SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
1
4
1
6
Phản ánh kiến nghị về quy định hành chính 14 Tháng Sáu 2024 6:08:49 CH
Thông báo về việc công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính  (15/05/2023)
  
Thông báo số 41/TB-TTTP ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Thành phố ề việc công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. (Đính kèm Thông báo số 41/TB-TTTP, xem chi tiết tại đây)
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính  (05/05/2020)
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành ...
Tìm kiếm