SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
1
7
9
9
4

Thông báo Kết luận Thanh tra số 30/TB-TTTP-P6 ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố. (đính kèm Thông báo Kết luận Thanh tra số 30/TB-TTTP-P6 , xem chi tiết tại đây ...

Thông báo kết luận số 28/TB-TTTP-P5 ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố. (đính kèm Thông báo kết luận số 28/TB-TTTP-P5, xem chi tiết tại đây)

Thông báo số 23/TB-TTTP-P3 ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Du lịch trong về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra quản lý, sử dụng tài chính và việc thực hiện Chương trình kích cầu du lịch sau đại dịch Covid 19 tại Sở Du lịch (đính kèm Thông ...

Thông báo kết luận thanh tra số 21/TB-TTTP-P2 ngày 01 tháng 2 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự ...

Thông báo Kết luận thanh tra số 22/TB-TTTP-P7 ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại Ủy ban nhân dân huyện Nhà ...

Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5. (đính kèm Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023, xem chi tiết tại đây )

Thực hiện Kết luận số 453-KL/TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương định hướng sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương (Ban hành kèm ...

Tác phẩm “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” tập 6
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”, tập 6, do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Quyển sách giới thiệu 49 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ...
  Điểm tin khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh  (19/05)
  (TTTP) HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  (18/05)
  (TTTP) Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 - 2018)  (16/05)

Kế hoạch Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương
Thực hiện Kết luận số 453-KL/TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương định hướng sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương (Ban hành kèm ...
  Hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng bộ năm 2024  (10/01)
  Kế hoạch về việc tham gia Hội thi cán bộ "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" năm 2023  (03/10)
  Điểm tin Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025  (20/06)
Tìm kiếm