SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
6
8
1
8
8
9
Công khai Kết luận Thanh tra 12 Tháng Mười 2023 7:35:00 SA

Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức niên độ 2021 - 2022

 Thông báo kết luận thanh tra số 143/TB-TTTP-P4 ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và việc quản lý nhà, đất do Nhà nước quản lý tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức niên độ  2021 - 2022.

(Đính kèm Thông báo kết luận thanh tra số 143/TB-TTTP-P4 ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Thanh tra Thành phố, xem chi tiết tại đây )


Số lượt người xem: 857    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm