SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
2
0
9
6
Công khai Kết luận Thanh tra 14 Tháng Sáu 2024 7:49:46 CH
Thông báo kết luận thanh tra về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong thời kỳ 2015 - 2022  (25/04/2024)
Thông báo số 147/KL-TTTP-P8 ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trong thời kỳ 2015 - 2022 (đính kèm Thông báo số 147/KL-TTTP-P8, xem chi tiết tại đây)
Thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (trong thời kỳ 2021-2022)  (25/04/2024)
Thông báo Kết luận số 168/KL-TTTP-P8 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (trong thời kỳ 2021-2022) (đính kèm Thông báo Kết luận số 168/KL-TTTP-P8, xem chi tiết)
Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố  (04/03/2024)
Thông báo Kết luận Thanh tra số 30/TB-TTTP-P6 ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố. (đính kèm Thông báo Kết luận Thanh tra số 30/TB-TTTP-P6 , xem chi tiết tại đây ...
Thông báo Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố  (28/02/2024)
Thông báo kết luận số 28/TB-TTTP-P5 ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố. (đính kèm Thông báo kết luận số 28/TB-TTTP-P5, xem chi tiết tại đây)
Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Du lịch  (06/02/2024)
  
Thông báo số 23/TB-TTTP-P3 ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Du lịch trong về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra quản lý, sử dụng tài chính và việc thực hiện Chương trình kích cầu du lịch sau đại dịch Covid 19 tại Sở Du lịch (đính kèm Thông ...
Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (01/02/2024)
  
Thông báo kết luận thanh tra số 21/TB-TTTP-P2 ngày 01 tháng 2 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự ...
Thông báo kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè  (01/02/2024)
  
Thông báo Kết luận thanh tra số 22/TB-TTTP-P7 ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại Ủy ban nhân dân huyện Nhà ...
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5  (23/01/2024)
  
Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5. (đính kèm Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023, xem chi tiết tại đây )
Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, thành phố Thủ Đức do công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư  (04/12/2023)
  
Thông báo số 163/TB-TTTP-P4 ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra về thanh tra thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, thành phố Thủ Đức do công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư. (đính kèm Thông báo số 163/TB-TTTP-P4 ngày 30 tháng 11 năm 2023, xem chi tiết tại đây)
Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo  (02/11/2023)
  
Thông báo Kết luận thanh tra số 153/TB-TTTP-P3 ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo. (đính kèm Thông báo Kết luận ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm