SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
6
8
1
5
6
6
Phòng chống tham nhũng 23 Tháng Chín 2010 2:50:00 CH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

          Trong 9 tháng đầu năm 2010, ngành Thanh tra thành phố đã tổ chức 226 buổi (lớp) tập huấn, tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan cho hơn 8.441 lượt người; cấp, phát hơn 70.900 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân.

 
 

 


Số lượt người xem: 6937    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm