SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
5
7
0
0
Tin tức sự kiện 17 Tháng Chín 2013 10:35:00 SA

(TTTP) Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Phần 1)

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2013

(Tính từ ngày 15/8/2012 đến 15/8/2013)

_________________

 

Thực hiện Văn bản số 1501/TTCP-VP ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về việc đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

Năm 2013, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến kinh tế thành phố, bên cạnh đó tình hình thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Trước những khó khăn trên, Lãnh đạo thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình, để kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết các khó khăn, vướng mắc, từ đó các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của thành phố vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hợp lý. Cụ thể: Kinh tế thành phố giữ tốc độ tăng trưởng, GDP đạt 7,9%; chương trình bình ổn thị trường được triển khai hiệu quả, góp phần kiềm giữ tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng; sản xuất công nghiệp đã bắt đầu hồi phục, chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố ước tăng 5,3% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 54,4% so dự toán, tăng 6,3% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 6,2% và kim ngạch nhập khẩu tăng 18,6% so cùng kỳ, doanh thu dịch vụ du lịch, giao thông vận tải đều tăng so cùng kỳ, chỉ số CPI tăng 0,78%, đã góp phần kiềm chế lạm phát của cả nước.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố năm 2013 (từ 15/8/2012 đến 15/8/2013), nội dung khiếu nại chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, tái định cư chủ yếu tại các dự án, nội dung đơn tố cáo phản ảnh chủ yếu về hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TÔ CÁO.

 1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01):

a) Kết quả tiếp công dân: Toàn thành phố đã tổ chức tiếp công dân: 48.180 lượt (gồm: tiếp thường xuyên: 40.598 lượt, lãnh đạo tiếp: 7.582 lượt), đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh (tăng 8.139 lượt so với cùng kỳ, tăng 20,3% (cùng kỳ 40.041 lượt), gồm:

- Cấp thành phố tiếp: Văn phòng Tiếp công dân thành phố đã tiếp 1.977 lượt công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh so cùng kỳ giảm 840 lượt (giảm 29,8%), lãnh đạo Văn phòng tiếp 23 buổi/220 lượt;

Lãnh đạo thành phố tiếp công dân: tiếp 18 buổi/25 lượt công dân, gồm:

+ Thường trực Thành ủy tiếp công dân 09 buổi/12 lượt, so cùng kỳ tăng 09 buổi/12 lượt, trong đó Bí thư Thành ủy tiếp 06 buổi/09 lượt

+ Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố tiếp công dân 06 buổi/10 lượt, so cùng kỳ tăng 06 buổi/10 lượt, trong đó Chủ tịch HĐND thành phố tiếp 02 buổi/05 lượt.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp 02 buổi/02 lượt, so với cùng kỳ tăng 02 buổi/02 lượt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp 01 buổi/01 vụ .

- Cấp quận- huyện tiếp: 23.681 lượt (tiếp thường xuyên: 20.369 lượt, lãnh đạo tiếp: 3.312 lượt);

- Cấp sở, ban, ngành tiếp: 7.566 lượt (tiếp thường xuyên: 7.472 lượt, lãnh đạo tiếp: 94 lượt);

- Cấp xã, phường tiếp: 14.931 lượt (tiếp thường xuyên: 10.780 lượt, lãnh đạo tiếp: 4.151 lượt).

- Tiếp công dân đoàn đông người: Trên địa bàn thành phố, tiếp 61 đoàn (gồm: tiếp thường xuyên: 48 đoàn, lãnh đạo tiếp: 13 đoàn), giảm 13 đoàn so với cùng kỳ, giảm  17% (cùng kỳ 74 đoàn), gồm: Cấp thành phố tiếp: 23 đoàn; Cấp quận- huyện tiếp 27 đoàn; Cấp sở, ban, ngành tiếp: 08 đoàn; Cấp xã, phường tiếp: 03 đoàn (kèm phụ lục).

Các trường hợp khiếu nại đông người tập trung tại các dự án như: các hộ thuộc Dự án Chung cư Cô Giang phường Cô Giang, dự án 1Bis-1Kép Nguyễn Đình Chiểu, dự án Tứ giác Bến Thành quận 1; dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm quận 2; dự án mở rộng cầu Kinh Thanh Đa quận Bình Thạnh; … các vụ việc khiếu nại đông người trên địa bàn thành phố trong năm 2013 vẫn tập trung một số vụ việc khiếu nại thuộc các dự án cũ, người dân tiếp tục khiếu nại (các hộ thuộc Dự án Chung cư Cô Giang phường Cô Giang; dự án 1Bis-1Kép Nguyễn Đình Chiểu, dự án Tứ giác Bến Thành quận 1; dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm quận 2;).

b) Nội dung tiếp công dân: Qua công tác tiếp công dân cho thấy, nội dung khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm 92%; trong đó khiếu nại trong lĩnh vực đất đai có tỷ lệ cao, chiếm 89%; lĩnh vực tư pháp chiếm tỷ lệ thấp 0,3%; nội dung tố cáo liên quan tham nhũng chiếm tỷ lệ thấp 0,1%.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (Biểu số 2)

 Tiếp nhận, phân loại đơn: Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo là 6.002 đơn, giảm 1.501 đơn, giảm 20% so với cùng kỳ (cùng kỳ 7.503 đơn);

Đã xử lý 5.945/ 6.002 đơn, đạt tỷ lệ 99,05%, chuyển kỳ sau 57 đơn, trong đó: xử lý chuyển trả lưu: 1.451 đơn; để lại giải quyết 4.551 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (gồm: khiếu nại: 4.257 đơn, tố cáo: 294 đơn), trong đó:

Cấp thành phố: khiếu nại: 1.058 đơn, tố cáo: 83 đơn;

Cấp quận-huyện: khiếu nại: 2.573 đơn, tố cáo: 167 đơn;

Cấp sở-ngành: khiếu nại: 502 đơn, tố cáo: 23 đơn;

Cấp xã-phường: khiếu nại: 124 đơn, tố cáo: 21 đơn.

Qua công tác phân loại, xử lý đơn cho thấy, nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực hành chính (chiếm 92 %); trong đó đơn khiếu nại trong lĩnh vực đất đai có tỷ lệ cao (trên 81%); đơn lĩnh vực tư pháp chiếm tỷ lệ  0,1%; nội dung đơn tố cáo liên quan tham nhũng chiếm tỷ lệ thấp 0.1%.

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

 a) Kết quả giải quyết khiếu nại (Biểu số 3): Tổng số đơn khiếu nại đã giải quyết trên tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 3.425/ 4.257 đơn, đạt tỷ lệ 81%;

Phân tích tính chất khiếu nại đúng, sai cho thấy:

+ Số lượng đơn không phân tích: 1.714/ 3.425 đơn khiếu nại do quá trình thụ lý giải quyết cán bộ thụ lý giải thích các quy định, chủ trương chính sách nhà nước và vận động người dân, người dân đồng tình tự nguyện rút đơn hoặc qua đối thoại giải quyết khiếu nại người dân tự nguyện rút đơn kết thúc khiếu nại, hoặc tạm ngưng thụ lý do mời 02 lần người dân không đến …

+ Số lượng đơn phân tích: 1.711/ 3.425 đơn khiếu nại đã giải quyết, thể hiện: đơn khiếu nại đúng là: 138/ 1.711 đơn (8 %), khiếu nại sai là: 1.334/ 1.711 đơn (80%), khiếu nại có đúng có sai: 239/ 1.711 đơn (12%); 

b) Kết quả giải quyết tố cáo (Biểu số 04): Tổng số đơn tố cáo đã giải quyết trên tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 252/ 294 đơn, đạt tỷ lệ 86%;

Phân tích tính chất tố cáo đúng, sai cho thấy:

+ Số lượng đơn không phân tích: 56/ 252 đơn do quá trình thụ lý giải quyết là đơn nặc danh, hoặc tạm ngưng thụ lý do người tố cáo vắng mặt không đến để giải quyết theo thư mời, hoặc đình chỉ do người tố cáo rút đơn, hoặc kiến nghị lên cơ quan cấp trên giải quyết, chuyển cho quận, huyện giải quyết...

+ Số lượng đơn phân tích: 196/ 252 đơn tố cáo đã giải quyết, thể hiện: tố cáo đúng: 17/ 196 đơn ( 9 %), tố cáo sai: 151/ 196 đơn (77 %), tố cáo có đúng có sai: 28/ 196 đơn (14 %).

* Kết quả: Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phục hồi quyền lợi cho hơn 40 người được bồi thường hỗ trợ thêm với trị giá tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng  kiến nghị thu hồi cho Nhà nước nước số tiền hơn 12 tỷ đông.

4. Về tổ chức thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố và Trung ương đã có hiệu lực pháp luật:

Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: 333 quyết định, bao gồm:

- Số quyết định đang chờ các cơ quan chức năng xem xét, chưa triển khai thực hiện: 140 quyết định (gồm quyết định đang chờ Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cơ quan Trung ương xem xét lại; quyết định đang bị khởi kiện tại Tòa án; quyết định Ủy ban nhân dân thành phố đang chờ ý kiến kết luận của các Đoàn công tác của Bộ, ngành Trung ương…).

- Số quyết định có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực hiện: 193 quyết định. Trong đó:

+ Đã tổ chức thực hiện xong: 113 quyết định;

+ Phải rà soát, tổ chức thực hiện: 80 quyết định.

5. Một số nội dung khác

a) Về triển khai thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính về đất đai. Đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở- ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, làm tốt công tác đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định.

b) Về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ:

Từ khi có Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các cấp các ngành nâng cao tránh nhiệm của người đứng đầu; coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn, xây dựng Đảng; Tăng cường sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm phải nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để có biện pháp xử lý dứt điểm, kết hợp với việc chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật.

Ngày 04 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo số 184/BC-UBND về việc sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả đạt được như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố đã khẩn trương, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14/CT-TTg đã giúp công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực; Việc tiếp công dân được lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng sở, ngành được quan tâm và thực hiện thường xuyên hơn; các cơ quan, đơn vị đều bố trí lịch tiếp công dân của lãnh đạo nhằm trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân. Các tổ chức chính trị cùng tham gia công tác giải quyết khiếu nại, công tác hòa giải tại các địa phương, đã góp phần không nhỏ trong việc thuyết phục công dân tự thỏa thuận, giải quyết tranh chấp tại cơ sở, tự nguyện chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại của thành phố, hạn chế số lượng đơn khiếu nại vượt cấp, đông người.

Công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ công chức và nhân dân đẩy mạnh ; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng cường ; Ủy ban nhân dân các quận, huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân; thành lập Tổ phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng; kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của công dân, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, góp phần an dân, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố

c) V thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ:

Thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Thành phố Hồ Chí Minh có 84 vụ việc (có 70 vụ việc thuộc thẩm quyền của thành phố và 14 vụ việc được Bộ, ngành Trung ương kiểm tra, rà soát, xử lý). Được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ xây dựng đã trực tiếp cử nhiều tổ công tác cùng Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, kết hợp với kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Kết quả tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ ngành Trung ương đã giải quyết xong 75/84 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,3%, còn 09/84 vụ việc. Trong đó 03 vụ việc phức tạp đang tập trung giải quyết thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành và 06 vụ việc Bộ, ngành Trung ương đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (kèm phụ lục).

Ngoài ra, thực hiện Văn số 189/C.III-TH ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Cục III Thanh tra Chính phủ về việc thống kê các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài nằm ngoài các vụ việc của Kế hoạch 1130/KH-TTCP. Qua thống kê, rà soát trên địa bàn thành phố có 53 vụ việc mới phát sinh có yếu tố phức tạp (kèm phụ lục).

d) Kết quả thực hiện Quyết định 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân”

Thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ban hành Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 về Kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nội dung thực hiện việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của cơ quan tiếp công dân các cấp được quy định rõ như: về mô hình tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ phối hợp của các cơ quan tiếp dân tại thành phố và quận- huyện, sở- ngành. Văn phòng tiếp công dân thành phố đã triển khai đến các quận huyện, sở ngành và tổ chức kiểm tra một số quận huyện, đến nay đa số quận huyện đã thực hiện việc kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân ở các cấp trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 về kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố năm 2012-2013. Văn phòng Tiếp công dân thành phố đã phối hợp với Trường Cán bộ thành phố tổ chức các lớp tập huấn công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố, kết quả như sau:

- Năm 2012, có 1.189 học viên được phân bổ thành 21 lớp; trong đó: 03 lớp sở, ngành, 14 lớp quận, huyện và 04 lớp phường, xã. Tổng số học viên được cấp giấy chứng nhận: 709 học viên (đạt 60%);

- Năm 2013, có 596 học viên được phân bổ thành 10 lớp; trong đó số học viên được cấp giấy chứng nhận: 474 học viên (đạt 79,5 %).

đ) Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

Nhằm tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố trong việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, ngành Thanh tra thành phố tổ chức triển khai 39 Đoàn thanh, kiểm tra trách nhiệm tại 256 đơn vị; Đã kết thúc 37 Đoàn thanh, kiểm tra trách nhiệm tại 246 đơn vị. Tiếp tục thực hiện 02 đoàn tại 10 đơn vị. Qua thanh tra đã giúp cho lãnh đạo quận-huyện, sở-ngành kịp thời chấn chỉnh những hạn chế bất cập, nâng cao được nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành và thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

e) Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

Thành phố luôn xem công tác xây dựng thể chế là việc làm hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, năm 2013 (từ 15/8/2012 đến 15/8/2013), Thành phố đã góp ý, cho ý kiến trình Quốc hội góp ý dự thảo Luật và văn bản dưới luật và các nội dung có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tổng kết thi hành Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố; Tổng kết việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; hướng dẫn các sở- ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố Xây dựng Quy trình tiếp công dân; Quy trình thanh tra trách nhiệm QLNN của UBND quận, huyện, sở và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật thanh tra; Xây dựng Quy trình giải quyết khiếu nại, Quy trình giải quyết tố cáo, Quy trình giải quyết khiếu nại đông người … các góp ý dự thảo luật thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan Trung ương và Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, trong năm 2013 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 814 văn bản chỉ đạo các sở-ngành và quận-huyện liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

g) Về công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo:    

Để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của đất nước, Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm đều có xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố. Kết quả tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2013 308 lớp tập huấn cho hơn 24.646 người là cán bộ, công chức và nhân dân của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; mở các lớp tập huấn kỹ năng cho Ban Thanh tra nhân dân ở: xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

TMTH


Số lượt người xem: 11664    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm