SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
4
1
7
2
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 19 Tháng Năm 2023 10:25:00 SA

Điểm tin khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của Thành phố mang tên Bác”; ngày 02 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đề ra Nghị quyết số 795-NQ/ĐU về lãnh đạo việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố với mong muốn mang đến không gian thực tế nhằm nâng cao công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, tạo không gian cho cán bộ, công chức và người dân tìm hiểu, học tập về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan Thanh tra Thành phố.


   (Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố thực hiện nghi thức
khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 1)

 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 1 với biểu tượng hình cong chữ S tượng trưng cho hình ảnh đất nước Việt Nam nối liền 2 miền Nam Bắc, tại vị trí trung tâm của không gian là hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đánh dấu nền độc lập của dân tộc trên nền trống đồng biểu tượng của tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc, phản ánh những nét độc đáo và đặc sắc nhất của nền văn minh lúa nước mà người Việt cổ đã xây dựng nên. Khu vực bên phải là hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và các mốc lịch sử trong hành trình tìm đường cứu nước của Người, khu vực bên trái là hình ảnh Bác Hồ kèm theo các câu nói, lời răn dạy của Bác đối với cán bộ, công chức Ngành Thanh tra đã trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương châm hoạt động, mục tiêu phấn đấu của Ngành Thanh tra trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của mình.


(Hình ảnh không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 1)


(Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
tại không gian tầng 1)

 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 2, trên nền Lá cờ đỏ sao vàng tung bay thể hiện cho sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta. Bên trái bản đồ là hình ảnh hoạt động của Bác, bên phải bản đồ là hình ảnh hoạt động của ngành, của cơ quan và của các đoàn thể. Tại đây ngoài trưng bày các tác phẩm của Bác, các tác phẩm viết về Bác còn triển khai mô hình Thư viện số nhằm chú trọng phát triển không gian sách điện tử thông qua mã QR code để cán bộ, công chức có thể dễ dàng truy cập tìm kiếm thông tin. Ngay bên dưới không gian chính là bộ bàn ghế mây gắn liền với hình ảnh quen thuộc của Bác mỗi khi làm việc.

   

(Hình ảnh không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 2)

 

(Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
tại không gian tầng 2) 

 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 3, với hình ảnh của Bác và lời dạy “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được” như kim chỉ nam nhắc nhở cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố nói riêng, cán bộ, công chức ngành Thanh tra nói chung luôn tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ thanh tra và ý chí quyết tâm của tập thể cán bộ chủ chốt Thanh tra Thành phố, của tập thể cán bộ, công chức các phòng thuộc Thanh tra Thành phố trong thực hiện lời dạy của Bác. Thời gian càng lùi xa, những tư tưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc càng trở nên sáng rõ được thể hiện tại không gian này.

 

(Hình ảnh không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tầng 3)


(Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
tại không gian tầng 3)

 

Thực hiện Nghị quyết số 795-NQ/ĐU ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về lãnh đạo việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố; 09/09 Chi bộ phối hợp cùng Lãnh đạo Phòng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng làm việc với mong muốn mang đến không gian thực tế nhằm nâng cao công tác giáo dục truyền thống, lịch sử, tạo không gian cho cán bộ, công chức tìm hiểu, học tập về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh:

 

1. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Văn phòng


   (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Văn phòng)

 

  

     (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Văn phòng)

 

2. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 (Phòng 1)

 

(Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 1)


    (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 1)

 

3. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 (Phòng 2)

 

(Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 2)


 (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 2
)

 

4. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 (Phòng 3)


   (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 3)

  

   (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 3
)

 

5. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 (Phòng 4)


(Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 4)


   (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 4)

 

6. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 (Phòng 5)


   (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 5)

 

   (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 5)

 

7. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 6 (Phòng 6)


   (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 6)


   (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 6)

 

8. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Phòng 7)


 (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 7)


     (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 7)

 

9. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng 8)

 

   (Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Phòng 8)


    (Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo cấp phòng chụp hình lưu niệm
với cán bộ, công chức Phòng 8)

 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa trong cán bộ, công chức cơ quan mà còn là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, công chức. Với ý nghĩa ấy, việc xây dựng và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức thiết thực, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong toàn cơ quan Thanh tra Thành phố; đồng thời góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

  Nguồn: Bộ phận Tổ chức - Văn phòng

 

 

 


Số lượt người xem: 1922    
Tìm kiếm