SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
9
0
1
0
0
0
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tư 2013 8:25:00 SA

(TTTP) Thực hiện Kế hoạch 1130 của Thanh tra Chính phủ: Bài học kinh nghiệm từ TP.Hồ Chí Minh

 

    Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1130/KH-TTCP, UBNDTP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Sở- ngành, quận- huyện, tổ chức triển khai nghiêm túc, coi việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) phức tạp, tồn đọng, kéo dài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, góp phần quan trọng để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. UBNDTP đã phân công một Phó Chủ tịch UBNDTP trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời giao Thanh tra thành phố (TTTP) làm đầu mối phối hợp cùng Tổ công tác của Trung ương, để cùng rà soát, giải quyết các vụ việc, chủ trì phối hợp, hướng dẫn các quận- huyện, Sở- ngành có liên quan, tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố.

   Khẩn trương và quyết liệt.

   Thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP, trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có 84 vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài (chiếm gần 1/3 số vụ việc của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam), tuy nhiên, trong qúa trình triển khai Kế hoạch 1130 tại thành phố có phát sinh một số vướng mắc, đặc biệt là việc chuyển tiếp 84 vụ việc KNTC đang giải quyết theo Kế hoạch 319/KH-TTCP trước đây sang Kế hoạch 1130 nên TTTP đã phối hợp với Cục giải quyết KNTC và thanh tra khu vực III (Cục III)- Thanh tra Chính phủ, cùng rà soát lại các vụ việc và có nhiều báo cáo gửi lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng Thường trực UBNDTP xin ý kiến xử lý.

Để công việc được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của thành phố, Thường trực UBNDTP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp với các Sở- ngành liên quan về tiến độ giải quyết các vụ việc và có một số buổi làm việc với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy về tình hình thực hiện Kế hoạch 1130. Theo chỉ đạo của của UBNDTP và kết luận, chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, TTTP đã chủ động, tích cực phối hợp với Tổ công tác rà soát theo Kế hoạch 1130 để cùng rà soát, xem xét, theo dõi kết quả giải quyết các vụ việc, đồng thời  đôn đốc các Sở- ngành, quận -huyện có liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, tham mưu UBNDTP thực hiện các biện pháp sau rà soát để kết thúc vụ việc, với kết quả như sau:

 - TTTP tham mưu và được Chủ tịch UBNDTP ủy quyền để đối thoại với công dân 11 vụ việc, trong đó có 1 vụ đã mời nhưng công dân không đến.

 - TTTP tham mưu Thường trực UBNDTP họp liên ngành giữa thành phố cùng các cơ quan Trung ương để thống nhất hướng xử lý 47 vụ việc và Hội nghị liên ngành đã thông qua hướng xử lý kết thúc đối với 45 vụ việc. Sau đó, TTTP tiếp tục phối hợp cùng Tổ công tác, Văn phòng UBNDTP tham mưu UBNDTP ký 45 biên bản thống nhất phương án giải quyết vụ việc với Thanh tra Chính phủ.

- TTTP đã phối hợp với các đơn vị có liên quan của thành phố tiến hành rà soát lại 10 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBNDTP, hiện đã có báo cáo kết quả rà soát và dự thảo trình UBNDTP báo cáo kết quả rà soát đối với 9 vụ việc mà thành phố đã giải quyết xong, gửi Thanh tra Chính phủ.

- TTTP tham mưu UBNDTP ban hành 62 Thông báo, trong đó có 18 Thông báo kết thúc việc giải quyết, 44 Thông báo chấm dứt thụ lý, phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành 1 Thông báo Kết thúc việc giải quyết và 3 Thông báo chấm dứt thụ lý theo thẩm quyền.

  Căn cứ tiến đô giải quyết vụ việc và kết quả thực hiện Kế hoạch 1130, tính đến nay, tình hình các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài của thành phố được phân loại như sau:

 + 8 vụ việc đang xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về phương án giải quyết- trong đó, UBNDTP 4 vụ, Thanh tra Chính phủ 2 vụ, Bộ Xây dựng 1 vụ, Bộ Tài nguyên Môi trường 1 vụ.

 + 6 vụ việc Bộ, ngành Trung ương đang giải quyết- trong đó Thanh tra Chính phủ 4 vụ, Bộ Tài nguyên Môi trường 1 vụ, Bộ Tài chính 1 vụ.

  + 3 vụ việc UBNDTP đang giải quyết theo thẩm quyền.

  + 67 vụ việc UBNDTP đã giải quyết xong và thực hiện các biện pháp sau rà soát để chấm dứt vụ việc- trong đó 66 vụ việc có Thông báo, 1 vụ việc không ban hành Thông báo.

   Bài học kinh nghiệm.

   Có được kết quả trên là do Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng, đã có sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp đồng thời cử nhiều Tổ công tác về TP.HCM cùng rà soát, kết hợp với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Các Tổ công tác của Trung ương đã tích cực phối hợp với UBNDTP, TTTP cùng các Sở- ngành có liên quan trong việc kiểm tra, rà soát và bàn biện pháp giải quyết kịp thời từng vụ việc; Tổ công tác rà soát của Thanh tra Chính phủ đã hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với TTTP thực hiện Kế hoạch 1130, đã giải quyết xong nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọn, kéo dài của công dân, góp phần giúp thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau rà soát để kết thúc 67 vụ việc thuộc thẩm quyền của thành phố, đạt tỷ lệ 95,7%, đảm bảo yêu cầu của Tổng Thanh tra đề ra.

    Việc triển khai thực hiên một cách khẩn trương, nghiêm túc Kế hoạch 1130 đã giúp lãnh đạo thành phố nắm chắc được tình hình các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài của công dân trên địa bàn thành phố; nắm được số lượng và nội dung vụ việc để có chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời. Từ đó TP.HCM đã thực hiện tốt hơn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KNTC; công tác giải quyết KNTC được nhanh chóng, chính xác hơn; đặc biệt là đã tạo ra cơ chế chủ động có phối hợp giữa Trung ương và địa phương cùng rà soát, giải quyết vụ việc KN phức tạp, tồn đọng, kéo dài tại cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

   Triển khai đợt 2 Kế hoạch 1130.

   TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, triển khai Kế hoạch 1130/KH-TTCP và các văn bản có liên quan của Thanh tra Chính phủ, tập trung vào các nội dung sau:

  - TTTP tham mưu UBNDTP triển khai Kế hoạch 1130, đồng thời làm đầu mối phối hợp với Tổ công tác của Trung ương, các Sở- ngành, quận- huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và UBNDTP.

 - TTTP tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBNDTP trong việc theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải quyết 3 vụ việc còn lại thuộc thẩm quyền của thành phố và tham mưu thực hiện các biện pháp xử lý sau rà soát để chấm dứt vụ việc, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các Biên bản thống nhất phương án giải quyết đã ký kết giữa Thanh tra Chính phủ và Thường trực UBNDTP.

- Theo dõi kết quả xử lý của các cơ quan Trung ương đối với 14 vụ việc, tham mưu UBNDTP thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương và thực hiện các biện pháp xử lý sau rà soát theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ để chấm dứt vụ việc.

- Triển khai đến các Sở- ngành, quận- huyện để lập danh sách mới phục vụ đợt 2 của Kế hoạch 1130 theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ.

 

Ảnh- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ làm việc với UBNDTP về thực hiện Kế hoạch 1130

 

 

 

 

Ngô Quang Tâm


Số lượt người xem: 3683    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm