SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
1
6
5
9
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 27 Tháng Chín 2023 1:40:00 CH

Tác phẩm “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” tập 6


Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”, tập 6, do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Quyển sách giới thiệu 49 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố giai đoạn 2022-2023.

Link tác phẩm: “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” tập 6


https://sachweb.com/publish/Nhungtamguongbinhditoasanggiuadoithuongt6_id3688/Nhungtamguong
binhditoasanggiuadoithuongt6_id3688.aspx?fbclid=IwAR2isp4V8xiMtFrBGkbhkjfzwRGbxsX4kg6ZiQ7
MJHViWwpW6nBQW1kBI9g#page=52

 Mã QR Code link:


Nguồn: Bộ phận Tổ chức, cán bộ - Văn phòng


Số lượt người xem: 1328    
Tìm kiếm