SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
6
8
8
5
2
9

Tải fle đính kèm: Kế hoạch hội diễn văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2015 KẾ HOẠCH Số: 18 /KH-TTTP Tổ chức Hội diễn văn nghệ Ngành Thanh tra thành phố năm 2015 --------- Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-TTTP ngày 26/11/2014 của Thanh tra thành phố về triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành ...

Tải file đính kèm: Kế hoạch tổ chức hội thao Mẫu đăng ký hội thao ngành Thanh tra năm 2015 TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2015 ĐIỀU LỆ HỘI THAO NGÀNH THANH TRA NĂM 2015 –––––––––––––– CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng tham dự: Cán bộ, công chức, nhân viên của các đơn vị thuộc Thanh tra quận huyện, sở ...

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ ...

Căn cứ Công văn số 81/BTĐKT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ban Thi đua, khen thưởng Thành phố về việc phân chia cụm, khối thi đua và thông báo Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố năm 2015; Thanh tra Thành phố phân chia các cụm, khối thi đua của ngành Thanh tra Thành phố năm 2015 như sau: I. Cụm Thi đua Thanh tra các ...

Sáng nay (19/3/2015) tại Hội trường UBND Thành phố, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2014 và Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Tại Hội nghị, Thanh tra Thành phố cùng nhiều đơn vị khác thuộc Thành phố đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND Thành ...

Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 01 quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng. Thông tư liên tịch này quy định về khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, bao gồm: đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, ...

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự ...

Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân tại Văn bản số 8557/VP-PCNC ngày 17 tháng 10 năm 2014, giao Thanh tra Thành phố khẩn trương lập kế hoạch và xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình hành động ...

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thường niên của Thanh tra thành phố. Thông qua hoạt động, giáo dục cho cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Thanh tra thành phố nhận thức sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền, giới thiệu, khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên ...

(TTTP) Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH Số: 138/CTr-TTTP-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 --------- Căn cứ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP, những kết quả đạt được và những hạn chế trong năm 2014, Ban chấp hành Đoàn Thanh tra thành phố ...
  (TTTP) Phân chia cụm, khối thi đua và thông báo Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố năm 2015  (24/03)
  (TTTP) Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2014 và Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2015.  (19/03)
  (TTTP) Đoàn Thanh tra thành phố tổ chức đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 02,3/2015 với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”  (16/03)
(TTTP) TP.HỒ CHÍ MINH, Thành lập Thanh tra Sở Du lịch
Ngày 13/12/2014, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 6071/QĐ-UBND thành lập Thanh tra Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở Du lịch là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở. ...
  (TTTP) Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình: Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm người đứng đầu  (02/10)
  (TTTP) Tuyển dụng  (04/04)
  (TTTP) Tổng kết công tác thanh tra năm 2013.  (03/01)
(TTTP) Kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ phòng 7
Sáng ngày 15/5/2015, Chi bộ Phòng Thanh tra chống tham nhũng thuộc Đảng bộ Thanh tra thành phố đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng là đoàn viên ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định. Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa ...
  (TTTP) Kế hoạch Tổ chức Hội diễn văn nghệ Ngành Thanh tra thành phố năm 2015  (06/05)
  (TTTP) Hội thao ngành Thanh tra thành phố năm 2015  (06/05)
  (TTTP) Kế hoạch Sinh hoạt chủ điểm tháng 4-5 năm 2015 Chủ đề: “Nhớ về Bác - Lòng ta sáng hơn”  (20/04)
Tìm kiếm