VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 23
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2107/TTCP-C.IV19/09/2013Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai, tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật phòng, chống tham nhũng
2100/KH-TTCP19/09/2013Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, tồn đọng.
03/2013/TT-TTCP10/06/2013Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
83/2012/NĐ-CP09/10/2012Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
75/2012/NĐ-CP03/10/2012Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
76/2012/NĐ-CP03/10/2012Quy định một số điều của Luật Tố cáo
02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP22/03/2012Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
08-KH/TW12/03/2012Kế hoạch thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
86/2011/NĐ-CP22/09/2011Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra năm 2010
01/2011/TT-BNV19/01/2011Về hướng dẫn trình bày thể thức văn bản
05/2011/TT-TTCP10/01/2011Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
56/2010/QH1215/11/2010Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ sung) ngày 15/11/2010 bao gồm 7 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
04/2010/TT-TTCP26/08/2010Thông tư 04/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
03/2010/TT-TTCP16/07/2010Hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của Thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
114/QĐ-BTP08/06/2010Về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
536/QĐ-BXD12/05/2010Phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng
02/2010/TT-TTCP02/03/2010Quy định Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
01/2010/TT-TTCP22/01/2010SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 2442/2007/TT-TTCP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2007/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
01/2009/TT-TTCP15/12/2009Quy định quy trình giải quyết tố cáo
43/2009/QH1223/11/2009Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ.
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối
 
Tìm kiếm