SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
9
3
6
3
1
Giải quyết khiếu nại tố cáo 27 Tháng Mười Một 2022 4:37:10 CH
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Nương, huyện Bình Chánh  (15/09/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 3308/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phạm Duy Tân  (06/09/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Kim Lan, huyện Bình Chánh  (19/07/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Tân, quận 12  (16/07/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Ninh Văn Dần  (29/06/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chót  (21/06/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Chương, thành phố Thủ Đức  (21/06/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Quế, huyện Nhà Bè  (21/06/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí  (28/05/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Cẩm Vân, huyện Nhà Bè  (28/05/2021)
  
Đính kèm Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm