SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
4
5
2
9
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Chín 2021 11:47:27 SA
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 34/2021)  (13/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 33/2021)  (23/08/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 32/2021)  (17/08/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 31/2021)  (10/08/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 30/2021)  (03/08/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2015” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (27/07/2021)
  
Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”, ngày 06 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2244/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên ...
Thông báo về việc dời Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (27/07/2021)
  
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Thanh tra Thành phố Hố Chí Minh ban hành Vän bán số 925/TTTP-VP về dời thời gran triển khai vòng thi trực tuyến Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhüng” näm 2021 từ ngày 05/7/2021 đến ngày 03/9/2021 sang thời gian từ ngày 02/8/2021 đến ngày 26/9/2021 và thời gian gửi video clip tham gia thi vòng ...
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 29/2021)  (27/07/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Tinh thần tương thân, tương ái của Công đoàn Thanh tra Thành phố giữa đại dịch Covid-19  (26/07/2021)
  
Truyền thống nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam đã được hun đúc, đắp bồi qua nhiều thế hệ. Ở giai đoạn lịch sử nào cũng có những biểu hiện cụ thể, thắm thiết tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Có thể thấy vài năm gần đây, đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức, từ hạn mặn, lũ chồng lũ, bão chồng ...
Tài liệu tuyên truyền Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp  (23/07/2021)
  
Đính kèm Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm