SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
6
8
1
5
0
1
Công khai Kết luận Thanh tra 08 Tháng Chín 2023 3:20:00 CH

Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại Ủy ban nhân dân Quận 6

Thông báo số 130/TB-TTTP-P6 ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại Ủy ban nhân dân Quận 6.

(đính kèm  Thông báo số 130/TB-TTTP-P6, xem chi tiết tại đây)


Số lượt người xem: 1136    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm