SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
7
6
7
9
2
Tin tức sự kiện 29 Tháng Tư 2011 4:30:00 CH

Kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011

 

           Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 01/4/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Dân- Chính- Đảng thành phố về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình tại đơn vị, sáng ngày 29 tháng 4 năm 2011 Đảng uỷ Thanh tra thành phố thống nhất triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể với mục đích như sau:   

- Tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ thanh tra.

 

- Tập trung làm theo với nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Chương trình hành động số 06-CtrHĐ/TU ngày 08/3/2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ.

          

Kế hoạch chi tiết

Nội dung làm điểm

 


Số lượt người xem: 5914    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm