SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
2
1
9
5
Giải quyết khiếu nại tố cáo 14 Tháng Sáu 2024 8:13:03 CH
Quyết định về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Oanh (lần hai)  (09/12/2023)
  
Quyết định số 5715/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Oanh (lần hai) Xem chi tiết tại đây
Quyết định về giải quyết khiếu nại của ông Phạm Duy Thanh và bà Nguyễn Thị Vân Nhi (lần hai)  (25/11/2023)
  
Quyết định số 5533/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết khiếu nại của ông Phạm Duy Thanh và bà Nguyễn Thị Vân Nhi (lần hai) Xem chi tiết tại đây.
Thông báo về chấm dứt thụ lý vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhãn, Quận 10  (24/11/2023)
  
Thông báo số 382/TB-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Thông báo chấm dứt thụ lý vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhãn, Quận 10 (đính kèm Thông báo số 382/TB-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023, xem chi tiết tại đây)
Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Hai và bà Trần Thị Chúng  (14/10/2023)
  
Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Hai và bà Trần Thị Chúng Xem chi tiết tại đây.
Quyết định về giải quyết khiếu nại của ông Tô Quốc Khánh và bà Trần Thị The (lần hai)  (19/09/2023)
  
Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết khiếu nại của ông Tô Quốc Khánh và bà Trần Thị The (lần hai) Xem chi tiết tại đây.
Quyết định về giải quyết khiếu nại của Trần Văn Thuẩn (lần hai)  (26/07/2023)
  
Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết khiếu nại của Trần Văn Thuẩn (lần hai) Xem chi tiêt tại đây.
Quyết định về giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Phương (lần hai)  (10/06/2023)
  
Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Phương (lần hai) Xem chi tiết tại đây.
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thảo, quận Tân Bình (lần hai)  (31/05/2023)
Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thảo, quận Tân Bình (lần hai) Xem chi tiết tại đây.
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Út (lần hai)  (05/05/2023)
  
Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Út (lần hai) Xem chi tiết tại đây.
Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Hùng  (05/04/2023)
  
Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Hùng. Xem chi tiết tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm