SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
5
5
8
6
3

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 777-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai rà soát, bổ sung ...

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 777-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai rà soát, bổ sung ...

Thông báo kết luận về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; việc chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong quản lý, sử dụng ngân sách và việc chấp hành tiết ...

Thông báo số 18/TB-TTTP-P7 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về kết luận thanh tra về thanh tra toàn diện Khu đất số 04 đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, quận Tân Bình (Đính kèm Thông báo số 18/TB-TTTP-P7, xem chi tiết tại đây)

Thực hiện Kế hoạch số 753/KH-ĐU ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2023; Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm ...

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ...

Trang thông tin điện tử của Thanh tra Thành phố được xây dựng và đưa vào sử dụng, vận hành đã nhiều năm nay. Về cấu trúc, bố cục hiện được trình bày với các nhóm chủ đề đáp ứng yêu cầu, quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua nhiều lần thay đổi nhân sự, tổ phụ trách về công tác xây dựng, phê duyệt tin, bài đang được rà soát để kiện toàn. Trước ...

Ngày 06 tháng 02 năm 2022, Thanh tra Thành phố tổ chức Ngày Pháp luật Tháng 02, trong đó đã triển khai một số nội dung, các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Thành phố, bao gồm:

(TTTP) HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Sáng nay, ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Tại buổi họp mặt, cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố được dịp ôn lại lịch sử ngày sinh của Bác, được xem những gương điển hình, tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng của Bác qua đoạn phim ...
  (TTTP) Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 - 2018)  (16/05)
  (TTTP) TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017  (18/10)
  (TTTP) Tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể sẽ hạn chế “chạy chức, chạy quyền”  (28/08)

Điểm tin Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 753/KH-ĐU ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2023; Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm ...
  Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (15/02)
  Điểm tin họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)  (03/02)
  Chương trình công tác xã hội chủ đề “Mùa xuân cho em” – Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4  (12/12)
Tìm kiếm