SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
6
8
2
1
4
8
Công khai Kết luận Thanh tra 02 Tháng Mười Một 2023 11:05:00 SA

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo

 Thông báo Kết luận thanh tra số 153/TB-TTTP-P3 ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

(đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra số 153/TB-TTTP-P3 ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố, xem chi tiết tại đây)


Số lượt người xem: 2366    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm