SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
8
4
4
7
8

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thường niên của Thanh tra thành phố. Thông qua hoạt động, giáo dục cho cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Thanh tra thành phố nhận thức sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền, giới thiệu, khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên ...

THANH TRA TP.HCM TUYỂN 10 NHÂN VIÊN Thanh tra TP.HCM cần tuyển 11 nhân viên với trình độ sau: - Kỹ sư xây dựng dân dụng, tốt nghiệp ĐH Bách khoa TpHCM, ĐH Kiến trúc TpHCM; - Cử nhân Luật Thương mại, Luật Hành chính ĐH Luật TpHCM, ĐH Kinh tế - Luật TpHCM, ĐH Kinh tế TpHCM. - Cử nhân Tài chính-Kế toán, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng, Cử ...

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2014”, thực hiện kế hoạch số 18/KH-BQLDA ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ban Quản lý dự án – Thanh tra thành phố về triển khai hoạt động 7.3.2 - Tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến trên truyền hình, truyền thanh, internet (cổng thông tin ...

Tải file đính kèm: 1. Kế hoạch kiểm tra thi đua quận-huyện 2.Tiêu chí thi đua quận-huyện 3. Tiêu chí thi đua TTTP 4. Thi đua khen thưởng năm Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013; Kế hoạch số 16/KH-TTCP ngày 03 tháng 01 năm ...

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng thành phố. Ngày 30/9/2013, Đảng ủy Thanh tra thành phố tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 2 quần chúng thuộc các chi bộ Văn phòng, chi bộ phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3. Đến dự lễ có đồng chí Lê Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy-Phó Chánh thanh tra thành phố, các đồng chí Đảng ...

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, sáng 29/7/2013 tại Hội trường Thanh tra Chính phủ, số 496 Nguyễn Dình Chiểu, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI cho cán bộ, đảng viên ...

Căn cứ Kế hoạch số 934/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trug ương Đảng và Quốc hội, ngày 23/7/2013, UBND TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch số 934/KH-UBND, có nội dung phối hợp tổ chức tiếp công dân giữa các sở- ngành, quận- huyện trên địa bàn thành phố, xử lý kịp thời tình hình ...

Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra” có ý nghĩa rất quan trọng cả về chính trị và đối ngoại của toàn ngành thanh tra. Thực hiện thành công chương trình không chỉ là cam kết của ngành Thanh tra trước Chính phủ mà còn góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nhà tài trợ và các tổ chức quốc ...

Trong bối cảnh tổng thể của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, để có đủ năng lực thực hiện thành công những nhiệm vụ do Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang và sẽ giao cho cơ quan Thanh tra thành phố thì việc tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề chính là nâng cao ...

(TTTP) Bản tin Ngày Pháp luật tháng 08 năm 2014
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TTTP ngày 16 tháng 01 năm 2014 về thực hiện “Ngày pháp luật” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại cơ quan năm 2014, Kế hoạch số 20/KH-TTTP ngày 30 tháng 6 năm 2014 về điều chỉnh bổ sung thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan năm 2014, Thanh tra thành phố đã triển khai các hoạt động ...
  (TTTP) TTTP tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (01/08)
  (TTTP) Hội diễn văn nghệ "Vinh quang Tổ quốc tôi"  (31/07)
  (TTTP) Hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014)  (31/07)
(TTTP) Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình: Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm người đứng đầu
Thanh tra Chính phủ vừa triển khai kế hoạch thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về trách nhiệm thực thi công vụ trên các lĩnh vực ở một số bộ ngành và địa phương, trong đó có TPHCM. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình xuang quanh vấn đề này. Ông nói: Thanh tra trách nhiệm là việc làm thường ...
  (TTTP) Tuyển dụng  (04/04)
  (TTTP) Tổng kết công tác thanh tra năm 2013.  (03/01)
  (TTTP) Thanh tra Chính phủ Kiểm tra công tác ngành Thanh tra TP Hồ Chí Minh  (30/12)
(TTTP) BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ VIII (giai đoạn 2012-2014)
Đoàn cơ sở Thanh tra thành phố trực thuộc Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng thành phố, đồng thời chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Thanh tra thành phố. Đoàn cơ sở hiện có 35 đoàn viên, thanh niên (34 đoàn viên và 01 thanh niên), trong đó có 14 đảng viên. Tuổi đời trung bình là 28 tuổi, đoàn viên nữ gồm 21 đồng chí (chiếm tỷ lệ 60%). Về trình độ ...
  (TTTP) Nghị quyết của Đảng bộ Thanh tra Thành phố về công tác đoàn viên, thanh niên.  (24/10)
  (TTTP) Thực hiện công trình thanh niên “Hỗ trợ di dời trụ sở làm việc Thanh tra thành phố”  (24/10)
  (TTTP) Thong bao Về việc thực hiện công tác phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn năm 2014.  (13/10)
(TTTP) Cung cấp số điện thoại làm danh bạ ngành Thanh tra thành phố
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THANH TRA THÀNH PHỐ ––––––––– Số: 827 /TTTP-VP V/v cung cấp số điện thoại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: - Thanh ...
  (TTTP) Công tác thanh tra tháng 4 năm 2013 của ngành Thanh tra thành phố (phần 2)  (02/05)
  (TTTP) Công tác thanh tra tháng 4 năm 2013 của ngành Thanh tra thành phố (phần 1)  (02/05)
  (TTTP) Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực III ( Cục III), một năm nỗ lực không ngừng  (02/01)
Tìm kiếm