sự sỉ nhục, sự làm nhục. To treat somebody with indignity. Làm nhục ai.  Irritation : Sự làm phát cáu, sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức. (sinh vật học) sự kích thích. (y học) sự kích thích, sự làm tấy lên, sự làm rát (da...) Chafe : sự chọc tức, sự trêu tức; sự nổi cáu, sự nổi giận. To be in a chafe, nổi cáu, nổi giận. Chà xát, xoa (tay cho nóng). Bực mình, cáu tiết, phát cáu, nổi giận.  Wrath : Sự phẫn nộ, sự tức giận tột bực. The wrath of God. Sự phẫn nộ của Chúa. Vessels (children) of wrath, những kẻ sẽ bị trời tru đất diệt.                                             THE FIRE OF PATRIOTISM  Fire : lửa, ánh lửa. To set fire to something. To set something on fire, đốt cháy cái gì. Ngọn lửa (nghĩa bóng), sự hăng hái, nhiệt tình, sự sốt sắng, sự vui vẻ hoạt bát. The fire of patriotism, ngọn lửa yêu nước, sự xúc động mạnh mẽ, nguồn cảm hứng, óc tưởng tượng linh hoạt. Vật cháy phát ra ánh sáng và nhiệt,  đốt lửa Lửa cháy rực trời. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm sôi động, nóng bỏng, hừng hực khí thế. Lửa lòng. Frenzy : Sự điên cuồng, a frenzy of despair, sự thất vọng đến điên cuồng. (Từ hiếm,nghĩa hiếm) sự mê loạn, làm điên cuồng, làm giận điên lên.  Depressive : Làm suy nhược, làm suy yếu, người bị chứng trầm cảm. Depression, sự sút kém (về thể lực).  THE RAPID EXHAUSTION OF THE EARTH'S NATURAL RESOURCES Exhaustion : (kỹ thuật) sự hút, sự hút hết, sự làm chân không, sự rút khí tình trạng mệt lử, tình trạng kiệt sức. They were in a state of exhaustion after climbing the mountain. Họ bị kiệt sức sau khi leo núi. Sự sử dụng hết hoàn toàn, tình trạng kiệt quệ. The rapid exhaustion of the earth's natural resources tình trạng tài nguyên thiên nhiên của trái đất bị cạn kiệt nhanh chóng. (toán học) phép vét kiệt, phép khử liên tiếp. Sự bàn hết khía cạnh, sự nghiên cứu hết mọi mặt (một vấn đề). Exhaustion process, quá trình vét kiệt.  Exhaustive : Vét kiệt. Hết mọi khía cạnh, hết mọi mặt, thấu đáo, toàn diện an exhaustive research: sự nghiên cứu toàn diện.  Nerve : (giải phẫu) dây thần kinh. ((thường) số nhiều) thần kinh. Trạng thái thần kinh kích động. To get on someone"s nerves. To give someone the nerves, chọc tức ai, làm cho ai phát cáu. To have s fit of nerves: bực dọc, nóng nảy, khí lực, khí phách, dũng khí, can đảm, nghị lực. A man with iron nerves. A man with nerves of steel. Con người có khí phách cương cường. Con người không gì làm cho xúc động được. To lose one"s nerves, mất tinh thần, hoảng sợ. To strain every nerve, rán hết sức. (thông tục) sự táo gan, sự trơ tráo. To have the nerve to do something,  có gan làm gì. (thực vật học) gân (lá cây) (nghĩa bóng) bộ phận chủ yếu, khu vực trung tâm, bộ phận đầu não. Not to know what nerves are, điềm tĩnh, điềm đạm. Truyền sức mạnh (vật chất, tinh thần), truyền can đảm, truyền nhuệ khí. To nerve oneself, rán sức, lấy hết can đảm, tập trung nghị lực. A war of nerves, chiến tranh cân não, chiến tranh tâm lý. To hit a raw nerve, gợi lại nỗi đau buồn.  Nerveless : (giải phẫu) không có dây thần kinh, điềm tĩnh, không có khí lực, mềm yếu, nhu nhược, hèn. (thực vật học), (động vật học) không có gân (lá, cánh sâu bọ) lòng thòng, yếu ớt (văn). ......v....v....                                             THE PROCESS BY WHICH         CARTERPILARS ARE TRANSFORMED INTO BUTTERFLIES.                             QUA TRINH SAU BIEN THANH BUOM Transform : Thay đổi, biến đổi, làm biến chất, làm biến tính, biến dạng,  (to transform somebody / something from something into something) thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài hoặc tính chất của ai/cái gì, biến đổi A fresh coat of paint can transform a room. Một lớp vôi mới quét có thể làm thay đổi hẳn căn phòng. She used to be terribly shy, but a year abroad has completely transformed her. Cô ta vốn nhút nhát ghê lắm, nhưng một năm ở nước ngoài đã khiến cô ta thay đổi hẳn. The process by which caterpillars are transformed into butterflies. Quá trình sâu biến thành bướm. A complete change of climate which transformed the area from a desert into a swamp.  Sự thay đổi toàn diện về khí hậu đã biến đổi vùng này từ sa mạc thành đầm lầy.    THE FREQUENT CHANGES OF WEATHER AFFECT HIS HEALTH Affect : Làm ảnh hưởng đến, làm tác động đến,chạm đến. The frequent changes of weather affect his health. Thời tiết thay đổi luôn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy. To affect someone"s interests: chạm đến quyền lợi của ai. Làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng. The news affected him deeply. Tin đó làm anh ta rất xúc động, làm nhiễm phải, làm mắc (bệnh). To be affected by influenza, bị bệnh cúm. To be affected by cold, bị cảm lạnh (từ cổ,nghĩa cổ) bổ nhiệm. To be affected to a services, được bổ nhiệm làm một công việc gì.  To affect, To control, to rule, to govern, disturb : Chi phối, Có tác dụng điều khiển, quyết định đối với cái gì. Tư tưởng chi phối hành động. Chịu sự chi phối của quy luật kinh tế. Tư tưởng chi phối hành động, Ideology rules over behaviour. Thế giới quan của nhà văn chi phối nội dung tư tưởng của tác phẩm The writer's world outlook rules over the ideological content of the work The economic rule of socialism governs our economy. Quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa chi phối nền kinh tế nước ta.                        TO INTERFERE WITH SOMEBODY - CUONG DAM  Interfere : Giao thoa. Bắt tréo nhau. Hiện tượng xảy ra khi hai chấn động có tần số bằng nhau chồng lên nhau, có thể làm cho ánh sáng hay âm mạnh lên, hoặc yếu đi đến triệt tiêu. Gây trở ngại, quấy rầy. These goings and coming interfere with the work. Sự đi đi lại lại đó gây trở ngại cho công việc. Don"t interfere with me!: đừng có quấy rầy tôi! Can thiệp, xen vào, dính vào. To interfere in somebody"s affairs, can thiệp vào việc của ai. (vật lý) giao thoa (raddiô) nhiễu. đá chân nọ vào chân kia (ngựa). (thể dục,thể thao) chặn trái phép, cản đối phương cho đồng đội dắt bóng lên. Chạm vào nhau, đụng vào nhau. đối lập với nhau. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin được quyền ưu tiên đăng ký một phát minh (khi có nhiều người cùng xin). Can dự, can thiệp, nhúng vào, xen vào, làm nhiễu loạn.  (to interfere with something) động vào cái gì khiến xảy ra rắc rối, gây trở ngại, cản trở. Who's been interfering with the torch ? It gives no more light. Ai động vào đèn pin vậy? Nó hết rọi được rồi. To interfere with one's friend's marriage. Cản trở việc hôn nhân của bạn mình. (to interfere with somebody) quấy rầy. Don't interfere with me when I'm consulting a dictionary ! Đừng quấy rầy tôi khi tôi đang tra từ điển!. (to interfere with somebody) cưỡng dâm. (to interfere in something) (to interfere between somebody and somebody) can thiệp, xen vào, xía vào. To interfere in other people's business xía vào việc của người khác. Don't interfere in matters that don't concern you đừng can thiệp vào những chuyện chẳng liên quan đến anh. It's silly to interfere between husband and wife, xen vào chuyện vợ chồng thiên hạ là dại.                                                  ACTION OF WEATHER                                                   TAC DUNG THOI TIET Action, effect : Tác dụng, Kết quả của tác động. Một sáng kiến có tác dụng thúc đẩy sản xuất. Tác dụng giáo dục của văn học. Mất tác dụng. Phát huy tác dụng. Tác động đến, làm cho có những biến đổi nhất định (thường nói về tác động giữa các hiện tượng tự nhiên). Base với acid sinh ra muối và nước. Tác dụng vào vật một lực làm cho nó chuyển động. Tác dụng của nhiệt đối với kim loại. The effect of heat on metals. Ta hãy xem thêm hy đrô vào có tác dụng gì Let's see what effect the addition of hydrogen has. Antibiotic action, tác dụng kháng sinh. Atmospheric action, tác dụng khí trời. Solar effect, tác dụng mặt trời. Physiological effect, tác dụng sinh lý. Psychological effect, tác dụng tâm lý. Action of weather, tác dụng thời tiết. Osmotic acting, tác dụng thẩm thấu. Neurokyme, tác dụng thần kinh. Fanning action, tác dụng thông gió. The effect of light on plants, ảnh hưởng của ánh sáng lên cây cối. To effect a change: đem lại sự thay đổi. Cause and effect, nguyên nhân và kết quả. Did the medicine have any effect? Thuốc có tác dụng hay không? Influence : ảnh hưởng, tác dụng,  (H. ảnh: bóng; hưởng: tiếng dội lại) 1. Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác: ảnh hưởng của những chủ trương sai lầm (HCM). Uy tín và thế lực, Đế quốc đã mất hết ảnh hưởng ở các nước mới được giải phóng. Tác động đến, Không tỉnh táo thì chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng (PhVĐồng). .ảnh hưởng của tổ chức ấy lan rộng khắp vùng biên giới. That organization's influence spreads over the border regions,ảnh hưởng của các phương pháp mới đối với công nghệ hiện đại  the impact of new methods on modern technologies, ảnh hưởng bất lợi Adverse effect.Gây ảnh hưởng cá nhân.To cultivate one's personal influence Chịu ảnh hưởng của ai. To be under someone's influence.Không bị tác hại bởi những ảnh hưởng xấu. To be immune from evil influences. Tranh giành ảnh hưởng.To compete for ascendancy.Phát huy ảnh hưởng của mình đối với ai . To use one's influence with someone.Có ảnh hưởng đối với ai / cái gì To exert (exercise) an influence on someone/something. To influence,  to affect,  to sway. ý kiến của họ ảnh hưởng đến quyết định của tôi . Their opinion affected my decision. Climatic effect, ảnh hưởng của khí hậu. Atmospheric effects, ảnh hưởng (của) khí quyển. Effect of surroundings, ảnh hưởng môi trường. The influence of the moon (on the tides), of the climate (on agricultural production), ảnh hưởng của mặt trăng (đối với thủy triều), của khí hậu (đối với sản xuất (nông nghiệp). Bad weather influences the peddlers' business thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc làm ăn của những người bán hàng rong. His parents no longer have any real influence over him, bố mẹ cậu ấy không còn uy thế thực sự nào đối với cậu ấy. The influence of parents on their children, ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái. To use one's influence with somebody, sử dụng uy thế của mình đối với ai.  Demoralise : Phá hoại đạo đức, làm đồi phong bại tục, làm sa ngã đồi bại làm mất tinh thần, làm thoái chí, làm nản lòng.  Demonstrator : Tác nghiệp, người chứng minh, người thuyết minh người trợ lý phòng thí nghiệm. người đi biểu tình, người thao diễn. Chứng minh, giải thích, bày tỏ, biểu lộ, làm thấy rõ. Là điển hình của cái gì, chứng tỏ, biểu hiện cái gì bằng hành động. Biểu tình, biểu tình tuần hành, biểu dương lực lượng. To demonstrate in favour of something, biểu tình ủng hộ ai cái gì. Workers have already demonstrated their opposition to the plans, công nhân biểu thị sự phản đối các kế hoạch. To demonstrate strong feelings, biểu thị những tình cảm mạnh mẽ. (to demonstrate in favour of / against somebody / something) tham gia một cuộc tập dượt công khai.. để ủng hộ hoặc phản đối, biểu tình. Thousands demonstrated against the price increases, hàng ngàn người biểu tình chống tăng giá. (quân sự) thao diễn.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem, ngay thang nam nao, ta dung o duong Dong khoi, ta dung o nha tho duc ba, ta dung o buu dien thanh pho Hochiminh, dang truoc nguc ta co tam bang ghi dong chu gi, va truoc cua nha ta, ta treo bang co viet chu gi.  Inhibition :  (in physiology) the prevention or reduction pf the functioning of an organ, muscle, etc, by the action of certain nerves impulses. In psychoanalysis, an inner command that prevents one from doing something forbident. Some inhibitions are essential for social adjustment, but excessive inhibitions can severely retrict one's life. In psychology, a tendency not to carry out a specific action, produced each time the action is carried put. Uc che, trong sinh ly hoc, su ngan hay giam chuc nang cua mot co quan, mot co...v..v.. Do tac dong cua mot so xung luc than kinh. Trong phan tam hoc, mot menh lenh noi tai ngan nguoi ta khong lam mot dieu gi do bi cam doan. Mot so uc che, duoc coi nhu thiet yeu cho viec dieu hoa xa hoi, nhung neu uc che qua dang se go bo doi song con nguoi. Trong tam ly hoc, khuynh huong khong thuc hien duoc mot hanh dong dac hieu xay ra moi khi thuc hien hanh dong.  Inhibitor : a substance that prevents the occurence of a givent process reaction. See also MAO inhibitor. Chat uc che, mot chat ngan can mot tien trinh hay mot phan ung da biet khong cho xay ra. Cung xem chat uc che MAO.  To choke with anger : ức, Tức tối lắm mà đành phải nén chịu, không làm gì được, ức tận cổ mà đành chịu bó tay oan ức uất ức. Colytic : ức chế, (H. ức: đè nén; chế: bó buộc) Đè nén, kìm hãm. Có kẻ sợ người ngoài ức chế, hỏi rằng sao dũng trí để đâu (PhBChâu). (tâm) Quá trình thần kinh giúp hệ thần kinh kìm hãm hoặc làm mất đi phản xạ. Hưng phấn và là hai mặt thống nhất của hoạt động thần kinh. To restrict, to control, to suppress, to repress, to restrain, to inhibit, inhibitory, repressive.              CULTURAL REVOLUTION - CACH MANG VAN HOA Revolution : Cách mạng,  1. Cuộc biến đổi lớn trong xã hội, lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới tiến bộ hơn: cách mạng tư sản Pháp 1789. cách mạng xã hội chủ nghĩa. 2. Cuộc đấu tranh nhằm làm biến đổi sâu sắc xã hội: tham gia cách mạng. 3. Cuộc biến đổi nhằm làm thay đổi lớn, theo chiều hướng tiến bộ, trong lĩnh vực nào đó: cách mạng khoa học -- kĩ thuật một cuộc cách mạng trong sinh vật học. 4. Cách mạng tháng Tám, nói tắt: trước Cách mạng sau Cách mạng. Cách mạng tư sản pháp 1789. The 1789 French bourgeois Revolution Cách mạng tháng Tám. The August Revolution. Cách mạng trong lĩnh vực tin học. Revolution in information technology. Muốn làm được cách mạng thì thanh niên phải cách mạng con người mình trước. To carry out revolution, the youth must first carry it out in. Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá là ba bộ phận hữu cơ của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Revolution in the relations of production, technical revolution and ideological and cultural revolution are the three organic components of the socialist revolution. revolutionary. Tư tưởng cách mạng. Revolutionary ideas, revolutionary ideology. Chiến sĩ cách mạng. Revolutionary fighter. National revolution. Cách mạng dân tộc. Cách mạng tháng mười Nga. Russian October Revolution. Cách mạng tháng mười Nga là cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới. The Russian October Revolution was the world's first successful proletarian revolution. cultural revolution. Cách mạng văn hoá là một phong trào cải cách toàn diện do Mao Trạch Đông khởi xướng năm 1965 để loại trừ những phần tử phản cách mạng. The Cultural Revolution is a comprehensive reform movement initiated by Mao Ze Dong in 1965 to eliminate counter-revolutionary elements. Socialist revolution. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Democratic revolution. Cách mạng dân chủ. People's democratic revolution. Cách mạng dân chủ nhân dân.  To revolutionize : cách mạng hoá, Cách mạng hoá tư tưởng. To revolutionize ideology; to revolutionize one's thinking. Cuộc chiến đấu quyết liệt thúc đẩy quá trình cách mạng hoá quần chúng. The fierce fighting speeded up the revolutionization of the masses.                    AN INDEPENDENCE STATE - MOT QUOC GIA DOC LAP                                                      INDEPENDENT  DAY Independent : độc lập, an independent state, một quốc gia độc lập.independent research. Sự nghiên cứu độc lập. independent clause. (ngôn ngữ học) mệnh đề độc lập. không lệ thuộc, không phụ thuộc, không tuỳ thuộc. To be independent of something, không phụ thuộc vào cái gì, đủ sung túc, không cần phải làm ăn gì để kiếm sống. An independent income, tiền thu nhập đủ sung túc. Tự nó đã có giá trị, tự nó đã hiệu nghiệm. Independent proofs. Những bằng chứng tự chúng đã có giá trị danh từ. Người không phụ thuộc, vật không phụ thuộc. (chính trị) người không đảng phái, người độc lập.  Độc lập : Độc lập là quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có chủ quyền tối cao. Khái niệm "độc lập" có ý nghĩa tương phản với "nô dịch" (sự khuất phục). Khái niệm nô dịch chỉ một vùng lãnh thổ chịu sự điều khiển về chính trị và quân sự của một chính quyền ở bên ngoài. Khái niệm độc lập đôi khi cũng được dùng với nghĩa là bị điều khiển gián tiếp của một quốc gia khác có sức mạnh hơn. Độc lập có thể là tình trạng ban đầu của một quốc gia mới xuất hiện, nhưng nó thường là một sự giải phóng từ sự thống trị. Độc lập cũng có thể nói theo nghĩa phủ định: là tình trạng không bị điều khiển, cai trị bởi một thế lực khác thông qua chủ nghĩa thực dân, sự bành trướng hay chủ nghĩa đế quốc. Độc lập có thể giành được nhờ việc chống lại thực dân hóa (phi thực dân hóa) chống lại sự chia cắt. Mặc dù việc chống lại thực dân hóa (phi thực dân hóa) chống lại sự chia cắt thường trùng với việc giành độc lập, nhưng chúng không được lẫn lộn với cách mạng, khái niệm đề cập đến sự xung đột, bạo loạn lật đổ sự thống trị của chính quyền. Độc lập sẽ giúp cho nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc,không sợ hãi về những gì chiến tranh,sự xung đột, bạo loạn gây ra. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Độc_lập Tuyên ngôn độc lập (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tuyên_ngôn_độc_lập_(Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_hòa)                               INTERNATIONAL DAY OF HAPPINESS Ngày Quốc tế Hạnh phúc. International Day of Happiness.  Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan là được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống và chất lượng sống của người dân. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngày_Quốc_tế_Hạnh_phúc Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Việt Nam Với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ diễn ra sôi nổi tại Việt Nam vào Tuần lễ Hạnh phúc từ ngày 16-22/3. http://baoquocte.vn/ngay-quoc-te-hanh-phuc-tai-viet-nam-5527.html Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, Dân nước nào hạnh phúc nhất thế giới?                                                    KINH DO CUA VUA Vocabulary :  Nerves : Thần kinh, Bộ phận trong cơ thể gồm có não, tủy và các dây tỏa khắp cơ thể, chuyên việc liên hệ giữa cơ thể và môi trường sinh sống, và giữa các cơ quan bộ phận trong cơ thể với nhau. Bệnh thần kinh. Bệnh do sự rối loạn của hệ thần kinh gây ra như bệnh điên, bệnh động kinh, bệnh mê sảng. Hệ thần kinh (giải). Bộ máy thích ứng của cơ thể đối với hoàn cảnh và điều khiển toàn bộ cơ thể, gồm có não, tuỷ và các dây thần kinh đi từ các phần cảm giác của ngũ quan đến tủy, não, và ngược lại, chuyên phân tích và tổng hợp những kích thích bên ngoài và bên trong cơ thể, tạo thành những phản xạ cần thiết cho đời sống. Kinh đô của vua (cũ).  Có thần kinh thép, To have strong/steady nerves; To have nerves of steel. Thần kinh căng thẳng. Strained nerves. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Neurologist, mental, nervous. Sự căng thẳng thần kinh. Nervous strain/tension. Mental stress. Bị căng thẳng thần kinh.To be under stress. To be under nervous strain. Bị suy nhược thần kinh. To have a nervous breakdown Nervous system : Hệ thần kinh, Hệ thần kinh là hệ thống tế bào, mô và các bộ phận chi phối phản ứng của cơ thể đối với các kích thích từ bên trong và bên gngoài. Nervous system is the system of cells, tissues, and organs that regulates the body's responses to internal and external stimuli.  Innate : describing a condidtion or characteristic that is present in an individual at birth and is inherited from his parents. See also congenital. Bam sinh, mo ta mot tinh trang hay dac diem co tren mot ca the tu khi sanh va duoc di truyen tu cha me. Cung xem phan dich chu congenital. Instinct : a complex pattern of behaviour innately determind, which is characteristic of all individuals of the same species. The behaviour is released and modified by environmental stimuli, but its pattern is relatively uniform and predetermined. An innate drive that urgents the individuals toward a particular goal (for example, *libido in psychoanalytic psychology). Ban nang, mot kieu mau phuc tap ve cu xu da dinh san tu khi sinh ra, dieu nay la dac diem cua tat ca cac ca the thuoc cung mot loai. Thai do cu xu lo ra va thay doi theo cac kich thich moi truong, nhung kieu mau van tuong doi dong nhat va da dinh truoc. Mot xu huong bam sinh thuc day mot ca the den mot muc dich dac biet (thi du, duc tinh (libido) trong phan tam hoc.  Limbic system : a complex system of nerve pathways and networks in the brain, involving several different nuclei, that is involved in the expression of instinct and mood in activities of the endocrine and motor systems of the body. Among the brain regions in volved are the *amygdala, * hippocampal formation, and * hypothalamus. The activities of the body that are governed are those concerned with self preservation (e.g searching for food, fighting) and preservation of the species (e.g reproduction and the care of off spring), the expression of fear, rude, and pleasure, and the establishment of memory patterns. See also reticular activating system. He ban tinh, mot he thong phuc tap cac duong va mang than kinh trong nao, bao gom nhieu nhan khac nhau. He  nay lien quan den viec bieu lo ban nang va tinh khi trong nhung hoat dong cua cac he noi tiet va van dong co the. Cac vung nao lien quan den he nay la *hanh nhan nao, cau tao ha ma*, va vung duoi doi. Cac hoat dong co the do he nay chi phoi la cac hoat dong lien quan den su sinh ton (thi du tim thuc an, chien dau) va bao ton noi giong (nhu sinh san va cham soc con cai), su bieu lo so hai, gian du, va khoan khoai, va thiet lap cac kieu mau tri nho. Cung xem he luoi hoat.  Corpus callosum : the broad band of nervous tissue that connects the two cerebral hemispheres, containing an estimated 300 million fibres. See cerebrum. The chai (gian noan the) mot bang thong rong cac mo than kinh noi tiep hai ban cau nao, co chua khoang 300 trieu soi. Xem nao.                                           VIETNAMESE LANGUAGES Tiếng Việt. Tiếng Việt, còn gọi tiếng Việt Nam[5] hay Việt ngữ, là ngôn ngữ của người Việt (người Kinh) và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam, cùng với hơn bốn triệu người Việt hải ngoại. Tiếng Việt còn là ngôn ngữ thứ hai của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Mặc dù tiếng Việt có một số từ vựng vay mượn từ tiếng Hán và trước đây dùng chữ Nôm — một hệ chữ dựa trên chữ Hán — để viết nhưng tiếng Việt được coi là một trong số các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á có số người nói nhiều nhất (nhiều hơn một số lần so với các ngôn ngữ khác cùng hệ cộng lại). Ngày nay, tiếng Việt dùng bảng chữ cái Latinh, gọi là chữ Quốc ngữ, cùng các dấu thanh để viết. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tiếng_Việt https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chữ_Quốc_ngữ https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Bảng_chữ_cái_Latinh https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hệ_chữ_viết ....v...v....               VIETNAMESE - VIETNAMESE LANGUGES - VIET NGU Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, Viet ngữ là ngôn ngữ quốc tế - Vietnamese is the international language, co phai khong. Viet ngu la ngon ngu thu hai - Bilingual languges cua cac vi co phai khong. Viet ngu la ngon ngu hanh chinh cua cac vi co phai khong. Viet ngu co phai la ngon ngu the gioi khong. Viet ngu co phai la ngon ngu thong nhat Trai dat khong. Viet ngu la ngon ngu cua dan toc thieu so co phai khong.    Vocabulary :  Vietnamese language; Vietnamese : Việt ngữ, Kiểm tra trình độ Việt ngữ của một sinh viên Pháp . To test the level of Vietnamese of a French student  Xem một phim có phụ đề Việt ngữ. To see a film subtitled in Vietnamese. To see a film with Vietnamese subtitles. Tiếng Việt, người Việt nam, thuộc về Việt nam, tiếng Việt nam.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, trong qua khu cua ta, ta da tung viet chu nguoc bao gio chua, cach viet do co de khong, ta nhin ta co doc duoc khong. Neu ta dem chu viet nguoc dat truoc guong ta co doc duoc khong. Ta co doan - guess va nghi - think khong. Cac vi doc nguoc bang chu cai duoc khong. Mirror writing : Viết ngược.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, khi ta nhin cau noi duoi day, ta doc nguoc cac vi nghe cac vi co hieu gi khong. Ta co biet ta dang noi gi khong, ta co hieu gi khong, tri nho cua ta the nao.  Cau noi nhu vay : Lang nghe thau cam, thuyen giam noi dau, dieu tri tam tri.  Ta doc : Tri tam tri dieu, dau noi giam thuyen, cam thau nghe lang.  Khi ta den Benh vien Tam Than Tp.Hcm ta nhin thay dia chi ta doc  Minh chi ho, 5 quan, 1 phuong, Kiet Van Vo, 667.  http://bvtt-tphcm.org.vn/lich-su-benh-vien-tam-than-thanh-pho-ho-chi-minh/ Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem, neu ta gap nhóm các dân tộc da đen ở Trung Phi và Nam Phi, ta dung ngon ngu gi de giao tiep voi ho.  ------------------------------------------------------------------------------                                    RICE STORE - GRAIN ELEVATOR                                                     KHO LUONG THUC Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, co ai biet noi de tien, noi cat giau tai san, noi cat giau kho bau cua cac vi o dau khong, co ai biet tai san khong khai bao cua cac vi khong, co ai biet noi de luong thuc cua cac vi o dau khong.                                                                                 THINK Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem, vi sao nhung ke duoi day muon doc lap.  Ke xam chiem lanh tho, cuop doat chu quyen lanh tho, va ke nay noi nuoc minh bi xam luoc va muon dat nuoc cua minh duoc doc lap.  Ke chiem lay co the cua cua nguoi khac, va ke do noi doc lap.  Ke chiem quyen kiem soat co the cua cua nguoi khac, va ke do noi doc lap.  Ke chiem quyen kiem soat the gioi, va ke do noi doc lap.  Ke xam chiem oc nguoi, va ke do noi doc lap. Ke xam nhap vao ben trong co the cua con nguoi, va ke do noi doc lap.  Co vi noi thiet bi doc suy nghi con nguoi khong co nhin qua doi mat cua nguoi bi doc suy nghi. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem,  ke xam luoc oc nguoi, dao duc cua ho the nao, ho co dao duc khong,  ho  la nguoi mau muc, ho la ke dung dan, trung kien, uu tu, ho la nguoi doang hoang, ho la nguoi liem chinh, ho la nguoi doan chinh, ho la nguoi tu te, ho la tam guong trong sang, ho la anh hung cua dan toc, ho la nguoi duoc nhieu nguoi ton kinh, ne trong, ..... ke xam nhap oc nguoi, dao duc cua ho the nao, ho co dao duc khong, ho la nguoi mau muc, ho ke dung dan, trung kien, uu tu, ho la nguoi doang hoang, ho la nguoi liem chinh, ho la nguoi doan chinh, ho la nguoi tu te, ho la tam guong trong sang, ho la anh hung cua dan toc, ho la nguoi duoc nhieu nguoi ton kinh, ne trong,  .... ke tham nhap oc nguoi, dao duc cua ho the nao, ho co dao duc khong, ho la nguoi mau muc, ho la ke dung dan, trung kien, uu tu, ho la nguoi doang hoang, ho la nguoi liem chinh, ho la nguoi doan chinh, ho la nguoi tu te, ho la tam guong trong sang, ho la anh humg cua dan toc, ho la nguoi duoc nhieu nguoi ton kinh, ne trong,  .... ke xam chiem oc nguoi, dao duc cua ho the nao, ho co dao duc khong, ho la nguoi mau muc, ho la ke dung dan,  trung kien, uu tu, ho la nguoi doang hoang, ho la nguoi liem chinh, ho la nguoi doan chinh, ho la nguoi tu te, ho la tam guong trong sang, ho la anh hung cua dan toc, ho la nguoi duoc nhieu nguoi ton kinh, ne trong, .... ke chiem doat than xac nguoi khac,  dao duc cua ho the nao, ho co dao duc khong, ho la nguoi mau muc, ho la ke dung dan, trung kien, uu tu, ho la nguoi doang hoang, ho la nguoi liem chinh, ho la nguoi doan chinh, ho la nguoi tu te, ho la tam guong trong sang, ho la anh hung cua dan toc, ho la nguoi duoc nhieu nguoi ton kinh, ne trong,.... Ke  lam tinh, make love, have sex co nghi gi den dao duc khong.  Ke au dam, ke cuong dam co nghi gi den dao duc khong. Tu ngu mat xac co nghia la gi.  Tat cac vi noi ben trong dau cua ta dieu nay co nghia la an choi voi ta, dieu nay co nghia la lam tinh/have sex/make love voi ta.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, trong gia dinh cua cac vi, co ai noi voi cac vi di an choi di, di quan he tinh duc voi ke khac di, di kiem ban lam tinh di, bao gio chua. Trong moi quan he ban be cua cac vi, doi tac kinh te cua cac vi, co ai noi voi cac vi di an choi di, di quan he tinh duc voi ke di, di kiem ban lam tinh di, bao gio chua. Co ke o trong dau ta noi ta di an choi di, cac vi nghi sao ve ke nay.  .....v....v....                                                          ATTENTION Ta gui thong tin SOS den nhung noi nao o trong lanh tho Vietnam va nuoc ngoai cac vi deu nhin thay va nho noi ta gui den. Cac vi nhin qua doi mat cua ta.  Tat ca cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam hai ngoai, cu dan vietnam, tru ngu/tam tru/cu tru/thuong tru o ben trong dau cua ta, ben trong co cua ta, ben trong bung cua ta. Vi ta nhan biet giong noi phat ra o ben trong dau, trong co, trong bung va ta nghe tieng nguoi khong thay nguoi, ta nhan biet ngon ngu tieng viet. Ta nghe 24/24 lien tuc, tu ngay nay qua ngay khac, tu thang nay sang thang khac, tu nam nay qua nam khac.....Co the ta khong co bat ky thiet bi.  Co vi noi ho noi chuyen binh thuong, ho khong phai la cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam hai ngoai, cu dan vietnam.  Ho su dung giong noi trong ky uc/tri nho cua ta, su dung ten tuoi co  moi quan he voi ta co trong tri nho/ky uc cua ta, ghi am cuoc dam thoai cua ta, ghi am giong noi nguoi ma ta giao tiep, su dung giong noi nguoi ma ta giao tiep noi o ben trong dau cua ta, su dung giong noi cua nguoi chet, noi o ben trong dau cua ta, ho la dan ong noi giong dan ba trong dau cua ta, con dan ba noi giong dan ong trong dau cua ta, su dung ten cua cac thanh vien trong gia dinh va moi quan he, ho su dung ten cua cac vi lanh dao dang tren bao chi ma ho nhin thay qua doi mat cua ta, noi o ben trong dau ta, su dung ten tuoi cua ai do ma ho biet....v...v...        THE WORLD BEHIDE THE TEENAGER PSYCHIC - HBO Channel.  Tat ca cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam hai ngoai, cu dan vietnam, co phai ta lay cac cau noi duoi day trong bo phim The World behide the teenager psychic tren kenh HBO.  Chiem lay co the, khong biet gi het, chu y thuc, noi o trong dau, khong tiep dat. Cac vi ghi nhan dieu gi qua bo phim nay.  Vocabulary : (kỹ thuật) to earth, to ground, to connect to ground : Tiếp đất, cho một dây tiếp đất.To earth a wire. To ground a wire. Sự tiếp đất, earth connection, ground connection, grounding, ground (elec).  Tat ca cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam hai ngoai, cu dan vietnam, trong qua khu cua ta, ta da den coi am - the world of the dead bao gio chua, ta da tung tiep xuc nguoi o coi am bao gio chua.  Vocabulary : The world of the dead : Cõi âm, cõi chết.  Hell, Hades : âm phủ, Cõi âm, thế giới của linh hồn người chết. Chết xuống âm phủ. địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực. Life is a hell under colonialism, dưới ách thực dân cuộc sống làm một địa ngục. Hell on earth, địa ngục trần gian.                                        NO CHECK EMAILS - FACEBOOK Ta khong truy cap vao emails cua ta duoc, ke ca facebook cung vay. Lan cuoi cung ta truy cap emails, mang xa hoi la khi ta du lich  o Thailand vao nam 2013. Boi vi, tat ca cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam hai ngoai, cu dan vietnam, tru ngu/tam tru/cu tru/thuong tru o ben trong dau cua ta, ben trong co cua ta, ben trong bung cua ta, ho luc loi tam tri ta, ho xem ky uc/tri nho/su nho  cua ta, ho xem giac chiem bao cua ta,  ho biet mat khau truy cap emails, mat khau vao trang mang xa hoi cua ta, ho biet mat khau truy cap emails, mat khau vao trang mang xa hoi cua ta, ho biet tai san cua ta, tai chinh cua ta, bi mat cua ta, ho thay qua khu cua ta, ho thay tuoi tre cua ta, ho thay thoi nien thieu cua ta, ho thay viec an, ngu, tinh duc, tu ve cua ta, ho thay viec ta tim kiem thuc an nhu the nao, viec ta chien dau the nao......v..v... ------------------------------------------------------------------------------                                                       MISS EARTH            BEAUTIES FOR A CAUSE. SAC DEP VI MOT MUC TIEU Vietnamese beauty crowned as Miss Earth 2018 https://vietnamnews.vn/life-style/469135/vietnamese-beauty-crowned-as-miss-earth-2018.html http://www.missearth.tv/ https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hoa_hậu_Trái_Đất Tat ca cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam hai ngoai, cu dan vietnam, nam 2018 ta da den Philippine de xem chuong trinh Miss Earth khong. Ta co ve moi khong.  ------------------------------------------------------------------------------                              NGUOI NOI THANH THAO NHIEU THU TIENG Người đàn ông 32 tuổi nói thành thạo 56 thứ tiếng. Muhamed Mesic đến từ Tuzla khiến cả thế giới ngạc nhiên với khả năng nói thành thạo 56 ngôn ngữ, nghe hiểu hơn 70 thứ tiếng.  https://vnexpress.net/giao-duc/nguoi-dan-ong-32-tuoi-noi-thanh-thao-56-thu-tieng-3518887.html Cô bé 4 tuổi người Nga nói 7 thứ tiếng Trả lời trôi chảy các câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ trong show truyền hình, Bella đang là hiện tượng ở Nga với việc được dạy đa ngôn ngữ ngay từ khi còn bé.  https://vnexpress.net/giao-duc/co-be-4-tuoi-nguoi-nga-noi-7-thu-tieng-3485926.html Chang trai 18 tuoi thanh thao 23 thu tieng. https://news.zing.vn/chang-trai-18-tuoi-thanh-thao-23-thu-tieng-post514043.html Có bao nhiêu người trên thế giới biết ngoại ngữ? https://vnexpress.net/giao-duc/co-bao-nhieu-nguoi-tren-the-gioi-biet-ngoai-ngu-3269518.html ------------------------------------------------------------------------------                                                       MEMORY - TRI NHO Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co nhan biet, nhan ra giong noi cua ong, ba, cha, me, co, chu, bac, gi, cau, mo, thim, anh em, chi gai, em gai, nguoi hang xom, ban be, nguoi tinh, nguoi yeu, nguoi vo, con cai, chau, chat, doi tac kinh te, cong su, dong doi cua minh khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co nho giong noi cua ong, ba, cha, me, co, chu, bac, gi, cau, mo, thim, anh em, chi gai, em gai, nguoi hang xom, ban be, nguoi tinh, nguoi yeu, nguoi vo, con cai, chau, chat, doi tac kinh te, cong su, dong doi cua minh khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co nhan biet, nhan ra khuon mat cua ong, ba, cha, me, co, chu, bac, gi, cau, mo, thim, anh em, chi gai, em gai, nguoi hang xom, ban be, nguoi tinh, nguoi yeu, nguoi vo, con cai, chau, chat, doi tac kinh te, cong su, dong doi cua minh khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co nho khuon mat cua ong, ba, cha, me, co, chu, bac, gi, cau, mo, thim, anh em, chi gai, em gai, nguoi hang xom, ban be, nguoi tinh, nguoi yeu, nguoi vo, con cai, chau, chat, doi tac kinh te, cong su, dong doi cua minh khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co nhan biet, nhan ra mui quen thuoc tren co the, tren quan ao cua ong, ba, cha, me, co, chu, bac, gi, cau, mo, thim, anh em, chi gai, em gai, nguoi hang xom, ban be, nguoi tinh, nguoi yeu, nguoi vo, con cai, chau, chat, doi tac kinh te, cong su, dong doi cua minh khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co nho mui quen thuoc tren co the, tren quan ao cua ong, ba, cha, me, co, chu, bac, gi, cau, mo, thim, anh em, chi gai, em gai, nguoi hang xom, ban be, nguoi tinh, nguoi yeu, nguoi vo, con cai, chau, chat, doi tac kinh te, cong su, dong doi cua minh khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                                                   LUST Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam,  trong qua khu cua ta, viec kiềm chế thú tính - curb one's lust của mình, khuon mat ta the nao, tam trang ta the nao.  trong qua khu cua ta, viec thoả mãn thú tính của mình - to gratify one's lust, khuon mat the nao, tam trang the nao.  trong qua khu cua ta, viec thèm khát đàn bà - to lust after women, khuon mat ta the nao, tam trang the nao, tính dâm dục, thói dâm ô ve ta the nao.  Vocabulary :  Lust : (+ for, after) tham muốn, thèm khát. To lust for blood, khát máu. (lust for somebody) tính dâm dục, thói dâm ô, thú tính. To curb one's lust, kiềm chế thú tính của mình. To gratify one's lust, thoả mãn thú tính của mình (lust for / of something) sự thèm khát. Lòng tham. A lust for power/ honours sự thèm khát quyền lực/danh vọng. Filled with the lust of battle, khao khát được đi chiến đấu. (to lust for / after somebody / something) ham muốn, thèm khát. To lust after women, thèm khát đàn bà. To lust for blood, khát máu. To lust for revenge, khao khát trả thù.  ------------------------------------------------------------------------------                                                       WHITE BLOUSE Blouse : A blouse is a shirt, a type of garment worn on the upper part of the body. áo cánh (đàn bà, trẻ con), áo choàng, áo bờ-lu (mặc khi làm việc). White Blouse.  ------------------------------------------------------------------------------                                                 PARADISE OR HELL  Thiên đường hay địa ngục? Ranh giới chỉ qua một niệm của con người mà thôi. https://www.dkn.tv/van-hoa/thien-duong-hay-dia-nguc-ranh-gioi-chi-qua-mot-niem-cua-con-nguoi-ma-thoi.html Ranh giới mong manh nghệ thuật và dục tính ý niệm. http://danviet.vn/van-hoa/body-painting-ranh-gioi-mong-manh-nghe-thuat-va-duc-tinh-y-niem-879748.html Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cau duoi day duoc hieu the nao. Quan sát thật sâu sắc để xóa bỏ biên giới giữa những ý niệm của chúng ta và thực tại. Vocabulary :  Pray under one's breath (in a whisper), mutter, numble, chant (prayer), pray (for), offer prayers (for) (tụng niệm).  Mutter : sự thì thầm, tiếng thì thầm, sự lẩm bẩm, sự càu nhàu, tiếng lẩm bẩm, tiếng càu nhàu, nói khẽ, nói thầm, nói lẩm bẩm, cằn nhằn, càu nhàu. Tụng kinh niệm Phật. To chant prayers and pray under one's breath to Buddha. Concept, notion : ý niệm, Sự hiểu biết, nhận thức bước đầu về sự vật, sự việc, quan hệ, quá trình nào đó, những ý niệm ban đầu về sự vật. System concept, ý niệm hệ. Study of concepts, ý niệm học. Idealism, ý niệm thuyết. Tư tưởng làm cơ sở cho cái gì, ý niệm chung, khái niệm. The concept of freedom, khái niệm tự do. He can't grasp the basic concepts of mathematics. Nó không nắm được những khái niệm cơ bản của toán học. Khái niệm, quan niệm, hòa nhạc (buổi).  Limit, frontier, bound, boundary : Ranh giới, Đường phân giới hạn giữa hai bên: ranh giới giữa hai tỉnh xác định ranh giới giữa hai xã. Ranh giới thời gian và không gian. Temporal and spatial boundaries. Ranh giới giữa thực và hư rất mong manh. There is a fine line between fact and fiction. The dividing line between the enemy and ourselves. Ranh giới địch ta. Boundary of territory. Ranh giới lãnh thổ.  Reality, being : Thực tại. Tổng thể nói chung những gì hiện đang tồn tại xung quanh chúng ta. Mải nghĩ, quên hết thực tại. Sống trong mộng ảo, quay lưng lại thực tại. Thực tại của cuộc sống. Thực tại và hư vô. Being and nothingness. Đưa ai trở về thực tại. To bring somebody back to reality. Visionary, unreal, illusion, vision; chimera, idlefancy : Mộng ảo, Hão huyền, không thực. Thế giới mộng ảo, dream world.  ------------------------------------------------------------------------------                                                 CAUSE AND EFFTECT                          NGUYEN NHAN VA KET QUA - NHAN QUA             REVOLUTIONARY CAUSE - TO FIGHT FOR THE JUST CAUSE                   SU NGHIEP CACH MANG - CHIEN DAU CHO CHINH NGHIA                          THE CAUSE OF JUSTICE - SU NGHIEP CONG LY                           DAU TRANH VI NHAN QUYEN VA PHAP QUYEN Vocabulary :  Cause : Nguyên nhân, Điều gây ra một kết quả hoặc làm xẩy ra một sự việc, một hiện tượng,  tìm hiểu nguyên nhân quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân từ đâu thế này ? What is the source of all this ?External caus, nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân, nguyên do, căn nguyên. Cause and effect. Nguyên nhân và kết quả. The causes of war, những nguyên nhân của chiến tranh.  Lẽ, cớ, lý do, động cơ.  Cause for complaint, lý do để than phiềnTo show cause, trình bày lý do. (pháp lý) việc kiện, việc tố tụng. To gain one"s cause, được kiện, thắng kiện. Mục tiêu, mục đích. Final cause, mục đích cứu cánh. Sự nghiệp, đại nghĩa, chính nghĩa. Revolutionary cause, sự nghiệp cách mạng. To fight for the just cause, chiến đấu cho chính nghĩa. In the cause of justice, vì công lý. To gain one's cause, được kiện, thắng kiện. Sự nghiệp, đại nghĩa, chính nghĩa. (to cause something for somebody) là nguyên nhân của cái gì, gây ra. Smoking can cause lung cancer, hút thuốc có thể gây ra ung thư phổi the cold weather caused the plants to die. Thời tiết lạnh làm cho cây cối chết. He caused his parents much unhappiness. Cậu ta đã gây nhiều bất hạnh cho bố mẹ. She's always causing trouble for people. Lúc nào cô ấy cũng gây phiền toái cho mọi người. Her life was devoted to the cause of justice. Cuộc đời bà đã hiến dâng cho sự nghiệp công lý. He fought for the republican cause in the civil war. Họ chiến đấu vì sự nghiệp của nền Cộng hoà trong thời nội chiến. Ong ay mot doi vi mot the gioi hoa binh. Ong ay suot doi dau tranh vi nhan quyen va phap quyen.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ai la nguoi co y nghi con nguoi thong tri thong tri con nguoi, con nguoi toan tri con nguoi. Nhân quyền. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nhân_quyền Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tuyên_ngôn_Quốc_tế_Nhân_quyền Nhân quyền tại Việt Nam. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nhân_quyền_tại_Việt_Nam Pháp quyền. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Pháp_quyền Tinh thần pháp luật. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tinh_thần_pháp_luật Dân chủ. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Dân_chủ Hiến pháp. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hiến_pháp Chủ nghĩa toàn trị. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_toàn_trị Totalitarian : Chế độ cực quyền, chế độ chuyên chế. (chính trị) cực quyền, chuyên chế (chế độ cai trị chỉ có một đảng, không có đảng hoặc chính kiến đối lập, (thường) đòi hỏi cá nhân phải phục tùng tuyệt đối các yêu cầu của nhà nước).  Chủ nghĩa chuyên chế. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_chuyên_chế ------------------------------------------------------------------------------                                              HISTORY OF VIETNAM Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, trong lich su Vietnam, co bao nhieu vi Vua o vietnam bi giet chet boi cong an, bi giet chet boi quan doi, bi giet chet boi dang vien dang cong san Vietnam, bi giet chet boi nguoi ngoai quoc, bi giet chet boi quan dich, bi giet chet boi tay sai cua dich, bi giet chet boi kieu bao nguoi Viet o hai ngoai, ....v...v... ------------------------------------------------------------------------------                                                TELEPHONE RULE A MAN                                                   COMPUTER RULE A MAN                                                            TV RULE A MAN Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi hieu the nao ve chiec dien thoai thong tri con nguoi, chiec may vi tinh thong tri con nguoi, chiec TV thong tri con nguoi.  ------------------------------------------------------------------------------                                            OMEN IN A DREAM - BAO MONG Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho lai xem, nguoi bao mong cho ta la ai. Cac vi mo ta bang cach viet ra giay, hoac phac hoa - sketch chan dung cua ho ra giay.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ke tu khi ta ve nuoc cho den nay cac vi co thay ta giao cong viec gi cho ai khong. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ke tu khi ta ve nuoc cho den nay co ai den gap ta, ngoi ngay ngan, kinh can lang nghe cac vi than linh truyen thong diep den voi ho khong. Ta co mieu tho/dien tho nao, ngoi den nao o Saigon - Vietnam khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, o dia phuong ta, co ai tung tin don ta bi ma nhap khong.  Vocabulary :  Omen in a dream, warn in a dream : Báo mộng.  Omen : Báo hiệu, chỉ điểm, là điểm. A good omen, điềm tốt. A bad omen, điềm xấu.  Deities, gods : Thần linh. Thần, lực lượng siêu nhân nói chung. Cầu thần linh phù hộ độ trì. Shrine : điện thờ, miếu thờ.  Temple : đền, điện, miếu, thánh thất, thánh đường, cái căng vải (trong khung cửi).  ------------------------------------------------------------------------------                                                             DUPLICITY Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, trong qua khu cua ta, co ai tung noi voi ta rang ta la ke an o hai long khong. Vocabulary :  Duplicity : Trò hai mắt, trò hai mang. Sự lừa dối, sự ăn ở hai lòng. Trò lá mặt lá trái (thieu trung thuc, hay trao tro, lat long).  Tính nhị nguyên, tính đôi, tính kép. Tính hai mặt. Doubled-sided. Đĩa hai mặt . Double-sided disk . Sự in hai mặt. Double-sided printing double-faced. Reversible. Vải hai mặt. Double-faced fabric. Reversible fabric  double-dealing. Two-faced. Kẻ hai mặt. Jekyll and Hyde.  Double agennt : Gián điệp hai mang.                                            TO BE FAITHFUL TO ONE'S WIFE.                                      A FAITHFUL WIFE - LOYAL FRIENDSHIP Faithful : Trung thành, chung thuỷ, trung nghĩa, có lương tâm, đáng tin cậy trung thực, chính xác. A faithful report, báo cáo trung thực, báo cáo chính xác. To be faithful to one's beliefs, trung thành với tín ngưỡng của mình. To be faithful to one's wife, chung thủy với vợ mình.  Loyal, faithful : Chung thủy. (Tình cảm) trước sau như một, không thay đổi. Người yêu chung thuỷ, sống có thuỷ chung. Chung thuỷ với mảnh đất yêu thương. Người vợ chung thủy, a faithful wife. Tình bạn chung thủy. Loyal friendship. Hai vợ chồng thề chung thuỷ với nhau. The married couple swore to be faithful to each other. Ăn ở không chung thuỷ với ai. To cheat on somebody.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co biet vi sao moi quan he ban be cua ta Vietnam khong nghi den ta, khong nho den ta, khong gap ta ke tu khi ta ve nuoc cho den nay.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam,  nguoi dan dia phuong o Thailand co nhin thay khuon mat cua cac vi tren khuon mat cua ta khong, co nghe duoc tieng noi cua cac vi khong.  nguoi dan dia phuong o noi ta o co nhin thay khuon mat cua cac vi tren khuon mat cua ta khong, co nghe duoc tieng noi cua cac vi khong.  ------------------------------------------------------------------------------                          HSBC BANK - COMMONWEALTH BANK - ANZ BANK                                           UOB BANK - DBS BANK - UBS BANK Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta co bao nhieu tai khoan o ba ngan hang tren. Moi tai khoan ta co bao nhieu tien. Ta thuc hien bao lan chuyen tien ra nuoc ngoai.  ------------------------------------------------------------------------------                                               WASHER - WASHING MACHINE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta giat quan ao bang tay hay bang may giat. Vocabulary : Washer, washing-machine : Máy giặt, Máy dùng để giặt quần áo bằng điện. Từ hôm gia đình có máy giặt bà ấy cũng đỡ mệt. Máy giặt khô, dry-cleaner. Cloth cleaner. Máy giặt quần áo.  ------------------------------------------------------------------------------                                                            HUMAN BRAIN                                        TESTING YOUR TRUE FEELINGS     THE FIRST LOVE IS THE GREATEST FEELING IN THE WORLD Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, Khi ta doc nhung cau duoi day ta lien nghi den ai, nho den ai, nghi ve dieu gi. Moi tinh dau ve ta the nao. Vat ky niem tinh yeu - love token cua ta la gi. Loi hen bien the non - lover's vows cua ta nhu the nao.  The first loveis the greatest feeling in the world. Tinh yeu dau doi la cam giac tuyet voi nhat tren doi.  The magic of first love is our ignorance that it can never end. Ma luc cua tinh dau la su ngu ngo khong bao gio co hoi ket.  My first love taught me the lessions of passion and power my actions can have on another. It taught me I was worthly to be loved uncondidtionally. My first love prepared me to be a better lover next time. Moi tinh dau day cho toi nhung bai hoc ve su dam me va suc anh huong cua minh doi voi nguoi khac. No cho toi thay toi xung dang duoc yeu mot cach vo dieu kien. Chinh moi tinh dau da huan luyen toi tro thanh mot nguoi yeu tot hon cho lan ke tiep.  First love, the love that clings to your heart forever, no matter how much pain it has caused, no matter how many tears have fallen, first love will never leave your soul. Moi tinh dau, moi tinh se niu chat trai tim ban mai mai, du cho no co gay dau don nhieu the nao, du cho bao nhieu nuoc mat da tuon roi, tinh dau se khong bao gio roi bo tam tri ban.  I worked so hard for that first kiss. And a heart don't forget something  Iike that. Like an old photograph. Time can make a feeling fade. But the memory of a first love. Never fades away. Toi da vat va cho nu hon dau. Va trai tim luon khac ghi dieu do. Nhu mot buc anh cu. Thoi gian co the lam nhoa cam giac. Nhung ky uc tinh dau khong bao gio phai.  Why is it, when your looking for that someone, you find no one, but, once you find it, a lot more choices start showing up. But, if you leave that first love, then, they all start drifting away. Is that love's way of testing your true feelings or to see if you're ready for love. Tai sao, khi ban dang tim kiem mot nguoi nao do thi ban se khong tim thay ai ca, nhung mot khi ban da tim thay roi thi lai co nhieu lua chon bat dau xuat hien. Nhung neu ban roi bo moi tinh dau thi khi do moi tinh khac lai bat dau dat di mat. Lieu do co phai la cach tinh yeu kiem chung cam xuc that cua ban hay de xem ban da san sang cho tinh yeu hay chua. Your first love. You know who I'm talking about because I bet you read the words 'first love' and that one boy came into your mind. There's nothing like the first boy you were so afraid to lose, the boy that changed you, changed your expextations, change the way you looked at yourself and the world, the one that you will compare all other guys to because you know he's the one that set the standards for love. Moi tinh dau cua ban, ban biet toi dang noi ve ai boi vi toi cam doan khi ban doc nhung tu 'moi tinh dau' thi hinh anh cua nguoi ay lien hien ra trong tam tri ban. Khong co ai giong nhu anh chang dau tien ban so bi mat, nguoi da lam thay doi ban, thay doi ky vong cua ban, thay doi cach nhin ngam minh va the gioi, mot nguoi ma ban se so sanh voi tat ca nhung nguoi con trai khac boi bi ban nhan ra do la nguoi da thiet lap nhung chuan muc cho tinh yeu.  First love is only a little foolishness and a lot of curiosity. Moi tinh dau la mot chut kho khao va lam to mo.  When you fall in love for the first time, your heart races, your pulse quickens and you feel more alive than ever before. Khi ban yeu lan dau, tim ban ron ra, mach ban don dap va ban cam thay tran day suc song hon bao gio het.  If I hard to choose whether to breathe or to love you, I would use my last breath to tell you that....I love you. Neu phai chon duoc tho hoac duoc yeu em, anh se dung hoi tho cuoi cung de noi voi em rang ......anh yeu em. You're my everything, without you I'm nothing. Anh la tat ca cua em, khong co anh em khong la gi ca.  You are the twinkle of my eyes. The smile on my lips. The joy of my face. Without you I am incomplete. Anh la tia sang lap lanh trong mat em. La nu cuoi tren moi em. La net han hoan tren guong mat em. Khong co anh, em khiem khuyet.  I love 3 things. The sun, the moon and you. The sun for the day, the moon for the night and you forever. Anh yeu 3 dieu. Mat troi, mat trang va em. Mat troi cho ngay, mat trang cho dem va....em cho mai mai.  Meeting you was fate, becomming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control. Gap em la dinh menh, tro thanh ban em la mot lua chon, nhung yeu em lai nam ngoai kiem soat cua anh.  Women still remember the first kiss after men have forgotten the last. Phu nu van nho nu hon dau tien sau khi nguoi dan ong da quen di nu hon cuoi cung.  The first kiss is stolen by the man, the last is begged by the woman. Nu hon dau tien bi danh cap boi nguoi dan ong, nu hon cuoi duoc cau xin boi nguoi phu nu.  ------------------------------------------------------------------------------                                                                 IN LIFE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, con nguoi la sinh vat co thu vi khong, co phai dan ong la sinh vat dang ghet nhat tren doi khong, nhung lac thu o doi la gi.  ------------------------------------------------------------------------------                                       FAMILY - PUTATIVE - SUPPOSE                                                      GIA DINH - GIA DINH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, Ke co hop dong giet nguoi, lieu oc cua han ta co nghi rang la gia dinh - putative khong. Ke cuong dam nguoi ta, lieu oc han ta co cho la gia dinh - suppose khong. Ke trom dot nhap vao nha, lieu oc cua han ta co nghi chi la gia dinh - putative khong. Ke xam luoc oc nguoi, ke tham nhap oc oc nguoi, ke xam nhap oc nguoi, ke chiem ngu - occupy and defend oc nguoi, lieu oc han ta nghi rang la gia dinh - suppose khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, co phai cac vi la nhung dua tre mo coi - orphan. Ta mo coi cha nam ta len may tuoi, ta mo coi me nam ta len may tuoi. Ta roi khoi nha tre mo coi nam ta bao nhieu tuoi. Ky uc cua ta co hinh anh cha me ta khong. Ky uc cua cac vi co hinh anh cha me khong. Cac vi nghi cach gi de cho dua tre mo coi cha me.  Vocabulary : Family : Gia đình. Tập hợp những người có quan hệ hôn nhân và huyết thống sống trong cùng một nhà. Gia đình tôi có 3 người xây dựng gia đình gia đình hạnh phúc. Ai luôn có mặt những lúc khó khăn, sẵn sàng và tự nguyện giúp đỡ bạn bè và gia đình? Who's always present in time of need, ready and willing to help out friends and family? Chi phí hàng ngày trong một gia đình. A family's everyday expenditure. Nuôi gia đình. To provide for one's family. To feed one's family. Ưu tiên hàng đầu cho gia đình mình. To put one's family first. Một doanh nghiệp có tính cách gia đình. A family business. Gia đình, gia quyến, con cái trong gia đình , dòng dõi, gia thế, chủng tộc.  Putative : (H. giả: không thực; định: quyết định) Coi như là có thực. Giả định nhiệt độ không đổi. Sự coi như có thực: Trên cơ sở một như thế thì kết quả thế nào?. Dược giả định là, được coi là, thường được cho là. His putative father người mà người ta vẫn cho là bố nó.  Suppose : Giả sử, giả thiết, giả định, cho là, tin rằng, nghĩ rằng.  Orphan : Mồ côi. Nói trẻ đã mất cha hay mẹ hoặc cả hai. Mồ côi cha. To be fatherless. To have lost one's father. Mồ côi mẹ. To be motherless. To have lost one's mother. To have lost both one's parents. Mồ côi cha mẹ. Làm cho (trẻ em) mồ côi cha mẹ. She was orphaned in the war. Cô ta đã bị mồ côi trong  chiến tranh. Orphan home, nhà nuôi trẻ mồ côi. Orphan asylum, nhà trẻ mồ côi.                    REVOLUTIONARY REALITY - ACTUALS STRUGGLE Reality, practice, real life, fact : Thực tế, Có một cách cụ thể, có quan hệ hoặc giá trị rõ rệ đối với con người. Tiền lương thực tế. Có khả năng chuyển biến mọi mối liên quan với mình thành lợi ích. Tôi là một người thực tế, không hề có những hoài bão viển vông. Được thích ứng đúng vào mục đích, nhằm đúng vào lợi ích gần. Bài học thực tế . Thực Tiễn, ngh. Tình hình hoặc đời sống trước mắt, áp dụng tri thức khoa học vào thực tế Việt Nam. Chuyến đi tìm hiểu thực tế A fact-finding trip. Phim / sách dựa trên thực tế. Film/book based on fact Những thực tế khắc nghiệt trong cuộc sống. Harsh realities of life. Va chạm (với ) thực tế. To come face to face with reality. To be confronted with reality. Thực tế là họ kiểm soát hải cảng và tất cả hoạt động thương mại. They have practical control over the seaport and all trade. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. That's not really what happened. Chúng ta phải thực tế mới được!  We must be practical! Chính phủ trên thực tế. De facto government Bà vợ trên thực tế của ông ta. His de facto wife. Revolutionary reality. Thực tế cách mạng. Actual struggle. Thực tế đấu tranh. ------------------------------------------------------------------------------                                         TO GO TO STOOL - HAVE A PEE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, lan cuoi cung bo me cua cac vi khong nghi den viec rua dit, thay ta cho cac vi la khi nao, khong con viec cham lo cho cac vi di dai, di ia la khi nao. Khong dung nhin cac vi di ia, di dai nua la khi nao, khong tam rua cho cac vi la khi cac vi len may tuoi. Lan cuoi cung cac vi khong nghi den viec rua dit, thay ta cho con cua cac vi la khi nao, khong con viec cham lo cho con cua cac vi di dai, di ia la khi nao. Khong dung nhin con cua cac vi di ia, di dai nua la khi nao, khong tam rua cho con cac vi la khi cac vi len may tuoi.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ong, ba, cha, me, co, chu, bac, gi, cau, mo, thim, anh em ho, anh em cot cheo, chi em gai, chau chat, ...v...v...co biet cac vi dang nghi gi khong, co biet y nghi, suy nghi, y tuong cua cac vi khong.                                                          ABOUT STARS Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta xem cac dien vien dien anh, ngoi sao ca nhac, dien vien mua, nghe si kich, cheo, tuong, cai luong tren TV, ta chi biet ho bieu dien tren TV thoi, chu ta khong biet ve doi song rieng tu cua ho the nao, bi mat rieng tu cua ho the nao, khong gian rieng tu cua ho the nao, bi mat doi tu ve ho the nao, doi song gia dinh cua ho the nao, ta khong nhan biet ho nung cac, bu cac,  bu lon, liem dit, chay mau rang, do mo hoi, nghien rang, di tinh, rong kinh, kinh nguyet,  xuoc da, nut lo dit, tieu chay, tao bon, ....v...v...tren co the cua ho la nhu the nao, cam giac tren co the cua ho la nhu the nao, ve co the cua ho la nhu the nao.Ta khong biet ho nghe gi, ho nhin gi, ho nghi gi, ho biet gi, ho hieu gi, ho nho gi, ho noi gi, ho doc gi, ho viet gi, ho nem gi, ho ngui gi, ho so gi, ho cam nhan gi, ho nhan biet gi, ho cam giac gi, ho cam xuc gi, ho hieu gi, ho biet gi,.....v...v...Ta khong khong biet ve moi quan he cua ho, tinh cam cua ho, tai chinh cua ho, cac phi vu lam an kinh te cua ho, tinh net, tinh tinh, tinh khi, ban chat, dac diem, nang luc, ban nang, tai nang, Kha nang suy nghi, hieu biet,.....v....v....cua ho khong. Ta khong biet ve hoat dong tam ly cua ho the nao. ----------------------------------------------------------------------------                                                      DUG GSUM - TAM DOC Tam độc (tiếng Phạn: triviṣa, tiếng Tây Tạng: dug gsum), trong Phật giáo, nói về 3 trạng thái tinh thần có hại: ngu si (vô minh) (tiếng Phạn: moha), tham lam (tiếng Phạn: raga), sân hận (tiếng Phạn: dvesha). Vì bị kiềm chế bởi tam độc tham, sân, si nên chúng sinh luôn tạo nghiệp ác và do đó tạo ra trong tâm thức những nghiệp lực dưới dạng tiền định lực, trói buộc tâm thức. Khi mạng sống chấm dứt, chúng sinh bị kiềm chế bởi những tiền định lực ấy sẽ phải đi theo nghiệp lực của mình để tái sinh trong 6 cõi luân hồi với một tâm thức và thân thể của kiếp sống mới, phù hợp với các nghiệp nhân đã tạo tác ra trong quá khứ.  Tam độc là phần chính giữa trong bức tranh “Bánh xe luân hồi” (Bhavachakra), đặt tại nhiều tu viện Phật giáo ở Tây Tạng, với hình ảnh con công, rắn và lợn cắn đuôi nhau. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tam_độc Tham sân si hỉ nộ ái ố dục có nghĩa là gì? “Tham sân si hỉ nộ ái ố dục” đó chính là thất tình lục dục của thế gian ngăn cản con đường đi đến Phật đạo, đây là 7 thứ tình cảm của con người: Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Dục là là khát vọng, là sự thèm muốn về tiền của, sắc dục, địa vị, ăn ngon và ngủ kỹ. Lục dục ( 六欲 ) trong Phật giáo bao gồm: Sắc dục: có nghĩa là sự ham muốn về nét đẹp bên ngoài của người khác phái. Thinh dục: có nghĩa là ham muốn nghe âm thanh êm tai. Hương dục: có nghĩa là ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu. Vị dục: có nghĩa là ham muốn món ăn ngon miệng. Xúc dục: có nghĩa là ham muốn xác thân sung sướng. Pháp dục: có nghĩa là ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn. Theo Phật giáo, tình là đầu mối của thị phi, nguồn gốc của lợi hại. Thất tình có 3 thuyết khác nhau: 1. Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục Hỉ: mừng Nộ: giận Ai: thương Lạc: vui Ái: yêu, Ố: ghét Dục: muốn 2. Hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh Hỉ: mừng Nộ: giận Ưu: lo Tư: nghĩ Bi: buồn Khủng: sợ Kinh: hãi 3. Hỉ, nộ, ưu, cụ, ái, tăng, dục Hỉ: mừng Nộ: giận Ưu: lo Cụ: sợ Ái: yêu Tăng: ghét Dục: muốn Nhiều sách lại kể ra 7 thứ tình ( 七情 ) cảm ấy của con người không giống nhau, cụ thể như sau: 1. Phật học Từ Điển của Đoàn Trung Còn Theo Phật học Từ Điển của Đoàn Trung Còn, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn). 2. Kinh Lễ của Nho giáo Theo Kinh Lễ của Nho giáo, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn). 3. Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Theo Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn). 4. Dưỡng Chơn Tập Theo Dưỡng Chơn Tập, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ưu, Khủng, Kinh (mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ). 5. Đại Thừa Chơn Giáo Theo Đại Thừa Chơn Giáo, thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ). https://blogcothebanchuabiet.com/tham-san-si-hi-no-ai-o-duc-trong-dao-phat-co-nghia-la-gi/ Countinued to page 3                                  SURVEYOR - THANH TRA NHA NUOC           FRONTIER/BORDER INSPECTION - THANH TRA BIEN GIOI  Vocabulary : Independent Inspection : Thanh tra độc lập Controller : Thanh tra tài chánh. Physical inspection : Thanh tra vật liệu. Sanitary inspector : Thanh tra vệ sinh. Administrative inspection : Thanh tra quản trị. Design inspection : Thanh tra thiết kế. Medical inspection : Thanh tra y tế. Public Health inspector. Thanh tra Y tế cộng đồng.  Inspector of taxes : Thanh tra thuế vụ. Building inspector : Thanh tra viên xây dựng. Technical inspection : Thanh tra kỹ thuật.  Nuclear inspection : Thanh tra hạt nhân.  Customs surveyor : Thanh tra hải quan.  Ammunition examiner : Thanh tra đạn dược.  Travel Agent Commissioner : Thanh tra đại lý du lịch. Tactical inspection : Thanh tra chiến thuật.  Quality surveyor : Thanh tra chất lượng.  To inspect : Thanh tra. Kiểm tra, xem xét tại chỗ việc làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp. Người làm nhiệm vụ . Đoàn thanh tra của bộ. Thanh tra thuế vụ  Tax inspector. Thanh tra cảnh sát. Police inspector. Thanh tra lao động Factory inspector. Inspection. Thanh tra kỹ hơn nữa thì hoá ra đó là hồ sơ giả On closer inspection, the file turned out to be a forgery.  State affairs : Việc nước.  Family matters/affairs : Việc nhà, việc nội trợ.  Private business/affair/matter : Việc riêng. Nghỉ về việc riêng. Compassionate leave.  Trial : Việc xét xử. Treatment : Việc xử lí.  Revision : Việc xem lại. Agent : Tác nhân, Nhân tố gây ra một tác động nào đó. Các tác nhân gây bệnh. Tác nhân kích thích. Carcinogen. Chất hoặc tác nhân gây ung thư Carcinogen: A cancer-causing substance or agent. Threat agent, tác nhân đe dọa. Causal agent, pathogen, tác nhân gây bệnh. Lethal agent, tác nhân gây chết người.  Agent : Tác nhân, người đại lý, tay sai, chỉ điểm tay chân, bộ hạ. Physical agent, tác nhân vật lý. Chemical agent,  tác nhân hoá học. Forward agent,  người làm công tác phát hành, người gửi đi. Road agent, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẻ cướp đường. Secret agent, đặc vụ, trinh thám. Ticket agent, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ quỹ phòng bán vé.  Reference from English Vietnamese Dictionary from Ipad.  Causal agent : a factor associated with the definitive onset of an illness (other response, including an accident). Examples of causal agents are bacteria, trauma, and noxious agents. The relationship is more direct than in the sace of a risk factor. Tac nhan gay benh, mot yeu to phoi hop voi su khoi phat ro rang cua mot benh (hoac phan ung khac bao gom tai nan). Thi du tac nhan gay benh la vi khuan, chuan thuong hoac cac chat doc. Su lien can it truc tiep hon trong truong hop yeu to gay nguy co.  Pathogen : a microoganism, such as a bacterium, that parasitizes an animal (or plant) or man and produces a disease. Tac nhan gay benh, mot vi sinh vat nhu ky sinh trung trong dong vat (hay thuc vat) hay nguoi va gay ra benh.  Pathogenic : capable of causing disease. The term is appied to a parasitic microoganism (especially a bacterium) in the relation to utshost. - Pathogenicity. Gay benh, co kha nang gay benh. Tu nay dung cho mot sinh vat ky sinh (dac biet mot vi trung) lien quan toi ky chu cua vi sinh vat nay. -Pathogenicity.  Pathology : the study of disease possesses with the aim of understanding their nature and causes. This is achieved by observing samples of blood, urine, faeces, and diseased tissue obtained from the living patient or at autospy, by the used X-xay, and by many other techiques. (see biospy). Clinical pathology is the application of the knowledge gained to the treatment of patients. Pathologist. Benh hoc, khoa hoc ve cac tien trinh benh voi muc dich va tim hieu ban chat va nguyen nhan benh. Dieu nay thuc hien bang cach quan sat cac mau mau, nuoc tieu, phan, va cac mo benh lay tren co the song hay khi giai phau tu thi, bang cach dung X- quang va bang nhieu ky thuat khac (xem sinh thiet). Benh lam sang la viec ap dung cac kien thuc co duoc de chua tri cac benh nhan. Pathologist.  References from English Vietnamese Medical Dictionary. Tu Dien Y Hoc Anh Viet. Dr. Pham Ngoc Tri. Nha xuat ban y hoc. Tat ca cac vi la tac nhan. Tat ca cac vi nhin qua doi mat ta thay the gioi ben ngoai tu nuoc ngoai ve Vietnam den nay. Tat ca deu biet, tat ca cac vi deu nho ta dem thong tin SOS tu ben trong dau cua ta - inside head vao trong chiec dien thoai, Ipad va send an SOS.                                                HISTORY OF VIETNAM                                                          Agent Organe https://en.m.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange https://www.history.com/topics/vietnam-war/agent-orange-1 https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chất_độc_da_cam http://www.gialai.gov.vn/lists/tintucsukien/detail.aspx?itemid=61753 https://vnanet.vn/vi/tin-anh/tin-thoi-su-trong-nuoc-1/nang-cao-cong-tac-cham-soc-giup-do-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-3602738.html Vocabulary :  World war : Chiến tranh thế giới, đại chiến thế giới (cuộc chiến tranh có nhiều nước tham gia). Thế chiến. A treaty designed to prevent a world war.  Một hiệp ước nhằm ngăn chặn chiến tranh thế giới. The First/Second World War. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất/lần thứ hai. World War One, Two Đệ nhất thế chiến, Đệ nhị thế chiến.  World War I : đệ nhất thế chiến.  World War II : đệ nhị thế chiến.  Star Wars,  SDI : Chiến tranh trên các vì sao.  Battlefield : Chiến trường, Nơi diễn ra các cuộc chiến đấu. Chết ở chiến trường. Nơi diễn ra chiến tranh, nằm trong một khu vực hoặc nhiều khu vực có liên quan với nhau về địa lí và ý nghĩa chiến lược. Chiến trường châu Âu trong Đại chiến thế giới thứ hai.  Thu dọn chiến trường to clean up a battlefield (by burying the dead, evacuating the wounded, picking up the war booty.) Chiến trường châu Âu trong đại chiến thế giới thứ hai the European theatre of war in the Second World War.  To put on-line, to connect, to link : Kết nối máy in. To put the printer on-line. (to connect something up to / with something) nối. Kết nối. The wires connect (up) under the floor. (to connect somebody / something with somebody / something) nghĩ về những người hoặc vật khác nhau trong mối quan hệ với nhau, liên tưởng, liên kết. (to connect somebody with somebody) nối máy điện thoại của ai với máy điện thoại của ai (để hai người ở hai đầu dây nói chuyện với nhau). (to connect with something) (nói về xe lửa, máy bay...) đã định sẵn giờ đến để hành khách có thể đi tiếp bằng cách chuyển sang một chiếc xe lửa hoặc máy bay khác,  nối tiếp, chuyển tiếp. (to connect with somebody / something) (nói về một cú đánh...) trúng hoặc chạm vào.  To connect one thing to (with) number nối vật này với vật khác Liên hệ (trong ý nghĩ) .mLàm cho có mạch lạc , (thường), dạng bị động kết liên, kết thân, kết giao; có quan hệ với, có họ hàng với. To be connected with a family kết thân với một gia đình, thông gia với một gia đình.  Link : A chain is made up of many links. Mắt xích, vòng xích, khâu xích, mắt dây đạc (= 0,20 m). (số nhiều) khuy cửa tay. Mắt lưới, mắt áo sợi dệt, mắt áo sợi đan. Mối liên lạc, chỗ nối, vật để nối, liên kết, nối kết.  Black box : Hộp đen, thiết bị tự động ghi lại diễn biến của một chuyến bay, hộp đen. cụm điều khiển, hộp đen, máy ghi dữ liệu bay.  Theo từ điển Bách Khoa Thư Britannica, “thần giao cách cảm là khả năng truyền ý nghĩ không dùng những kênh giác quan thông thường”, là một trong ba khả năng chính của năng lực cảm thụ bên ngoài các giác quan hay còn gọi là ngoại cảm (ESP). Từ ‘Telepathy’ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa đen là ‘trực cảm từ xa’, được sử dụng là thuật ngữ khoa học chính thức từ 1882. Những nghiên cứu khoa học về thần giao cách cảm được triển khai từ cuối thế kỷ 19. Ảnh: Binauralbeatsonline. ......v....v..... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi cam tren tay chiec dien thoai, co duoc hieu rang cac vi dang ket noi voi chiec dien thoai khong. Cac vi ngoi truoc man hinh may tinh, co duoc hieu cac vi dang ket noi voi may tinh khong. Cac vi dang ngoi truoc man hinh Tivi, co duoc hieu cac vi dang ket noi voi Tivi khong. Cac vi gap ai do, co duoc hieu cac vi dang ket noi voi nguoi do khong.  Extinct : Tuyệt chủng, tắt (lửa, núi lửa...), tan vỡ (hy vọng...), không còn nữa, mai một (sự sống, chức vị...), tuyệt giống, tuyệt chủng. When a group of animals or plants goes extinct, they are gone forever. Some extinct animals include dinosaurs, saber-toothed cats, and dodo birds. Extinctive : để dập tắt, để làm tan vỡ,  để làm mất đi, để làm tuyệt giống, để thanh toán (nợ nần), để tiêu diệt, để tiêu huỷ.  ----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                              WORLD HEGEMONY ------------------------------------------------------------------------------           SEXUAL PASSION - TENDER PASSION - SECRET - GOD                       TINH YEU - TINH DUC - BI MAT - THUONG DE                                           HACKERS - COMPUTER Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, trong bo oc cua ta, tri nho cua ta, ky uc cua ta xem, ta nhin thay nhung tu ngu tinh yeu, tinh duc, bi mat, thuong de nay o dau, vi sao ta hay tra cuu tu ngu, vi sao ta sao chep tu ngu vao note dien thoai HTC, vao note Ipad. Bi mat cua ta la gi. Co ai den gap cac vi, trong dau cac vi nghi rang : benh dich den, dich benh den, khong. Cac vi yeu ai do trong dau cac vi co nghi can phai hoan thien nguoi ay khong. Neu may tinh cua cac vi bi nhiem vi rut cac vi xu ly the nao. Neu may tinh, dien thoai di dong, Ipad, Tv trong nha cua cac vi bi ke khac xam nhap, cac vi co biet khong, neu may tinh cua cac vi bi virut cac vi xu ly the nao, neu dien thoai cua cac vi bi hu hong, cac vi xu ly the nao.                                                      WHITE TERROR Vocabulary :  White terror : Khung bo trang, khung bo rat da man do bon phan cach mang tien hanh. To terrorize/persecute the people; to strike terror into the people : khủng bố nhân dân.  Cyberterrorism : Khung bo mang may tinh. Terrorize, khủng bố. Dùng biện pháp tàn bạo làm cho khiếp sợ để hòng khuất phục. Khủng bố tinh thần. Chien thuat khung bo. Terror tactics.Phát động một chiến dịch khủng bố ở các đô thị đông dân. To launch a campaign of terror in populous cities. Khủng bố là dùng hoặc đe doạ dùng bạo lực vì lý do ý thức hệ hoặc chính trị. Terrorism is the use or threatened use of violence for ideological or political reasons terrorist. Tống giam một băng nhóm khủng bố To commit a terrorist gang to prison. Phải chăng đó là một hành động khủng bố? Is it a terrorist action?; Is it an act of terrorism? Một cuộc tấn công (có tính cách ) khủng bố. A terrorist attack. Kẻ khủng bố. Terrorist. Kẻ bị tình nghi là đã phạm tội khủng bố. A suspected terrorist Hacker : Dien tac, tin tac, nguoi lay du lieu may tinh ma khong duoc phep. Người giỏi dùng máy tính, người giỏi lập trình máy tính. Người lén vào máy tính của người khác để lấy thông tin mật. Tin tặc, người say mê một trò chơi hoặc một môn thể thao. To penetrate, to trespass : Xâm nhập.  (Từ bên ngoài) lọt vào một cách trái phép. Xâm nhập biên giới. Biệt kích tìm cách xâm nhập bằng đường biển. Nhập vào gây hại: bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Air infiltration, xâm nhập không khí. (pháp lý) forcible/illegal entry (into somebody's home). xâm nhập gia cư bất hợp pháp. interpenetrate, xâm nhập lẫn nhau. To make indecent assault, xâm phạm tiết hạnh. visual intrusion, xâm phạm tầm nhìn. Trespass, xâm phạm quyền sở hữu. Encroach upon a piece of ground, xâm phạm đất đai. Encroach upon a frontier, xâm phạm biên giới. To commit a crime prejudicial to national security. To have an act harmful to State security, xâm phạm an ninh quốc gia. To commit an offence against public decency, xâm phạm thuần phong mỹ tục. patent infringement, xâm phạm đặc quyền sáng chế.  To violate : Xâm phạm, (H. phạm: lấn đến) Lấn quyền lợi của người khác: Giặc Minh ngang ngược xâm phạm bờ cõi (HCM). Xâm phạm đời tư của người láng giềng . To violate one's neighbour's privacy. Xâm phạm các quyền tự do hiến định. To violate constitutional liberties.  Contaminate : làm bẩn, làm ô uế, làm nhiễm (bệnh), làm hư hỏng. To be contaminated by companions: bị bạn xấu làm hư hỏng. Contaminated air, không khí bị ô nhiễm. Contaminated area, khu vực bị ô nhiễm. Contaminated fuel, nhiên liệu nhiễm bẩn.  Ingrained : Xâm nhiễm, ăn sâu, thâm căn cố đế, ingrained laziness, thói lười biếng thâm căn cố đế.  Infest : Tràn vào quấy phá, tràn vào phá hoại (sâu bọ, giặc cướp...). A bed infested with bugs, cái giừơng lúc nhúc rệp.  Encroach :  (+ on, upon) xâm lấn, xâm phạm (lãnh thổ, quyền...), , lấn, xâm nhập, xâm phạm, to encroach upon the other side of the street lấn sang bên kia đường.  Penetrate : Thâm nhập, lọt vào, nhìn xuyên qua, đâm thủng, xuyên qua, nhìn xuyên qua (màn đêm...), làm thấm nhuần. Entry. To penetrate someone with an idea: làm cho ai thấm nhuần một tư tưởng, (nghĩa bóng) nhìn thấu, thấu suốt, hiểu thấu. To penetrate someone"s mind, nhìn thấu được ý nghĩ của ai. To penetrate the truth: hiểu thấu sự thật. Đi sâu, hoà mình vào để hiểu kĩ càng cặn kẽ: thâm nhập thực tế thâm nhập đời sống nông dân. 2. Đi sâu vào, ăn sâu vào: Vi trùng thâm nhập cơ thể Tư tưởng tiến bộ thâm nhập quần chúng. Infitration : Thâm nhiễm. Nói tật xấu ăn sâu vào tư tưởng, khó sửa chữa: Thâm nhiễm thói xấu của xã hội cũ. Infiltrate : Rỉ qua, xâm nhập, (y học) thâm nhiễm, lọc qua, thấm qua. (to infiltrate through something / into something) rỉ quathe thick fog seemed to have infiltrated through the walls into the room. lớp sương mù dày đặc dường như thấm qua tường vào trong phòng. (to infiltrate A into B / B with A) làm cho cái gì đi qua bằng cách lọc nó chầm chậm vào một cái khác. to infiltrate poison into the water supply. to infiltrate the water supply with poison ngấm chất độc vào hệ thống cung cấp nước. (to infiltrate through something / into something) thâm nhập. troops infiltrating through enemy lines into occupied territory. bộ đội thâm nhập qua phòng tuyến của địch lọt vào trong vùng bị chiếm. our entire organization had been infiltrated by enemy agents toàn bộ tổ chức của ta đã bị điệp viên của địch thâm nhập. (to infiltrate somebody / something into something) (to infiltrate something with somebody / something) (nghĩa bóng) cài (người) vào một tổ chức để thu thập tin tức hoặc phá hoại. to infiltrate spies into a country. cài gián điệp vào trong một nước to infiltrate an organization with one's own men. cài người của mình vào trong một tổ chức Invade : Xâm lược, Xâm chiếm lãnh thổ, cướp đoạt chủ quyền của nước khác bằng vũ lực hoặc bằng các thủ đoạn chính trị, kinh tế. Chiến tranh xâm lược. Dã tâm xâm lược. Quét hết quân xâm lược. the French colonialism invades Vietnam in 1859. thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1859 bile invades liver , mật tràn vào gan. tràn lan, toả khắp. the smell of cooking invaded the house, mùi nấu thức ăn toả khắp nhà.  xâm lược, xâm chiếm, xâm lấn.  ......v....v...... Virus : (y học) vi rút (một sinh vật đơn giản, bé hơn vi khuẩn và gây ra bệnh truyền nhiễm). vi rút AIDS, (thông tục) bệnh nhiễm vi rút, (nghĩa bóng) mối độc hại, mầm bệnh, nguồn gây bệnh. virus of sensuality, mối độc hại của nhục dục  ác ý, tính độc địa.  Bacterium : Vi khuẩn, A bacterium (plural bacteria) is a primitive, single-celled organism. Vi khuẩn (máy tính). (H. vi: nhỏ; khuẩn: nấm) Loài thực vật rất nhỏ, đơn bào, có thể gây bệnh, nhưng cũng có loài có ích: Vi khuẩn lên men giấm lá một thứ vi khuẩn có ích. Malignant bacterium, vi khuẩn gây bệnh. Ta thay thong tin duoi day o to bao nao vao sang ngay hom qua.  Phát hiện cách tiêu diệt tế bào nhiễm virus HIV Hiện những người bị nhiễm HIV phải chữa bệnh cả đời bằng thuốc kháng virus nhưng chỉ ngăn chặn nhiễm trùng, không thể tiêu diệt virus ở dạng phi hoạt động được lưu trữ trong cái gọi là “bể chứa”. Thành phần chủ yếu của những bể chứa này là các tế bào lympho T CD4. Nguyên nhân khiến cho virus lây lan là hoạt động trao đổi chất của các tế bào này, cụ thể là sự tiêu thụ glucose. Do đó, nhờ sử dụng những chất có tác dụng ức chế hoạt động trao đổi chất, các nhà khoa học đã có thể tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh.  http://www.sggp.org.vn/phat-hien-cach-tieu-diet-te-bao-nhiem-virus-hiv-566964.html Thượng Đế (chữ Hán: 上帝), cũng gọi Thiên Đế (天帝), Hạo Thiên Thượng Đế (昊天上帝) hoặc Thiên Hoàng Thượng Đế (天皇上帝), dịch nghĩa là "Vị vua ở trên cao", là từ dùng để gọi các nhân vật thần thánh, chúa tể cao nhất của quan niệm tín ngưỡng xuất phát từ Trung Quốc. Từ ngữ "Thượng Đế" tuy xuất phát từ Hán ngữ, song trong ngôn ngữ Việt Nam đều chỉ đến "Đấng tối cao", người đã sáng tạo ra vạn vật trong các tôn giáo khác nhau. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thượng_đế Bí mật : Một thông tin cần phải được bảo vệ không được cho công chúng hoặc những người nào đó được biết đến. Bí mật quân sự này chỉ có một vài người được biết. Dong nghia, bi an, tuyet mat. https://vi.m.wiktionary.org/wiki/b%C3%AD_mật Bí ẩn :  (Bên trong) có chứa đựng điều gì kín đáo, khó hiểu. Nụ cười bí ẩn. Khám phá bí ẩn của thiên nhiên (d.).                                                  TO BE IN THE SECRET                                     LA NGUOI DUOC BIET DIEU BI MAT https://vi.m.wiktionary.org/wiki/secret Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, the giver and the receiver duoc dich sang ngon ngu tieng viet nghia la gi. Noi tiep nhan, diem tiep nhan dich sang ngon ngu tieng anh nghia la gi. Nhap gia tuy tuc, dao giang tuy khuc dich sang ngon ngu tieng anh nghia la gi. Cac vi viet ra giay. Ben ngoai xam nhap cac vi xu ly the nao, ben trong xam nhap cac vi xu ly the nao. Bien gioi ma cac vi hieu nhu the nao, cac vi viet ra giay.  ------------------------------------------------------------------------------                                     SO HUU THE GIOI - WORLD OWNED Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, so huu the gioi, so huu trai dat duoc dich sang ngon ngu tieng anh la gi. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cau noi duoi day ta thay trong bo phim nao tren TV. Ai so huu con mat thu ba cua Shiva, nguoi ay so huu ca the gioi.  Moi vat huu hinh deu la hu vo. Moi vat vo hinh deu la hu vo.  Vocabulary : To own, to hold, possession/possessive : Sở hữu. Thuộc về mình, những tư liệu sản xuất đều thuộc quyền sở hữu chung của nhân dân (Trg-chinh). Họ chẳng sở hữu món gì có giá trị lớn. They own nothing of great value. Hầu hết các sân bay đều thuộc sở hữu nhà nước . Most airports are under public ownership proprietary. Real estate, sở hữu bất động sản. State-owned, sở hữu nhà nước.  Object owner, sở hữu chủ đối tượng. Common property, sở hữu chung. Own, sở hữu (một ngôi nhà, những tài sản lớn). Landed proprietor, sở hữu ruộng đất. Hold, sở hữu (tài sản, đất đai). Intellectual Property (IP), sở hữu trí tuệ. Socialist property, sở hữu xã hội chủ nghĩa. Incorporeal possession, sở hữu vô thể. Iindividual ownership, sở hữu tư bản. -----------------------------------------------------------------------------                                       NHAN CHI SO, TINH BON THIEN                                    THE MILK OF HUMAN KINDNESS Vocabulary :  Mankind : Loài người, nhân loại, nam giới, đàn ông (nói chung).  Loài người. Toàn thể nhân loại đều mong muốn hoà bình.  Humanity : Loài người, nhân loại. A crime against humanity. Một tội ác đối với toàn thể loài người. Lòng nhân đạo, bản chất của loài người, nhân tính, (số nhiều) hành động nhân đạo, (số nhiều) những đặc tính của con người (the humanity) khoa học nhân văn; cổ điển học Hy lạp.  Human : (thuộc) con người, (thuộc) loài người. Human being, con người human nature. Bản tính con người, nhân tính. Có tính người, có tình cảm của con người. The milk of human kindness. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. To err is human. Không ai là hoàn toàn không mắc sai lầm, nhân vô thập toàn.  Humanly : Với cái nhìn của con người, với cung cách con người; với tình cảm con người; bằng những phương tiện thông thường của con người. trong phạm vi hiểu biết của con người. To do evething that is humanly possible: làm tất cả những gì mà con người có thể làm được.  Nhân chi sơ, tính bản thiện.  https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tam_tự_kinh                                           TO MEETALL SORTS OF PEOPLE Sort of character/person, kind of person : Loại người.Gặp đủ loại người To meet all sorts of people.  ------------------------------------------------------------------------------                                              QUA TAO VA QUA OC CHO                                                       APPLE - WALNUT Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, ta da tung an qua tao - apple qua oc cho - walnut chua, ta nhan biet vi cua no the nao.  ------------------------------------------------------------------------------                     SCIENCE BRAIN - APPLIED NEUROSCIENCE                        MORAL/SPIRITS/MIND - SEXUAL PASSION                                           TINH THAN VA TINH DUC ------------------------------------------------------------------------------                   ENGLISH VIETNAMESE MEDICAL DICTIONARY BOOK                                         Dr. Pham Ngoc Tri. Nha xuat ban y hoc. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem ta mua thuoc Tramadol la khi nao, ta mua quyen sach Medical English Dictionary Vietnamese la khi nao. ------------------------------------------------------------------------------                                                 HISTORY OF VIETNAM                                                               MEMORY Chiến tranh Việt Nam Xung đột vũ trang giai đoạn 1959-1975 ở Việt Nam https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chiến_tranh_Việt_Nam Vocabulary :  History : Lịch sử, Quá trình ra đời, phát triển đã qua hay cho đến tiêu vong: lịch sử thế giới lịch sử dân tộc lịch sử kiến trúc. Môn khoa học nghiên cứu quá trình phát triển của xã hội loài người, hay của quốc gia, dân tộc. Học lịch sử biên soạn sách lịch sử. Có ý nghĩa, tính chất quan trọng trong lịch sử: bước ngoặt lịch sử nhân vật lịch sử. History  https://en.m.wikipedia.org/wiki/History https://www.dictionary.com/browse/history Medical history : Lịch sử bệnh, Anh ta có lịch sử bệnh tâm thần phân liệt He has a history of schizophrenia.  Revolutionary history : Lịch sử cách mạng.  Political history : Lịch sử chính trị. Một trong những thất bại thảm hại nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ. One of the worst defeats in United States political history.  Memory : Trí nhớ. Khả năng ghi lại trong óc những điều đã biết . Bồi dưỡng trí nhớ. Amnesia, Mất một phần hoặc toàn bộ trí nhớ, thường do bị sốc, rối loạn tâm lý, tổn thương não. Amnesia, Partial or total loss of memory, usually resulting from shock, psychological disturbance, brain injury.  Past : Quá khứ,Thời gian đã qua. Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn luôn giống nhau. Trở thành quá khứ. To become a thing of the past. Gánh nặng năm tháng / quá khứ . The burden of the years/of the past  Nhìn lại quá khứ của mình. To look back on one's past. Chúng ta hãy quên quá khứ! Let bygones be bygones!. Let's forget the past! Computer mind : Trí nhớ máy tính.  Visual memory : Trí nhớ thị giác.  Intellection : Sự hiểu biết, quá trình hiểu biết. Khả năng hiểu biết, trí tuệ, trí năng.  Brain, intellect : Tri oc. Óc của con người, coi là biểu trưng của khả năng nhận thức, tư duy. Mở mang trí óc. Trí óc minh mẫn. Lao động trí óc. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, chien tranh co mat mat khong, co dau don khong, co thong kho khong, co kho so khong, co doi khat khong, co doi ngheo khong, co benh tat khong, co tu do khong, co hanh phuc khong, co sung suong khong, co ton that khong, co phai di dan khong, co han thu khong, cam giac the nao, cam xuc the nao, y thuc the nao,....v...v...Doi song cua quan linh the nao, doi song cua nguoi dan the nao. Chien tranh ma cac biet nhu the nao, cac vi viet ra giay.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, tinh duc co mat mat khong, co dau don khong, co thong kho khong, co kho so khong, co doi khat khong, co doi ngheo khong, co benh tat khong, co tu do khong, co hanh phuc khong, co sung suong khong, co ton that khong, co phai di dan khong, co han thu khong, cam giac the nao, cam xuc the nao, y thuc the nao,....v....v....Tinh duc ma cac vi biet nhu the nao, cac vi viet ra giay. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, trong he than kinh cua ta, ta co hieu biet gi ve chien tranh vietnam khong. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac dien vien dien anh, nghe si, ca si, hoa si, nha van, nha bao, nha nhiep anh,....v...v...o gian doan tu nam 1959 - 1975 ho lam gi, nghi gi, nho gi.  ------------------------------------------------------------------------------                                                                 SEX LIFE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, nguoi co quan he tinh duc voi gai diem va trai diem nguoi do co phai la ke khong ra gi khong, ke khong doang hoang - decent khong. Nguoi chat sex, co phai la ke khong ra gi khong, co phai la ke khong dang hoang - decent khong. Vocabulary :  Breathtaking : Hấp dẫn, ngoạn mục.  Make love : Embrace in a loving way and have intercourse. I can't describe how I feel when we make love. It's breathtaking! Have sex : Have sexual intercourse, make love. She said that it's dangerous to have sex with several partners. Sexual : (thuộc) các vấn đề sinh lý hoặc sức lôi cuốn thể xác giữa nam và nữ, giới tính, nhục dục. Her interest in him is primarily sexual. Mối quan tâm đến cô ấy đối với anh ta chủ yếu là về tình dục. sexual intercourse (commerce). sự giao hợp, sự giao cấu. sexual indulgence. sự say đắm nhục dục. Sexual appetite tình dục. sexual feelings, desire. cảm xúc, khát vọng tình dục. sexual differences. những khác biệt về giới tính. liên quan đến sự sinh sản con cái sexual organs. cơ quan sinh dục. sexual reproduction in plants. sự sinh sôi hữu tính của cây cối. sexual appetites. những ham muốn tình dục. Thú vui của xác thịt giữa nam và nữ. Nó toàn là nghĩ chuyện tình dục không thôi.Tội phạm về tình dục. All he thinks about is sex. Sex is all he thinks about. He thinks about nothing but sex. He's got sex on the brain; He's a sex maniac. Sex crime Thèm khát tình dục. Sex-mad, voluptuous, oversexed, libidinous sexual.  Có quan hệ tình dục với gái điếm. To have sexual intercourse with prostitutes Sự khai thác tình dục trong phim ảnh. Sexploitation.  Libido :  (triết học) dục tình, sức sống, sinh lực. (triết học) sự hoạt động mạnh mẽ hoặc sự thôi thúc về tình cảm nhất là về tình dục.  Sex appeal : Sự hấp dẫn giới tính, sự quyến rũ tình dục. A man with lots of sex appeal. Một người đàn ông rất gợi tình.  Sex life : đời sống tình dục, hoạt động tình dục của con người.  Cyber-sex : Tình dục máy tính.  Cybersex, also called computer sex, Internet sex, netsex and, colloquially, cyber or cybering, is a virtual sex encounter in which two or more people connected remotely via computer network send each other sexually explicit messages describing a sexual experience. In one form, this fantasy sex is accomplished by the participants describing their actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies.[1] Cybersex often includes real life masturbation.[2] Environments in which cybersex takes place are not necessarily exclusively devoted to that subject, and participants in any Internet chat may suddenly receive a message of invitation). The quality of a cybersex encounter typically depends upon the participants' abilities to evoke a vivid, visceral mental picture in the minds of their partners. Imagination and suspension of disbelief are also critically important. Cybersex can occur either within the context of existing or intimate relationships, e.g. among lovers who are geographically separated, or among individuals who have no prior knowledge of one another and meet in virtual spaces or cyberspaces and may even remain anonymous to one another. In some contexts cybersex is enhanced by the use of a webcam to transmit real-time video of the partners. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cybersex ------------------------------------------------------------------------------                                KE GIAU MAT -  TO HIDE ONE'S FACE Tat ca cac vi o ben trong nao bo cua ta, o ben trong co cua ta, o ben trong bung cua ta. ta khong quen biet. Ta khong thay khuon mat cua cac vi. Ta la du khach. Quoc tich Vietnam. PP/B2942708. Ta den mot so nuoc Asean vao nam 2013. Bong dung/dot nhien/ ta nghe tieng nguoi noi nhumg khong thay nguoi. Ta an xin gan bon thang o Thailand. Ta ve nuoc ngay 05/11/2013.                                  MR UNSEEN/MR INVISIBLE - NGAI VO HINH Vocabulary :  To hide one's face : Giau mat. Tôi cố giấu mặt vào bóng tối. I tried to hide my face in the darkness.  To hide oneself : Giau minh.  Make oneself invisible : Dùng phép lạ tự làm cho mình như biến mất đi, không ai có thể nhìn thấy được. Unseen/ invisible : Vô hình, Không có hình thức, vật vô hình sức mạnh vô hình Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi tang hinh co ai thay cac vi khong. Co ai goi cac vi  la ngai vo hinh khong. Khong giau diem bat ky y nghi nao, bat ky cam giac nao, bat ky tinh cam nao, bat ky tam trang nao, bat ky khat vong nao, bat ky nhuc duc nao, bat ky giac mo/giac chie, bao nao, ...v...v... No concealed any thoughts, any feelings, any sentiments, any state of mind/any moods, any desires, any indulgences, any dreams,.....v...v... Vocabulary : To hide : Giấu,  giấu giếm, giấu, che đậy, làm khuất. Để vào nơi kín đáo nhằm cho người ta không thể thấy, không thể tìm ra được. Giấu tiền trong tủ sách. Cất giấu. Chôn giấu. 2 Giữ kín không muốn cho người ta biết. Giấu khuyết điểm. Giấu dốt. Không giấu được nỗi lo sợ. Ném đá giấu tay. Giấu không cho bạn biết địa chỉ nhà mình. To hide one's address from one's friends. Đừng cố giấu (không cho ) tôi (biết sự thật )! Don't try to conceal the facts from me!. Don't try to blind me to the facts! Tôi đâu có giấu gốc gác hèn mọn của mình.I make no secret of my humble origins.  I make no secret about my humble origins. Nó giấu không cho bố mẹ biết nó thi rớt. He failed without his parents' knowledge; He kept his parents in the dark about his fail. Giấu không cho biết mình kiếm được bao nhiêu tiền. To conceal one's income. Chúng ta chẳng có gì phải giấu giếm cả. We have nothing to hide. Tôi không hề giấu giếm nàng điều gì. I have no secrets from her.Nàng yêu tôi và nàng chưa hề giấu giếm điều đó. She loves me and she's never made any secret of it. A tape recorder concealed in a drawer. Máy ghi âm giấu trong ngăn kéo. He tried to conceal his heavy drinking from his family. Nó tìm cách giấu gia đình cái tật nghiện rượu nặng của nó. He spoke with ill-concealed contempt for his audience. Nó nói với một thái độ khinh thị khán giả mà không khéo che đậy.  To keep something secret. To keep silent about something : Cô ấy giấu kín tình cảm của mình. She bottles up her emotions.  What is done by night appears by day. Murder will out. Truth will conquer : Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.  Conceal one"s hand : Giấu tiếng, Không cho người ta biết đến vai trò của mình trong một việc gì. Giấu đầu lòi đuôi. To preserve one's anonymity. To remain anonymous : Giấu tên, Một quan chức cao cấp giấu tên tiết lộ rằng.....A high official on condition of anonymity disclosed that.... Incognito. Kẻ giấu tên. Người giấu tên, người giấu lai lịch của mình. Không để lộ tung tích của mình. Người dấu tên, người thay họ đổi tên, người cải trang (đi du lịch, làm việc thiện... cốt để không ai biết). Tên giả (cốt để không ai biết). He travelled under the of X. Anh ta đi du lịch với một cái tên giả là X. To travel incognito. không để lộ tung tích của mình khi đi đường. Vi hành.  To conceal/disguise one's intention. To keep one's plan to oneself. To play one's cards close to one's chest : Giấu ý định của mình.  To keep one's age secret : Giấu tuổi.  To beat about the bush in order to conceal something : Giấu quanh, Nói luẩn quẩn, không nói thực. Lại còn bưnng bít giấu quanh. Làm chi những thói trẻ ranh nực cười! To hide one's light/one's candle under a bushel : Giấu nghề.  Giấu màu : Giấu tài năng của mình. Vờ khiêm tốn giấu màu. Concealed defect : ẩn tì, khuyết tật che giấu.  Concealed assets : Tài sản không khai.  Concealed and hoarded goods : Hàng giấu giếm và đầu cơ tích trữ. Concealed damage : Thiệt hại che giấu.  Dissimulate : Che đậy, che giấu (ý nghĩ, tình cảm...) vờ vĩnh, giả vờ, giả đạo đức.  Dissocial : Không thích giao thiệp, không ưa giao du.  Dissocialise : Làm cho không thích giao thiệp, làm cho không ưa giao du.  Kindness,  kindheart : Lòng tốt, Lợi dụng lòng tốt của ai. To impose on somebody's kindness. To impose on somebody. To take advantage of somebody's helpfulness.  Good intention, goodwill : Thiện ý, Ý định tốt lành trong quan hệ với người khác. Tỏ rõ thiện ý. Câu nói đầy thiện ý. Chúng tôi tin vào thiện ý của ông ấy We believed in his good intentions. ý định tốt khi làm gì. Thái độ thiếu thiện chí một việc làm đầy thiện chí. Xìn đừng hiểu lầm thiện chí của họ! Please don't mistake/misunderstand their goodwill!  Cả hai bên đều phải có thiện chí với nhau mới được. There needs to be goodwill on both sides. Hãy chứng tỏ thiện chí đối với họ ngay bây giờ!  Show goodwill towards them right now! .......v.....v...... ------------------------------------------------------------------------------                                             ADN VAN HOA - CULTURAL ADN Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ADN van hoa duoc hieu nhu the nao. Ta thay tu ngu nay o dau.  ------------------------------------------------------------------------------                               HOA HAU HOAN VU - MISS UNIVERSE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, kha nang hieu biet ve chuong trinh Hoa hau hoan vu cua ta the nao. Ta cam tuong the nao sau khi xem xong chuong trinh Miss Universe. Ta xem chuong trinh nay o dau.  http://2018missuniverse.com/ Vocabulary :  Impression, Comment, remarks : Cảm tưởng, ghi cảm tưởng sau khi xem triển lãm. To jot down one"s comments after visiting an exhibition. ý nghĩ nảy sinh do cảm nhận, xúc động trước sự việc gì. Phát biểu cảm tưởng ghi cảm tưởng của mình sau khi xem triển lãm. Trò chuyện với ông ta, tôi có cảm tưởng rằng... From my conversation with him, I got the impression that... Moi nguoi dai dien cho moi quoc gia.  Represent, representative : đại diện. Thay mặt (cho cá nhân, tập thể). đại diện cho nhà trai phát biểu đại diện cho anh em bè bạn đến chúc mừng. Người, tổ chức thay mặt. đại diện cơ quan cử đại diện ở nước ngoài. Bà ấy phát biểu với tư cách đại diện cho chính phủ. She spoke in her capacity as government representative. To represent. To deputize for somebody. To act as deputy for somebody. 120 vận động viên đại diện nước Pháp tại Ôlimpich. 120 athletes Represented France in the Olympic Games. Nếu không đến được thì phải cử người đi đại diện. If you are not available, you must have someone stand in for you. If you are not available, you must delegate someone.  ------------------------------------------------------------------------------                                           A GOLD DIGGER - KE DAO MO Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, trong qua khu cua ta, ta tung nghi ai la ke dao mo.  Vocabulary :  A gold digger : Ke dao mo, la tu dung de am chi mia mai mot co gai yeu hoac lay mot nguoi dan ong giau co vi tien chu khong co tinh cam.  Vi du : I have a big house, a car and 1 millions dollars ( Toi co mot ngoi nha lon, mot chiec xe va mot trieu do). You have to be careful with that money. You'll attract a lot of diggers. Anh phai can than voi so tien do. Anh se thu hut rat nhieu ke dao mo do.  ------------------------------------------------------------------------------                                                  KHOA HOC TU NHAN THUC Tri nho lien tuong la khi nghe duoc mot tu mau chot, con nguoi lap tuc nho lai tat ca nhung gi lien quan toi no.  Toan bo vu tru xoay xung quanh tinh duc. Toi lam anh thoa man cac giac quan, anh lam toi thoa man cac giac quan. Reference from book Khoa hoc tu nhan thuc.  http://taisachebook.com/download/khoa-hoc-tu-nhan-thuc-series-duc-thanh-an/ ---------------------------------------------------------------------------                   PHAN NGHE VA PHAN DOC HIEU NGON NGU NUOC NGOAI                                      RISE OF THE ROBOTS - BBC EARTH https://vn.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrwJUVklhtcsX4AgqYSLYpQ;_ylu=X3oDMTIyMXVjbTNwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkMWM1ZTAxYjIyYjM2YTY0NThjOGUwYmI0MDdkNjcwYwRncG9zAzEEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fvn.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dbbc%2Bearth%2Brise%2Bof%2Bthe%2Brobot%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D1&w=1731&h=2048&imgurl=argonon.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FROTR_TX-CARD-CONFIRMED.jpg&rurl=https%3A%2F%2Fargonon.com%2Fhyper-evolution-rise-robots-tx-260717-9pm-gmt-020817-9pm-bbc4%2F&size=565.1KB&name=Hyper+Evolution%3A+%3Cb%3ERise%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Eof+the+Robots%3C%2Fb%3E+TX+26%2F07%2F17+9PM+GMT+...&p=bbc+earth+rise+of+the+robot&oid=d1c5e01b22b36a6458c8e0bb407d670c&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=Hyper+Evolution%3A+%3Cb%3ERise%3C%2Fb%3E+%3Cb%3Eof+the+Robots%3C%2Fb%3E+TX+26%2F07%2F17+9PM+GMT+...&b=0&ni=21&no=1&ts=&tab=organic&sigr=12irfegc8&sigb=13j5gqlbc&sigi=121rsvkhe&sigt=129m90805&sign=129m90805&.crumb=TaN5kxwQnPI&fr=ipad&fr2=piv-web https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rise_of_the_Robots                                                INFORMATION AGE The Information Age (also known as the Computer Age, Digital Age, or New Media Age) is a historic period in the 21st century characterized by the rapid shift from traditional industry that the Industrial Revolution brought through industrialization, to an economy based on information technology.[citation needed] The onset of the Information Age is associated[by whom?] with the Digital Revolution, just as the Industrial Revolution marked the onset of the Industrial Age.[1] The definition of what "digital" means (or what "information" means) continues to change over time as new technologies, user devices, methods of interaction with other humans and devices enter the domain of research, development and market launch. During the Information Age, digital industry shapes a knowledge-based society surrounded by a high-tech global economy that exerts influence on how the manufacturing and service sectors operate in an efficient and convenient way. In a commercialized society, the information industry can allow individuals to explore their personalized needs, therefore simplifying the procedure of making decisions for transactions and significantly lowering costs both for producers and for buyers. This[clarification needed] is accepted overwhelmingly by participants throughout the entire economic activities for efficacy purposes, and new economic incentives would[original research?] then be indigenously encouraged, such as the knowledge economy.[2][page needed] The Information Age formed by capitalizing on computer microminiaturization advances.[3] This evolution of technology in daily life and social organization has led to the modernization of information and communication processes becoming the driving force of social evolution.[4][need quotation to verify]  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Information_Age                              What does it mean to be human in the age of technology? https://www.theguardian.com/technology/2016/jan/20/humans-machines-technology-digital-age What is the age of conscious techonology? https://www.weforum.org/agenda/2015/01/what-is-the-age-of-conscious-technology/ Parenting In The Age Of Technology https://babyvenue.com/parenting-in-the-age-of-technology/ https://www.bartleby.com/essay/The-Age-of-Technology-FKCBALLYTJ https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/crime-in-age-of-technology-–-europol’s-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017                                         TECHNOLOGY REVOLUTION https://en.m.wikipedia.org/wiki/Technological_revolution ------------------------------------------------------------------------------                                      FAMILY CUSTOMS AND HABITS. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi hieu biet gi ve gia phap trong gia dinh cua cac vi, cac vi viet ra giay. Family customs and habits : Gia pháp, Phép tắc trong một nhà, Phép tắc trong nhà. ------------------------------------------------------------------------------                                              TINH THAN DAN TOC Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc http://www.baohaugiang.com.vn/chinh-tri/phat-huy-tinh-than-dai-doan-ket-dan-toc-62317.html http://vanhoaonline.vn/chinh-tri/artmid/417/articleid/13985/suc-manh-mem-van-hoa-viet-nam-trong-boi-canh-toan-cau-hoa ------------------------------------------------------------------------------                                                               MEMORY Miền ký ức của những cựu nữ tù binh.  http://www.sggp.org.vn/mien-ky-uc-cua-nhung-cuu-nu-tu-binh-566738.html https://baogialai.com.vn/channel/1622/201812/bai-du-thi-viet-ve-mot-thoi-khang-chien-o-gia-lai-hoi-uc-tu-hao-cua-nu-cuu-tu-chinh-tri-yeu-nuoc-5613136/ https://quynhhop.wordpress.com/2017/07/18/dem-xieng-khoang-ky-uc-cua-cuu-chien-binh-quan-tinh-nguyen-viet-lao/ https://m.baomoi.com/ky-uc-xuc-dong-cua-vi-thieu-tuong-tung-xe-doc-truong-son-di-cuu-nuoc/c/29086909.epi                                         TIEP LUA TRUYEN THONG Quan khu 9 ky niem 40 muoi nam ngay chien thang bien gioi tay nam. http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/quan-khu-9-ky-niem-40-nam-chien-thang-chien-tranh-bien-gioi-tay-nam-558768 Khong de lot vao quy hoach nguoi khong du tieu chuan, nhat la nhung nguoi co bieu hien suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, tu dien bien, tu chuyen hoa, co quan diem lech lac, mat doan ket, tham nhung, tieu cuc.  https://tuoitre.vn/khong-de-lot-vao-quy-hoach-nguoi-khong-du-chuan-20181225230614338.htm Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ..... mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa để tránh đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất không đáng có đối với Đảng, đất nước và nhân dân, để lại nỗi đau khôn lường đối với người thân, gia đình, đồng chí, bè bạn. http://kiemsat.vn/be-mac-hoi-nghi-lan-thu-9-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-51458.html Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Daniel J. Kritenbrink năm 2018 trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đi vào chiều sâu, đáp ứng được lợi ích thiết thực của nhân dân 2 nước, vì hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực. http://www.sggp.org.vn/viet-nam-hoa-ky-hop-tac-chat-che-tren-nhieu-linh-vuc-567509.html Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng; và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. https://congly.vn/thoi-su/be-mac-hoi-nghi-trung-uong-9-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chot-4-noi-dung-quan-trong-281700.html Chậm xử lý cán bộ cấp cao vi phạm, dân chưa hài lòng. http://plo.vn/thoi-su/cham-xu-ly-can-bo-cap-cao-vi-pham-dan-chua-hai-long-780944.html 'Tự soi, tự sửa' để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay đã 'làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng', nếu không bị ngăn chặn, đẩy lùi, thì đây sẽ 'là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ' (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2016, tr.23). https://m.baomoi.com/tu-soi-tu-sua-de-ngan-chan-day-lui-cac-bieu-hien-suy-thoai/c/23195615.epi ------------------------------------------------------------------------------                                              HEART - SOUL - MIND Vocabulary :  Heart, soul, mind : Lòng, đau lòng,  heart-breaking. Bụng của con người, coi là biểu tượng của mặt tâm lí, tình cảm, ý chí, tinh thần. Đau lòng. Những bộ phận trong bụng của con vật giết thịt, dùng làm thức ăn (nói tổng quát). Lòng lợn. Cỗ lòng. Xào lòng gà. 2 (kết hợp hạn chế). Bụng con người. Ấm cật no lòng. Trẻ mới lọt lòng (vừa mới sinh). Bận lòng*. Cùng một lòng. Ăn ở hai lòng. Bền lòng*. Lòng tham. 4 Phần ở giữa hay ở trong một số vật, có khả năng chứa đựng hay che chở. Lòng suối. Đào sâu vào lòng đất. Ôm con vào lòng. Biết rõ như lòng bàn tay của mình (biết rất rõ). Không còn lòng dạ nào để làm điều gì Not to have the heart/mind to do something. Tôi còn lòng dạ nào mà hát nữa I am in no mood for songs.  I have no stomach for songs. I haven't the heart to sing. Lòng dạ Entrails : Ruột, lòng (trái đất...). Ruột lòng.  Bowels : Lòng.  Giblet : Cánh, lòng. Lòng; cổ, cánh; chân (gà, ngỗng... chặt ra trước khi nấu). Popularity, public esteem : được lòng dân - to gain popularity.  Friendly : Thân thiện, Có tình cảm tốt, đối xử tử tế và thân thiết với nhau: thái độ thân thiện quan hệ thân thiện giữa các nước trong khu vực. Anh nên thân thiện với họ thêm một chút. You should be a bit more friendly with them Y vẫy chào tôi một cách thân thiện. He gave me a friendly wave. thân mật, thân thiết, thân thiện. A friendly smile. Một nụ cười thân mật. to have friendly relations with one's neighbours. Có quan hệ thân mật với láng giềng của mình Friendly Society. Hội ái hữu. A friendly match . Cuộc đấu giao hữu. Thuận lợi, tiện lợi. A user-friendly computer system. Hệ thống máy điện toán tiện lợi cho người dùng. (tôn giáo) (Friend) thuộc phái Quây-cơ Amicable : Thân ái, thân mật, thân tình. Amicable advice. Lời khuyên thân tình amicable talk. Cuộc trò chuyện thân mật, thoả thuận, hoà giải. An amicable settlement. Sự hoà giải, sự giải quyết thoả thuận với nhau.  ------------------------------------------------------------------------------              DIEN THOAI SONY WALKMAN - DIEN THOAI VIETTEL Co vi noi cai do la cai chien tranh. Co vi noi noi cai do la cai giet nguoi. Co vi noi may giau co la nho tao Co vi noi khong ai kiem nhieu tien voi luong thoi gian do dau. Co vi noi ong Nuyen Bac Son khong cho dang bao. Co vi noi bon chung no se giet nguoi nha cua may. Co vi noi thon tinh gia pha, gia toc, gia dinh ta. Ho gui danh sach gia dinh ta len cao uy lien hiep quoc.  Co vi noi giet chet con nho do di, bao nhieu nguoi cung phai chet con nho do.  Co vi noi thangcon ong Ly Hien Long ra nuoc ngoai can than bi ban chet. Co vi noi Lien Hiep Quoc o Mi buoc phai dong cua. Co vi noi Nguyen Sinh Hung phai tu hinh.  Co vi noi dang le ra Le Thanh Hai phai tu hinh. Co vi noi vi sao cha me may bi bat. Co vi noi dat nuoc nguoi Viet do nguoi dong tinh quan ly. Co vi noi tat ca kinh te cua vietnam do nguoi ngoai quoc dong tinh quan ly. Co vi noi ke nao o trong nao cua may se bi giet chet.  Co vi noi ve nuoc phai tranh ho Dinh, ho Tran, ho Nguyen, ve nuoc phai nho sang Phap, sang Phap, ve nuoc phai xac nhan moi quan he va xin gia nhap quoc te gap, co vi noi ta di that xa that khoang hai nam moi tro ve.  Co vi noi thong tin SOS ta gui duoc dich ra 17 ngon ngu, duoc dich ra hon 100 ngon ngu.  Co vi noi thong tin SOS ta gui, duoc gui den cac ton giao ngoai lanh tho.  Co vi noi chinh thang Pham Binh Minh se bi xu ban ngay tai cho. Co vi noi Cong Giao hiem ac voi may.  Co vi noi dat nuoc may noi : ma - ghost nhap.  Co vi noi may la nguoi tinh cua Tong Thong, Thu Tuong cac nuoc.  Co vi noi chi gai may la Tong Thong Barack Obama, me may la Nguyen Tan Dung.  Co vi noi ho tra tan may suot nhieu nam lien, ho khong biet gi het.  Co vi noi Dat nuoc may co dung lai khong.  Co vi noi ta la con re cua Tong Thomg Barack Obama.  .....v....v.... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, vi nao dem chiec dien thoai Sony walkman ve nuoc. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, tu khi ta tro ve nuoc den nay ta kham benh bao nhieu lan, co bao nhieu benh vien o Saigon - Vietnam ta den kham.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi su dung dien thoai cho muc dich gi. Ai la nguoi phat minh ra chiec dien thoai dau tien tren the gioi.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta giong nhung nhan vat duoi day o diem nao, vi nao noi ta giong nhung nhan vat duoi day.  1/ Ho Chi Minh. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh 2/Nam Cam. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nam_Cam 3/ Le Dai Hanh. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Lê_Đại_Hành 4/ Mark Zuckerberg https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg 5/ Won Bin https://en.m.wikipedia.org/wiki/Won_Bin .....v....v.. ------------------------------------------------------------------------------                  LOAI NGUOI TUYET CHUNG - MANKIND EXTINCT Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, loai nguoi se bi tuyet chung nhu the nao, khoang bao nhieu nam nua loai nguoi se bi tuyet chung.  ------------------------------------------------------------------------------                           PHAT GIAO VA Y HOC - BUDDHA AND MEDICINE http://thegioiphatphap.com/y-hoc-trong-tu-tuong-phat-giao-1953.html http://www.daophatngaynay.com/vn/pg-nganh/khoa-hoc/15204-phat-giao-y-hoc-va-suc-khoe.htmlhttps://thuvienhoasen.org/a21936/phat-giao-va-y-hoc ------------------------------------------------------------------------------                                                       TRE EM BAI NAO  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, trong qua khu cua ta, ta  tung  den noi nao o vietnam de tham cac tre em bai nao. Cac vi nho viet ra giay. Ta den lam gi. Ta nghi gi.  Bại não là thuật ngữ chỉ một nhóm tình trạng bệnh lý mãn tính ảnh hưởng đến sự kiểm soát các vận động cũng như tư thế. Do một phần nào đó của bộ não bị tổn thương nên trẻ bệnh không thể cử động các cơ được vùng não đó điều khiển một cách bình thường được. Các triệu chứng của bại não có thể nhẹ nhàng hoặc rất nặng nề ở các trẻ khác nhau tùy theo tổn thương não nhưng ở một trẻ nhất định thì triệu chứng không nặng lên khi trẻ lớn hơn. Nói một cách khác, bại não là một bệnh tĩnh, nghĩa là các tổn thương đã định hình và không tiến triển xấu hơn nữa. Định nghĩa này rất quan trọng để phân biệt bại não với các tình trạng tổn thương thần kinh khác có tổn thương não hoạt động và do đó triệu chứng tâm thần vận động sẽ càng ngày càng nặng hơn. Nếu được điều trị, phần lớn trẻ bị bại não có những biến chuyến rất khả quan. Rất nhiều trẻ bị bại não thường có kèm theo các tình trạng bệnh khác đòi hỏi phải điều trị. Các bệnh này gồm chậm phát triển tâm thần, rối loạn khả năng học tập, động kinh, các vấn đề về thính giác, thị giác, ngôn ngữ. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Bại_nãom ------------------------------------------------------------------------------ Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, nhung cau duoi day nghia la gi.  Confirm Humanity Before we subscribe you, we need to confirm you are a human. I'm not a robot. ------------------------------------------------------------------------------                                                    REMEMBER - NHO Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam,  Cac vi co nho khuon mat cua ke ma cac vi ghet khong.  Cac vi co nho khuon mat cua ke ma cac vi khong ua khong. Cac vi co nho khuon mat cua ke ma cac vi khong thich khong. Cac vi co nho khuon mat cua ke ma cac vi khong hai long khong. Cac vi co nho khuon mat cua ke ma cac vi khong hop y.  Cac vi co nho khuon mat cua ke da trom cap tai san cua cac vi khong. Cac vi co nho khuon mat cua ke da dua cac vi vao doi khong.  Cac vi co nho khuon mat cua ke da lua tinh, da phu tinh, da bac tinh cac vi khong. Cac vi co nho khuon mat cua ke pha gia dinh, to am cua cac vi khong. Cac vi co nho khuon mat cua ke pha kinh te cua cac vi khong.  Cac vi co nho khuon mat cua ke da cuop di nguoi than, cuop di nguoi yeu cua cac vi khong.  Cac vi co nho khuon mat cua ke da cuop tinh trung cua cac vi khong.  Cac vi co nho ro khuon mat va giong noi cua ong, ba, cha, me, co, chu, bac gi, cau, mo, anh em ho hang, chau, nguoi yeu, nguoi tinh, vo, con, ban be, doi tac kinh te, dong doi, ......v...v.....cua cac vi khong.  Cac vi co nho ro khuon mat thay giao, co giao cua cac vi khong.  ......v.....v..... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem lam the nao de giau cam xuc, cam giac cua minh ve 10 nam truoc day, cac vi lam the nao che giau mui co the. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co tung nghi ong, ba, cha, me, co, chu, bac gi, cau, mo, anh em ho hang, chau, nguoi yeu, nguoi tinh, vo, con, ban be, doi tac kinh te, dong doi, ......v...v.....cua cac vi la noi gian, gian diep, gian te khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, the giver and the receiver duoc dich sang ngon ngu tieng viet nghia la gi. Noi tiep nhan, diem tiep nhan dich sang ngon ngu tieng anh nghia la gi. Phuong dien suc khoe, phuong dien tinh cam, phuong dien ngoai giao va viec lam, phuong dien tai chinh, duoc hieu nhu the nao.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xem, co ai quay phim ta tam, ta di dai, ta di ia, ta ngu, ta an, ta thay quan ao, ta thu dam, ta khoa than, ta tiep xuc voi ai do,.....v....v....khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi co biet ai dang nghi den cac vi, ai dang nho den cac vi khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                                    TOA SANG THE GIOI                                                 TO SHINE THE WORLD Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta co tai toa sang the gioi tren man hinh khong. Ta co suc hut khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                                  MAGNET - NAM CHAM Vocabulary : Magnet : Nam châm. (H. châm: kim) Vật có đặc tính hút sắt, khi đặt tự do ở một chỗ thì quay theo một phương nhất định gần trùng với phương nam-bắc: Kim nam châm đã hướng dẫn đời anh (Tố-hữu). https://vi.glosbe.com/vi/en/nam%20châm https://vi.glosbe.com/vi/en/sức%20hút Nam châm là các vật có khả năng hút vật bằng sắt(Fe), niken(Ni), coban(Co) cùng các hợp kim của chúng; gồm hai cực là cực Bắc và cực Nam. Có khả năng đẩy các nam châm cùng cực. Trong từ học, nam châm là một vật có khả năng sinh một lực dùng để hút hay đẩy một từ vật hay một vật có độ cảm từ cao khi nằm gần nam châm. Lực phát sinh từ nam châm gọi là từ lực. Trong từ học, nam châm là một vật có khả năng sản sinh một lực dùng để hút hay đẩy một từ vật khác hay một vật có độ cảm từ cao khi nằm gần nam châm. Lực phát sinh từ nam châm gọi là từ lực (hoặc từ tính). Hiện nay có rất nhiều loại nam châm, ví dụ như nam châm chữ U, nam châm điện, nam châm dẻo, nam châm vĩnh cửu, nam châm nâng… "Nam châm" là từ Hán Việt, với chữ Hán là 南針. Nghĩa đen của "nam châm" là "kim chỉ hướng Nam", nếu có phát sinh thì nên phái sinh "thuận" là "vật dùng để định hướng", tức "la bàn". Vì lý do nào đó, người Việt lại đi theo con đường phái sinh "ngược": dùng từ chỉ "kim chỉ nam" để chỉ chất tạo ra nó, vốn được gọi chính xác là "từ thể", "từ thiết" hoặc "từ thạch"; trong khi đó, "kim chỉ nam" lại được dùng theo nghĩa bóng, nghĩa là "sự soi đường", "sự định hướng". https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nam_châm https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Từ_trường ------------------------------------------------------------------------------        PHAN DOC HIEU NGON NGU -  PHAN NHAN BIET NGON NGU Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta nhin cac trang web duoi day, ta co nhan biet ngon ngu cua nuoc nao khong. Con cac vi the nao. Viec doc hieu ngon ngu cua ta nhu the nao. https://khoahoc.tv/nao-cay-ghep-cho-phep-nguoi-bi-liet-bien-y-nghi-thanh-van-ban-96778 Não cấy ghép cho phép người bị liệt biến ý nghĩ thành văn bản Samsung sẽ sớm thử nghiệm TV điều khiển bằng não bộ https://khoahoc.tv/samsung-se-som-thu-nghiem-tv-dieu-khien-bang-nao-bo-96255 https://khoahoc.tv/thiet-bi-moi-giup-nguoi-liet-soan-van-ban-bang-y-nghi-96474 Thiết bị mới giúp người liệt soạn văn bản bằng ý nghĩ Các công ty Anh muốn cấy vi mạch lên người lao động. https://khoahoc.tv/cac-cong-ty-anh-muon-cay-vi-mach-len-nguoi-lao-dong-96246 Con chip silicon đầu tiên trên thế giới có thể cấy vào não và tự hòa tan https://khoahoc.tv/con-chip-silicon-dau-tien-tren-the-gioi-co-the-cay-vao-nao-va-tu-hoa-tan-69322 Mỹ thử nghiệm cấy chip nhận diện vào cơ thể người https://khoahoc.tv/my-thu-nghiem-cay-chip-nhan-dien-vao-co-the-nguoi-3470 Sự thật đằng sau phát thanh viên AI đầu tiên trên thế giới https://khoahoc.tv/su-that-dang-sau-phat-thanh-vien-ai-dau-tien-tren-the-gioi-96192 Siêu máy tính mô phỏng… não người mạnh nhất thế giới https://khoahoc.tv/sieu-may-tinh-mo-phong-nao-nguoi-manh-nhat-the-gioi-96064 AI này có thể tìm kiếm con người qua chiều cao, giới tính bằng qua camera quan sát https://khoahoc.tv/ai-nay-co-the-tim-kiem-con-nguoi-qua-chieu-cao-gioi-tinh-bang-qua-camera-quan-sat-95849 Trong tương lai, số phận của các bệnh nhân hôn mê sẽ do thuật toán máy tính quyết định https://khoahoc.tv/trong-tuong-lai-so-phan-cua-cac-benh-nhan-hon-me-se-do-thuat-toan-may-tinh-quyet-dinh-95530 Trí tuệ nhân tạo dự đoán sự tiến triển và lây lan của ung thư https://khoahoc.tv/tri-tue-nhan-tao-du-doan-su-tien-trien-va-lay-lan-cua-ung-thu-94820 Microsoft dùng AI xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ miễn dịch của con người https://khoahoc.tv/microsoft-dung-ai-xay-dung-co-so-du-lieu-ve-he-mien-dich-cua-con-nguoi-90185 Mỹ cho phép dùng trí thông minh nhân tạo chẩn đoán bệnh https://khoahoc.tv/my-cho-phep-dung-tri-thong-minh-nhan-tao-chan-doan-benh-91899 Máy tính đọc suy nghĩ con người. https://khoahoc.tv/may-tinh-doc-suy-nghi-con-nguoi-28998 Thiết bị đọc suy nghĩ trong não của con người “Nếu bạn đang đọc văn bản trong một tờ báo hay một cuốn sách, bạn sẽ nghe thấy một giọng nói trong đầu”. https://benh.vn/thiet-bi-doc-suy-nghi-trong-nao-cua-con-nguoi-6097/ Với chiếc máy này, toàn bộ suy nghĩ của bạn sẽ được chiếu trên màn hình http://vietq.vn/phat-minh-may-doc-suy-nghi-cua-con-nguoi-d96167.html Các nhà khoa học đã có thể đọc được suy nghĩ của con người https://congnghe.vn/muc/kham-pha/tin/cac-nha-khoa-hoc-da-co-the-doc-duoc-suy-nghi-cua-con-nguoi-2080334 Trí tuệ nhân tạo có thể đọc suy nghĩ của con người và tái hiện lại những hình ảnh. https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tri-tue-nhan-tao-co-the-doc-suy-nghi-cua-con-nguoi-va-tai-hien-lai-nhung-hinh-anh-20180226064155638.htm Robot co the doc suy nghi con nguoi. http://www.tapchicongnghe.vn/baxter-robot-co-doc-suy-nghi-con-nguoi.html Camera có thể đọc suy nghĩ con người https://www.bachkhoaviet.com/index.php?_route_=blog/camera-co-the-doc-suy-nghi-cua-con-nguoi Smartphone 'đọc' suy nghĩ của con người. https://www.tienphong.vn/cong-nghe/smartphone-doc-suy-nghi-cua-con-nguoi-661326.tpo Hệ thống máy tính giúp đọc suy nghĩ con người bằng điện não. http://www.phanmem.com/he-thong-may-tinh-giup-doc-suy-nghi-con-nguoi-bang-dien-nao.html Khai thác sức mạnh não bộ trong doanh nghiệp http://sotayqt-taogioithieu.blogspot.com/2014/05/khai-thac-suc-manh-nao-bo-trong-doanh.html "Thần giao cách cảm" thời Internet https://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/-/view_content/content/1329653/than-giao-cach-cam-thoi-internet .....v.....v..... ------------------------------------------------------------------------------                                      NGON NGU CAC NUOC TREN THE GIOI Ngôn ngữ của các nước trên thế giới theo thống kê hiện nay là 7.099 ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt của con người. Ngôn ngữ là phương tiện tư duy và là công cụ giao tiếp xã hội, có vai trò quan trọng việc trao đổi văn hóa giữa các quốc gia, các dân tộc. Việc nắm rõ ngôn ngữ của các quốc gia trên thế giới sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định cá nhân một cách nhanh chóng và dễ dàng, nhất là việc dịch thuật công chứng và thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến yếu tố nước ngoài. https://dichthuat.org/ngon-ngu-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi/ https://cacnuoc.vn/tin/co-bao-nhieu-ngon-ngu-tren-the-gioi/ Bản đồ ngôn ngữ trên thế giới. https://khoahoc.tv/ban-do-ngon-ngu-tren-the-gioi-64942                                                  NGON NGU CHUNG                                                PUBLIC LANGUAGES Viễn cảnh "thế giới mới" nếu loài người nói chung 1 ngôn ngữ Các nhà khoa học đi tìm lời đáp cho câu hỏi: Trái đất sẽ ra sao nếu chúng ta nói chung một ngôn ngữ? Với tốc độ hội nhập hiện nay, việc một người có thể thành thạo 3-4 thứ ngoại ngữ là chuyện không hiếm. Nhưng liệu đã bao giờ bạn nghĩ thế giới sẽ ra sao nếu chỉ còn một ngôn ngữ duy nhất? Thứ tiếng chung đó là của quốc gia nào - Mỹ, Pháp, Đức hay nước Việt Nam của chúng ta? Cùng xây dựng viễn cảnh đó bằng cách tìm hiểu những lợi ích và bất cập do “ngôn ngữ chung” mang lại qua thông tin từ trang How Stuff Works. https://khoahoc.tv/vien-canh-the-gioi-moi-neu-loai-nguoi-noi-chung-1-ngon-ngu-50468                                                       Những quốc gia 'đa ngôn ngữ' nhất thế giới https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-quoc-gia-da-ngon-ngu-nhat-the-gioi-3269798.html Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, quoc te ngu theo su hieu biet cua cac vi nhu the nao. ---------------------------------------------------------------------------- Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, kha nang nhan thuc, kha nang hieu biet cua ta trong hai bo phim duoi day the nao, con cac vi the nao. Tham khao :                                                   EXTREACTED FIL                                                 BO PHIM TAM NGUC  A scientist who has invented a technique to watch people's memories finds himself in a dangerous situation after he's tasked with entering a heroin addict's mind to see whether the man committed murder.  https://www.imdb.com/title/tt1757746/ http://spotdepositfiles440.weebly.com/blog/watch-izvlechenie-extracted-2012-h264-full-movies-online Giới thiệu: Bộ phim "Tâm Ngục - Extracted 2012 (HD)": Kể về Một nhà khoa học đã phát minh ra một kỹ thuật để xem những ký ức của người dân. Khi ông được giao nhiệm vụ đi vào tâm trí của một người nghiện heroin phạm tội sát nhân, ông thấy mình rơi vào tình huống nguy hiểm sau khi tìm hiểu những suy nghĩ của người đàn ông này. http://xemphimhanquocmoi.blogspot.com/2012/12/phim-tam-nguc-extracted-2012-hd.html                                          What Happened to Monday Film  Phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai Trong một thế giới khi dân số trở nên quá tải, chính phủ phải kiểm soát người dân thông qua thiết bị vệ tinh. Đứng trước sự kiểm soát chặt chẽ đó, một nhóm chị em với biệt danh từ thứ hai đến chủ nhật đã âm thầm chống lại sự kiểm soát bằng cách vô hiệu hóa thiết bị trên. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chuyện_gì_xảy_ra_với_Thứ_Hai ------------------------------------------------------------------------------                   ENGLISH VIETNAMESE MEDICAL DICTIONARY BOOK Dr. Pham Ngoc Tri. Nha xuat ban y hoc. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho xem ta mua thuoc Tramadol la khi nao, ta mua quyen sach Medical English Dictionary Vietnamese la khi nao. ------------------------------------------------------------------------------                                                   A  PERFECT MAN Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, nguoi dan ong hoan hao ma cac vi biet la nguoi nhu the nao. Cac vi da ket hon chua. Cac vi co muon ket hon khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi biet den chuong trinh The face of thing to come nhu the nao, cac vi da xem chuong trinh The face of thing to come chua. Cac vi co cam tuong gi.                                 ------------------------------------------------------------------------------                       TO LOSE ONE'S COUNTRY - TO LOSE' S PARTY                                                 MAT NUOC, MAT DANG           Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho cua cac vi xem, bai bao nao cua Trung Quoc duoc dang o bao giay o Vietnam ngon ngu tieng viet, ta thay co tu ngu mat nuoc, mat dang. Ngay hom qua ta tim kiem tu ngu mất nước, mất dang tren trang google ta thay cac trang web duoi day, ta co doc khong.  https://vuthat.wordpress.com/2012/09/18/tha-mat-nuoc-con-hon-mat-dang/ https://www.voatiengviet.com/a/mat-dang-co-mat-nuoc/3035262.html https://www.danluan.org/tin-tuc/20110713/nguyen-uoc-tha-mat-nuoc-ma-con-dang http://danlambaovn.blogspot.com/2014/07/tha-mat-nuoc-chu-quyet-khong-mat-ang.html https://www.khoahoc.mobi/tags/mat-nuoc-con-hon-mat-dang-1647490.html http://www.vietthuc.org/mat-dang-co-mat-nuoc/ Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, one national,  two systems duoc dieu the nao, dieu gi se xay ra. Cac vi kiem tra tri nho cua cac vi xem, o tour du lich nao nguoi guider nao noi voi khach du lich .........mot quoc gia hai chinh phu.  ------------------------------------------------------------------------------                                         BUBO AND LOBE OF  BRAIN Vocabulary :  Bubo : Hạch, Chỗ phình to trên bạch huyết quản. Nổi hạch ở bẹn. Hạt nhân của tế bào.  Hạch thường hình cầu và nằm trong chất nguyên sinh của tế bào. Một thứ bệnh dịch, nổi hạch ở bẹn. Chuột là giống truyền bệnh hạch. Hạch xoài, (y học) bệnh sưng bạch hạch.  Lymph node : one of a number of small swellings found at intervals along the lymphatic system. Groups of nodes are found in many parts of the body, for example, in the groin and armpit and behide the ear. They are composed of lymphoid tissue and act as filters for the lymph, preventing foreign particies frm entering the bloodstream, they also produce lymphocytes. Hạch bạch huyết, mot trong so cac cho phong nho thay o nhieu khoang doc theo he bach huyet. O nhieu noi tren co the co nhung nhom bach, thi du trong ben va nach va phia sau tai. Hach bach huyet gom cac mo dang lympho va hoat dong nhu nhung bo loc bach huyet de ngan khong cho cac vat la vao dong mau, chung cung san sinh cac lympho bao.  Bubo : a swollen inflamed lymph node in the armpit or groin, commonly developing in venereal disease, bubonic plague, and leishmaniasis. Hach xoai, mot hach bach huyet bi viem va sung len trong nach hay hang, thuong thay trong benh hoa lieu, dich hach the hach va benh leishmania.  References from English Vietnamese Medical Dictionary. Dr. Pham Ngoc Tri. Nha xuat ban y hoc. Lobes of the brain.  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lobes_of_the_brain https://en.m.wikipedia.org/wiki/Frontal_lobe Não người.  Não người là phần trên và trước nhất của hệ thần kinh trung ương và là cơ quan chủ yếu trong điều hành hệ thần kinh ngoại vi. Bên trong não là một hệ thống mạng nơ-ron phức tạp và một số tuyến nội tiết. Một số nơ-ron tiếp nhận thông tin từ cơ thể (từ giác quan: như mắt, mũi, tai, lưỡi, da, từ hệ thần kinh ngoại vi và từ nhiều các cơ quan khác theo tủy sống lên não); một số khác có nhiệm vụ điều khiển tất cả các cơ quan khác của cơ thể (Ví dụ nhịp tim, nhịp thở, bắp thịt tạo di chuyển,...). Các tuyến nội tiết trong não tiếp nhận và phóng thích các hormone tạo liên hệ chắt chẽ với các tuyến nội tiết khác trong cơ thể. Não còn có chức năng tạo những hoạt động cao cấp như suy nghĩ, tính toán, phán xét, trừu tượng, tưởng tượng, v.v.... https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Não_người ------------------------------------------------------------------------------                       CON NGƯỜI VÀ CÁC CHỈ SỐ CẦN BIẾT (IQ, EQ, PQ, ...) Để thành công trong công việc và và thành đạt trong cuộc sống, có người cho rằng quan trọng nhất là có chỉ số IQ cao, có người lại cho rằng chỉ số EQ quan trong hơn ..v.v. Vậy, chỉ số IQ, EQ, CQ, ... là gì? http://www.ask.edu.vn/tin-tuc/con-nguoi-va-cac-chi-so-can-biet-iq-eq-pq--147.html                                     HUMAN DEVELOPING INDEX Chỉ số phát triển con người.  Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ số tổng hợp của tuổi thọ trung bình, tỷ lệ biết chữ, giáo dục và các tiêu chuẩn cuộc sống các quốc gia trên thế giới. Nó là chỉ số tiêu chuẩn của chất lượng cuộc sống, đặc biệt là phúc lợi trẻ em. HDI còn được sử dụng để đánh giá một quốc gia là nước phát triển, nước đang phát triển và nước kém phát triển. Đây cũng là chỉ số xác định sự ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đến chất lượng cuộc sống. HDI được phát triển năm 1990 bởi nhà kinh tế người Pakistan Manbub ul-Haq và nhà kinh tế Ấn Độ Amartya Sen.[2] https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chỉ_số_phát_triển_con_người https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_quốc_gia_theo_chỉ_số_phát_triển_con_người Continued to page 4 ------------------------------------------------------------------------------                     INSIDE HEAD - INSIDE NECK - INSIDE STOMACH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, con nguoi truoc tien la y nghi duoc hieu the nao, con nguoi truoc tien la hon duoc hieu the nao, ta la ai.  Tat ca cac vi deu nhin qua cua so tam hon.  Tat ca cac vi deu nhin qua doi mat cua ta thay duoc anh sang, thay duoc mat troi, mat trang, bau troi,... Cac giac  quan tiep nhan cac thong tin tu the gioi ben ngoai truyen tin hieu den nao bo xu ly.  Ta nghe tieng nguoi, khong thay nguoi. Ta nhan biet ngon ngu tieng viet. Co the ta khong co thiet bi nao.  Cac vi nhin nguoi tinh cua cac vi khoa than, nguoi yeu cua cac vi khoa than, vo cua cac vi khoa than, trong nao bo cua cac vi, trong tri nho cua cac vi co hinh anh cua ho, con nao bo cua ta, ky uc cua ta khong co hinh anh khoa than cua nguoi tinh, nguoi yeu, nguoi vo cua cac vi. Con ta nhin mat troi, mat trang, ngoi sao, bau troi, trong tri nho cua ta, trong he than kinh cua ta co hinh anh mat troi, mat trang, ngoi sao, bau troi va trong tri nho cua cac vi, trong he than kinh cua cac vi co hinh anh mat troi, mat trang, ngoi sao, bau troi.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, neu cac vi la ta, cac vi  nghe, cac vi co nhan biet ai la ban, ai la ke thu khong, neu ai do la ke thu cua cac vi, cac vi co nho khuon mat cua bon chung khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                                                 ANUS  Hậu môn là một cơ quan của hệ tiêu hóa. Nó đồng thời cũng nằm ở đoạn cuối của hệ tiêu hóa. Vị trí của hậu môn được đặt ở giữa hai mông. Nó được dùng để phóng thích chất cặn bã (đa phần là ở dạng phân) của cơ thể ra ngoài. Hậu môn là phần cuối của ruột già, có chiều dài không quá 5 cm, kết nối với phần cuối của ruột kết. Chức năng chính của ruột kết là tái hấp thu nước từ thức ăn đã qua xử lý ở dạ dày, để khi đến hậu môn sẽ chuyển thành phân. Ống hậu môn được cấu tạo bằng hai loại cơ vòng, lớp cơ vòng phía ngoài luôn đóng khít lỗ hậu môn cho đến khi có nhu cầu đi đại tiện. Ngoài ra còn có một hệ thống mạch máu và thần kinh rất phong phú, các tĩnh mạch ở trong vách hậu môn thường phình giãn tạo nên những búi trĩ. Những cơ vòng này quấn quanh hậu môn và trực tràng. Cơ trong là một phần của thành ruột kết và là loại cơ vô cảm. Cơ ngoài nằm dưới lớp bì hậu môn, có nhiều sợi thần kinh cảm giác và vận động, giúp giữ chặt phân và hơi có trong trực tràng. Nó cũng sẽ tự động co lại khi có vật lạ từ bên ngoài xâm nhập hậu môn, phản xạ này nằm ngoài khả năng kiểm soát của ý chí và lỗ hậu môn chỉ mở ra khi có một áp lực đè ấn liên tục. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hậu_môn https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anus Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nghi xem lam the nao khong cho ke thu hai nho, biet ve cam giac o hau mon cua chinh minh. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, truyen sex duoi day co phai la chinh tri khong. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Liếm_hậu_môn https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Liếm_dương_vật https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Liếm_âm_hộ http://truyensex.tv/du-lo-dit/ Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, nhung nguoi dan ong, nam thanh nien, nguoi dan ong cao tuoi, tre em nam duoi vi tuoi thanh nien,  nghe, nhin, noi, nghi, nho, cam nhan,.....v....v...cua ho  o ben trong bo oc cua ta - inside brain co phai ho la nguoi dong tinh khong, nguoi tinh cua ta khong, con nhung nguoi dan ba, nu thanh nien, nguoi dan ba cao tuoi, tre em nu duoi vi tuoi thanh nien, nghe, nhin, noi, nghi, nho, cam nhan,.....v....v... cua ho o ben trong bo oc cua ta - inside brain co phai ho la nguoi tinh khong.                                             WHO ARE YOU, ASSHOLE                                                      BAN LA AI, LO DIT Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cau duoi day duoc hieu the nao.  Bạn là ai, lỗ đít? Who are you, asshole? Thế giới này đúng là một cái lỗ đít. The world's a real shit-hole. Tìm ở " lỗ đít " lão ấy. Way up his asshole. Tự hào lỗ đít. So proud, my ass. https://vi.glosbe.com/vi/en/lỗ%20đ%C3%ADt ----------------------------------------------------------------------------       FILM/MOVIE CAMERA - SOUND CAMERA - CINECAMERA                                              TELEVISION CAMERA  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam,  trong qua khu cua ta, ta da tung lam tinh truoc may quay phim, lam tinh khong co may quay phim... trong qua khu cua ta, ta da tung co y nghi lam tinh truoc may quay phim, lam tinh khong co may quay phim.. trong qua khu cua ta, ta da tung bi quay len trong khi lam tinh khong. Cac vi dieu tra ve nhan vat Nam cam the nao, cac vi viet cac buoc ra giay, cac vi co biet nam cam co bao nhieu moi quan he khong, co bao nhieu tai san khong, cac vi da tung nhin qua doi mat cua nhan vat Nam cam bao gio chua, cac vi co biet Nam cam nghi gi khong, cac vi co doc suoc suy nghi cua nam cam khong, cac vi co biet ve ky uc, giac mo/giac chiem bao cua cua nam cam khong, cac vi co nho duoc cam giac ve lo dit cua Nam cam nhu the nao khong.....v..v... Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, cong an, tham tu tu, mat tham, tinh bao vien, cong to vien, dieu tra vien, gian te, gian diep ho dieu tra mot tuong nhu the nao, theo doi doi tuong nhu the nao, giam sat doi tuongthe nao, viet ra giay.  Khi cac vi gap nguy hiem, khi cac vi gap kho khan, cac vi nghi den ai, cac vi nho den ai. Khi cac vi co don, co doc cac vi nghi gi, nho gi.                                                 BEHIDE THE EYES Cac vi da tung  nhin qua doi mat cua ke cong boc cua dan, ke no dich van hoa, ten tu binh, ten no le, no ty, nguoi hau, nguoi day to, nong no, dien no, quan no, gia no, no boc, gia dinh, pham nhan,......v....v... de thay duoc anh sang, de thay duoc bau troi, mat troi, mat trang, ngoi sao chua... Anh sang cua the gian duoc hieu nhu the nao. Behide the lens duoc dich sang ngon ngu tieng viet nghia la gi.                                             ANIMALS  WITH CAMERA Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, chuong trinh Nhung con vat duoc gan may quay giam sat tren kenh BBC EARTH, cac vi nhin thay con nguoi nhin qua may anh camera hay nhin qua doi mat cua con vat.                                            ANIMALS SUPER PARENTS                                                       THE MEERKATS                                             There is one in every family                  Heroes so small they have to be seen on the big screen.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta xem hai bo phim Animals super parents, The Meerkats vao ngay thang nam nao, o dau, may gio.                                              ROBOTS WITH CAMERA                                                MANS WITH CAMERA Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam,  cac vi hay phac hoa - sketch nguoi may duoc gan may quay giam sat ra giay - Robots with camera.  cac vi hay phac hoa - sketch con nguoi duoc gan may quay giam sat ra giay - Mans with camera.  Vocabulary :  Sketch : Phác họa. Vẽ chấm phá những đường nét cơ bản: phác hoạ chân dung. Vạch ra những nét chính, nét cơ bản. Phác hoạ một kế hoạch quan trọng. To sketch out a plan.  Anthropology : Nhân loại học, khoa học về con người, gồm có trường phái nghiên cứu những đặc trưng trong hình thái của các giống, chủ yếu bằng cách xác định các kích thước (nhân loại học hình thái) và trường phái nghiên cứu các sự kiện văn hóa xuất phát từ nguyên lý cho rằng điều kiện hiểu biết con người là đặt con người vào môi trường xã hội (nhân loại học văn hóa, phân thành hai ngành là dân tộc học và tâm lý xã hội). Cultural anthropology, nhân loại văn hóa học. Criminal anthropology, nhân loại phạm tội học.  ------------------------------------------------------------------------------                             PHAN DOC HIEU - NGON NGU TIENG VIET Cong dan tphcm - tu hao va trach nhiem. https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/cong-dan-tphcm-–-tu-hao-va-trach-nhiem-1491849976 Lãnh đạo cấp càng cao càng phải kiểm soát bản thân, vượt lên chính mình. http://www.sggp.org.vn/lanh-dao-cap-cang-cao-cang-phai-kiem-soat-ban-than-vuot-len-chinh-minh-556988.html Tự do hay công cụ? https://tuoitre.vn/tu-do-hay-cong-cu-20181129133431764.htm Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, tiền tài. http://tintucnghean.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-danh-thom-con-mai-dung-ham-chuc-tuoc-tien-tai.html Cán bộ, đảng viên với việc gương mẫu. http://www.sggp.org.vn/can-bo-dang-vien-voi-viec-guong-mau-558457.html Học Bác cách gần dân. http://www.sggp.org.vn/hoc-bac-cach-gan-dan-556674.html Lợi ích thiết thực của dân - điều quan trọng nhất. http://www.sggp.org.vn/loi-ich-thiet-thuc-cua-dan-dieu-quan-trong-nhat-561427.htmy Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; kiên định phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”.. http://www.sggp.org.vn/lay-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-la-trung-tam-de-phuc-vu-564644.html Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/khoi-day-tinh-than-khoi-nghiep-trong-hoc-sinh-sinh-vien-3970022-v.html Lan tỏa, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Lan-toa-thuc-day-tinh-than-khoi-nghiep-sang-tao-tai-dia-phuong-c1047/Lan-toa-thuc-day-tinh-than-khoi-nghiep-sang-tao-tai-dia-phuong-n10991 Tinh thần quốc gia khởi nghiệp phát triển và lan tỏa mạnh mẽ https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tinh-than-quoc-gia-khoi-nghiep-phat-trien-va-lan-toa-manh-me-20171114134214294.htm http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nam-2017-lan-toa-manh-me-tinh-than-khoi-nghiep-c7a588805.html http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Nam-2017-Lan-toa-manh-me-tinh-than-khoi-nghiep/321887.vgp Chủ động xin từ chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ" là quy định mới dành cho cán bộ cao cấp.  Lay am no, hanh phuc va su hai long cua nhan dan lam muc tieu phan dau.  https://vnexpress.net/thoi-su/uy-vien-trung-uong-dang-phai-tu-chuc-khi-khong-con-du-uy-tin-3829456.html https://m.baomoi.com/manh-dan-tu-chuc-neu/c/28164152.epi Dang Cong san Vietnam chi chon nhung nguoi uu tu.  http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Dai-hoi-dang/2018/12394/Dang-Cong-san-Viet-Nam-chi-chon-nhung-nguoi-uu-tu.aspx Khong duoc loi dung uy tin cua Dang. https://thuvienbinhphuoc.org.vn/chinh-tri/khong-duoc-loi-dung-uy-tin-cua-dang-4327.html Phát huy phẩm chất tốt đẹp người thầy thuốc quân y. http://www.sggp.org.vn/phat-huy-pham-chat-tot-dep-nguoi-thay-thuoc-quan-y-565957.html Forbes: Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất châu Á.  http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Forbes-Viet-Nam-la-diem-den-dau-tu-nong-nhat-chau-A/354663.vgp https://vietnamfinance.vn/forbes-viet-nam-tro-thanh-diem-den-dau-tu-nong-nhat-chau-a-20180504224217451.htm Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac cau duoi day duoc hieu the nao.  Các vụ giết người vì "danh dự" diễn ra trong lãnh thổ tự trị.... Mọi vụ giết người ở lãnh thổ tự trị ....đều là các vụ giết người vì "danh dự". Những tội phạm này không bị trừng phạt và pháp luật quy định không trừng phạt những kẻ giết người dựa trên "danh dự gia đình".  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta cam tuong the nao sau khi ba bo phim duoi day tren TV.  1/ The gioi dien. 2/ Dai dich the gioi. 3/ Dai chien the gioi. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, co phai cac vi co sinh ra trong mot lanh tho, noi chung mot ngon ngu. Trong nha kieu bao nguoi viet o nuoc ngoai co de la co vang ba soc do o ban lam viec khong, co treo la co vang ba soc do o truoc cua nha khong. Trong nha kieu bao nguoi viet o nuoc ngoai co de la co do sao vang tren ban lam viec khong, co treo la co do sao vang truoc cua nha khong.  vi sao kieu bao xuong duong bieu tinh voi la co do sao vangmo nuoc ngoai.  vi sao, kieu bao xuong duong bieu tinh voi la co vang ba soc do o nuoc ngoai. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho xe, co phai ta tim kiem hinh anh voi tu ngu Ai do rac o day, ta thay hinh anh la co vang ba soc do.... https://vn.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrwS2B4IhNc6TUA2zISLYpQ;_ylu=X3oDMTIzczJzZHY2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNTMyMDRhYWNlOWQyMDVkZmIxYjAyMjVlMGExZDRhMwRncG9zAzQ2BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https%3A%2F%2Fvn.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dvulep%2B-%2Bco%2Bvang%2Bba%2Bsoc%2Bdo%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D46&w=709&h=471&imgurl=lh3.googleusercontent.com%2FKLNMP7opIOHfdEuy6P2a9JEtDPAFByuUtdmX0Lt3oA9iiL3VhpA8AJwX7FKuiEhCSOHX35GQRW2NLdP-Ozb3kBunC344QgXUULoLuipOIdSEU-qzYaa-NPWqqa-EVWWLEw&rurl=https%3A%2F%2Fvulep-books-links.blogspot.com%2F2014%2F11%2Fco-vang-ba-soc-o-ngon-co-ai-nghia-bieu.html&size=108.9KB&name=Books-Hoi+Ky.%3A+Cờ+Vàng+%3Cb%3EBa%3C%2Fb%3E+Sọc+Ðỏ+-+Ngọn+Cờ+Đại+Nghĩa+...&p=vuelo+-+con+van+a+sol+de&oid=053204aace9d205dfb1b0225e0a1d4a3&fr2=piv-web&fr=ipad&rw=vuelo+-+con+van+a+sol+de&tt=Books-Hoi+Ky.%3A+Cờ+Vàng+%3Cb%3EBa%3C%2Fb%3E+Sọc+Ðỏ+-+Ngọn+Cờ+Đại+Nghĩa+...&b=0&ni=21&no=46&ts=&tab=organic&sigr=12qna626t&sigb=13i3rf4l2&sigi=14snlb6ce&sigt=12fdgq8i3&sign=12fdgq8i3&.crumb=oxCsByxWuNi&fr=ipad&fr2=piv-web https://vn.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrwJSJlJRNcSTMAjU8SLYpQ;_ylu=X3oDMTI0cWxsZzJkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiY2Q4YzE3ZTIwODkwYjBiNjkwYTBkOTE0Yzk4MDM5MQRncG9zAzE2MQRpdANiaW5n?.origin=&back=https%3A%2F%2Fvn.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dco%2Bdo%2Bsao%2Bvang%2Bo%2BFrench%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dipad%26fr2%3Dsb-top-vn.images.search.yahoo.com%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D161&w=500&h=294&imgurl=media.doisongphapluat.com%2Fthumb_x500x%2F351%2F2014%2F5%2F14%2Fn15.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.doisongphapluat.com%2Fthe-gioi%2Fbinh-luan%2Fco-do-sao-vang-o-nam-chau-day-song-a32905.html&size=65.6KB&name=Tin+tức+cờ+đỏ+%3Cb%3Esao%3C%2Fb%3E+vàng+ở+năm+Châu+dậy+sóng&p=co+do+sao+vang+o+French&oid=bcd8c17e20890b0b690a0d914c980391&fr2=sb-top-vn.images.search.yahoo.com&fr=ipad&tt=Tin+tức+cờ+đỏ+%3Cb%3Esao%3C%2Fb%3E+vàng+ở+năm+Châu+dậy+sóng&b=121&ni=108&no=161&ts=&tab=organic&sigr=13095s8hr&sigb=1501jsrdm&sigi=11ro0ja4k&sigt=120ghu68l&sign=120ghu68l&.crumb=j3WtKxFXV4m&fr=ipad&fr2=sb-top-vn.images.search.yahoo.com The Vietnam war, do ai, vi ai, cua ai. https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-war-cua-ai-do-vi-burns/4092362.html                                                        REVOLUTION Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam,  The socialist revolution cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nghia la gi. The national democratic revolution cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nghia la gi. A revolution in the treatment of cancer một cuộc cách mạng trong cách điều trị ung thư nghia la gi. Co phai cuoc cach mang la phai dung vu luc de lat do mot che  do cai tri.                                                      INDEPENDENCE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, co phai khong co ai nghe, nhin, noi, nghi, nho, doc suy nghi, doc cam xuc, doc cam giac, doc cam nhan, doc nhan biet, doc hieu, doc giac chiem bao, nho ky uc/tri nho, su nho, doc ky uc, kiem soat cuoc song, kiem soat the gioi, giam sat tai chinh, kiem soat tinh duc, giam sat sinh ly, giam sat y thuc, truyen thong, truyen ba, tuyen truyen y nghi, moi suy nghi, loi noi,  hanh vi, hanh dong, su nho, tri nho, ky uc, giac mo  cua  chinh minh trong qua khu, ....v........v...o ben trong nao bo con nguoi - inside brain dieu nay co nghia la doc lap - independent, tu do dung khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, dung de ai viet gi ve minh, dung de ai noi ve minh, dung de ai nghi ve minh, dung de ai nho den minh, dung de ai biet ve minh, hieu the nao, hanh dong the nao.  ------------------------------------------------------------------------------                                         PUPPET  ADMINISTRATION                                            CHINH QUYEN BU NHIN                                                         PUPPET KING                                                         VUA BU NHIN Vocabulary : Imperialism : Chủ nghĩa đế quốc. Theo tư tưởng Mac-xít hay tư tưởng Xã hội chủ nghĩa thì Chủ nghĩa đế quốc là một chính sách của nước ngoài nhằm tìm cách áp dụng sự kiêm soát về chính trị và kinh tế đối với khu vực lạc hậu để đảm bảo cho nước chủ có được một thị trường tương đối với những khoản tiền tiết kiệm nhàn rỗi và các hàng hoá chế tạo dư thừa nhằm đổi lấy các nguyên vật liệu chiến lược. (sử học) sự thống trị của hoàng đế. Chuyên ngành kinh tế chủ nghĩa đế quốc. Nước đế quốc. đế quốc.  Puppet : Con rối. A puppet show. Con rối cho người khác giật dây. A puppet whose strings are pulled by others. A puppet is a doll that you put your hand in, making it move. (chính trị) bù nhìn, kẻ bị giật dây. (động vật học) (thuộc) con rối; bù nhìn, nguỵ. Puppet administration (government). Chính quyền bù nhìn, chính quyền nguỵ. Puppet king: vua bù nhìn. Búp bê hoặc hình nhỏ của một con vật... hoặc là con rối cử động bằng cách giật dây nối với chân tay có khớp của nó hoặc là con rối xỏ vào bàn tay khiến người ta làm cho nó cử động đầu và tay bằng các ngón tay. A puppet theatre. rạp múa rối.  Nha hatmua roi nuoc thang long Hanoi. Vietnamese water puppet.  http://thanglongwaterpuppet.com/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Water_puppetry Vietnam war in 1967 https://vn.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrwS2AAoRlc6REAk6gSLYpQ;_ylu=X3oDMTIzcDk4YWVsBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3ZWE1YThlMjMwZGY5Mjk0NDEyOWZlZTI4YjYxMmNmYQRncG9zAzM5BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https%3A%2F%2Fvn.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dimperialism%2Band%2Bpuppet%2Bhistory%2Bvietnam%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D39&w=3000&h=2130&imgurl=upload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F3%2F39%2FVietnam_War_protesters._1967._Wichita%252C_Kans_-_NARA_-_283625.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AVietnam_War_protesters._1967._Wichita%2C_Kans_-_NARA_-_283625.jpg&size=1196.6KB&name=File%3A%3Cb%3EVietnam%3C%2Fb%3E+War+protesters.+1967.+Wichita%2C+Kans+-+NARA+...&p=imperialism+and+puppet+history+vietnam&oid=7ea5a8e230df92944129fee28b612cfa&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=File%3A%3Cb%3EVietnam%3C%2Fb%3E+War+protesters.+1967.+Wichita%2C+Kans+-+NARA+...&b=0&ni=21&no=39&ts=&tab=organic&sigr=1367a4nf1&sigb=13vithmtj&sigi=13djladi8&sigt=122jdej3s&sign=122jdej3s&.crumb=NO7Pnt76SrM&fr=ipad&fr2=piv-web Empire : đế quốc, Nước quân chủ do hoàng đế đứng đầụ.  Nước đi xâm lược nước khác, biến nước này thành thuộc địa hay phụ thuộc. Bọn đế quốc chủ nghĩa đế quốc. Nước theo chủ nghĩa đế quốc.  Đế quốc chủ nghĩa, nói tắt, nước đế quốc. Đế quốc La Mã. Roman Empire. Chủ nghĩa đế quốc. Imperialism. Sự khống chế hoàn toàn, sự kiểm soát hoàn toàn. Empire-building, sự mưu đồ quyền lực.  Passion : Cảm xúc mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn, sự giận dữ.  To fly (fall, get) into a passion. Nổi giận, nổi tam bành.  Sự đam mê (tình dục, tình yêu). Sexual passion, tình dục. Tender passion .Tình yêu. Sự say mê, niềm say mê. To have a passion for something, say mê cái gì (tôn giáo) (the Passion) những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu; bài ca, đoạn kinh thánh thuật lại những nỗi khổ hình của Chúa Giê-xunội động từ. (thơ ca) say mê, yêu tha thiết, yêu nồng nàn. Nỗi khổ, nỗi đau, xúc cảm mạnh.  ------------------------------------------------------------------------------                                      HIS RELIGION  IS REVOLUTION Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, co phai ta nhin thay cau noi his religion is revolution trong bo phim The young pope.                                              BIEU TUONG  VAN HOA                                               CULTURAL SYMBOL Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta co phai la bieu tuong cua van hoa khong. Van hoa chinh la tam hon, tam hon la vu tru, tam hon la trung tam y thuc  cau nay duoc hieu the nao. Vocabulary : Symbol, biểu tượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chính sách đại đoàn kết. President Ho Chi Minh was the resplendent symbol of the policy of broad unity. Icon, ' Biểu tượng' là một hình trên màn hình, tượng trưng cho một lệnh nào đó. 'Icon' is a picture on a screen that represents a specific command. Prestige symbol. Biểu tượng thanh thế.                                              HEAR - SMELL - FEEL Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta nghi cach gi de che giau viec nghe, ngui va cam nhan cua chinh minh, cac vi lam duoc khong.  ------------------------------------------------------------------------------ Toungue. The tongue is a muscular organ in the mouth of most vertebrates that manipulates food for mastication, and is used in the act of swallowing. It is of importance in the digestive system and is the primary organ of taste in the gustatory system. The tongue's upper surface (dorsum) is covered by taste buds housed in numerous lingual papillae. It is sensitive and kept moist by saliva, and is richly supplied with nerves and blood vessels. The tongue also serves as a natural means of cleaning the teeth.[2] A major function of the tongue is the enabling of speech in humans and vocalization in other animals. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tongue Nose A nose is a protuberance in vertebrates that houses the nostrils, or nares, which receive and expel air for respiration alongside the mouth. Behind the nose are the olfactory mucosa and the sinuses. Behind the nasal cavity, air next passes through the pharynx, shared with the digestive system, and then into the rest of the respiratory system. In humans, the nose is located centrally on the face and serves as an alternative respiratory passage especially during suckling for infants. On most other mammals, it is located on the upper tip of the snout.[citation needed] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nose Human nose The human nose is the most protruding part of the face that bears the nostrils, and is the first organ of the respiratory system. The nose is also the principal organ in the olfactory system. The shape of the nose is determined by the nasal bones and the nasal cartilages, including the nasal septum which separates the nostrils and divides the nasal cavity into two. On average the nose of a male is larger than that of a female. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_nose Feeling Feeling is the nominalization of the verb to feel.[1] The word was first used in the English language to describe the physical sensation of touch through either experience or perception. The word is also used to describe experiences other than the physical sensation of touch, such as "a feeling of warmth"[2] and of sentience in general. In Latin, sentire meant to feel, hear or smell. In psychology, the word is usually reserved for the conscious subjective experience of emotion.[3] Phenomenology and heterophenomenology are philosophical approaches that provide some basis for knowledge of feelings. Many schools of psychotherapy depend on the therapist achieving some kind of understanding of the client's feelings, for which methodologies exist. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Feeling -----------------------------------------------------------------------------                                                     TO RULE A  MAN ------------------------------------------------------------------------------           CHIA KHOA KINH TE THE GIOI - THE KEY ECONOMIC WORLD Co vi noi dong cua lanh su quan Mi tai thanh pho Hochiminh, Vietnam. Co vi noi dong tat ca cac lanh su quan cua cac nuoc tai thanh pho Hochiminh. Co vi noi ho dang che giau viec mat nuoc, giet Vua. Co vi noi bon chung lay danh sach cac thanh vien trong gia dinh, gia pha, gia toc, .....v....v....nha may dem di rua tien.  Co vi noi bon chung lay ten cac thanh vien trong gia dinh may dang  ky email cho muc dich cua bon chung.  Co vi noi bon chung lay danh sach cac thanh vien trong gia dinh, gia pha, gia toc, .....v....v....nha may dua vao to chuc cua bon phan quoc, phan dong,....ma bon chung biet. Co vi noi bon chung lay danh sach cac thanh vien trong gia dinh, gia pha, gia toc, .....v....v....nha may dua vao to chuc cua bon chung nho den, dua vao to chuc cua bon chung nghi den, biet den,..... Co vi noi Ong Nguyen Tan Dung lay gia dinh may lam......., ke khac noi la thay the sinh mang cho gia dinh ong ay, ke khac noi la vat the mang cho gia dinh nha ong, ke khac noi la do Ong Nguyen Tan Dung noi. Co vi noi da dao tao xong. Co vi noi .....lap ho so Tu cho ta, vi khac noi dong ho so cua ta o nuoc ngoai va trong nuoc, hong khong cho ai biet.  Co vi noi doanh nghiep nao tiet lo se bi giet chet.  Co vi noi, no tra tan may 24 gio, phap luat o dau. Co vi noi may giau co la nho ho.  Co vi noi hai nam toi Phung Quang Thanh se giet chet cha, me may.  Co vi noi cai day khong phai doc lap.  Co vi noi trong nuoc may lam gi, ta noi nghe, nhin, xu ly.  O Thailand vao nam 2013, Vi nao noi ta la linh Mi, mat ma vung o cac nuoc Dong Nam A.  Vi nao noi ta la gian diepcua cac nuoc Dong Nam A tai Vietnam, vi nao noi ta la gian diep cua Vietnam tai cac nuoc Dong Nam A.  O Vietnam, vi nao noi ta o nha trong coi nha. Vi nao noi ta o nha khong duoc roi khoi nha 300 m, ba thang sau bo me may tu Mi sang don ve.  Vi nao noi ta o to chuc sieu phan gian quoc te the gioi moi, vi nao noi ta o to chuc cao quy. Vi nao noi ta la chia khoa kinh te the gioi. Co vi noi Thailand se ham hai gia dinh may trong tuong lai. Co vi noi tuong lai Thailand se hai cha me may. Co vi noi may bi nguyen rua, may se rat doc ac, co vi noi may khong doc ac may se dan don.  Co vi noi Nong Duc Manh giet may nhieu lan o cac nuoc Dong Nam A.  Co vi noi voi ta tuyet doi khong cho ai biet cha me may o dau.  Co vi noi ho mo ky uc - memory cua may cho bao nhieu nguoi xem.  Co vi noi nha nuoc may phai cung cap danh sach cua bon chung.  O Thailand in 2013 - inside my brain. Vi nao noi voi ta ve nuoc xac nhan moi quan he va xin gia nhap quoc te gap. Khi ta ve nuoc ta nghi den ai, ta gap ai.  Co vi noi tat ca tu Vinh long, tu he thong dong bang song cuu long. Co vi noi may co tien de phau thuat nao  Co vi noi Tat Thanh Cang neu khong thuc hien thi ban chet ngay tai cho. Co vi noi may khong thoat khoi gia dinh Hochiminh nay dau. O Thailand nam 2013, ben trong nao. Co vi noi ong Nguyen Tan Dung lam that thoat kinh te nha nuoc len toi 1,7 ty USD.  Ben trong nao cua ta - Inside Brain, Ta nghe, ke nay noi ke ke nay la ten cuop nuoc, con ke cuop nuoc noi ke nay la phan quoc, phan dong, con ke phan quoc, phan dong noi ke nay phan quoc phan dong.....v...v... ------------------------------------------------------------------------------                                   NATURAL LANGUAGES PROCESSING                                         XU LY NGON NGU TU NHIEN (NLP)                                   LANGUAGES AND NERVOUS SYSTEM Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Xử_lý_ngôn_ngữ_tự_nhiên https://15phut.vn/ky-nang-giao-tiep/ctrinh-ngon-ngu-thần-kinh-học/ https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tiếng_Việt https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hệ_thần_kinh ------------------------------------------------------------------------------                                        LANGUAGES OF THE BRAIN                                        LANGUAGES PROCESSING Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, trong qua khu cua ta, ta da doc qua quyen sach xu ly ngon ngu tu nhien bao gio chua.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta nghe hieu ngon ngu tieng viet nhu the nao, doc hieu ngon ngu the nao, viet hieu ngon ngu tieng viet the nao, noi hieu ngon ngu tieng viet the nao, ta nghe hieu, doc hieu, noi hieu, viet hieu ngon ngu thu hai (bilingual languages/ second languages) the nao.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta nghe ta nhan biet ngon ngu the nao, ta nhin chu, ta nhan biet ngon ngu the nao, cac vi nghe o ben trong bo nao cua ta cac vi nhan biet ngon ngu tieng me de, ngon ngu tieng viet, hay ngon ngu thu hai.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, o Vietnam, ta dung ngon ngu gi de giao tiep, o nuoc ngoai ta dung ngon ngu gi de giao tiep, ta gap dan toc thieu so ta dung ngon ngu gi de giao tiep, dan toc thieu so gap ta ho dung ngon ngu gi de giao tiep voi ta. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta gap nguoi ngoai quoc, ta dung ngon ngu gi de giao tiep, neu ban ta la nguoi nuoc ngoai ta giao tiep voi ho ngon ngu gi, neu ban ta la nguoi viet, ta dung ngon ngu gi de giao tiep.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, thi thoang ta nhin thay  dong vat, gia cam, gia xuc, thu cung trong ngoi nha ta, ta dung ngon ngu gi de noi voi chung. Cac vi nghi xem, bon chung co hieu ta noi khong.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta nghe hieu duoc bao nhieu ngon ngu tren the gioi, nguoi ngoai quoc noi teng viet, ta nghe ta cam thay the nao, ta nhan biet the nao.  ------------------------------------------------------------------------------                                                 FEMINISM - NU QUYEN Vocabulary : Women's right : Nu Quyen, Quyền lợi chính trị và xã hội của phụ nữ. Suốt đời bà đã đấu tranh vì nữ quyền. She struggled all her life for the recognition of women's rights.  Feminism : Nu Quyen, thuyết nam nữ bình quyền, phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ.  Uphold : Bênh vực,  Đứng về cùng phía với ai để che chở, bảo vệ, chống lại sự công kích, sự buộc tội hay sự xâm phạm từ phía khác, kẻ khác: bênh vực cán bộ cấp dưới của mình bênh vực người bị nạn bênh vực cho lẽ phải. Bênh vực quyền lợi giai cấp to uphold one's class interests, lên tiếng bênh vực lẽ phải , to raise one's voice to defend the truth Nữ quyền, tức quyền nữ giới hay quyền phụ nữ, là các quyền lợi bình đẳng giới được khẳng định là dành cho phụ nữ và trẻ em gái trong nhiều xã hội trên thế giới. Tại một số nơi, những quyền này được định chế hóa hoặc hỗ trợ bởi luật pháp, phong tục và tập quán địa phương, trong khi tại một số nơi khác, chúng bị phớt lờ hoặc hạn chế. Các quyền này khác biệt với các khái niệm rộng hơn về quyền con người thông qua các nhận định về thành kiến truyền thống và lịch sử cố hữu chống lại việc thực hiện quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong khi thiên vị nam giới và trẻ em trai.  Các vấn đề thường liên quan tới khái niệm về quyền nữ giới gồm các quyền: toàn vẹn và tự chủ thân thể, bỏ phiếu (bầu cử), nắm giữ chức vụ công, làm việc, nhận mức lương bình đẳng hoặc công bằng, nắm giữ tài sản riêng, tiếp nhận giáo dục, phục vụ trong quân ngũ, ký kết hợp đồng pháp lý, và các quyền trong hôn nhân và làm phụ huynh.  https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nữ_quyền Phân biệt giới tính https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Phân_biệt_đối_xử_theo_giới_t%C3%ADnh Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Công_ước_loại_bỏ_mọi_hình_thức_phân_biệt_đối_xử_với_phụ_nữ Chủ nghĩa nữ quyền https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_nữ_giới Trọng nam khinh nữ. Trọng nam khinh nữ là một tư tưởng phân biệt đối xử theo giới tính, trong đó coi nam giới là quan trọng hơn phụ nữ. Đây từng là một hệ thống tư tưởng tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến. Mặc dù hiện nay quyền phụ nữ được công nhận nhưng hệ thống tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ở một số nước, đặc biệt là gắn liền với các tư tưởng tôn giáo. Ở những vùng khác, nhiều người vẫn còn mang tư tưởng này với nhiều cấp độ khác nhau. Trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau: phụ nữ sinh ra trai được quý trọng hơn sinh con gái; quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn (quyền huynh thế phụ); quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ; việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con dâu hay con gái; người con trai được học hành để thi cử, tiến thân bằng theo con đường quan lộ nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà v...v... Cho đến đầu thế kỷ 20, tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, phụ nữ vẫn chưa có quyền tham gia bầu cử. ......... https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Trọng_nam_khinh_nữ ------------------------------------------------------------------------------                                              ENEMY OF THE PEOPLE                                                   TRADIDTION ENEMY                                                         PUBLIC ENEMY                                   WHO GOES THERE FRIEND OR FOE Vocabulary : Foe : kẻ thù, kẻ địch, a sworn foe, kẻ thù không đội trời chung (nghĩa bóng) vật nguy hại, kẻ thù, dirt is a dangerours foe to health bụi là kẻ thù nguy hiểm của sức khoẻ. Enemy : Ke thu, Kẻ thù sẵn sàng tấn công vì chúng chẳng coi đám binh lính lèo tèo của ta ra gì! Enemies have always attacked us because they don't fear my meager troops! Họ hết lòng chung sức với nhau đánh bại kẻ thù, kẻ thù dân tộc enemy of the people,  kẻ thù truyền kiếp, traditional enemy, kẻ thù chung public enemy, They united wholeheartedly in their efforts to defeat the enemy.  Friend : người mà ta quen biết và yêu mến nhưng không phải họ hàng; người bạn, bạn. We are all good friends, chúng tôi là bạn tốt của nhau, I've known her for years, but she was never a friend,tôi quen cô ấy đã nhiều năm, nhưng cô ấy chưa bao giờ là bạn , người ủng hộ, người giúp đỡ, a friend of the arts/the poor người bạn của nghệ thuật/của những người nghèo, a friend of justice/peace người ủng hộ công lý/hoà bình, người cùng nhóm/đất nước; đồng minh at last, among friends, he was free to speak his mind, cuối cùng, giữa bạn bè với nhau, anh ta thoải mái nói lên ý nghĩ của mình, who goes there - friend or foe? ai đấy? - bạn hay thù? cái có ich, cái quen thuộc honesty has always been his best friend, tính trung thực bao giờ cũng là người bạn tốt nhất của anh ta, self-reliance is one's best friend dựa vào sức mình là điều tốt nhất,our friend from China will now tell us about her research, người bạn của chúng ta từ Trung Quốc đến sẽ nói chuyện với chúng ta về công cuộc nghiên cứu của bà ấy Friends, it is with great pleasure that I introduce...Thưa các bạn, tôi rất vui mừng giới thiệu....my learned friend, ông bạn thông thái của tôi (cách xưng hô của một luật sư với một luật sư khác ở toà án)my honourable friend ông bạn đáng kính của tôi (cách xưng hô của một nghị sĩ gọi một nghị sĩ khác tại Hạ viện Anh) to be/make friends with somebody là/trở thành bạn của ai, they soon forgot their differences and were friends again Dichotomous : Luong phan, sự tách rời một khái niệm thành hai khái niệm bao gồm trong toàn bộ nội hàm của nó: Sự lưỡng phân sinh vật thành hai giới động vật và thực vật. Dichotomous question, câu hỏi phân đôi (cho câu trả lời có hoặc không). Dichotomy :  phân đôi, rẽ đôi, lưỡng phân, sự tách thành hai hoặc giữa hai nhóm hoặc vật khác nhau và đối lập nhau, sự lưỡng phân, the dichotomy between war and peace, sự lưỡng phân giữa chiến tranh và hoà bình, tuần trăng nửa vành.   Three copies result in deviation from the original : Tam sao thất bổn, tam sao thất bản, Nói tài liệu chép đi chép lại nhiều lần không còn thật đúng với nguyên văn nữa. Physiological psychology; psychophysiology : tâm sinh lý, Tâm sinh lý học là khoa nghiên cứu mối tương quan giữa tâm trí, hành vi và các cơ chế trong cơ thể. Psychophysiology is the study of correlations between  the mind, behavior and bodily mechanisms psychophysiological. Tình trạng tâm sinh lý lệ thuộc những thức uống có cồn. Psychophysiological dependence on alcoholic beverages.  Psychosexual : Tâm sinh dục.  Psychosexual development : sự phát triển tâm thần sinh dục.  Psychosis : chứng loạn tinh thần,  chứng rối loạn tâm thần psychosis.  Psychosomatic : (thuộc) tinh thần cơ the, thuộc tâm thần cơ thể, (thuộc) bệng căng thẳng thần kinh, (thuộc) thần kinh (của cơ thể), psychosomatic medicine thuốc trị bệnh thần kinh.  Psychosocial : tâm lý xã hội.                                  DIALOGUE OR CONFRONTATION                                            DOI THOAI HAY DOI DAU Vocabulary : To face; to confront; to brave : đối đầu, Đối thoại hay đối đầu? Dialogue or confrontation? Đối đầu với sự thật. To confront the truth; To be confronted with the facts Dove: Người ủng hộ hoà bình, hoà giải hoặc thương lượng hơn là đối đầu hoặc xung đột vũ trang. Dove: A person who advocates peace, conciliation, or negotiation in preference to confrontation or armed conflict đối đầu. ------------------------------------------------------------------------------                                       THE COMPUTER AND THE BRAIN                                            TECHINOLOGY SINGULARITY                                  PHAN BOI CO THE - TO BETRAY BODY Điểm kỳ dị công nghệ Điểm kỳ dị kỹ thuật là điểm quy chiếu giả định xảy ra khi nền công nghệ phát triển gia tốc tạo ra hiệu ứng phi mã khiến cho trí thông minh nhân tạo sẽ vượt qua trí tuệ và khả năng khống chế của con người.[1] Những khả năng của một trí thông minh như vậy là bất khả tri, một khi xuất hiện kỳ dị kỹ thuật các sự kiện tiếp sau đó sẽ không thể dự đoán và tiên lượng được. Chính vì thế điểm kỹ dị kỹ thuật còn được coi là một chân trời sự kiện mà sau thời điểm này các sự kiện sẽ không thể tiên đoán hay hiểu được. Những người đề xuất ra điểm kỳ dị thường phát biểu rằng một sự "bùng nổ trí thông minh",[2][3] nơi những siêu trí thông minh thiết kế liên tiếp ra những bộ óc ngày càng mạnh, có thể diễn ra rất nhanh chóng và sẽ không dừng lại cho tới khi các khả năng nhận thức của nó vượt quá khả năng của con người. Thuật ngữ này đã được tác gia về khoa học viễn tưởng Vernor Vinge quảng bá, ông cho rằng trí thông minh nhân tạo, sự nâng cao khả năng sinh học con người, hay các giao diện não-máy tính có thể là những nguyên nhân dẫn tới kỳ dị. Thuật ngữ riêng "kỳ dị" như một sự miêu tả về một hiện tượng tăng tốc kỹ thuật gây ra một kết quả không thể dự đoán trong xã hội đã được nhà toán học John von Neumann đặt ra. Vào giữa những năm 1950 ông đã phát biểu về "sự tiến bộ chưa từng có ngày càng mạnh của kỹ thuật và những thay đổi trong phương thức cuộc sống con người, dẫn tới sự xuất hiện của một số kỳ dị cốt yếu trong lịch sử của cuộc đua mà vượt ngoài nó những công việc của con người, như chúng ta biết, sẽ không thể tiếp tục." Khái niệm này cũng đã được những người theo thuyết vị lai như Ray Kurzweil ủng hộ, ông đã nêu việc Neumann sử dụng thuật ngữ này trong lời nói đầu cho cuốn sách kinh điển "The Computer and the Brain" của Neumann. Một số nhà phân tích cho rằng kỳ dị sẽ xảy ra ở một thời điểm nào đó trong thế kỷ 21, dù những con số ước tính của họ có khác biệt. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Điểm_kỳ_dị_công_nghệ http://antgct.cand.com.vn/Khoa-hoc-Van-Minh/Diem-ky-di-cong-nghe-dang-gan-314301/ https://www.hosotuyetmat.com/tong-hop/khoa-hoc/diem-ky-di-cong-nghe-dang-toi-gan-tuong-lai-cua-con-nguoi-con-bo-ngo/ https://www.imdb.com/title/tt7312940/ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Singularity_(2017_film) https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hệ_thần_kinh Sach may tinh va bo nao. https://vn.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrwJSKkAQ9cjTQAt5ASLYpQ;_ylu=X3oDMTIybXVpazNyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzMTViMTJlOGY2Nzg2MWIyOTlkNGE3ODMzMTVkOTU5NQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fvn.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dmay%2Btinh%2Bva%2Bbo%2Bnao%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D2&w=296&h=482&imgurl=lh4.googleusercontent.com%2F-yvuiTjFRFAs%2FTXROm5iIPKI%2FAAAAAAAAAWU%2FZU6LooKAAyc%2Fs1600%2FMay.tinh.va.bo.nao.Bia1.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fnxbtrithuc.blogspot.com%2F2011%2F03%2Ftoa-am-gioi-thieu-sach-may-tinh-va-bo.html&size=53.3KB&name=Nhà+xuất+bản+Tri+thức+-+53+Nguyễn+Du%2C+quận+Hai+Bà+Trưng+...&p=may+tinh+va+bonao&oid=315b12e8f67861b299d4a783315d9595&fr2=piv-web&fr=ipad&rw=may+tinh+va+bonao&tt=Nhà+xuất+bản+Tri+thức+-+53+Nguyễn+Du%2C+quận+Hai+Bà+Trưng+...&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=12hqc324d&sigb=13a0ul9ln&sigi=13cv3dh3n&sigt=128lski9h&sign=128lski9h&.crumb=COb.m0OjY7c&fr=ipad&fr2=piv-web                                                      PERSONAL FILE                                                        HO SO CA NHAN                                              MEDICAL FILE/RECORD                                                        HO SO BENH LY                               TOP SECRET FILES - HO SO TUYET MAT Vocabulary :  Files/Record : Hồ sơ, tài liệu có liên quan tới một người, một vụ việc, được tập hợp lại một cách hệ thống, hồ sơ cán bộ hồ sơ vụ án. Hồ sơ (về ) một vụ án hình sự. Documents relating to a criminal case . Chúng tôi đã đưa lý lịch của anh vào hồ sơ. We have placed your CV on file/in our files. Hồ sơ của họ sẽ được cấp trên giải quyết. Their file will be dealt with at a higher level; Their file will be dealt by a higher authority. Lập hồ sơ một tên tội phạm nguy hiểm. To build up a file on a dangerous criminal. personal file. Cảnh sát địa phương chưa có hồ sơ về băng trộm này. Ho so ca nhan,  personal file. Ho so tuyet mat. Top secret files.                       Network : Mang, Người quản lý mạng. Network administrator. Mạng điện thoại / truyền hình. Telephone/television network. Internet là một ma trận mạng nối kết máy tính trên toàn thế giới. Internet is a matrix of networks that connects computers around the world . Life. To darn. Đường mạng. Finedrawing, darning. Biến âm của Mệnh: Phục mạng triều đình. Cuộc sống của người ta. Phải nghĩa mà chết thì ung dung đi đến, coi mạng mình nhẹ như lông chim hồng (HgĐThúy). Con người: Xe chẹt chết hai mạng. Hệ thống những đường dẫn đi, truyền đi: Mạng đường sắt. Mạng điện. Miếng ren che mặt. Vào trong nhà, bà ta bỏ cái mạng. Đan bằng chỉ cho kín lỗ thủng, lỗ rách. Mạng bít tất.  World wide web : Mạng thế giới, You are using the World Wide Web right now! A network of computers in all parts of the world, Internet. Some people use the Web to find information, others use it to find friends.                                                 TO RULE A EARTH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam,  Phan boi co the duoc hieu nhu the nao. Loai dong vat nao tung thong tri trai dat. Nhan loai doan ket den muc nao. Loai dong vat nao thich an xac thoi. Song vu tru la gi.  Your brain is not a computer cau nay dich sang tieng viet nghia la gi.  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. I'm not a robot. Cau nay dich sang ngon ngu tieng viet nghia la gi.  To rule a man, to rule a family, to rule a nation, to rule a world,  ba chu hoan cau, duoc hieu the nao, cac vi viet ra giay theo cach hieu cua minh.  ------------------------------------------------------------------------------                      TIN TUC TRONG NUOC - TIN TUC NUOC NGOAI                                                 TIN TUC TRONG NGAY  (video, thoi su, goc nhin, the gioi, kinh doanh, giai tri, the thao, phap luat, giao duc, suc khoe, doi song, du lich, khoa hoc, so hoa, xe, cong dong, tam su, cuoi....) Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, hom nay tv trong nha cua cac vi co nhung thong tin gi, bao chi dia phuong  noi cac vi o co nhung tin tuc gi khong, bao dien tu o nuoc cac vi co thong tin gi, thoi tiet hom nay the nao,....... ------------------------------------------------------------------------------                                              100 TRIEU DAN VIET Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam,  Dieu gi san sinh ra y nghi. Rung bat dau tu dau.  Cac vi nghi xem, lam the nao de 100 trieu dan viet khong nghe, khong nhin, khong noi, khong doc, khong viet, khong nghi, khong nho, khong ngui, khong cam nhan, khong cam giac, khong cam xuc, khong nhan biet, khomg nhan thuc, khong hieu, khong biet, khong co giac mo, khong co hit tho, khong xu ly, ...v...v.... ------------------------------------------------------------------------------                                                              HURT Đau là một cảm giác khó chịu, xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương của các mô tế bào. Đau là kinh nghiệm được lượng giá bởi nhận thức chủ quan tùy theo từng người, từng cảm giác về mỗi loại đau, là dấu hiệu của bệnh tật và phải tìm ra nguyên nhân để chữa. Đau cũng được định nghĩa là cảm giác tạo ra bởi hệ thống thần kinh khi có tác động tại các thụ cảm thể nhận cảm đau (tiếng Anh: nociceptor). Đau là một yếu tố quan trọng của sự sinh tồn. Nhờ biết đau mà con vật có phản ứng, theo phản xạ hay kinh nghiệm, tránh để không tiếp tục bị chấn thương. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đau                                              SINH LY THAN KINH Cảm giác đau giúp thông báo cho não biết có kích thích có hại cho cơ thể và cần các cơ chế sinh lý và tâm lý để loại trừ kích thích đó. Cảm giác đau là một cảm giác phức tạp, mang tính chủ quan, có liên quan với những kinh nghiệm đã thu được trong cuộc sống và bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác (truyền thống, văn hoá, tôn giáo...). Đau có thể xuất hiện ở mọi nơi trong cơ thể và có rất nhiều tính chất như đau nông, đau sâu, đau âm ỉ, đau chói... Đau là một triệu chứng gặp trong rất nhiều bệnh, dựa vào tính chất của đau có thể chẩn đoán bệnh. Cảm xúc là thái độ chủ quan của con người hay động vật đối với các sự kiện và hiện tượng của môi trường xung quanh Trí nhớ là khả năng lưu giữ thông tin về môi trường bên ngoài tác động lên cơ thể, cũng như các phản ứng xảy ra trong cơ thể và tái hiện lại những thông tin đã được lưu giữ hoặc những kinh nghiệm cũ và sử dụng chúng trong lĩnh vực ý thức hoặc tập tính. Trí nhớ liên quan đến quá trình học tập, nhờ đó mà chúng ta có được kỹ năng học tập, kỹ năng lao động và tiếp thu được các kiến thức khoa học. https://sites.google.com/site/dungcaodangytb/home/bi-ging/sinh-l-hc/sinh-l-cao-ng/sinh-ly-cao-dhang/sinh-l-thn-kinh Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam,  Nguoi may co biet dau khong, co cam giac, cam xuc khong, co tri nho khong, co nhan thuc khong. Ma (ghost) co biet dau khong, co cam giac, cam xuc khong, co tri nho khong, co nhan thuc khong. Dong vat co biet dau khong, co cam giac, cam xuc khong, co tri nho khong, co nhan thuc khong. Con nguoi co biet dau khong, co cam giac, cam xuc khong, co tri nho khong, co nhan thuc khong. Chiec dien thoai, may tinh, Ipad, TV, .....co biet dau khong, co cam giac, cam xuc khong, co tri nho khong, co nhan thuc khong. Hon da co biet dau khong, co cam giac, cam xuc khong, co tri nho khong, co nhan thuc khong. .....v....v... Vocabulary : Stone : hòn đá, a stone is a rock. Cọ hai hòn đá vào nhau. To rub/scrape two stones together. Con ếch phóng từ hòn đá này sang hòn đá kia. The frog jumped from stone to stone. stocks and stones. vật vô tri vô giác. stones will cry out. vật vô tri vô giác cũng phải mủi lòng phẫn uất (tộc ác tày trời).  Nihility : Hư vô, có mà không, không mà có, theo quan niệm của đạo Phật về thế giới.  Nothingness : Hư vô, hư không (không có thực), tính vô tài, tính vô giá trị, tính nhỏ mọn, tính tầm thường. To pass into nothingness, đi vào cõi hư vô.  Ý nghĩa cuộc sống.  Ý nghĩa cuộc sống là một câu hỏi triết học về mục đích và ý nghĩa của sự sống hay tồn tại nói chung. Khái niệm này được thể hiện qua một loạt các câu hỏi liên quan: "Vì sao ta ở đây?" "Cuộc sống là gì?" "Ta sống vì cái gì?". Câu hỏi lớn này được nghiên cứu bởi triết học, thần học và khoa học trong suốt lịch sử nhân loại, và đã có một lượng lớn các câu trả lời từ các nền văn hóa và hệ tư tưởng khác nhau. Ý nghĩa cuộc sống liên quan đến các khái niệm triết học và tôn giáo về tồn tại, ý thức (tự giác) và hạnh phúc, và còn đề cập đến những lĩnh vực khác, như ý nghĩa của biểu tượng, bản thể luận, giá trị, mục đích, đạo đức, thiện và ác, tự do ý chí, thượng đế quan, tồn tại thần linh, linh hồn, thế giới bên kia... Trong đó khoa học có nhiều đóng góp gián tiếp, bằng cách mô tả các sự kiện thực nghiệm về vũ trụ, khoa học cung cấp một số bối cảnh và đặt nền cho các cuộc hội thoại về các chủ đề liên quan. Một phương pháp tiếp cận đặc biệt, phi vũ trụ, phi tôn giáo, lấy con người làm trung tâm là: "Ý nghĩa cuộc đời tôi là gì?". Câu trả lời cho câu hỏi này có thể liên quan đến các thành tựu của cá nhân trong xã hội, hoặc thành tựu trong đời sống tinh thần. Vấn đề ý nghĩa sinh mệnh được đặt ra bằng nhiều cách khác nhau: Ý nghĩa cuộc sống là gì? Tại sao ta lại ở đây? Ta ở đây để làm gì? Nguồn gốc sự sống là gì? Cuộc sống là gì? Tồn tại là gì? Mục đích của cuộc sống là gì? Cuộc đời của một con người có ý nghĩa gì? Điều gì là ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống? Giá trị cuộc sống là gì? Lý do của cuộc sống là gì? Ta sống để làm gì? Những câu hỏi này đã dẫn đến một loạt tranh luận và câu trả lời khác nhau, trong lý luận khoa học, triết học, thần học, và tâm linh học. https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ý_nghĩa_cuộc_sống https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_hư_vô https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nhận_thức_luận https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_hiện_sinh https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_siêu_thực https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Giấc_mơ https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tiềm_thức https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Phân_tâm_học https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tâm_bệnh_học https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Bản_năng https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cái_tôi https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ý_thức https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tự_sát https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Niết-bàn https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Siêu_hình_học https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đạo_đức https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cuộc_sống https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tình_dục https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cảm_giác https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cảm_xúc https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tình_cảm https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tuệ_xúc_cảm https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_tuệ_nhân_tạo https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Siêu_máy_t%C3%ADnh https://vi.m.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Viễn_thông https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Truyền_hình https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Mã_Morse https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tư_duy_sáng_tạo https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cô_đơn https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Sức_khỏe_tâm_thần https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Quan_hệ_nhân_sinh https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Giao_tiếp https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tình_bạn https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cộng_đồng https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Bản_sắc_(khoa_học_xã_hội) https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Vũ_trụ https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ánh_sáng https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Robot_học https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robot https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Con_người https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hệ_giác_quan https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Giác_quan https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Não https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tinh_thần https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Triết_học_tinh_thần https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Khoa_học_thần_kinh https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Y_học Thế giới là từ chỉ: Trái Đất từ góc độ của con người, là nơi loài người cư ngụ. Theo quan niệm triết học, toàn bộ thế giới vật chất, vũ trụ bên ngoài cơ thể bản thân con người, là môi trường mỗi cá nhân hoặc toàn thể con người sinh sống, hoạt động. Nó còn mang nghĩa là toàn bộ kinh nghiệm sống, hiểu biết và lịch sử của con người......v...v.... https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thế_giới https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Trái_Đất ......v....v...... ---------------------------------------------------------------------------                                         AI DO DONG RAC O DAY ?  Ai Đổ Đống Rác Ở Đây ? là cuốn sách thú vị về những câu chuyện nguyên thủy hài hước, tràn đày tính nhân văn sâu sắc và những lời khuyên giản dị. Từ đó thấy được trí tuệ tuyệt vời của Ajahn Brahm, rút ra cho bản thân những trải nghiệm trong cuộc sống. Cuốn sách đã truyền cảm hứng cho nhiều người về mọi cảm xúc, tuy là một cuốn sách tâm linh nhưng cuốn sách này lại rất hài hước mang đến cho bạn đọc cảm giác thư thái và suy nghẫm về cuộc đời, mang đến sự nâng cao trí tuệ về tình yêu và cuộc sống phù hợp với nhiều lứa tuổi để mọi người nuôi dưỡng cảm xúc và tâm hồn. Một trong những quyển sách rất hay và ý nghĩa của Ajahn Brahm. http://taisachebook.com/download/ai-do-dong-rac-o-day-ajahn-brahm/                                         ECKHART TOLLE BOOK                                                    A NEW EARTH                                              HOP NHAT VU TRU                                                           Who am I ? Sau cuốn sách Thức tỉnh mục đích sống (A News Earth), Eckhart Tolle đã tuyển chọn những đoạn văn đặc biệt phù hợp với tên gọi Hợp Nhất Vũ Trụ thành một quyển sách mới, ngắn gọn, súc tích giúp bạn đọc chiêm nghiệm và tiếp nhận dễ hơn. Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cảm nhận rõ nét về sự biến đổi nội tâm và làm chủ cảm xúc. Với quyển sách này, bạn đọc không phải để học hỏi cái mới, mà để tĩnh tâm soi lại chính mình một cách sâu sách hơn, từ đó khơi nguồn cho những suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực. Tuy nhiên, để đọc và cảm nhận, mỗi lần, bạn chỉ cần đọc tối đa một chương, thậm chí là một vài trang. Khi đọc bạn nên tạm dừng và hoặc đọc lại một câu, một đoạn để khơi dậy trải nghiệm trong bạn. Sau đó, hãy để những con chữ ngấm vào và cảm nhận những điều thuộc về chân lý vốn dĩ đã và đang ẩn náu hoặc ngủ quên trong tron con người bạn. Hoặc thi thoảng bạn có thể mở một trang bất kỳ, đọc hết trang hay chỉ một đoạn, rồi để cho những con chữ mở ra những chiều kích trải nghiệm tận sâu bên trong không gian nội tâm mà không co từ ngữ hay tư tưởng nào có thể biểu đạt được. Bởi cuốn sách không phải là một câu chuyện xuyên suốt từ đầu tới cuối, mà mỗi trang sách là những lời tâm sự thủ thỉ, nhỏ nhẹ mang đến cho bạn sự đồng cảm và chia sẻ. Cầm cuốn sách Hợp nhất vũ trụ được trình bày trang trọng, lấy gam màu thiền làm chủ đạo. Mỗi trang sách là một kiểu trình bày nhẹ nhàng, ấn tượng không quá nhiều chữ để bạn có cảm giác mỏi mắt, ngán ngại, mà mỗi trang sách như là lời chia sẻ nhẹ nhàng của người thấu hiểu và luôn theo sát bạn . Nếu bạn bắt gặp trong cuốn sách này những đoạn ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình, hãy nhận ra rằng cảm giác ấy chính là sức mạnh tinh thần từ cuốn sách đã thấm vào bạn, đấy là câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”. Chỉ có Tầm hồn mới có thể nhận ra sức mạnh và sự đồng cảm của Tâm hồn. http://1book.vn/chiem-nghiem-cuoc-song-voi-hop-nhat-vu-tru-cua-eckhart-tolle/ Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta co nghi la se mua hai quyen sach neu tren khong. Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, hoa hop tam tri duoc hieu the nao, hop nhat linh hon duoc hieu the nao.  ------------------------------------------------------------------------------                        TO RULEA MAN - ANIMALS WITH CAMERA. Hom qua ta dem chiec dien thoai ra vien may tinh de sua, nhan vien cho ta biet Chiec dien thoai HTC Desire A8181 cua ta, loi khong truy cap duoc du lieu khong ket noi duoc voi bo nho, ta can lay note trong dien thoai va phai tra phi dich vu VND 1,000,000.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, ta co du tien de tra phi dich vu khong. Ta khong viet note tren dien thoai HTC desire A8181 de to send SOS....nua, ta chuyen sang viet note tren Ipad... ------------------------------------------------------------------------------                                              LONELY PLANET BOOK  https://vn.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrwJTQ2BBFcG3UA7QYSLYpQ;_ylu=X3oDMTIzcjg4aGtsBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxYjU2N2M2ODY0NTk4MTEwYzc3NTMwOTJiY2JkOGNhMQRncG9zAzI3BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https%3A%2F%2Fvn.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dlonely%2Bplanet%2B2004%26fr%3Dipad%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D27&w=300&h=473&imgurl=pictures.abebooks.com%2Fisbn%2F9781741041644-us-300.jpg&rurl=https%3A%2F%2Fwww.bookfinder.com%2Fauthor%2Fmarie-cambon%2F&size=25.1KB&name=Marie+Cambon%3A+used+books%2C+rare+books+and+new+books+...&p=lonely+planet+2004&oid=1b567c6864598110c7753092bcbd8ca1&fr2=piv-web&fr=ipad&tt=Marie+Cambon%3A+used+books%2C+rare+books+and+new+books+...&b=0&ni=21&no=27&ts=&tab=organic&sigr=11f3s8ev4&sigb=13b8eh5pi&sigi=11juifmjq&sigt=11mqhbjle&sign=11mqhbjle&.crumb=VD7q2yp4z5e&fr=ipad&fr2=piv-web https://vn.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrwJTRXBRFcG3UAsw4SLYpQ;_ylu=X3oDMTIyanNvZzZqBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1MjE0MDBhOWNkZGM4NDgwYmFjOTJjNjViMjNkM2E2NARncG9zAzUEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fvn.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dcentral%2Beurope%2B2009%2Blonely%2Bplanet%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dipad%26fr2%3Dsb-top-vn.images.search.yahoo.com%26tab%3Dorganic%26ri%3D5&w=341&h=525&imgurl=theluggageprofessionals.com.au%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F525x525%2F17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1%2Fl%2Fo%2Flonely-planet-central-europe.jpg&rurl=https%3A%2F%2Ftheluggageprofessionals.com.au%2Flonely-planet-travel-guide-central-europe.html&size=51.9KB&name=%3Cb%3ELonely%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPlanet%3C%2Fb%3E+Travel+Guide+%3Cb%3ECentral%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EEurope%3C%2Fb%3E&p=central+europe+2009+lonely+planet&oid=521400a9cddc8480bac92c65b23d3a64&fr2=sb-top-vn.images.search.yahoo.com&fr=ipad&tt=%3Cb%3ELonely%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EPlanet%3C%2Fb%3E+Travel+Guide+%3Cb%3ECentral%3C%2Fb%3E+%3Cb%3EEurope%3C%2Fb%3E&b=0&ni=108&no=5&ts=&tab=organic&sigr=12ller79f&sigb=1513dqv1q&sigi=14g8spjbv&sigt=125962bn2&sign=125962bn2&.crumb=5DsYUlGTl76&fr=ipad&fr2=sb-top-vn.images.search.yahoo.com Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta mua hai quyen sach lonely planet vao ngay thang nam nao, o dau. Trong quyen sach nao co ten Nam Cam. Vi nao mua quyen sach tren dat o tren ban tho trong gia dinh. Vi nao tim ra ke nao da dang ten Nam cam trong quyen sach.  ------------------------------------------------------------------------------                                            DRAWING - PAINTING - SKETCH Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam,  cac vi dung y nghi cua chinh minh dieu khien bo oc cua ke khac phac hoa ra mot chiec dong ho, cac vi da lam duoc dieu nay khong.  cac vi dung y nghi cua chinh minh dieu khien cay but chi tren ban lam viec cua ca vi phac hoa ra mot chiec dong ho, cac vi da lam duoc dieu nay khong.  Cac vi da cam tay cua con minh va day chung viet chu bao gio chua, cac vi cam thay the nao.  Con nguoi ve (sketch) co giong ma (ghost) ve khong.  Nguoi may ve co giong con nguoi ve khong. Cac vi nhin thay chu viet cua nguoi may chua.                                                 INSEPARABLE ASSET                                        TAI SAN KHONG THE ROI BO                                    LIKE A BODY AND ITS SHADOW                                        UNDER BUHHDA'S SHADOW Vocabulary :  Inseparable : không thể tách rời được, không thể chia lìa được.  những người (bạn...) không rời nhau, những vật không tách rời được. Inseparable asset. Tài sản không thể rời bỏ.  Shadow/ shade/ reflection : Bong, 1 dt. Món ăn bằng bong bóng cá hay bì lợn rán phồng: Bà hẹn gặp tiếp, ép ăn những bóng, những mực (Tản-đà). - 2 dt. 1. Vùng bị che khuất ánh sáng: Cây cao bóng cả (tng) 2. Hình người hay vật trên nền nhà hay trên tường, do người hay vật che luồng ánh sáng: Người xinh cái bóng cũng xinh, người giòn cái tính tình tinh cũng giòn (cd) 3. Cái hình soi vào mặt phẳng phản chiếu lại: Dải là hương lộn, bình gương bóng lồng (K) 4. Hình ảnh chiếu xuống nước: Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương (K) 5. Hình ảnh thấy thoáng qua: Dưới đào dường có bóng người thướt tha (K) 6. ơn huệ của người trên hoặc người có thế lực: Núp bóng cha già; Nương bóng từ bi 7. ánh; ánh sáng: Tà tà bóng ngả về tây (K); Một mình lặng ngắm bóng nga (K); Trời tây bảng lảng bóng vàng (K) 8. ảnh: Chụp bóng, Chiếu bóng 9. Hình người: Tìm mãi, chẳng thấy bóng nó đâu 10. Hồn vía: Mấy người mê tín cho rằng bóng cô bóng cậu nhập vào con đồng. - 3 dt. 1. Dụng cụ thể thao hình cầu hoặc hình bồ dục gồm một cái túi cao-su có vỏ bằng da, chứa không khí nén: Đội bóng; Đá bóng; Sân bóng 2. Quả cầu nhỏ bằng cao-su hoặc bằng nhựa dùng đánh quần vợt hay đánh bóng bàn: Anh ấy đỡ bóng bằng vợt bên tay trái. - 4 dt. Bóng đèn nói tắt: Đèn vỡ bóng rồi. - 5 tt, trgt. Phản chiếu được ánh sáng: Bàn đánh xi bóng lên; Đánh bóng sàn nhà; Đánh bóng đôi giày da đen. - 6 tt, trgt. 1. Trái với nghĩa đen: Nghĩa bóng của một từ 2. Gián tiếp: Nói bóng. Dưới bóng cây, in the shade of a tree. Chạy theo bóng, to run after a shadow. Ngồi dưới bóng cây mận.Thấy bóng mình trong gương. To see one"s reflection in the mirror. To sit in the shade of a plumtree. Trong bóng đêm dày đặc. In the thick shadows of night. Như hình với bóng. Like a body and its shadow; inseparable. Lặng lẽ như cái bóng. Silent like a shadow. Nương bóng từ bi. Under Buddha's shadow.Soi bóng trong gương. To reflect one's shadow in the mirror. Bóng nắng . The sunlight . Bóng trăng . The moonlight . Bóng sao. The light of the stars. Tôi thấy bóng nàng bên cửa sổ. I saw her silhouette at the window. Tôi vừa mới thấy một cái bóng trong vườn. I've just seen a shadow in the garden; I've just seen a shadowy shape in the garden.   Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, Ta co thuong nhin vao bong cua minh mot cach cham chu va noi chuyen voi cai bong cua chinh minh khong.  ------------------------------------------------------------------------------                                                       MASTURBATE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho - check memory cua cac vi xem, ta thu dam - masturbation tay trai hay tay phai. Ta thuan tay trai hay tay phai. Ta cam viet tay trai hay tay phai. Ta cam kiem tay trai hay tay phai. Ta cam sung tay trai hay tay phai.  ------------------------------------------------------------------------------                                            TO ATTEND A FUNERAL Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam o hai ngoai, cu dan vietnam, trong ky uc cua ta, ta di dam ma - to attend a funeral bao nhieu lan, co bao nhieu ban be cua ta da qua doi - pass away. Ta co biet nguyen nhan ve cai chet cua ho khong.  ------------------------------------------------------------------------------            THE WORLD BEHIDE THE TEENAGER PSYCHIC - HBO Channel.  https://m.youtube.com/playlist?list=PLFbHYtkGVdpzVWqRU31g6fGBKmG4oIJ9Q https://beingjellybeans.com/2018/08/29/hbo-asias-new-original-documentary-the-world-behind-the-teenage-psychic-begins-production/ ------------------------------------------------------------------------------                                   VUON THU NGUOI - SO THU NGUOI Vườn thú người' - vết nhơ trong lịch sử châu Âu.  https://vnexpress.net/du-lich/vuon-thu-nguoi-vet-nho-trong-lich-su-chau-au-3499878.html Câu chuyện ám ảnh về những "vườn thú người" ở Mỹ. http://kenh14.vn/the-gioi/cau-chuyen-am-anh-ve-nhung-vuon-thu-nguoi-o-my-20150429024925940.chn Hình ảnh hiếm về “vườn thú người” ở Pháp thời xưa.  https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hinh-anh-hiem-ve-vuon-thu-nguoi-o-phap-thoi-xua-1088045.html "Vườn thú người": nơi những người phụ nữ cổ dài Myanmar làm đồ trưng bày cho khách du lịch Thái Lan http://kenh14.vn/vuon-thu-nguoi-noi-nhung-nguoi-phu-nu-co-dai-myanmar-lam-do-trung-bay-cho-khach-du-lich-thai-lan-20160830122336164.chn Phẫn nộ vì "vườn thú người" trên các hòn đảo Ấn Độ. https://www.vietnamplus.vn/phan-no-vi-vuon-thu-nguoi-tren-cac-hon-dao-an-do/124414.vnp Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, Vietnam thoi xua co vuon thu nguoi khong, co so thu nguoi khong.            VUON TRAN TRUI - VUON THU NGUOI - DESMOND MORRIS                                                                    BOOK Su tuong dong dang ngac nhien giua nhung con nguoi van minh va nhung con vat bi giam cam. https://www.sachkhaitam.com/Product/ProductDetail.aspx?zoneid=321&ProductID=2430 http://vietsach.blogspot.com/2010/11/desmond-morris-va-vuon-tran-trui.html ------------------------------------------------------------------------------                                    TO GIVE  IMAGE INTO SPACE Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi hay thiet ke ra mot thiet bi de dua hinh anh vao khong gian - to pass/bring/give.....image into space de dua su nho cua con nguoi vao khong gian, de dua hinh anh cua minh vao khong gian.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi kiem tra tri nho cua minh xem, ta thay cau noi dua hinh anh vao khong gian trong bo phim nao tren TV.  Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, cac vi nho va viet ra giay nhung gi ta  nghe, nhin, noi, doc, viet, nghi, nem, ngui, so, cam nhan, cam giac, cam xuc, nho, nhan biet, nhan thuc, hieu, khong hieu, khong biet,....v...v....                              TELECENTER - TRUNG TAM XU LY Vocabulary : Máy chiếu ảnh : Projecting camera, side projector.  Máy chiếu phim truyền hình : Telecine machine.  Máy chiếu hình : Projector, video projector.  Máy chiếu : Parabolic projector, projector.  Máy chiếu phim : Movie projector, projection apparatus, projector, cine-projector.  Video cameras tu nay dich sang ngon ngu tieng viet nghia la gi.  Cameraman : Người chụp ảnh, phóng viên nhiếp ảnh, nhà quay phim, chuyên viên quay phim; chuyên viên thu hình. Camera : Máy ảnh, máy quay phim, buồng, máy quay hình, máy quay phim, truyền hình, máy hình. Buồng hộp, họp kín; xử kín, trong đời sống riêng,  phòng riêng của quan toà, In camera, trong phòng riêng của quan toà, không công khai, riêng tư. The case was heard in camera, vụ án được xử kín. You can take pictures with a camera. Camera-shy : Không thích cho người khác chụp ảnh/quay phim mình.  Telecentre : Trung tâm xử lý.  ------------------------------------------------------------------------------                                              Ta hoi cu dan cua nha nuoc the gioi song hanh, kieu bao nguoi viet nam  hai ngoai, cu dan vietnam, ta nhin thay cong thuc duoi day o quyen sach nao. Ta co hieu gi ve cong thuc duoi day khong.                                                                     E=MC2 https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Sự_tương_đương_khối_lượng-năng_lượng https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence Have a beautiful day. Best regard  LE HOANG VIET (Tourist : PP/B2942708) Please contact to me by this address below here.  Add : No.125 Nguyen Dinh Chinh st, phu nhuan dist, ward 8, Hochiminh City, Vietnam. Mobile phone No. (0084)915193939 (rebirthpro.star@gmail.com, vielee39@fastmail.com, and a window mail globlecitizents). 
Em gửi đến quý Anh/Chị nguyện vọng xin số liệu báo cáo về khiếu nại để viết luận văn tốt nghiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Ngọc Vẹn090394931420 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận 6, Tp. HCMngocvennguyenthi@gmail.com
Xin chào Anh/Chị. Em hiện là học viên đang theo học chương trình cao học tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Giải quyết khiếu nại của Văn phòng Đăng ký đất đai", em rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Anh/Chị bởi vì em đang rất cần các số liệu liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại của Văn phòng Đăng ký đất đai. Em được biết định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có gửi báo cáo tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại thuộc Sở (trong đó bao gồm của đơn vị Văn phòng Đăng ký đất đai) đến quý Cơ quan. Do đó, để có số liệu cụ thể phục vụ cho luận văn em thật sự rất mong nhận được sự giúp đỡ từ quý Anh/Chị bằng cách cho em xin các số liệu báo cáo về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các năm từ năm 2013 đến năm 2018. Em cam kết chỉ sử dụng các số liệu vào mục đích nghiên cứu khoa học, không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. Em xin thành thật cảm ơn và chờ mong tin vui từ quý Anh/Chị!
tien thuong TetDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
nguyen thi quynhthai nguyentinanguyen.061094@gmail.com
Toi co nguoi ban lam trong don vi nha nuoc. truoc Tet nguyen Dang 2019, UBND.TPHCM cuoc cho can bo cong chuc nha nuoc toan thanh pho duoc 1tr390k, nhung den ngay 05/3/2019, chi duy nhat co 1 don vi chua duoc lanh so tien do. trong khi tat ca cac don vi khac deu duoc lạn, co hoi thi ke toan don vi noi truc trac 1 so giay to, noi sau tet se lạn. Sau tet thi lai noi lanh luong thang 3 se lạn. nhung den gio nau khi luong thi da co, ma so tien day thi lai k thay. Trong khi khong co mot cau giai thich ly do vi sau, hon 1 hon van chua phay. trong kgi tien day la UBND.TPHCM cho can bo trong dip Têt. Vay cho toi hoi, don vi do ntn
v/v Giải quyết tiền đền bù đất dự án Saigon Atlantic Vũng TàuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Quảng Thịnh0937836499629, đường 30/4, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàukimanh2202@gmail.com
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC ĐƠN KIẾN NGHỊ v/v Giải quyết tiền đền bù đất dự án Saigon Atlantic Vũng Tàu Kính Gửi Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh! Tôi tên Nguyễn Quảng Thịnh Chúng tôi viết đơn này gửi Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh do quá bí bách và không biết cầu mong sự giúp đỡ từ đâu. Gia đình tôi và nhiều gia đình khác đã bị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hồi đất để làm dự án Saigon Atlantic hơn 10 năm nhưng hiện nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù. Gia đình chúng tôi đã bị mất đất hơn 10 năm và không làm ăn được gì. Chính quyền đã thu hồi đất của dân mà không trả tiền , chúng tôi sẽ còn phải chờ đến bao giờ? Tôi xin gửi đính kèm: - Quyết định thu hồi đất của Tỉnh BR-VT năm 2008 - Công văn số 443/TB-UBND ngày 20/08/2018 Trong đó tỉnh BR-VT đã quan tâm và đồng ý trả tiền cho chúng tôi trong quý 4/2018, nhưng đến nay chúng tôi vẫn không nhận được thông tin gì về ngày trả tiền và tiến độ xử lý thì kéo dài. Chúng tôi thiết tha mong mỏi sự giúp đỡ của Thanh Tra TPHCM về vấn đề này. Kính Mong Thanh Tra TPHCM quan tâm, vì tất cả chúng tôi đều đã già yếu. Chúng tôi đã hết nơi cầu cứu, chúng tôi cần có tiền để bù vào tiền mà khi còn trẻ chúng tôi làm lụng vất vả để mua mảnh đất đó, tôi đã phải cày bừa vất vả, còn vợ tôi đi bộ, đạp xe mấy chục cây số bán bánh rán đến khuya, để có tiền mua đất mong sau này có mảnh đất nương tựa, giờ gìa rồi lại bị Tỉnh thu làm dự án mà chưa có đồng tiến nào để chữa bệnh và lo tuổi già, có nỗi bất công nào hơn, nhưng chúng tôi kêu ai cũng không thấu. Tỉnh thu hồi đất của chúng tôi thì phải trả tiền, chứ chúng tôi có lỗi gì mà phải chờ đợi cả đời người như vậy. Bình thường người dân mua bán đất của nhau là phải trả tiền liền, nhưng đây là chính quyền tỉnh yêu cầu lấy đất của chúng tôi không chịu trả tiền đã hơn 10 năm. Như vậy rất không hợp lý trong khi chính quyền tỉnh là người cầm cân pháp luật, sao lại có quyền làm điều vô lý như vậy. Hơn nữa mảnh đất này tại Phường 12 TPVT là cả gia sản của gia đình chúng tôi vì diện tích lớn (23.631 m2) và chúng tôi đã bỏ hết tiền vốn của mình vào đấy, nếu chỉ là diện tích nhỏ thì chúng tôi đã không phải khổ sở, khốn cùng vì chờ đợi như vậy. Chúng tôi đã cạn kiệt niềm tin và hy vọng, kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Thanh Tra TPHCM, các Ban Nghành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, UBND Phường 12 TPVT. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Giải quyết tố cáo và khôi phục quyền lợi của người lao động Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Anh Đào0906326400E 1 / 19 Thế Lữ ấp 6 xã Tân Nhựt huyện Bình Chánhbabyngoclove20790@gmail.com
Kính gửi cơ quan Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là người lao động có khiếu nại tố cáo đến thanh tra sở lao động giải quyết vấn đề nhưng khi giải quyết thì tôi không được khôi phục quyền lợi ích theo quy định của pháp luật, tôi có phản hồi nhưng vẫn không có câu trả từ phía Thanh tra sở,ttong buổi đối thoại trực tiếp với công ty có chứng kiến của thanh tra viên lỗi vì công ty cố tình không giao kết hợp đồng lao động với tôi hon 5 năm làm việc, tôi có chứng minh được thanh tra xác nhận có quan hệ lao động ... Tôi muốn hỏi như vậy thì trường hợp của tôi giải quyết như thế nào ? Tôi nhận được trả lời từ phía thanh tra do thời hiệu giải quyết đơn tố cáo của tôi hết thời hiệu giải quyết nhưng không được thông báo là sai hay đúng.
Một Hiệu trưởng trường THCS-THPT coi thường pháp luật! Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Ngọc Hùng 0908315324 15/35/36 đường số 6 Kp6 Hiệp bình phước, Thủ Đức. hungnguyenngoc08@gmail.com 
Kính gửi: Thanh tra TP. Hồ Chí Minh Tôi xin trình bày việc làm sai trái của Hiệu trưởng trường THCS-THPT Hồng Đức 38 /15 Hồ Đắc Di,Tây Thạnh,Tân Phú,HCM. Trường THCS-THPT Hồng Đức thành lập từ năm 1996 và vẫn hoạt động cho đến nay. Nhung từ 1996 đến 2004 trường không đóng BHXH cho Giáo viên quản nhiệm lớp và Giáo viên quản nhiệm nội trú. Đến 9/2004 mới tham gia. Còn nhân viên thì có người 2006 có người năm 2008 trường mới cho tham gia mặc dù họ làm từ năm 1996. BHTN của tôi mãi 9/2014 mới đóng. Quyết định chấm dứt HĐLĐ trái luật,khi tôi nghỉ thì không trả trợ cấp thôi việc. Mãi đến 9/2004 mới ký HĐLĐ nhưng người lao động không được giữ 1 bản và trong HĐLĐ không ghi nghỉ phép năm. Quản nhiệm chúng tôi làm việc từ tháng 7 nhưng trường chỉ đóng BHXH từ tháng 9 đến 31/. Và ký từng năm. Hiện nay đã có văn bản yêu cầu trường khắc phục của Thanh tra Sở Lao động thương binh và xã hội TP. HCM nhưng Ông Hiệu trưởng chỉ giải quyết truy đóng BHXH ngoài ra không giải quyết một khoản nào cho người lao động. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp bị nhà trường xâm phạm. Rất mong Thanh tra TP xem xét để quyền lợi người lao động đảm bảo chính đáng. Môi trường giáo dục lành mạnh, tuân thủ pháp luật.
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiếtngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiếtngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị Tiếtngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị TiếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyễn Thị TiếtSố 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCMngocthuyhappy157@gmail.com
Kính thưa Quý Ban ngành, Tôi tên: NGUYỄN THỊ TIẾT Sinh năm 1960 CMND số: 020171303 cấp ngày 27/12/2013 tại TP.HCM Địa chỉ: Số 1/7, Mai Chí Thọ, Khu Phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM. Tôi gửi ĐƠN PHẢN ÁNH Về việc ông Phạm Công Hoanh – thành viên công ty TNHH XD và KD Nhà Điền Phúc Thành lấn ranh đất và không đền bù thiệt hại công sức tu tạo, hoa màu và 02 căn nhà cho Hộ bà Nguyễn Thị Tiết - người nông dân sở tại lâu đời tại Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM Đề nghị Quý Ban ngành can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho người dân sở tại sinh sống lâu đời tại địa phương. Chân thành cám ơn,
Trước301 - 400 Tiếp theo
Tìm kiếm