SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
7
8
5
9
Giải quyết khiếu nại tố cáo 02 Tháng Mười Hai 2023 1:12:40 CH
Thông báo về chấm dứt thụ lý vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhãn, Quận 10  (24/11/2023)
  
Thông báo số 382/TB-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Thông báo chấm dứt thụ lý vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhãn, Quận 10 (đính kèm Thông báo số 382/TB-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023, xem chi tiết tại đây)
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Hoàng, quận Bình Thạnh  (28/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Ngọc Loan, huyện Bình Chánh  (25/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Phương, thành phố Thủ Đức  (20/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Phượng, thành phố Thủ Đức  (20/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Sang, thành phố Thủ Đức  (11/11/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Mít và bà Lê Thị Hương, Quận 8  (05/11/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Dẩu, bà Nguyễn Thị Sáu, huyện Nhà Bè  (16/10/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phạm Đình Khương, huyện Bình Chánh  (08/10/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải, thành phố Thủ Đức  (23/09/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm