SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
9
0
1
0
0
7
Tin tức sự kiện 10 Tháng Chín 2012 9:10:00 SA

(TTTP) Giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Tốt

 

Ngày 01 tháng 09 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4550/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Minh Tốt, cư trú tại số 492/12, tổ 1, khu phố 1, phường Phước Long A, Quận 9, khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 134/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong dự án đầu tư mở rộng đường Xa Lộ Hà Nội trên địa bàn quận 9.

Quyết định này công nhận và giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại số 134/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 về giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Minh Tốt, là đúng chính sách.

            Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với khiếu nại của ông Trần Minh Tốt. Trong thời hạn 30 ngày  kể từ ngày nhận Quyết định này, nếu không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại thì ông Trần Minh Tốt có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Quá thời hạn nêu trên, ông Trần Trọng Hiếu không khởi kiện thì Quyết định này có hiệu  lực pháp luật.

            Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 tổ chức công bố và thực hiện Quyết định này; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

            Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh thanh tra thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, ông Trần Minh Tốt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Minh Nguyệt


Số lượt người xem: 1997    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm