SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
2
2
4
8
Hoạt động chính trị đoàn thể 14 Tháng Sáu 2024 8:23:37 CH
Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024  (26/05/2024)
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Kế hoạch Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương  (19/01/2024)
  
Thực hiện Kết luận số 453-KL/TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương định hướng sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương (Ban hành kèm ...
Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2024  (10/01/2024)
  
Thực hiện Kế hoạch số 1106/KH-ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2024; Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm ...
Kế hoạch về việc tham gia Hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" năm 2023  (03/10/2023)
  
Kế hoạch số 1029-KH/ĐU ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về việc tham gia Hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" năm 2023. (Đính kèm Kế hoạch số 1029-KH/ĐU ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành, xem chi tiết tại đây)
Điểm tin Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (20/06/2023)
  
Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố cùng toàn thể đảng viên, công chức ...
Điểm tin Họp mặt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023  (19/05/2023)
  
Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; để động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, làm ...
Điểm tin trao giải cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố  (18/05/2023)
  
Hưởng ứng cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 110-KH/ĐUK ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Đảng ủy Khối; ngày 30 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 734-KH/ĐU tổ chức cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...
Điểm tin Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2023  (21/02/2023)
  
Thực hiện Kế hoạch số 753/KH-ĐU ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2023; Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm ...
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (15/02/2023)
  
Vui lòng xem chi tiết tại đây
Điểm tin họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)  (03/02/2023)
  
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng Sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, về chủ tịch Hồ Chí ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm