SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
2
1
5
2
Hội thi 14 Tháng Sáu 2024 8:03:21 CH
Thông báo về việc tổ chức thi Vòng chung kết Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống" năm 2021  (19/01/2022)
  
Đính kèm Văn bản số 74/TTTP-VP ngày 18/01/2022 của Thanh tra Thành phố
Kết quả kỳ 6 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (05/01/2022)
  
Đính kèm Thông báo kết quả kỳ 6
Kết quả kỳ 5 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (15/12/2021)
  
Đính kèm Thông báo Kết quả kỳ 5
Kết quả kỳ 4 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (30/11/2021)
  
Đính kèm Thông báo Kết quả kỳ 4
Kết quả kỳ 3 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (19/11/2021)
  
Đính kèm Thông báo kết quả kỳ 3
Kết quả kỳ 2 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (15/11/2021)
  
Đính kèm Thông báo Kết quả kỳ 2
Kết quả kỳ 1 cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (08/11/2021)
  
Đính kèm Thông báo Kết quả kỳ 1
Thông báo về việc triển khai Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (15/10/2021)
  
Đính kèm Văn bản số 1294/TTTP-VP ngày 13/10/2021 của Thanh tra Thành phố về việc triển khai Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021
Thông báo về việc dời Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (27/07/2021)
  
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Thanh tra Thành phố Hố Chí Minh ban hành Vän bán số 925/TTTP-VP về dời thời gran triển khai vòng thi trực tuyến Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhüng” näm 2021 từ ngày 05/7/2021 đến ngày 03/9/2021 sang thời gian từ ngày 02/8/2021 đến ngày 26/9/2021 và thời gian gửi video clip tham gia thi vòng ...
Dời thời gian triển khai Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (05/07/2021)
  
Công văn số 925/TTTP-VP ngày 30/6/2021 của Thanh Tra Thành phố

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm