SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
2
2
5
5
Tiếp cận thông tin 14 Tháng Sáu 2024 8:25:22 CH
Địa chỉ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin  (25/08/2020)
Yêu cầu cung cấp thông tin được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau: - Gửi đến cơ quan Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: 13 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Qua số điện thoại: (028).62895522 – (028).62895533 - Qua hộp thư điện tử: thanhtra@tphcm.gov.vn
Danh mục thông tin phải công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin  (24/08/2020)
Stt Danh mục thông tin được công khai Hình thức công khai Thời điểm công khai Thời hạn công khai Đường dẫn 1 Giới thiệu chung, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Thành phố, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành ...
Tìm kiếm