SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
7
6
7
8
0
Tin tức sự kiện 22 Tháng Sáu 2011 12:10:00 CH

Bác Hồ với công tác Thanh tra

 

 

Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc. Suốt cuộc đời Bác luôn hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Bác quan tâm đến từng lĩnh vực công tác nhất là công tác cán bộ.

Ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.

Bác nói rằng: Thanh tra là công tác quan trọng và có tính chất thường xuyên của cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước các cấp.

“Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới” Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “có thể nói, cán bộ thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai có sáng suốt thì người mới sáng suốt”[1]. Cùng với vai trò là “tai mắt của trên”, thanh tra còn là “ bạn của dưới”. Đối với những người là lãnh đạo quản lý cấp dưới thì thanh tra chính là người bạn giúp mình nhìn thấy, biết được, phát hiện và chỉ cho mình thấy được những việc mình làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy, những việc làm sai, làm không đầy đủ, làm thiếu trách nhiệm để khắc phục sửa chữa nâng cao năng lực và trách nhiệm của mình.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì sẽ củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Người căn dặn “các cô, các chú phải làm thế nào đừng để nhiều thư khiếu nại gửi thẳng đến Bác, vì các địa phương giải quyết không tốt nên họ phải đưa đến Bác”.

Bác Hồ rất quan tâm đến cán bộ làm công tác thanh tra. Bác dạy rằng: Cán bộ thanh tra phải có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và giàu bản lĩnh. Đồng thời phải cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn.

Người đã chỉ rõ: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”. Để làm gương cho người ta soi thì cán bộ thanh tra phải thực sự có tài năng và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Người nói: “Đối với cán bộ, được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng, Đảng và Chính phủ có tin cậy mới giao cho làm nhiệm vụ ấy.

Do vậy, cán bộ thanh tra phải luôn rèn luyện, tu dưỡng và có ý thức tự phê bình theo lời dạy của Bác “Cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt”.

Trong tình hình hiện nay, những lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ thanh tra nói riêng phải trở thành kim chỉ nam cho việc rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ thanh tra và của cả ngành thanh tra. Đó là đạo đức cách mạng không thể thiếu của người cán bộ thanh tra, đồng thời cũng rèn luyện cả tác phong công tác mà Người đã từng răn dạy cán bộ thanh tra: phải đến tận nơi, xem tận chỗ; phải khách quan, tỉ mỉ cẩn thận; phải dân chủ và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, phát huy vũ khí phê bình và tự phê bình… Qua học tập lời dạy của Bác đối với cán bộ thanh tra, tôi nghĩ rằng có lẽ các đồng chí cũng đồng cảm với tôi rằng chúng ta rất tự hào được công tác trong ngành thanh tra, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho thành tích chung của Ngành cũng như góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Ngành Thanh tra Việt Nam ra đời đến nay đã được 66 năm trong đó ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh là 36 năm. Qua tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi và đồng nghiệp của tôi đều tâm niệm rằng: chúng tôi tự giác học tập, rèn luyện đạo đức cán bộ thanh tra để hàng ngày trong thực thi công vụ chúng tôi phục vụ công dân và góp phần tạo được niềm tin của người dân đối với Nhà nước.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi cán bộ công chức ngành Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng ra sức phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2011-2015) của thành phố, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thành phố Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là thành phố anh u2ng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 

                                                                                     Nguyễn Thanh Phước

                                                                 Trưởng Phòng TT,GQKN,TC số 1 

 


Số lượt người xem: 20588    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm